Programlama – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Programlama – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

22 Şubat 2022 Kodlama programlama Programlama dili Sıfırdan programlama öğrenmek 0
Elektronik Tablo Sistemleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

Grup Wiki ve İşbirliğini Değerlendirme

Program isteğe bağlı olduğu için programdaki öğrenciler resmi olarak değerlendirilmemiştir. Ancak, Nobel Faktörü bir yarışmaydı ve bu nedenle, wiki’lerin kendileri içerik (doğruluk, tamlık, netlik ve özlülük) ve sunum (netlik, düzen ve grafik arayüz tasarımı) açısından personel ve öğrenciler tarafından bireysel olarak değerlendirildi. Programın üç sunumunun her birinde, personel ve öğrenci değerlendirmeleri arasında bir anlaşma yapılmıştır. Personel ayrıca tartışmaları (proje yönetimi kanıtları, problem çözme ve iletişim becerileri) göz önünde bulundurarak öğrencilerin gruplar içindeki işbirliğini değerlendirdi.

Wikilerin damgalayıcı doğası, tartışma ve tarih sayfaları aracılığıyla proje yönetimi, problem çözme ve akran desteği dahil olmak üzere grup çalışmasının değerlendirilmesine izin verdi. Derecelendirilmiş projelerde, bireysel katkıları değerlendirmek ve grup notunu buna göre ayarlamak için bu işlevleri kullandık. Sonuç olarak öğrenciler grup çalışmasından artan memnuniyet bildirdiler.

Tıp öğrencilerinin özellikleri ve doğası düşünüldüğünde işbirliği ve rekabet arasında bir gerilim ortaya çıkmaktadır. Genellikle, oldukça rekabetçi bir ortamda bir önceki çalışmada yüksek puanlar alarak bir tıp kursuna giriş elde etmişlerdir. Rekabetçi yapıları değerli bir motive edicidir ve bunu grup çalışmasının sosyal ortamında kullanmanın ve ödüllendirmenin yollarını bulmak, hem işbirliğine hem de rekabete yer veren gerilimlerin çözülmesine yardımcı olur.

Öğrencilerin bir grup içinde işbirliği yaptığı, daha sonra grupların birbirleriyle rekabet ettiği aşamaların sahnelenmesi, böyle bir alana izin verir. Bu, sosyal yazılımın, yalnızca bir soruna yanıt vermeden birden fazla sorunu ele alan bir bağlamda kullanılmasıyla ilgilidir. Biyolojik sistemlerdeki çeşitliliğin kararlılığına benzer şekilde, çevrenin gücü, sosyal yazılımın kullanıldığı, çıktısının veya yazılımın kendisinin tasarımının kullanıldığı çok sayıda, hatta görünüşte çelişkili yollarla artırılır.

Öğrenciler üniversiteye girmeden önce sömestr dışında sunulan isteğe bağlı bir program, başlangıçta öğrencilere çekici gelecek içeriklere sahip görünmüyordu. Ancak Leapfrog Biology’nin tasarlandığı tıp öğrencileri yüksek motivasyonlu ve rekabetçidir ve bu da eğitim tasarımında bir fırsat sağlamıştır. Bu güçlü yönlere hitap ederek, öğrencilere katılmaları için biraz teşvik ve diğer öğrencileri tanıma fırsatı vermek için grup projesini bir yarışma olarak tanıttık.

Nobel Faktörü, işbirlikçi yazma ile başladı ve diğer öğrenciler için zengin bir öğrenme kaynağı olarak sunulan önemli bir bilgi tabanı ile sonuçlandı. Tüm birinci sınıf öğrenci grubunun kaynaklarına yapılan katkı, bir köprü programı olan Leapfrog Biology’yi üstlenen öğrenci gruplarının profilini ve güvenilirliğini artırır. Kazanan wiki ilk derslerden birinde duyurulduğunda, öğrenciler coşkuyla yanıt verirler ve şüphesiz kazanan grup üyeleri, ödülün yanı sıra teşekkürü de takdir eder.


Programlama dili
Kodlama programlama
Java programlama dili
Pascal programlama dili
Sıfırdan programlama öğrenmek
İlk programlama dili
Yazılım programlama
C Programlama dili


Geçiş

Leapfrog Biology’nin tamamlanmasını takip eden hafta ve birinci dönem başlamadan önce öğrenciler, amacı yeni öğrencileri dersle tanıştırmak, destek sistemlerini, çalışanları ve en önemlisi birbirlerini tanımak olan üç günlük bir geçiş kampına katılırlar.

Kampın, çoğu öğrenci için bir aidiyet duygusu yaratmak ve geçiş konularını ele almak için çevrimiçi bir ortamdan daha etkili olduğuna şüphe yok. Bununla birlikte, çevrimiçi tartışmalar, öğrencilerin ulaşım ve barınmayı organize etme ve sürekli destek sağlama potansiyeline sahip çalışma grupları oluşturma derecesine kadar bile, zaten yararlı ağlar kurduklarını göstermektedir.

Gelecek trendleri

Wikileri özel hale getirirken, sosyal yazılım hakkında faydalı olan şeylerin çoğunu, yani sosyal ve entelektüel bağlantıların bulunması ve kurulmasını görmezden geliyoruz. Sosyal imleme, bu wikilerin evriminde açık bir sonraki adımdır. Sosyal yer imi, yer imlerini depolamak, açıklamak ve paylaşmak için bir mekanizma sağlar. 

Kullanıcılar, kullanıcıların ilgi alanlarını birbirine bağlamak için etiketleri (ör., anahtar kelimeler) kullanan hizmete kaydolur ve erişir, böylece açıklamalı etiketler aracılığıyla diğer sitelere bağlantılar oluşturur. Bu şekilde, artan kaynak hacmi ve çeşitliliği ile etkili bir şekilde başa çıkılarak bilgi keşfi kolaylaştırılabilir. Sosyal yer imi, Leapfrog Biology projesinin doğasında yoktur, ancak birinci sınıf öğrencilerinin wikilerden faydalanabileceği ve katkıda bulunabileceği değerli bir yol olacaktır.

‘Etiketler’ tasarlamak için öğrenciler bilgi ve kavramlar ile oluşturulan bilginin bağlamları hakkında bilgi edineceklerdir. Sonuç olarak yapılan bağlantılar ve yapılan ağların uzantıları, daha karmaşık ve daha zengin ortamlar olarak gelişecek olan wikilerin kendilerine değer katacaktır. Bu yaklaşım, daha geniş bir akran kavramı, akran öğrenimi ve akran değerlendirmesi ile bağlantılı bilgi potansiyelini genişletebilir.

Bu programın ölçeğinin ötesinde etiketler kullanarak birbiriyle bağlantılı nişlerin ortaya çıkışını keşfetmek, yazılımın potansiyelinden daha fazla yararlanılmasını sağlayacaktır. Parselasyon olarak adlandırılan bu potansiyel, sosyal yazılımın hiyerarşik bir yapı dayatmadan sitelerin evrimini teşvik etme gücüne katkıda bulunur.

Ancak, onların ortaya çıkmasına izin vermek yerine, öğrencileri gruplara atayan ve wiki’ler oluşturan öğretmenler olarak kontrol uyguladık. Daha geniş bir bağlamda düşünüldüğünde, oluşturulan wiki’ler, parselleme alakalı hale geldiğinde daha büyük bir resmin tohumu olarak görülebilir. Öğrenci wiki’leri birinci sınıf tıp öğrencileri için bir kaynak olarak erişilebilir hale getirildiğinde, potansiyel değer gruptan bir ağa kayar. Böylece wiki, gelecekteki öğrencilerin evrimini desteklediği daha geniş bir araştırma topluluğunun parçası olabilir.

Parselleme yoluyla öğrenci projesi wiki’leri diğer öğrenci wiki’lerine bağlanabilir. Bu, tek bir programdaki wiki’ler arasında veya programlar arasındaki wiki’ler arasında meydana gelebilir. Öğrencilerin öğrenmesi için sosyal yazılımın kullanımı bu şekilde ölçeklenebilir mi? Etiketler aracılığıyla bağlantıların tasarlanması ve uygulanmasında anlamlı öğrenme gerçekleşir mi? Öğrenciler ilgilerini tek bir program süresinin ötesinde de koruyabilirler mi?

İşlemsel kontrol açısından, bölümde açıklanan wiki’leri kullanan grup projeleri önemli bir yapı ile başlatıldı, ancak hızla öğrenciler tarafından artan kontrole geçti. Bu şekilde öğrenciler bir öğrenme yörüngesi boyunca projenin sonuna doğru ilerlediler. Bu öğrenciler daha sonra ilk yıl çalışmalarına ve yeni öğrenme deneyimlerine geçerler.

Deneyimin süregelen etkisi ile ilgili bir soru ortaya çıkıyor, bu onların biraz biyoloji öğrendikleri münferit bir olay mı oluyor yoksa işbirlikçi öğrenme becerileri açısından kalıcı fayda sağlama potansiyeline sahip mi? Yazılıma aşina olan öğrenciler, daha fazla çalışma için E-Öğrenim ortamının esnekliğini seçecekler mi, örneğin, resmi olmayan çalışma grupları için mi kullanacaklar?

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir