Proje Yönetimi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Proje Yönetimi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

19 Temmuz 2022 Proje yönetimi Aşamaları Proje yönetimi Nedir Proje Yönetimi PDF 0
Program Tipolojisi

Sistem Gerekçesi

Uygulama için yaklaşık 250 milyon dolarlık bir bütçe belirlendi. Sistemin gerekçesi, hem işletme hem de iş birimi seviyelerinde maddi ve maddi olmayan faktörlerin bir kombinasyonu kullanılarak yapıldı. Projenin finansal uygulanabilirliğini sağlamak için ROI ve IRR gibi standart katı gerekçelendirme önlemleri kullanıldı.

Bu iş durumu gerekçelendirmesi yoluyla, kabul edilebilir finansal getiriler, belirli bir niş pazarda etkin bir şekilde rekabet etme gibi stratejik faktörlerin yanı sıra küresel envanter yönetimi gibi operasyonel faktörlerin tümü, ERP’nin TI’deki gerekçesinde rol oynadı.

Sistem yapılandırması

Hedefler ve süreçler, sistemin iş süreci tasarımının tüm yönlerinde sayısız ve önemli değişiklikler gerektirdi.

Uygulama

Bu aşamada, kavramlar ve hedefler somut eyleme dönüştürülür ve sonuç olarak projenin belki de en zor aşamalarından biridir. Küresel süreçler ve standart sistemler gibi genel ilkelerin, süreçleri uygulamak için doğru insanları ikna ederek ve görevlendirerek yedeklenmesi gerekir.

Başlatmak

Bir dizi kilit personel, aileleriyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri’ne gönderildi ve birkaç yıllığına Dallas, Teksas’ta görevlendirildi. Yaklaşık 250 kişi TI’den ERP sistemiyle ilgili hizmetlerin ana sağlayıcısı haline gelen Andersen Consulting’e geçiş yaptı. Bu durumda BT dış kaynak kullanımı, Andersen Consulting’in eski TI çalışanlarının istihdamını ve yönetimini devralmasını içeriyordu.

Proje Yönetimi

Değişim yönetimi bu aşamada büyük rol oynadı. Eğitim, planlama ve iletişim rolleri eşit öneme sahipti. Tüm yönetim seviyeleri, çeşitli satıcılar ve tedarikçilerin yanı sıra bu sürece dahil oldu. Uygulamalardan bazıları aşağıdakileri içeriyordu:

• Yerinde uzmanlar sistemin yeni kullanıcılarının hizmetine sunuldu.
• Bu uzmanların çözemediği sorunları çözmek için bir yardım masası kuruldu.
• Sorunları yönetmek ve önceliklendirmek için bir biletleme sistemi de kuruldu (örneğin, bir sistem durdurma, günün her saatinde dikkat çekecek yüksek öncelikli bir biletti).

Canlı Yayını İşleme

Dallas’ta bulunan kilit yöneticiler, “canlıya geçiş”e hazırlanmak için bir sonraki seviyedeki kullanıcıları eğitmek üzere bölgelerine geri gönderildi. Seçilen uzmanlar kullanılarak, kullanıcı kabul komut dosyaları tanımlandı ve test edildi, varsa sorunlar yukarıda özetlenen şemalardan birine göre çözülerek. İlerleme ve biletler hakkında durum kontrolleri almak için canlı yayından 30 gün önce günlük konferans görüşmeleri kuruldu.

Bu kontrollerin sonuçlarına dayanarak, çeşitli potansiyel arızaların etkilerini belirlemek için haftalık bir risk analizi yapılmıştır. Uygulama planı, birbiri ardına, ancak nispeten hızlı bir şekilde art arda birkaç canlı yayın tarihine sahip olmaktı. Planlama sistemi dışında diğer tüm aşamalarda bu durumda doğrudan bir dönüşüm uygulanmıştır. Yani bir hafta sonu yaklaşık 2 ila 3 saatlik bir kesinti ile eski sistem kapatılıp yenisi açıldı.

Uygulama Sonrası Durum

Sistem, tam uygulamadan 9 ay sonra hedeflerinin çoğuna ulaştı. Sistemde yaklaşık 13.000 kullanıcı var ve eşzamanlı kullanıcılar 300 ile 1.700 arasında değişiyor. Değerlendirilen kilit performans ölçütlerinden ve parametrelerinden bazıları aşağıdaki gibidir:

• Verimlilik düşüşü
• Zamanında teslimat
• Tek örnekli, küresel sistem
• Daha iyi yanıt
• Envanter azaltma


Proje Yönetimi PDF
Proje yönetimi Nedir
Proje yönetimi dersi
Proje yöneticisi
Proje yönetimi Aşamaları
Proje Yönetimi Örnekleri
IT proje yönetimi
Proje Yönetimi Is İlanları


YÖNETİMSEL ETKİLERİ

Aşağıdaki dersler özetlenmiştir:

• Kapsamlı bir stratejik plan yapın—Vaka, piyasa güçlerinin şirketi kurumsal ortamında ve kültüründe radikal değişiklikler yapmaya nasıl zorladığını gösteriyordu.
• BT planlarını iş planlarıyla uyumlu hale getirin—Temel BT ihtiyaçlarını işletmeninkilerle uyumlu hale getirmek için yeniden yapılanma çalışmaları yapın ve stratejik BT planları geliştirin.
• Üst yönetim desteği alın—Üst yönetim desteğinin reçetesi, ilk BT uygulamalarından bugüne kadar yapılmıştır.
• Değişiklik yönetimi—İlk üretkenlik düşüşleri gibi gerçekçi kullanıcı beklentileri belirleyin. Kullanıcı katılımı önemlidir. Andersen Consulting’in süreci, durumun böyle olmasını sağlamaya yardımcı oldu. Kullanıcı memnuniyetini artırmaya yardımcı olmak için kullanıcının desteklendiğinden emin olun.
• Güçlü şampiyon özellikleri TI’nin durumunda, ERP projesinin yöneticisi, organizasyonun çeşitli seviyelerinde yirmi yıldan fazla deneyime sahipti. Bu yönetici, kurumsal operasyonlar hakkında geniş bilgiye sahipti. Daha önce, TI’nin bölümlerinden birinin başkan yardımcısıydı.
• İş modellerini ve süreçlerini rasyonelleştirin—İş modellerinin ve süreçlerinin kuruluşun stratejik yönüne ve hedeflerine uygun olduğundan emin olun. Zaman, toplu kişiselleştirme ve esneklik endişeleri küresel bir modele yol açtı. Küresel kültürel sorunlar da bir endişe kaynağıydı ve yönetilmesi gerekiyordu.
• Dış işletmeleri yönetin—Danışmanların uygun ve iyi planlanmış katılımı, projeyi sıkı bir programda tutmak için önemlidir. Ayrıca, e-ticaretin ortaya çıkmasıyla birlikte, şirketlerin Web tabanlı girdiler temelinde mal gönderme ve sipariş etme olasılığı daha yüksektir.
• Metrikleri kullanarak yönetin —TI ve Andersen Consulting, projelerin yönetimi ve değerlendirilmesinde metriklerin katı ve resmi kullanımını gerektiren bir kurumsal kültüre ve politikaya sahiptir. Bu politika bağlılığını, ERP uygulamasının başarısının temel nedenlerinden biri olarak görüyorlar. Anahtar performans göstergeleri, envanterdeki azalma, bağlantılı tedarikçilerin yüzdesi ve çıktıların üretkenliği gibi konuları içeriyordu.

TI’nin e-ticaret bakış açısıyla ERP uygulaması, yönetimine sorunlar ekleyen önemli miktarda özellik gerektiriyordu:

• Kullanıcının coğrafi konumundan bağımsız olarak aynı verilere erişim sağlayan tek örnekli bir sistemdir.
• 3.000 dış kullanıcıya (müşteriler ve tedarikçiler) erişim sağlayarak işlemlerin %70’inin elektronik ortamda yapılmasını sağlar.

Yönetim bu uygulama sürecinde bazı sorunlar görmüş ve sorunları gidermeye çalışmıştır. Başlıca sorunlardan bazıları aşağıdakileri içeriyordu:

1. Başlangıçta seçilen tedarik zinciri yönetimi yazılımı (Red Pepper) TI’nin beklentilerini karşılamadı. Bu sistemin hurdaya çıkarılması gerekiyordu ve bu da milyonlarca dolarlık bir maliyetle sonuçlandı.
2. Bir üretkenlik düşüşü meydana geldi ve uygulama, sistemin performansında bir paya sahip olan kuruluş genelindeki tüm yöneticiler için bu konuyu ele almak zorunda kaldı. Bunun gerçekleşeceği beklentileri haber bültenleri ve mesajlar yoluyla iletildi. Tutarlı ve sürekli iletişim, büyük bir proje başarısızlığına neden olabilecek bir durumun hafifletilmesine yardımcı oldu.
3. Uygulama süreciyle doğrudan ilişkili olmayan dahili işlevlerden katılım sağlamak zordu. Bu, pazarlama işleviyle gerçekleşti.

Uygun altyapı geliştirmenin gelecekteki uzantısı, karşı karşıya kalınması gereken bir başka konudur. Burada öğrenilen dersler, küçük veya büyük kuruluşlar için uygun olabilir, ancak farklı büyüklükteki kuruluşlardaki ERP uygulamaları için neyin başarılı olduğuna dair uygulamalarda bazı farklılıklar ortaya çıkıyor. En büyük sorunlardan biri, küçük şirketlerin ERP’den daha fazla operasyonel fayda elde ederken, daha büyük şirketlerin daha fazla finansal fayda sağlamasıdır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir