Grup Olarak Çalışmak – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Grup Olarak Çalışmak – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

18 Şubat 2022 Bireysel çalışma mı grup çalışması mı münazara Grup çalışmasının avantajları ve dezavantajları Grup çalışmasının dezavantajları 0
Takım Liderliği – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

Sosyal Yazılım: Programa Sağladığı Mali İmkanlar

Grup Kimliği

İşlevsel bir grup oluşturmaya yönelik ilk adım olarak öğrenciler, bireysel kimlikler oluşturarak kendilerini tanıttılar. Vikileri değişen derecelerde kullandılar, bazıları ortamı kişiselleştirerek görüntü ve profille tamamlanmış bir avatar yarattılar. Öğrencilerin birlikte çalışmaya başlamasıyla grupların kimlikleri ortaya çıktı. Grup kimlikleri wikilerde belirgindi ve çoğu, wiki’lerine ayrı bir kimlik ve genellikle akılda kalıcı bir grup adı ve simgesi veren bir grafik ana sayfası görüntülüyordu. Grupların çevrimiçi kimlikleri ve bireysel girdiler ve grup çıktıları yoluyla projenin zaman aralığı boyunca geliştirilen işlevleri. Bir öğrenci, başlangıçta öğrencilerin başkalarının girdilerini geçersiz kılma konusunda endişelerini dile getirdiler.

Wiki kullanmanın bu yönü birçok öğretmen tarafından gözlemlenmiştir. Bireysel kimlikten grup kimliğine geçişin zaman aldığını ve muhtemelen kavramsal bir değişim gerektirdiğini öne sürüyor. Öğrenciler, önceki sürümlere geri dönme yeteneği de dahil olmak üzere teknolojiye güven kazandıkça, wiki ve grup çıktılarıyla daha fazla meşgul oldular. Programın başlarında vikilerle çalışmanın bu yönünün kabul edilmesi, grupla özdeşleşmeyi kolaylaştırabilir ve böylece vikilerin ilerlemesini artırabilir.

Dron (2007), sosyal yazılım ortamında daha önemli hale gelen etkileşim modlarının, öğrenci grubu, öğretmen grubu, içerik grubu ve grup grubu dahil olmak üzere grupla yapılanlar olduğunu öne sürmektedir. Grubun, grup içindeki bireylerden ayrı bir kimliği vardır. Bu, sosyal yazılım kullanıcısının bireyden çok grup olduğunu ve bundan değer elde etmenin grup kimliğini ve işlevselliğini geliştirmeyi gerektirdiğini öne süren Shirky’nin (2008) görüşleri ile tutarlıdır.

Bir katkı yapılır yapılmaz, artık bireye değil kollektife aittir. Shirky (2008) kolektif eylem fikirlerini tartışıyor. Paylaşımdan (katılımcıların toplamı), işbirliğine (grup kimliği yaratan), işbirlikçi üretime (kolektif kararlar gerektiren) ve kolektif eyleme geçişi anlatıyor.

İşbirlikçi üretim, bireysel ve grup hedefleri arasındaki gerilimi artırır, çünkü bireyler yaratılanlar için kredi alamazlar. Bireye sağladığı fayda açık olmalıdır. Wiki projesinin sonunda öğrenciler grup hedefleri ile özdeşleşebildiler ve bu hedefler doğrultusunda birlikte çalışabildiler. Bazı gruplar metni düzenlemeye ve iyileştirmeye ve wiki ürününü geliştirmeye çok zaman ayırdı.

Grup Olarak Çalışmak

Gruplar, proje için gerekli olan görevleri gönüllülük esasına göre yönetme eğilimindeydi, öğrencilerin ilgi duydukları alanları takip ettikleri ilk gelen ilk hizmet sistemiydi. Bazıları araştırma görevleri için, diğerleri derleme ve düzenleme için, bazıları ise grafikler için gönüllü oldu. Daha önce belirtildiği gibi, öğrenciler ilgi alanlarını beyan ettikten sonra, sorumlulukları ve zaman çizelgelerini müzakere etmek için tartışmayı kullandılar.

Programın ilk sunumunda (2006’da) öğrenciler konuyu tartışmak için blogları kullandılar. Bazı yararlı bilgiler yayınlanırken, tartışma ve tartışma nicelik olarak sınırlıydı. Sonraki sunumlarda ÖYS’nin tartışma işlevi kullanıldı ve tartışma ve tartışma gelişti. Bunun nedeni açık değildir (ve herhangi bir değerlendirmenin parçası olarak resmi olarak soruşturulmamıştır); ancak blogun “gönder ve yorum” formatının daha resmi bir taahhüt gibi görünmesi ve ÖYS’deki tartışma alanının fikirleri ortaya çıkarmak ve diğerlerine meydan okumak için daha güvenli bir yer olması mümkündür.


Bireysel çalışma mı grup çalışması mı münazara
İş hayatında ekip çalışması
Grup çalışmasının avantajları ve dezavantajları
Gruplar halinde çalışmak mı, ferdi çalışmak mı daha iyidir
Grup çalışmasının dezavantajları
Bireysel çalışma faydaları
Bireysel çalışma münazara
Ekip çalışması için gerekli koşullar


Gerçekten de, eğitim için sosyal yazılımın tasarımını tartışırken Dron (2007), tek amaçlı yazılımın, grubun ihtiyaçlarını karşılayabilecek yerel düzeyde değişiklik yapmak için gereken uyarlanabilirlikten yoksun olduğunu öne sürüyor. Yazılımın tasarımından bahsediyor ama yazılımın eğitim uygulamalarının tasarımında, grup öğrenmeyi kolaylaştırmak için öğeleri bir araya getirme yöntemimizde geçerlidir.

Shirky (2008), bireylerin wikilere neden katkıda bulunduğunu tartışırken, 1995 yılında ilk wiki’yi (hâlâ http://c2.com/ adresinden erişilebilir) yaratan Ward Cunningham’ın, işbirliği yapmak isteyen insan gruplarının olduğu varsayımını nasıl yaptığını anlatıyor. ayrıca birbirlerine güvenme eğiliminde olurlarsa, bunun sonucu olarak küçük bir grup resmi bir yönetime veya sürece ihtiyaç duymadan ortak bir yazma çabası üzerinde çalışabilir.

Kontrol, araca gömmek yerine kullanıcıların ellerine bırakılmıştır. Vikipedi’nin analizi yoluyla Shirky, wikilerin onları geliştirmeye yatırım yapanları ödüllendirdiğini öne sürüyor ve “Kilroy buradaydı”nın katkıda bulunmanın başarı hissini, varoluşun ve gücün kanıtı olarak tanımlıyor. Bireylerin katkıda bulunma biçimleri, öğrencilerin wikilerini kolayca kontrol altına aldıklarını ve bunlara yatırım yaptıklarını göstermektedir.

Programın kendisinin isteğe bağlı olduğu düşünüldüğünde, öğrenciler tarafından üretilen wiki’ler oldukça iyi geliştirilmiştir. Tablo 5’in gösterdiği gibi, programa kayıtlı öğrencilerin %81’i kendi gruplarının wiki’sine kaydoldu ve bu öğrencilerin %62’si wiki oluşturma grup etkinliğine önemli ölçüde katıldı. Wikilerde katkıda bulunanların ve katkıların sayısının analizi, Flickr ve Wikipedia gibi diğer sosyal yazılım sitelerinde gözlemlenenle uyumlu genel bir eğilim gösterdi.

Katkıda bulunanlara karşı katkıların dağılımının şekli, bir güç yasası dağılımını takip eder. Bu tür bir dağılım, sosyal bilimlerde (özellikle servet dağılımıyla ilgili olarak) uzun zamandır “öngörülebilir bir dengesizlik” olarak adlandırıldığı kabul edilmektedir.

Öğrenci proje wikilerinde katkı denkliği isteniyorsa, bu bir sorun teşkil eder. Ancak Shirky (2008), dengesizliğin sosyal sistemleri yönlendirdiğine dair kanıtları tartışır. Wiki kullanarak öğrenci projeleri tasarlarken, bu dikkate alınmaya ve herhangi bir özel uygulama için yazılımı kullanmanın değerlerinin nerede olduğu sorusunu sormaya değer.

Grup Wiki ve İşbirliğini Değerlendirme

Program isteğe bağlı olduğu için programdaki öğrenciler resmi olarak değerlendirilmemiştir. Ancak, Nobel Faktörü bir yarışmaydı ve bu nedenle, wiki’lerin kendileri içerik (doğruluk, tamlık, netlik ve özlülük) ve sunum (netlik, düzen ve grafik arayüz tasarımı) açısından personel ve öğrenciler tarafından bireysel olarak değerlendirildi. Programın üç sunumunun her birinde, personel ve öğrenci değerlendirmeleri arasında bir anlaşma yapılmıştır.

Personel ayrıca tartışmaları (proje yönetimi kanıtları, problem çözme ve iletişim becerileri) göz önünde bulundurarak öğrencilerin gruplar içindeki işbirliğini değerlendirdi. Wikilerin damgalayıcı doğası, tartışma ve tarih sayfaları aracılığıyla proje yönetimi, problem çözme ve akran desteği dahil olmak üzere grup çalışmasının değerlendirilmesine izin verdi. Derecelendirilmiş projelerde, bireysel katkıları değerlendirmek ve grup notunu buna göre ayarlamak için bu işlevleri kullandık. Sonuç olarak öğrenciler grup çalışmasından artan memnuniyet bildirdiler.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir