Web Tabanlı Program Yürütme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Web Tabanlı Program Yürütme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

18 Kasım 2022 Web TABANLI PROGRAMLAMA Ders Notları Web tabanlı PROGRAMLAMA dilleri Web tabanlı yazılımlar 0
Yönetsel Amaç

Web Üzerinde Program Yürütme ve Görselleştirme

Programlama, bilgisayar mesleğinde merkezi bir faaliyettir. Genellikle programlama ortamlarına entegre edilen farklı araçlarla (düzenleyiciler, derleyiciler, hata ayıklayıcılar, vb.) kolaylaştırılır. Programlama ayrıca bilgisayar bilimleri eğitiminde merkezi bir rol oynar. Bu amaçla, son on yılda bir dizi tamamlayıcı araç geliştirildi: algoritma animatörleri, program görselleştiricileri, problem üreteçleri, ödev derecelendiricileri vb.

Web patlamasından sonra, programlama öğretmenleri dikkatlerini hızla Web’e çevirdi. Web’in hız ve güç sınırlamaları olmasına rağmen, onu eğitim amaçları için paha biçilmez kılan çeşitli avantajları da vardır. Temel olarak, evrensel erişilebilirlik ve platform bağımsızlığı sağlar ve her zaman herhangi bir aracın en son sürümünü kullanıma sunarak dağıtım sorununu çözer.

Bu, program yürütme ve görselleştirme için Web tabanlı araçları iki bölümde açıklamaktadır. Her bölüm, bunların gelişimine kısa bir genel bakış sunar, eğitimsel kullanımlarını açıklar ve görselleştirme söz konusu olduğunda, bazı tanımları ve öğrenilen derslerin raporlarını içerir. Son olarak, programlama eğitimi için Web kullanımındaki gelecekteki eğilimler hakkındaki görüşümüzü ve kişisel sonuçlarımızı ana hatlarıyla belirtiyoruz.

Web’in programlama eğitimi için en basit kullanımı, yüksek kaliteli problemlerin halka açık bir deposudur. Birçok koleksiyonun yapısı yoktur veya en iyi ihtimalle çizgisel veya hiyerarşik olarak yapılandırılmıştır. ACM’nin ev sahipliği yaptığı çeşitli girişimlere dikkat çekiyoruz: Laboratuvar Deposu, Bilgisayar Bilimi Eğitim Bağlantıları ve ACM Uluslararası Kolej Programlama Yarışması vb.

Slaytlar ve sesli dersler, algoritma animasyonları veya programlama araçları gibi diğer yararlı kaynaklar da Web sitelerinde toplanır. Daha gelişmiş veri havuzları, (yarı) yapılandırılmış biçimlendirme dilleri kullanan, geri almaya, sürdürmeye ve yayınlamaya izin veren bir yönetim sistemi sağlar.

Daha karmaşık bir girişim, Web üzerinde yürütülecek programlama araçlarının taşınmasından oluşur. İki tür araca odaklanıyoruz. Birinci tür, program yürütmeyi desteklemeyi amaçlar. Programlama, çeşitli etkinlikleri içeren bir görevdir.

Bu etkinlikler, bir dizi uygulamanın çalıştırılmasını gerektirir: bir düzenleyici, bir derleyici ve programın kendisi. Bağımsız bilgisayarlardaki geleneksel kullanımlarına ek olarak, eğitim açısından esnekliği artırarak Web’de çeşitli şekillerde kullanılabilirler.

İkinci bir tür araç, yazılım görselleştirmesini destekler. Bu alan, yazılım varlıklarının görsel sunumunu inceler. Görselleştirme, görselleştirme için hedef varlığı soyutlama ve pek çok farklı temsil sağlayabilecek iyi bir grafik tasarım yapma çabası gerektirir: metin ve grafik, soyutlama düzeyi, statik ve dinamik görselleştirmeler, bir veya birden fazla görünüm, davranışa karşı görselleştirme. performans, hatalar vb.

Algoritma animasyonu, ana fikirleri veya adımları (yani algoritmik davranışını) gösteren, ancak kaynak kodla yakın bir ilişkisi olmayan bir yazılımın dinamik görselleştirmesini amaçlayan bir yazılım görselleştirme alt alanıdır. Genel olarak yazılım görselleştirmesinin ve özel olarak algoritma animasyonunun grafiksel doğası, onları Web’in hiper ortam özelliklerine çok elverişli kılar.

Web Tabanlı Program Yürütme

Web’in programlama yürütme için en basit kullanımı, programları göndermek için bir ortamdır. Daha gelişmiş bir yetenek, Web tabanlı program düzenleme, derleme ve çalıştırma desteğidir. Bu, istemci/sunucu yükünün nasıl dengelendiğine bağlı olarak farklı şekillerde uygulanabilir.

Örneğin, Elenbogen, Maxim ve McDonald’ın sistemi, Java uygulamaları tarafından sağlanan C++ üzerine bir dizi etkileşimli Web alıştırması içerir. Farklı bir seçenek, programların ve verilerin daha sonra programların derlenmesinden ve yürütülmesinden sorumlu olan sunucuya aktarılması için ortam olarak Web’in kullanılmasından oluşur.

Bu yaklaşımda, programlar müşteri tarafından düzenlenebilir ve daha sonra uzaktan derlenebilir ve bir sunucuda çalıştırılabilir. Sunucu, giriş-çıkış çiftlerine dayalı olarak bir kara kutu test cihazı olarak da çalışabilir.


Web tabanlı yazılımlar
Web tabanlı ne demek
Web TABANLI PROGRAMLAMA Ders Notları
Web Tabanlı Uygulama geliştirme
Web tabanlı PROGRAMLAMA dilleri
Web Tabanlı PROGRAMLAMA Dersi
Web tabanlı Yazılım Nedir
Web Tabanlı uygulama örnekleri


Algoritma Animasyonu

Algoritma animasyonu 20 yaşında olan ve halen gelişmekte olan bir araştırma alanıdır. 1981’de sunulan, dokuz sıralama algoritmasının animasyonlarını içeren, animasyonda bir dönüm noktası olan Sıralama Video kaseti ile ilgili bir fikir birliği var.

Daha sonra, bazı çalışmalar, algoritma animasyonunu belirlemek ve uygulamak için ana teknikleri oluşturdu.

Doksanlı yılların ortalarında, mevcut sistemlerin çoğu Web’e taşındı ve birçok ek sistem özellikle Web için tasarlandı. Bu yıllardan temsili bir çalışma, Web’de mevcut olan önceki sistemler tarafından üretilen animasyonları yapmak için kullanılabilecek teknik alternatifler üzerine bir çalışma yürüttüğü Naps’in (1996) çalışmasıdır. Diğer sistemler JCAT Mocha ve JHAVÉ’dir.

Bu yıllardan ikinci bir grubu, Web için özel olarak tasarlanmayan, bağımsız multimedya ve hiper ortamlara dayalı sistemler oluşturmaktadır. Doğrudan Web üzerinde kullanılamasalar da, Web tabanlı sistemlerle benzer hiper ortam özelliklerine sahiptiler. İyi bir örnek HalVis sistemidir.

Başka bir sistem kategorisi, grafik gösterimlerle zenginleştirilmiş program animasyonlarını otomatik olarak üretir. Bunlar, Web’de kullanılabilen gelişmiş animasyon yeteneklerine sahip programlama ortamlarının uzantıları olarak düşünülebilir.

Üç örnek, Prolog için ISVL, ML için KIEL, Java programlama için Jeliot ve işlevsel programlama için WinHIPE’dir.

WEB TABANLI PROGRAM YÜRÜTME VE GÖRSELLEŞTİRMENİN EĞİTİMSEL KULLANIMLARI

Şu anda, Web’in programlama dersleri için en yaygın kullanımı, ödevlerin ve notların sunulmasını ve yönetimini kolaylaştıran bir iletişim ortamıdır. Daha önce açıkladığımız gibi, alıştırmaları almak ve sunucudaki programları göndermek, çalıştırmak ve hatta hata ayıklamak için bir araç olarak da kullanılabilir.

Web tabanlı program yürütme, derslerde daha spesifik şekillerde de kullanılmaktadır. İlk olarak, programlama aracının Web arayüzü dikkatli bir şekilde tasarlanırsa, aynı anda yalnızca bir yön dikkate alınabilir (bir koşullu ifadenin durumu, bir döngünün gövdesi, vb.) belirli sözdizimsel veya anlamsal öğeleri gösterir.

Bu özellik, acemiler program yapısını ve diğer ayrıntıları göz ardı ettiklerinde başlangıçta özellikle önemlidir. İkinci olarak, Web üzerinde program yürütme bir test aracı olarak kullanılabilir.

Örneğin, öğretmen, öğrencinin belirli bir girdi için beklenen davranışı tahmin etmesini önererek veya tam tersini, istenen çıktıyı veren girdiyi tahmin ederek öğrenci sorgulaması için sistemi kullanabilir.

Son olarak, görselleştirmeleri ve animasyonları yönlendirmek için Web kullanılarak programcıya hatalar, hesaplamanın ilerleyişi vb. hakkında grafiksel olarak bilgi verilebilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir