Mevcut Teknoloji – Eğitim ve Teknoloji – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Mevcut Teknoloji – Eğitim ve Teknoloji – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

16 Eylül 2021 Technology readiness level Teknoloji Hazırlık Seviyesi SSB Teknoloji ne ise yarar Teknoloji Nedir Teknoloji Nedir makale Teknolojik Nedir 0
Yönlendirme Algoritması

Program Değerlendirmesi

Akademidelisi ailesi olarak, ödevlerimizi yaparken teknolojinin tüm yeniliklerinden faydalanıp sizlere en güncel ürünler sunuyoruz. Sizler de ödev yaptırmak istiyorsanız iletişim adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Mevcut teknoloji, RPEL için pilot programda kullanılanlardan daha üstün olanaklar sunmaktadır. Örneğin, kanıt sunma sürecini basitleştirmek ve eğitmen ve değerlendirme ekibinin geri bildirimlerini iyileştirmek için e-portfolyolar uygulanabilir.

Öğretmen ve akran desteğini geliştirmek için ortak sanal çalışma için ek araçlar da yararlı olabilir. Aynı şekilde, öğrencilerin öğretmenleri ve akranları tarafından daha fazla desteğe ihtiyaç duyduklarında, özellikle portfolyo hazırlamanın ilk ve son aşamasında, sanal sınıfta eşzamanlı iletişim araçları kullanılabilir.

Oldukça özerk modüllerden oluşan bir yapıya sahip olan kursun önceden var olan öğretim tasarımı, RPEL uygulaması için olumluydu. Bu yapı, kursun belirli bölümlerinin tanınmasına ve ardından öğrencinin yalnızca tanınmayan modüllere sınırlı erişim düzenlemesine izin verdi. Dolayısıyla RPEL, var olan bilginin üretken olmayan yeniden öğrenilmesini önleyen kişiselleştirilmiş öğrenme yollarının tasarımıyla sonuçlandığından, öğrenciye odaklanan bir modelin önemli bir parçası olarak kabul edilebilir.

Örgütsel yönlere dönersek, UOC’nin örgüt kültürünü karakterize eden bazı değerler RPEL’in uygulanmasını kolaylaştırdı. Bir yandan RPEL, yalnızca öğrenci tarafından kişisel bir yansıtma ve bilgi toplama süreci olarak anlaşılırsa anlamlıdır.

UOC’deki öğrenci temelli pedagojik model, ilki tüm akademik yolculuk boyunca öğrenciye rehberlik etmeye, ikincisi ise belirli bir konunun öğrenme sürecini kolaylaştırmaya odaklanan öğretmen ve danışman profesör figürlerini zaten içeriyordu.

Bu, doğal olarak, katılımcının RPEL etkinliklerini dinamik hale getirme ve değerlendirmesinde işbirliği yapma işleviyle yeni RPEL eğitmeni figürünün yaratılmasına yol açtı. Çevrimiçi araçlar, öğretmenlere görevlerinde yardımcı olur, çünkü ortak ilgi alanlarına ilişkin genel iletişimleri, bireysel sorunlara yönelik kişisel ilgi ile verimli bir şekilde birleştirebilirler.

Öte yandan, ilgili fakülteler RPEL’in ima ettiği farklı “öğrenme ve değerlendirme ve neyin değerlendirilebileceği ve değerlendirilmesi gerektiği” hakkında düşünmeye açık olduklarından, UOC kültüründeki değişime ilişkin olumlu görüş projeyi mümkün kıldı. 

Pilot program, gelecekteki RPEL sistemi için iyileştirme yolları önerdi. İlk olarak, süreç boyunca öğrencilerin kişisel gelişiminin önemini mutlaka hesaba katarak, prosedürün her aşaması için gereken tahmini süreyi gözden geçirmenin gerekli olduğunu kanıtladı.

Özellikle portfolyo hazırlama aşaması 1 ayda tamamlandı, ancak öğrenciler ve eğitmen tarafından yapılan yorumlar gelecekte uzatılması gerektiğini önerdi. İkincisi, güvenilirliğini artırmak için portföylerin değerlendirilmesi için şablonlar geliştirmek gerekecektir.

Pilot programda, az sayıda öğrenci, öğrenciler arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları hesaba katarak, öğretmen ve akademik müdür tarafından yansıtıcı değerlendirmelere izin verdi. Ancak, RPEL programı diğer birçok dersi kapsayacak şekilde genişletilecekse daha güvenilir değerlendirme araçları geliştirilmelidir.

Pilot programda öğrenilen dersler şu anda UOC’deki RPEL sisteminin sonraki tasarımı için kullanılmaktadır. Ayrıca, projenin olumlu sonuçları, akademik ve siyasi otoriteler tarafından İspanyolca HE’de RPEL’in geliştirilmiş görünümü ile birlikte, Üniversitenin RPEL’i sadece tüm lisansüstü programlara değil, aynı zamanda lisans derecelerine de genişletmeyi düşünmesine yol açmıştır. Bu konudaki yasal gelişmeler onaylanmıştır.

Teknoloji Nedir
Teknolojik Nedir
Teknolojinin gelişimi
Technology readiness level
Teknoloji Nedir makale
Teknoloji Hazırlık Seviyesi SSB
Teknoloji ne ise yarar
teknoloji nedir 7. sınıf

Sonuçlar ve Gelecek Araştırmaları

RPEL, yaşam boyu öğrenme politikalarının tam olarak gerçekleştirilmesi için gerekli bir özelliktir. Bu çerçevede, RPEL gelişimi için göze çarpan ayarlar, önceden mesleki deneyime sahip yetişkin öğrencilerin giderek daha fazla mevcut olduğu çevrimiçi programlar sağlayan HE kurumlarında bulunabilir. UOC’deki çevrimiçi HRM Yüksek Lisans programında RPEL programının vaka çalışması, kurumlarında RPEL’i uygulamakla ilgilenen eğitimciler için fikirlerin yanı sıra gelecekteki araştırmalar için yönergeler önerir.

RPEL, bir RPEL programının oluşturulmasından yararlanan ve bunun oluşturulmasını mümkün kılan önceki bir sonuca dayalı veya yeterliliğe dayalı eğitim tasarımı gerektirir. Bu amaçla gösterilen RPEL tablosu, programın tasarım aşamasında değerli bir araç olabilir.

Bu tablo, hem akademik yön hem de öğrenciler için faydalı olabilecek kurs içeriği (modüller), yeterlilikler, göstergeler ve kanıtlar arasında açık bir bağlantı kurar. Tablo hazırlanırken, akademik direktör ve fakülte, dersle ilgili mesleki faaliyetler ışığında her bir üniteyi kontrol etmek zorundadır. Öğrenciler için, portföyleri için ilgili kanıtları belirlemeleri gerektiğinde tablo değerli bir araç olabilir.

RPEL’i uygulamakla ilgilenen kurumların, tasarımına ve uygulamasına yeni insan ve teknolojik kaynaklar ayrılacağından, bu sisteme belirli kaynaklar tahsis etmesi gerekecektir. RPEL uzmanları, katılımları için atanmalı veya resmi olarak tanınmalı ve ödüllendirilmelidir.

RPEL’i bir fakültenin düzenli iş yüküne dahil etmek yerine, RPEL’i desteklemeyen fakülteler üzerinde baskı oluşturacak şekilde RPEL için özel bir öğretmen atamak tavsiye edilir. Eğitmen, bireysel analizin yanı sıra çevrimiçi akran öğrenimi sürecinden yararlanarak, hedeflerine uygun öğrenmeyi belirlemelerine yardımcı olmak için öğrencilerle birlikte çalışır.

Sanal sınıfta bilgi kaynakları ve akran desteği süreçte gerekli unsurlardır, ancak öğretmenin rolü çevrimiçi eğitimde öğrenme üçgeninin üçüncü temel parçasıdır (öğrenciler-kaynaklar-kolaylaştırıcı). Bu nedenle öğretmenler özenle seçilmeli ve eğitilmelidir.

Hedef kursun içeriği ve yeterlilikleri konusunda uzman olduğu kadar yetenekli çevrimiçi kolaylaştırıcılar da olmalıdırlar. Kaynaklar ayrıca bilgi kalite güvencesine ayrılmalıdır. Aday öğrencilerin üstlenmek zorunda kalacakları iş ve öğrenmelerinin sonunda tanınma olasılığı hakkında kesin bir fikre sahip olmaları gerekir.

Bu nedenle, kursla ilgili bilgilerin katılımcılara açık ve ayrıntılı bir şekilde dağıtılması ve sağlanması, programın yararları ve maliyetleri hakkında bilgi sahibi olmaları için çok önemlidir. Örneğin, Üniversite web’i, kullanıcı dostu bir dille ifade edilmesi gereken, görsel olarak çekici olması gereken RPEL bilgilerine kolay erişim sağlamalı ve sürecin açık bir tanımını ve öğrenci tarafından atılması gereken adımları içermelidir.

Otomatik geri bildirimli bir öz değerlendirme aracı, katılımcılar arasında gerçekçi beklentileri de kolaylaştıracaktır. Ek olarak, ilgili tüm personel akademik, pazarlama ve idari personel dahil  kurumdaki RPL ilkeleri ve prosedürleri hakkında yeterli eğitimi almalıdır. Bu uygulamalar aracılığıyla öğrencilere sağlanan bilgiler organizasyon genelinde tutarlı olacak ve süreç ve olası sonuçları ile ilgili gerçekçi beklentiler oluşturulacaktır.

Akademidelisi ailesi olarak,  Teknoloji Nedir,Teknolojik Nedir,Teknolojinin gelişimi,Technology readiness level,Teknoloji Nedir makale,Teknoloji Hazırlık Seviyesi SSB,Teknoloji ne ise yararteknoloji nedir gibi pek çok alanda sizlere destek vermekteyiz.

Siz de bu aileyle tanışmak istiyorsanız iletişim adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz

Herhangi Bir Alan Bulunamadı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir