Programlı Öğretim – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Programlı Öğretim – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

18 Kasım 2022 Dallı Programlı öğretim Programlı öğretim KPSS 0
Program Tipolojisi

Programlı Öğretim ve Öğrenme Çıktıları

1950’ler ve 60’lardan niteliksel olarak farklı ve biraz rekabet eden iki öğretim tasarımının, doğrusal programlı öğretimin ve programlı dallanmanın ilkelerini tartışır.

Umudumuz, bu fikirlerin anlaşılmasının, bu teknikleri yeni teknolojilere uyarlayabilecek ve bu teknikleri etkili bir şekilde kullanmak isteyebilecek mevcut ve gelecekteki öğretim tasarımcıları üzerinde olumlu bir etkiye sahip olmasıdır. Bu eski fikirler hala ara sıra incelenip tartışılsa da, birçok mevcut öğretim tasarımcısı muhtemelen bunlarla ilişkili öğrenme ilkelerinden habersizdir.

Bu öğretim tasarımları arasındaki önemli bir fark, öğrenciye geri bildirimin kullanılmasıyla ilişkilidir. Bir öğrenciye çevrimiçi çoktan seçmeli bir sınavı tamamladıktan sonra bir puan verebilsek de, her bir sorunun tamamlanmasının ardından doğrulukla ilgili daha hızlı geri bildirim sağlayan uygulamalar daha iyi olabilir.

Alternatif olarak, uygulamanın belirli bir cevap seçeneğinin niteliklerine dayalı olarak ayrıntılandırma sağladığı uyarlanabilir geri bildirim sağlayabiliriz.

Aşağıda niteliksel olarak farklı iki öğretim tasarımı tartışılmaktadır; bunlardan biri öğrencinin cevabının doğruluğuna ilişkin anında geri bildirim sağlarken, diğeri öğrencinin cevabının niteliklerine dayalı uyarlanabilir geri bildirim sağlar. Bir tasarımın veya diğerinin uygunluğu, öğrenen tipinin ve istenen öğrenme çıktılarının bir fonksiyonudur.

İnsan olmayan geri bildirim fikri, mekanik veya elektronik bir cihazı ima ediyor gibi görünse de, başka yöntemler de kullanılabilir. Örneğin Epstein ve meslektaşları, bir dizi çalışmada cevap alanlarını kaplayan opak, mumsu bir kaplamaya sahip çoktan seçmeli bir form kullanmışlardır; öğrenci bir cevap seçeneği seçmek için opak kaplamayı çizdiğinde, bir yıldızın varlığı (veya değil) bir cevabın doğruluğunu hemen ortaya çıkarır.

Aşağıda tartışılan tasarım örnekleri kağıt kitaplara dayanmaktadır, ancak köprüler, açılır menüler, form düğmeleri vb. kullanan teknolojilere kolayca uyarlanabilirler.

Doğrusal Programlanmış Komut

Programlanmış psikoloji ders kitabı, öğrenciye bir sayfada bir soru sormuş ve ardından öğrenciden cevabı ve yeni bir soruyu bulması için sayfayı çevirmesini istemiştir.

Öğrenci cevabı düşünür (veya yazar) ve doğru cevabı bulmak için sayfayı çevirir (“refleksler”) ve ardından kendisine başka bir soru sorulur. Sorular veya ifadeler, yukarıdaki tek çerçeve gibi sıralı çerçeveler halinde düzenlenir.

Öğrenci bir uyarana yanıt verdiğinde ve geri bildirim aldığında bir çerçeve tamamlanır. Skinner, bu yöntemin, doğru bir yanıtı ortaya çıkarmak için tasarlanmış uyaranlara yönelik olumlu pekiştirme yoluyla sağlanan edimsel koşullama yoluyla öğrenmeye neden olduğunu iddia etti.

Skinner (ve onun yöntemlerini kullanan diğerleri), onun yöntemine en azından aşağıdaki ilkeleri içeren programlanmış öğretim olarak atıfta bulunmuştur:

  • Net öğrenme hedefleri.
  • Küçük adımlar; bilgi çerçeveleri uyaran-tepki-pekiştirme döngüsünü tekrarlar.
  • Mantıksal sıralı çerçeve dizisi.
  • Kendi hızında çalışan bir öğrenci tarafından aktif yanıt verme.
  • Doğru cevaplar için olumlu pekiştirme ile her karede cevaba anında geri bildirim.

Eleştirel yaklaşım, öğrencilerin sadece doğru cevabı bilmekten öğrenmediklerini, aynı zamanda hata yaparak da öğrendiklerini savunur. Otomatik ders verme cihazı ile Skinner tipi öğretim makinesi arasında ayrım yaptı ve otomatik ders verme cihazının, bir hata yapıldığında öğrencinin bir açıklama almasına izin verme konusunda daha esnek olduğunu öne sürdü.

Bu yaklaşımın programlanmış bir ders kitabında nasıl kullanılabileceğine dair bir örnek sağlar. Bu programlı dallanma yönteminde öğrenci, cevabın niteliğine bağlı olarak birkaç olası tartışmadan birine götürülür.


Tam öğrenme Modeli
Dallı Programlı öğretim
Programlı öğretim KPSS
Programlı öğretim KEBAB
Basamaklı öğretim
Programlı öğretim ilkeleri
Programlı öğretim modeli
Skinner Programlı öğretim


Skinner’ın tasarımının yalnızca uyaranlar doğru yanıtları ortaya çıkardığında çalışması beklenirken, Crowder’ın tasarımı hatalara izin verir ve belirli hataları önceden tahmin edecek şekilde tasarlanmalıdır. Crowder, bu yöntemin bilişsel akıl yürütme yoluyla öğrenmeye neden olduğuna inanıyordu.

Öğrenci tarafından seçilen cevap ne olursa olsun, programlanmış ders kitabı (veya makine), seçilen cevapla ilgili konularla ilgili bir tartışmayı dallandırır. Bunu, öğrenci yanlış bir seçim yaptıysa aynı soruya geri dönülür veya öğrenci doğru bir seçim yaptıysa bir sonraki soruyu içeren yeni bir çerçeveye atlanır.

Öğrenme Çıktıları

Programlanmış öğretim yöntemleri hakkında birçok sorun ortaya atılmıştır. Birkaç eleştiriyi tartışır:

  • Gelişim sırasını ve öğrenmeye hazır olma durumunu dikkate almaz (örneğin, farklı yaştaki çocuklar veya çocuklara karşı yetişkinler).
  • Eleştirel düşünme becerisi yerine ezberci öğrenme becerisini geliştirir.
  • Öğrenciler bazı uygulamalarda kopya çekebilirler.
  • Çabuk yanıt verme konusunda teşvik, kötü okuma alışkanlıkları geliştirebilir.

Skinner’ın fikirlerinden çok daha az ilgi ve çalışma gören Crowder’ın programlanmış dallanma tasarımı, bu eleştirilerin en azından bazılarına cevap veriyor gibi görünüyor. Crowder’ın tasarımı hem doğru hem de yanlış cevaplar için bir açıklama sağlar, böylece öğrenci kopya çektiği veya çok hızlı çalıştığı için ödüllendirilmez.

Açıklama, öğrencinin bir seçim yaptığı andaki düşüncesine bağlı olduğundan, Crowder’ın tasarımı eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek için daha iyi görünebilir, ancak ezberci öğrenme becerilerini geliştirmede o kadar iyi olmayabilir. Crowder’ın tasarımı, öğrenmeye daha hazır olan öğrenciler için daha uygun görünürken, bir konuyu öğrenmenin daha erken bir aşamasında olan bir öğrenci için pek uygun olmayabilir.

Yukarıdaki tartışma, bu tasarımların her birinin yararlı olduğunu, ancak her birinin farklı türde durumlarda yararlı olduğunu ve her yaklaşımın öğrenme çıktılarının farklı olabileceğini göstermektedir. Örneğin Skinner’ın öğretim makinesi, öğrencilerin listeleri ve tanımları öğrendiği durumlarda daha yararlı olabilir.

Öte yandan, otomatik ders verme aracı, öğrenci zaten daha yüksek bir anlayış düzeyinde olduğunda, artık bir yanıt elde etmek için muhakemeyi kullanabildiğinde veya öğrencinin anlamadığını anladığı durumlarda daha yararlı olabilir. somut cevaplar olmaksızın doğru ve yanlışın dereceleridir.

Skinner tipi öğretim makinesi, “düşük seviyeli” öğrenme seviyelerine daha uygun olabilirken, Crowder tipi otomatik ders verme cihazı, “yüksek seviyeli” öğrenme seviyelerine daha uygun olabilir.

“Alt” ve “yüksek” öğrenme seviyelerine ilişkin hiyerarşik bir bakış açısıyla ilgili olarak birçok fikir önerilmiş olsa da, en iyi bilineni olan “Bloom’s Taxonomy”, fikirlerle aşağı yukarı aynı zaman diliminde ortaya çıkmıştır.

Öğrenme hedeflerinin hiyerarşik bir sürekliliğe dayandığını öne sürer: (1) terminoloji ve gerçekler bilgisi, (2) çeviri ve başka kelimelerle ifadeyi anlama, (3) uygulama, (4) analiz, (5) sentez ve (6) ) değerlendirme.

Aslında iki bölümden oluşan bir çalışmanın sadece I. Kısmı. Yukarıdaki ilk kısım bilişsel alan olarak bilinir. Kısım II, duyuşsal alana odaklanır: (1) fikirleri almaya isteklilik, (2) bir konu veya fikre bağlılık, (3) bir fikrin değerli olduğunu hissetme, (4) birden çok fikir arasındaki karşılıklı ilişkileri görme ve (5) fikirlerin kendisininmiş gibi bütünleştirilmesidir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir