Proje Yönetimi Uygulamaları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Proje Yönetimi Uygulamaları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

18 Kasım 2022 Görev yönetimi uygulamaları Proje takip uygulamaları Proje yönetim Programı ücretsiz 0
Statik ve Dinamik Modeller

Proje Yönetimi Uygulamaları

İyi proje yönetimi uygulamalarından yararlanmak, başarılı bilgi teknolojisi projeleri sunmada en önemli fark yaratan unsurlardan biri haline geldi. Proje yönetimini “belirli amaç ve hedefleri tamamlamak için oluşturulmuş nispeten kısa vadeli bir amaç için şirket kaynaklarının planlanması, organize edilmesi, yönlendirilmesi ve kontrol edilmesi” olarak tanımlar.

Proje yönetimi alanı, proje yöneticisi gibi bir iş unvanına sahip olan kişilerin sayısında, yürütülen araştırma miktarında ve yayınlanan kitap ve makalelerin miktarında patlayıcı bir büyüme gördü.

Bu makale, bu büyümenin nedenlerini, proje yönetiminin BT projelerinin devam eden başarısı ve dolayısıyla kuruluşların başarısı için neden bu kadar önemli hale geldiğinin nedenlerini ve proje yönetimi alanının gelecekte hangi yönlere gideceğini araştırıyor.

1995 yılında Standish Group tarafından “KAOS” başlıklı bir çalışma yapılmıştır. Çalışma, Amerika Birleşik Devletleri’nde 8.000’den fazla BT uygulama projesini yöneten 365 bilgi teknolojisi (BT) üst düzey yöneticisiyle anket yaptı.

Örneklem, bankacılık, menkul kıymetler, imalat, perakende, toptan satış, sağlık hizmetleri, sigorta ve yerel, eyalet ve federal kuruluşlar dahil olmak üzere çeşitli endüstri segmentlerindeki küçük, orta ve büyük şirketleri içeriyordu. Standish Group ayrıca, anket sonuçları için niteliksel bir arka plan sağlamak üzere odak grup oturumları ve çok sayıda kişisel görüşme gerçekleştirdi.

Çalışmanın sonuçları, çalışmanın başlığından da anlaşılacağı gibi, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki BT projelerinin tam bir kargaşa içinde olduğunu gösterdi. “BT uygulama geliştirme için yılda 250 milyar dolardan fazla harcanan paranın büyük bir kısmı, şirketlerin etkili proje yönetimi uygulamalarını kullanmaması nedeniyle boşa gidiyor.”

Ortalama maliyet aşımları %185, ortalama süre aşımları %222, projelerin yalnızca %16,2’si başarılı sayıldı ve projeler istenen özelliklerin yalnızca %61’ini sağlıyordu. Başarılı projeler, tüm proje hedeflerini zamanında ve bütçe dahilinde karşılamak olarak tanımlandı. Çalışma, proje yönetiminin bu istatistikleri iyileştirmek için en önemli katalizörlerden biri olduğu sonucuna vardı.

Kötü proje yönetiminin başarısız BT projelerine yol açan önemli bir faktör olduğunu belirten CHAOS çalışmasına katılıyorum.
Standish Group, 2001 yılında “Aşırı Kaos” başlıklı çalışmasını tekrarladı ve bazı kayda değer gelişmeler gözlemledi.

Başarılı projeler %16,2’den %28’e yükseldi ve ortalama süre aşımları %222’den %63’e düştü; aynı şekilde ortalama maliyet aşımları %185’ten %45’e çıktı ve gerekli özelliklerin sağlanması toplamın %61’inden %67’ye yükseldi.

Çalışma, BT proje sonuçlarındaki iyileştirmelere katkıda bulunanlar olarak aşağıdaki öğeleri listeledi:

1. Geliştirilmiş proje yönetimi
2. Daha iyi geliştirme araçları
3. Donanım ve yazılım maliyetlerinde azalma
4. Daha iyi yönetim süreçleri.

CHAOS çalışmasında belirtilen, daha iyi proje yönetimi uygulamalarına ve daha iyi eğitimli proje yöneticilerine bağlandı. Bu üzücü istatistiklerin nasıl iyileştirildiğine baktığınızda ve bazı muazzam proje felaketlerini okuduğunuzda, bunlar proje yönetiminin ne kadar önemli hale geldiğini gösteriyor.

Günümüz organizasyonu için proje yönetiminin önemi artmaya devam ediyor. ABD’nin her yıl projelere 2,3 trilyon dolar harcadığını, ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasının dörtte birine eşit olduğunu bildiriyor. Tüm ülkeler, her türden projeye 40,7 trilyon dolarlık brüt hasılasının yaklaşık 10 trilyon dolarını harcıyor. 2000 yılında 300.000’den fazla olan yarım milyondan fazla yeni BT uygulama projesi 2001 yılında başlatıldı.

Bu istatistiklerden, proje yönetiminin günümüz organizasyonunun başarısı için önemli olduğunu ve olmaya devam edeceğini görebiliriz. Bir sonraki bölüm, proje yönetiminin daha yüksek bir başarı düzeyine ulaşmasını sağlamak için kuruluşlar tarafından benimsenmesi gereken üç temel “en iyi uygulamayı” özetlemektedir.


Proje takip uygulamaları
Görev yönetimi uygulamaları
Proje yönetim Programı ücretsiz
Netuce project
Proje yönetimi araçları
Google proje yönetimi
Trello benzeri uygulamalar
Trello


EN İYİ UYGULAMALAR

Makalenin bu bölümü, üç en iyi proje yönetimi uygulamasını listeler ve açıklar: bir proje yönetim ofisi, bir proje yönetimi metodolojisi oluşturmak ve iyi proje yöneticileri bulmak veya yapmak. İlk üç en iyi uygulama, literatür taraması, kişisel görüşmeler ve yazarın 20 yılı aşkın BT proje yönetimi deneyimi temel alınarak seçildi. Literatür taraması dergi makaleleri, kitaplar ve vaka çalışmalarından oluşuyordu.

Kişisel görüşmeleri yürütmek için yerleşik proje yönetimi uygulamalarına sahip üç büyük kuruluş kullanıldı. Görüşmeler, ilgili kuruluşun tesisinde gerçekleştirilen yüz yüze görüşmelerde gerçekleştirilmiştir. Her kuruluşta ortalama 15 yıllık proje yönetimi deneyimine sahip iki ila üç proje yöneticisi ile görüşülmüştür.

Görüşmeler iki amaca hizmet edecek şekilde tasarlandı: birincisi, literatür taraması sırasında toplanan bilgileri doğrulamak ve ikincisi, yeni fikirler üretmek. Üç kuruluş, iki büyük ilaç şirketi ve büyük bir kardiyovasküler tıbbi ürün şirketi, isimlerinin anılmamasını istedi.

Bir PMO’nun ne olduğuna dair çeşitli varyasyonlar vardır; bir PYO’nun bir kuruluşta oynadığı role ve hangi düzeyde faaliyet gösterdiğine bağlıdır. Bir PYO, “kurumsal proje yönetimi faaliyetleri için bir odak noktasının sağlandığı idari mekanizmadır”.

Bazı şirketlerde bir PMO, birden çok projeye idari, zaman izleme, raporlama ve çizelgeleme hizmetleri sağlayan bir destek kuruluşu olarak işlev görürken, bazılarında ise yalnızca belirli bir sözleşmenin veya projenin teknik yönetiminden sorumludur. 

Bir PMO’nun olgunluğuna ve kabiliyetine bağlı olarak farklı işlevlere hizmet edebilir. PYO’ların üç farklı seviyede nasıl çalışabileceğini tartışır. Seviye 1 veya bireysel proje seviyesi, daha sonra diğer projeler tarafından benimsenebilecek temel süreçleri tanımlayarak bireysel projelere değer katmaya yardımcı olur.

Seviye 2’de PMO, süreçlerin ve tek tip metodolojinin diğer projelere ve bölümlere yayılmasına yardımcı olur. Seviye 3, kurumsal seviye, kuruluşun tüm proje koleksiyonunu yöneten ve hedeflerini, geçmişini ve ilerlemesini gözden geçiren PMO’lara sahiptir.

PYO’lar, proje başarı oranlarını iyileştirmeye ve kuruluş genelinde standart proje yönetimi uygulamaları oluşturmaya yardımcı olabilir. Ancak, bir PYO’nun başarısı için tek tip bir yaklaşım yoktur. Her PMO, belirli şirketin kültürüne uymak zorundadır. Meta Group’un kurumsal planlama ve mimari strateji hizmetinden sorumlu başkan yardımcısı Robert Handler, bir PYO’nun “kültüre aykırı olmayacak şekilde kurulması” gerektiğini düşünüyor.

Doğru bir şekilde yapılırsa, bir PYO daha doğru zaman çizelgesi tahminleri sunabilir, paydaş memnuniyet seviyelerini iyileştirebilir ve daha yüksek çalışan verimlilik oranlarını kolaylaştırabilir.

Son zamanlarda birçok kuruluş işlevsel bir organizasyon yapısından matris veya projelendirilmiş bir yapıya geçiyor olsa da, PYO devrim niteliğinde bir değişimi temsil edebilir. “Bir şirketin çalışmalarını projeler etrafında yeniden düzenlemek, feodal bir sistemden katılımcı demokrasiye geçmekle eşdeğerdir” diyor.

Bir PMO’nun etkinliği, birkaç kurumsal karar verici tarafından sorgulanmıştır. Herhangi bir yeni teknoloji veya konseptte olduğu gibi, savunanlar ve aleyhte olanlar var. PYO kavramını geçici bir heves olarak reddedenler ve ona yüksek düzeyde güvensizlik duyanlar var.

Analist ve Şirketler BT Harcamalarını Nasıl Yönetir raporunun yazarı Tom Pohlman, çok sayıda PYO’nun “yönetici ekipler için süreç polisleri ve rapor derleyicileri olarak işlev gördüğünü ve çoğu zaman emin olmak için ne yapmaları gerektiğini gözden kaçırdıklarını” düşünüyor. Projeler etkin bir şekilde yürütülüyor” dedi.

“İnsanlar bir proje ofisi kurmayı düşünürler ve genellikle bürokrasi evrak işlerini ve artan maliyetleri düşünürler”. Şu anda tüm proje bilgisini sürdürme sorumluluğuna sahip olan mevcut bir PMO kavramı, 2001 gibi yakın bir tarihte gelişti.

 2003 yılının Nisan sonu ve Haziran 2003 tarihleri ​​arasında 704 Kuzey Amerikalı BT karar mercii ile yapılan telefon görüşmelerine dayalı olarak yürütülen bir araştırma, yanıt verenlerin %67’sinin kuruluşlarında bir veya daha fazla PYO’ya sahip olduğunu söylediğini bildirdi; bu oran, bir öncekinin %53’üydü. 

Gartner grubu, “2004 yılına kadar bir proje ofisi kuramayan şirketlerin, bir proje ofisi olan şirketlere göre iki kat daha fazla büyük proje gecikmesi, aşımı ve iptali yaşayacağını” öngördü.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir