E-Öğrenim İçin Bir Model – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

E-Öğrenim İçin Bir Model – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

28 Ocak 2022 E Öğrenme AUZEF E Öğrenme giriş E-öğrenme türleri e-öğrenme yaklaşımları 0
Program Tipolojisi

Tasarım

Öğretmenler için eksiksiz bir e-Öğrenim eğitim programı tasarladık. Akademik kaliteyi korumak ve hem teknoloji hem de öğrenme modeli olarak eğitim verme şeklimizi ortadan kaldırmak istedik. Bunu yapmak için şu adımları izledik:

Teknoloji değerlendirmesi

Bir öğrenme yönetim sistemi seçtik ve teknik gereksinimleri değerlendirdik.

Takım organizasyonu

Mühendisler, eğitimciler ve eğitimsel bilgisayar uzmanları ile e-Leaming programını uygulamak için çok disiplinli bir ekip oluşturduk. Öğrenme modeli: ÖYS’nin ve içeriğin özelliklerini öğrendikten sonra e-Öğrenim için pedagojik bir model tasarladık.

Pilot test

Az sayıda öğretmenle bilgi teknolojilerini kullanmak için metodolojiler üzerine bir pilot test kursu tasarladık. ÖYS’nin ve pedagojik modelin işleyişini test ettik. Ayrıca çeşitli materyalleri, çalışma arayüzlerini, öğrenme stratejilerini, etkileşim türlerini ve kursun farklı bölümlerinde harcanan zamanı da değerlendirdik.

Modelleme

Öğrenme modeli ve ders programının yapısını göz önünde bulundurarak ÖYS’nin yapısını tasarladık ve uyguladık. Sekiz dersin içeriği modellenmiştir. Bu içeriğin çoğu zaten dijital formattaydı ve süreç içerik modellemesini kolaylaştırdı.

Çevrimiçi sınıflar

Öğrenciler seçildi ve kayıt edildi. Ardından ilk hafta bir giriş modülünü takip ederek platformu incelediler. Öğrenciler ayrıca sanal olarak iletişim kurmaya ve birbirlerini tanımaya başladılar.

Çevrimiçi modüller

Her kursta öğrenciler arasındaki etkileşimi geliştirmek için, ürünleri haftalık olarak tasarlamak için bireysel ve ekip etkinlikleriyle modüller tasarladık. Toplu tasarımlar ve yapılar yapmak için sohbet ve forumlar gibi farklı etkileşim araçlarını kullandılar.

Yüz yüze modüller

Yüz yüze verilecek sekiz kurs modülünden üçünü tasarladık. Daha fazla öğrenci-kolaylaştırıcı etkileşimi gerektiren içerik içeriyorlardı. Her ders yoğun bir haftada bir gün konusu ve toplu çalışmalarla işlendi.

Değerlendirme

Son olarak çevrimiçi ve yüz yüze derslerle ilgili fikir, yorum ve önerileri almak için anketler ve kamuoyu yoklamaları aracılığıyla kursları değerlendirdik. Ayrıca, amaç ve hedeflere ulaşılmasını analiz etmek ve tartışmak için, kursun profesörleri ve eğitmenleri ile bir odak grubu uyguladık.


E Öğrenme giriş
e-öğrenme yaklaşımları
E-öğrenme Nedir
E-öğrenme türleri
e-öğrenme örnekleri
E Öğrenme AUZEF
E-Kampüs
E-öğrenme bileşenleri


E-Öğrenim İçin Bir Model

Modelimiz yapılandırmacı öğrenme ilkelerine dayanmaktadır. Öğrenmeyi, deneyim ve işbirliği yoluyla öğrenme yoluyla bilişsel yapıların inşası ve değiştirilmesi süreci olarak görüyoruz. Öğrenme döngüsünün her modülü, bağlamsallaştırılmış anlamlı öğrenme elde etmeye yöneliktir. Öğrencilerin yansıtmaları, uygulamaları, eleştirmeleri, tartışmaları ve problemleri çözmeleri, böylece kendi temsillerini oluşturmalarına izin vermeleri gerekmektedir.

E-Öğrenim’de beş ana süreç tanımlıyoruz: gerçekleştirme, yaklaşma, kavramsallaştırma, yapılandırma ve uygulamadır. Gerçekleştirme, eğitimsel zorluğun belirlenmesinden oluşur. Bu süreç, problemi belirleyerek ve onların bakış açısını ortaya koyarak öğrenenleri çalışmalarında yönlendirmekten ibarettir.

Ayrıca önerilen kurs çalışmasının hedeflerini ve başlangıç ​​noktalarını da anlarlar. Ne öğreneceklerini ve faaliyetlerin neden önerildiğini bilirler. Öğrenci, beklenen ürün ve sonuçların temsillerini ve bunu yapmanın gerekçesini yapmalıdır. Gerçekleştirme, motive etme, problem tanımlama ve kavram/kavram karşılaştırması sürecini içerir.

Yaklaşım, bir grup profesyonelin rehberliğinde, öğrencilerin bilişsel stillerine uyacak şekilde çeşitli metodolojik öneriler tasarlayarak öğrenenler tarafından yeni bir öğrenme planı ve bakış açısı oluşturmaktan oluşur. Buradaki fikir, öğrencinin sezgisel modellerini sorgulamak ve önerilen modellerin güçlü yönlerini belirlemek için bilişsel bir çatışma üretmektir. Yansıtma, akılda tutma, uyarlama, keşfetme ve araştırma sürecini içerir.

Kavramsallaştırma, içeriği keşfederken ve ona yaklaşırken kavramları ve olası kavramsal değişiklikleri tanımlamayı içerir. Üstbiliş, temsil ve adaptasyon süreçlerini içerir.

Yapılandırma, sentez, izleme ve üstbiliş gibi didaktik stratejiler yoluyla anlamın yapılandırılması anlamına gelir. Bu, analiz, sentez, akılda tutma, üstbiliş ve soyutlama gibi süreçleri içerir.

Uygulama, öğrencilere kavramlarını yeni ve farklı senaryolara uygulama fırsatı vermekten ibarettir. Değerlendirme, görüntüleme, uyarlama, soyutlama, problem çözme, bağlamsallaştırma ve üst biliş içerir.

Sanal etkileşim, bu beş bilgi sürecini verimli bir şekilde taşıyarak ve böylece geri bildirime, fikirlerle yüzleşmeye, keşfetmeye ve işbirliğine izin vererek model üzerinde sinerjik bir etkiyi tetikler. Tüm bu süreçler anlamın inşasında kritik öneme sahiptir.

E-Öğrenme Yoluyla Öğretmen Yetiştirme

Merkezimiz, önerilen metodolojik öğrenme modelini tasarlamak ve değerlendirmek için bir e-Öğrenim deneyimi uyguladı. Ayrıca kullanılan öğrenme yönetim sistemini değerlendirmek ve bir e-Öğrenim kursu uygulamak için ana bileşenleri ve stratejileri belirlemek istedik. Literatürde bu modelin eski bir versiyonunu Şilili öğretmenlerle uygulayan başka bir deneyim anlatılmıştır.

Bunu yapmak için beş aşama izledik: Tasarım, uygulama, değerlendirme, geri bildirim ve yeniden tasarım. E-Öğrenim döngüsünün tasarımı, bir içerik birimine girme, belgeleri analiz etme, anlamı müzakere etme ve bir grup sentezi ile sona erdirmek için işbirlikçi yapılandırma yoluyla öğrenenlerin öğrendiklerini uygulama gibi süreçleri içeriyordu.

Modelin uygulanabilirliğini göstermek için teknolojiyi öğretmenler için kullanma metodolojileri üzerine bir kitabın uygulanmasını açıklıyoruz. Otuz beş deneyimli öğretmen çevrimiçi kursu aldı. Kursu, sanal diyalog sınıfına katılan öğrenciler arasındaki etkileşimi zenginleştirmek için ilgili öğrenme etkinliği ve sorularla birlikte sekiz çalışma birimine böldük. Her ünite bir hafta içinde işlendi ve konuşmalar, analizler, tartışmalar ve paylaşımların bir sentezi ile sona erdi.

Her ünite yedi bölüme dayanıyordu: 1. Ünite tanımı, 2. Zorunlu belgeler, 3. Tamamlayıcı belgeler, 4. İlgili bağlantılar, 5. Etkinlikler, 6. Sanal diyalog sınıfı ve 7. Öğrenci sentezi.

Her içerik birimi için bir konu etrafında bilgi inşasını bütünleştirmek için etkileşimli bir sanal alan yarattık. Öğrenenler arasındaki etkileşimin kalitesinin zımni olmaması nedeniyle, iletişim ve etkileşim için ilk engelleri aşmak için bir başlangıç ​​stratejisi uyguladık. Öğrencilerin kişisel güçlü yönlerini eğlenceli bir şekilde vurgulayarak ve kursa ilişkin beklentilerini listeleyerek kendilerini sınıfa tanıtmaları gerekiyordu.

Sonuç olarak kullanılan öğrenme yönetim sistemini değerlendirdik. Pedagojik hedeflerimize göre değiştirilmiş, genişletilmiş ve uyarlanmış bir Şili ticari sistemiydi. Öğrenciler arasındaki etkileşim ve iletişim düzeyi, yüz yüze verilen benzer bir içerik kursunda gözlemlediğimizden çok daha yüksekti.

Grup etkileşimine verdiğimiz önem nedeniyle, öğrencilerin öğrenme yönetim sistemimiz tarafından sağlanmayan bireysel deneyimlere sahip olmak istediklerini gözlemledik. Bu, e-Öğrenim kursları için bireysel ve grup deneyimleri arasında bir denge önermemize yol açtı. Öğretmenler için e-Öğrenim kurslarının uygulanmasına ilişkin bazı önemli hususları belirledik.

Deneyimin süresi çok önemlidir. Sunduğumuz gibi dersler, öğretmenin iş yükünün yüksek olduğu zaman konularına odaklanmalıdır. Öğrencilerin harcadıkları zaman, onları sınıfta tutmanın anahtarıdır. Kolaylaştırıcıların oynadığı rol, katılımı ve bilgi inşasını teşvik etmek için çok önemlidir. Kullanılan öğrenme yönetim sistemi, uygulanacak faaliyetlerin türünü belirleyebilir, ancak ilgili öğrenme modelini zorunlu olarak belirlemez.

Takip stratejisi aynı zamanda e-Öğrenim deneyimiyle de ilgilidir. Kolaylaştırıcılar ve yöneticiler, öğrencilerin sanal ortamdaki eylemlerini görselleştirecek araçlara sahip olmalıdır. Ayrıca, özel ders ve koordinasyona ayrılan sürenin, çevrimiçi kurslardaki öğrenme deneyiminin kalitesini belirleyebileceğini düşünüyoruz. Bu, problemleri çözme, takip etme ve öğrencileri öğrenme sürecine aktif olarak katılmaya motive edecek bir çalışma ortamı yaratma zamanı demektir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir