Program Öğeleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Program Öğeleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

11 Aralık 2021 Eğitim programı nedir makale Eğitim programı öğeleri Eğitim programı Türleri Eğitim programının Öğeleri PDF Eğitim programının öğeleri Soruları Eğitimin temel öğeleri nelerdir 0
Çıkarım Yapmada Kullanılan Bilgi

Telementorluk Programları

Telementorluk uygulaması nispeten yeni olduğu için, literatürde tartışılan telementorluk ilişkilerinin çoğu, bireysel öğretmenlerle ortaklaşa çalışan üniversite araştırmacıları veya şirketler tarafından yönetilmektedir. Bu programlar amaçları, tasarımları ve boyutları bakımından büyük farklılıklar göstermiştir. Birkaç örnek bu çeşitliliği gösterecektir.

Bugüne kadar uygulanan en büyük telementorluk programlarından biri Hewlett Packard e-posta mentorluk programıdır. Bu programda, Hewlett Packard’daki mühendisler, dünyanın her yerindeki öğrencilerin çalışmalarını ve kariyer gelişimlerini desteklemek için e-posta kullanır. Program öncelikle mühendislik ve fen bilimlerinde çalışmayı teşvik etmeyi amaçlamaktadır ve aynı anda binlerce öğrenciye hizmet vermektedir.

Bu programa giriş, kısmen öğretmenlerin ve öğrencilerin programa katılımları için kişisel hedeflerini sundukları açıklamalara dayalı olarak rekabetçidir. Öğrencilerin ve mentorların düzenli iletişim içinde olmalarını sağlamak için ayrıntılı bir sistem de mevcuttur.

Bir başka iddialı program olan Elektronik Temsilci, K-12 öğrencileri ile antropolojiden zoolojiye kadar çok çeşitli alanlardaki konu uzmanları arasındaki e-posta mentorluk ilişkilerini düzenler. Konu uzmanları, tek bir şirket yerine dünya çapındaki birçok kurumdan gönüllü olarak çalışırlar ve proje personeli tarafından uzmanlıklarına göre öğrenciler ve öğretmenlerle eşleştirilirler.

Bu programın benzersiz yönlerinden biri, telementörün sınıfa katılımını geliştirmek ve planlamak için öğretmenlerle birlikte çalışan ücretli kolaylaştırıcı personelidir. Ayrıca öğrenciler ve gönüllüler arasındaki yazışmaları sürekli izleyerek diyaloğu verimli kılmak için gerektiğinde müdahale ederler.

Telementorluk girişimleri ayrıca belirli toplulukların ve pedagojilerin ihtiyaçlarına hizmet edecek şekilde uyarlanabilir. Örneğin CoVis projesinde, yüzlerce gönüllü bilim insanı ile ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan küçük ekipler arasında, yer bilimlerindeki uzun vadeli, orijinal araştırma projeleri üzerindeki çalışmalarını desteklemenin bir yolu olarak telementorluk ilişkileri düzenlendi.

Telementoring programına katılmak için daha büyük projeye (yaz hizmet içi hizmetleri ve diğer unsurları içeren) katılım gerekliydi. Bu programın sıkı bir şekilde odaklanması (yukarıdakilerle karşılaştırıldığında), araştırmacıların, öğretmenlerin ve personelin katılımcılar için daha fazla destekleyici materyal ve talimat oluşturmasına izin vererek, ücretli kolaylaştırıcılara olan ihtiyacı azalttı.

Yüz yüze rehberlik programları gibi, tarihsel olarak dezavantajlı gruplara gerekli desteği sağlayarak sosyal sorunları gidermek için telementorluk ilişkileri de organize edilebilir. Örneğin MentorNet programında üniversite çağındaki kadınlar, kendilerine akademik ve kariyer gelişimleri konusunda tavsiyelerde bulunan deneyimli kadın gönüllülerle eşleştirilir. Birkaç yüksek teknoloji şirketinin sponsorluğu ile bu program, kadınların kalıplaşmış erkek işi rollerinde temsilini artırmaya çalışıyor.


Eğitimin temel öğeleri nelerdir
Eğitim programı öğeleri
Eğitim programının öğeleri Soruları
Eğitim programı örneği
Eğitim programı Türleri
Eğitim programının Öğeleri PDF
Eğitim programı nedir
Eğitim programı nedir makale


Telementorlama İşlevleri

Telementorlar, kimin işe alındığına, programın amacına ve organizasyonuna bağlı olarak öğrencilere ve öğretmenlere birçok farklı tavsiye, rehberlik ve destek sağlayabilir. Araştırma literatüründe, mentorların sağladığı farklı yardım türleri, mentorluk işlevleri olarak adlandırılır.

Tahmin edilebileceği gibi, çevrimiçi mentorlar, yüz yüze mentorlarla aynı mentorluk işlevlerinin tümünü yerine getiremezler. Örneğin, telementörler çevrimiçi olarak bir miktar rol modelleme yapabilirken, mentorların ve mentilerin yan yana çalışabildiği türde olduğu kadar zengin veya bilgilendirici olması muhtemel değildir. Telementorları ile aynı organizasyonlarda çalışmayan mentiler, aynı zamanda önemli iş atamaları için tavsiyeler gibi klasik mentorluk fonksiyonlarını deneyimleyemezler.

Bununla birlikte, bu sınırlamalar dahilinde, telementorlar öğrencilerin öğrenmesini desteklemek için çok şey yapabilir. En basit düzeyde, mentilerin araştırılacak sorular veya keşfedilecek fikirler hakkında fikir üretmelerine yardımcı olabilirler ve uygun öğrenme kaynaklarına (kitaplar, web siteleri, vb.) yönelik işaretçiler sunabilirler. Bu yollarla, uyumlu bir mentorun bilgisi, öğrencilerin ve öğretmenlerin kütüphaneyi veya web’i taramak yerine zamanlarını düşünmeye ayırmalarına yardımcı olabilir.

İyi telementorluk bunun çok ötesine geçer. Bilgi arama konusunda tavsiyeler faydalı olsa da, gönüllülerin bunda pek bir ödül bulması pek olası değildir. Daha büyük öğrenciler, çevrimiçi bir işbirliğini sürdürme çabasına birkaç işaretin değip değmeyeceğini sorgulayabilir. Telementorluk ilişkilerinin öğrenciler, öğretmenler ve gönüllüler için değerli olması için, öğrencilerin yaptıkları işi ve nasıl yaptıklarını incelemeye geçmeleri gerekir.

Öğrenciler, akıl hocalarını düşüncelerinin ilerleyişi hakkında yeterince bilgilendirirse, çok daha gelişmiş işlevler mümkündür. Bunlar, öğrencilerin çalışmaları hakkında düşünmelerine yardımcı olacak sorular sormayı, yönünü gözden geçirmeyi ve onu nasıl geliştirebilecekleri konusunda önerilerde bulunmayı içerir. Bu daha gelişmiş işlevler, “üreten ortak” işlevleri olarak anılır ve klasik mentorluk ilişkisini daha çok yansıtır.

Program Öğeleri

Bir telementorluk programının veya girişiminin tasarımı ve işleyişi, büyük ölçüde hizmet etmesi amaçlanan topluluğa ve hedeflerine bağlı olacaktır. Ancak, tüm telementorluk girişimleri aynı temel zorluklarla karşı karşıyadır ve bunları karşılamak için aynı temel bileşenleri gerektirir.

Bunlar şunları içerir:

Müfredat vesilesi. Telementorluk ilişkilerinin belirli bir müfredat birimine veya projeye bağlı olması gerekmese de, iyi düşünülmüş bir bağlantı, öğretmenler ve öğrenciler tarafından gereken zaman taahhüdünü haklı çıkarmayı ve telementorların öğrencilerin öğrenmesine yapması gereken katkıları netleştirmeyi kolaylaştırır. . Telementorluk için zaman ve yer seçimi dikkatli düşünmeyi gerektirir. Bilgili gönüllülerin uzmanlıklarıyla ilgili herhangi bir müfredata değer katabileceğini düşünmek cezbedicidir, ancak yayınlanan müfredatların çoğu, sınıfları kendi kendine yeterli hale getirmek için tasarlanmıştır – telementörlere yapacak çok az şey bırakır.

Mentor işe alım ve tarama. Her program veya girişimin, gönüllü olabilecek kişilere ulaşmanın ve yanıtlayanlar arasından öğrencilere ve öğretmenlere izledikleri işte yardımcı olmaya en uygun olanı seçmenin yolları olmalıdır. İnternet erişimi katılım için bir ön koşul olduğundan, daha büyük programlar genellikle tüm işe alım işlemlerini İnternet üzerinden gerçekleştirir. Yerel girişimlerin, işe alma yolları olarak arkadaşlara, komşulara veya yakındaki işverenlerle ortaklıklara güvenme olasılığı daha yüksektir.

Mentor ve öğrenci oryantasyonu. Uygun gönüllüler seçildikten sonra, bir sonraki adım, mevcut zaman ve kaynaklar göz önüne alındığında, onları mümkün olduğu kadar yeni rollerine hazırlamaktır. Mentorların hazırlığının ne kadar kapsamlı olması gerektiği, tamamen işlerine getirdikleri deneyime ve kendilerine verilecek sorumluluklara bağlıdır. Bazı gönüllüler sınıf öğretmeni, izci lideri veya ebeveyn olarak uzun yıllara dayanan deneyime sahip olabilir; diğerleri çocuklarla çalışma konusunda çok az deneyime sahip olabilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir