Sanal Etkileşim Yolu – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Sanal Etkileşim Yolu – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

28 Ocak 2022 Artırılmış sanal Gerçeklik Nedir? Eğitimde Sanal gerçeklik Sanal gerçeklik nasıl yapılır 0
Yönlendirme Algoritması

Metodolojik Stratejiler

Her çevrimiçi kurs, nihai bir değerlendirme ile altı hafta boyunca beş çalışma birimine bölündü. Üniteler bir haftalık bazda geliştirildi ve bireysel veya toplu bir ürünle sonlandırıldı. Geçen hafta, son değerlendirmenin hazırlanmasına ve alınmasına ayrıldı. Her ünite, ünite tanımı, hedefler, genel yönergeler, faaliyetler, destek materyalleri, web bağlantıları ve her bir faaliyet ve çalışma belgesi etrafında çevrimiçi tartışmalardan oluşuyordu.

Her modülde öğrenciler belge sentezi, terimler sözlüğü, özetler, grafik temsiller (şemalar, kavram haritaları), belgelerin toplu inşası, karşılaştırmalı çizelgeler ve vaka çalışmaları gibi etkinliklere katıldılar.

Her kurs sanal bir sınıf bölümünden, kurstan sorumlu profesörle eşzamanlı iletişimden ve etkinlikleri ve belgeleri uygulamak için çeşitli tartışma forumlarından oluşuyordu. Bir koordinatör ve bir öğretim asistanı kolaylaştırıcı tarafından desteklenen kurstan bir profesör sorumluydu.

Sanal Etkileşim Yoluyla Anlam Oluşturma

Gözlemlerimizi, öğrenciler sanal diyalog sınıfında etkileşime girerken anlam inşasına dayandırdık. İki süreç gerçekleşebilir: sunma ve karşılaştırma. Sunmak, bir fikir, yorum, bilgi veya bilgi ortaya koymayı içerir. Karşılaştırma, anlaşmaları ve anlaşmazlıkları doğrulayarak diğer öğrencilerle zıt inançları ve kişisel bilgileri içerir.

Bu, diğer üç süreci ima eder: yanlışlama, tamamlama ve keşfetme. Yanlışlama, bir inanç, yorum veya bilgi fikriyle ilgili hayal kırıklığının bir sonucu olarak yorum ve yargılara yanlışlık ve hata vermek anlamına gelir. Tamamlama, yoruma katılıp onu gerçek olarak kabul etmemiz, ancak bunun eksik olduğuna inanmamız anlamına gelir. Keşfetmek, bilinen bilgiyi görmenin yeni yolları açısından öğrenme için yeni bilgidir. Bu süreçler, en genel karşılaştırma süreci içinde gruplandırılmıştır ve açıklanmadan dışsallaştırılabilir veya sadece zihinsel olarak işlenebilir.

Çalışmamızdaki fikir, sadece bilgi sunmaktan daha ileri gitmekti. İşbirlikçi sosyal bilgi inşası ile biten kolektif etkileşim nedeniyle kişisel bilginin kanıt olarak test edildiği tartışmaları teşvik ediyoruz. Bu süreçleri anlamlı öğrenme için tetikleyiciler olarak değerlendirmek istersek, önceki bilgiler ile bilginin inşasının kalitesi arasında doğrudan bir ilişki olduğunu gözlemleriz. Bu nedenle, bir öğretmen belirli bir konu hakkında ne kadar fazla bilgiye sahip olursa, tahrif etme olasılığı da o kadar yüksek olur. Bu, sanal diyalog sınıfı için içerik ve destek malzemelerine bir rol atarken çok önemlidir.

Tartışma

Bu çalışmanın temel amacı, e-Öğrenim için bir model geliştirmek ve e-Öğrenme daha iyi uyan modern öğrenme teorilerini ve ilkelerini kullanarak bir grup öğretmenle test etmektir.

Tasarımımızın bazı öncülleri, literatürde bahsedildiği gibi, e-Öğrenim’de ortak çalışma ve sanal etkileşimin muazzam potansiyeliydi. Ancak, bu öğrenme stratejileri örtük değildir. Öğrenmeyi kolaylaştırabilseler de, onu da engelleyebilirler. Bunu iyileştirmek için, öğretmenlerin ilgi alanlarını ekiplerle paylaşması ve ders çalışması sırasında resmi olmayan iletişimi sürdürmesi gibi bazı stratejiler vardır. Bu, öğrenciler arasında güveni ve akademik görevler etrafında grup etkileşimini teşvik eder.


Sanal gerçeklik Nedir
Eğitimde Sanal gerçeklik
Artırılmış sanal Gerçeklik Nedir
Sanal gerçeklik nasıl yapılır
Sanal Gerçeklik Gözlüğü
Sanal gerçeklik oyunları
Günümüzde sanal gerçeklik
Eğitimde Sanal gerçeklik uygulamaları


İşbirliğini kolaylaştırmanın kilit yönlerinden biri eğitim sorunlarını çözmekti. Öğretmenler, teori ve pratiği birbirine bağlayarak ve öğretmenin bilgilerini dikkate alarak günlük deneyimlerine dayalı olarak temaları tartışabilirler. Bireysel ve işbirlikçi stratejiler arasında dengeli bir karışım da önerilir. E-Öğrenim programları, sadece öğrenci-öğretmen iletişiminden daha ileri giderek ve öğrenciler arasında grup çalışmasını vurgulayarak bir iletişim ortamı olarak İnternet’in benzersiz yeteneklerinden yararlanmalıdır.

Uzaktan eğitim programlarının Intemet gibi güçlü bir ortamın benzersiz özelliklerinden ve katma değerinden faydalanması gerektiğine inanıyoruz. Böylece, aktif öğrenmeyi ve anlam inşasını teşvik etmek için bazı yapısalcı teoriler ve ilkeler sanal ortamlara yerleştirilebilir.

Bir e-Öğrenim modeli sunduk ve okul öğretmenleri için bir eğitim programının tasarımını, uygulamasını ve değerlendirmesini tanımladık. Öğretmenin bilgi yapısını öğretme ve öğrenme üzerine düşünerek inceledik. Etkileşim ve iletişim yoluyla pedagojik içerik etrafında elektronik topluluklar geliştirdik. Bu deneyimin, öğretmenlerden e-Öğrenime özel olmayan bir bilgi oluşturma biçimini yansıttığına inanıyoruz; daha ziyade okuldaki günlük pedagojik uygulamalar sırasında anlamlı bir şekilde kullanılabilir.

Görme Engelli Öğrenciler için Multimedya Yazılımı Tasarlamak İçin Bir Model

Mevcut interaktif multimedya öğrenme yazılımına engelli öğrenciler erişememektedir. Bu, görme engelli öğrenciler için geçerlidir. Kör insanlar için nesnelerin 3B işitsel temsillerini kullanarak gerçek dünya deneyimlerini sanal dünyalarla eşleştirmek için modelleme teknikleri gereklidir. Bu yazıda, görme engelli öğrenciler için multimedya yazılımı tasarlamak için bir model sunuyoruz.

Model, mevcut eğitim yazılım sistemleri ile doğrulanmıştır. Sadece gerçek dünyanın temsilini değil, aynı zamanda öğrencinin sanal dünya hakkındaki bilgisini de modelleyerek, bilişsel kullanılabilirlik testi görevlerini içeren gerçek dünyanın modellemesini tanımlıyoruz. Son olarak, görme engelli öğrenciler için yazılım tasarlamadaki kritik sorunları analiz ediyor ve bazı öneriler ve yönergeler sunuyoruz.

Engelli öğrencileri desteklemek için çok sayıda eğitim yazılımı geliştirilmiştir. Görme engelliler için yazılımlar, Grafik Kullanıcı Arayüzlerine, oyunlar gibi GUI’lere, eğitim yazılımlarına ve Web navigasyon sistemlerine dayalı güncel bilgi işlem malzemelerine erişimlerini artırmayı amaçlar.

Açıkça görme engelli kişiler için yazılım geliştirme görevinin bazı karmaşıklıkları vardır. Görme engelli öğrenciler için, grafiklere dayanmayan arayüzler oluşturma sorunuyla karşı karşıyayız. Ancak, farklı engel türlerine sahip kişiler için bilgisayar yazılımı tasarlama ve oluşturma sürecinde bazı benzerlikler bulabiliriz. Gerçek dünyayı bir bilgisayar sistemi ile modellemeyi ve uygulamayı amaçlayan bilişsel sistemler geliştirirken durum budur.

Model, etkileşim kurması için kullanıcıya sunulduğunda, engelli kişiler için öğrenme yazılımı oluşturmada sorunlar ortaya çıkar. Gören öğrenenler için multimedya yazılımı, bu modeli, bilgisayarın multimedya yeteneklerinin geniş bir yelpazesinden yararlanarak, grafikler (animasyonlu veya animasyonsuz), sesler ve metin kullanarak öğrencilere iletir.

Görme engelli insanlar bu yelpazeyi küçültmüştür. Bu, yazılım tasarımcısını, öğrenci tarafından sağlanan modelde tutulan bilgileri mevcut işitsel kanal aracılığıyla yansıtmaya zorlar. Ek olarak, dokunsal cihazlar gibi geleneksel olmayan etkileşim modları kullanılabilir. Aynı düşünceler, öğrenen modelinin inşası için de geçerlidir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir