Dijital Medya İle Eğitim – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Dijital Medya İle Eğitim – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

28 Ocak 2022 Dijital Medya UZMANLIĞI Dijital ve Sosyal Medya PAZARLAMA Yönetimi Sertifika Program MEB Onaylı sosyal Medya UZMANLIĞI eğitimi Sosyal medya Uzmanlığı eğitimi ücretsiz 0
Bilgisayar Tabanlı Sistemler

Sonuçlar

İlk olarak, Mailgroup’ta gerçekleşen bir konuşmayı detaylandırıyoruz. Ardından, anketin bazı sonuçlarını sunuyoruz. Son olarak, gerçekleştirilen testler yoluyla bulunan temel bulguları sunuyoruz.  “Disiplinler” konuşmasını göstermektedir. Burada yedi kişi yer aldı ve dört farklı üye tarafından dört başlık oluşturuldu.

Bu tartışmanın ilk ileti dizisi sayısı başlangıçta düşük olarak kabul edilebilir. Ama takaslar çok zengin. Bunlar, başkalarına önerilen tavsiyeleri, tavsiyeleri ve örnekleri içerir. Bir fikir sunmak için sorgulamalar ve teşvikler de vardır. Ayrıca, iş parçacığı derinliği (yani, belirli bir iş parçacığı içindeki yanıtların sayısı) beş düzeye kadar çıkar.

Sonuç olarak grup soru-cevap durumunda kalmaz. Toplamda, mesajlar yeniden gruplandırıldığında, bu konuşma neredeyse 3 sayfalık bir belge oluşturuyordu.

Öğrencilerin Mailgroup’un bir iletişim aracı olarak kullanımına ilişkin izlenimlerini elde etmek için eğitim kursunun son gününde katılımcılara bir anket yaptık. Genel olarak, katılımcıların yüksek bir yüzdesi (%75), önerilen görselleştirmenin ve mesajların düzenlenmesinin, devam eden konuşma gelişiminin daha iyi takip edilmesini sağladığını düşündü. Ayrıca, katılımcıların yüksek bir yüzdesi (%75), Mailgroup’un katılımcı alışverişlerinin etkili bir şekilde görselleştirilmesine izin verdiğini düşündü. Yalnızca küçük bir yüzde (%13) önerilen görselleştirmede konuları takip etmekte güçlük çekti.

Katılımcılar WYAIWYL ilkesini kullandılar. Öğrenciler, kolayca gezinilebilen konu görünümünde daha ayrıntılı ve “bulunabilir” konular seçebildikleri için daha iyi organize edebilir ve işbirliği yapabilirler. Ayrıca, kullanıcılar tarafından tanımlanan bu kriteri kullanmanın en önemli faydaları şunlardı: (a) aktif ileti dizilerinin daha kolay tanımlanması ve (b) mevcut FTT’lere göre yanıtlama organizasyonuna daha iyi izin verilmesi.

Sonuç olarak, anket sınırlı olsa da, bu görselleştirmeyi zincirleme konuşmalar için kullanmanın faydalarını güçlü bir şekilde gösteriyor gibi görünüyor. Bu çalışmanın sonuçları, esas olarak örneklemin nispeten küçük olması nedeniyle ön hazırlık niteliğindedir. Yine de, sonuçlar önerilen sistemin kullanılabilirliği hakkında iyi geri bildirimler almamızı sağladı. Bu sonuçlar, önerilen sistemin ve Mailgroup’un inşasının altında yatan kavramların önemli olduğunu göstermektedir.

Yapısal farkındalık desteği öneriyoruz. Bu destek, kullanıcıların iletişim yapıları aracılığıyla etkinliklerinden haberdar olmalarını amaçlar. Bu yazıda sunulan araç, zincirleme konuşma sistemlerinde tutarlılığı artırma kavramına odaklanmaktadır. Öğrenme konuşmalarının ortaya çıkmasını ve gelişmesini kolaylaştırmayı amaçlar. Bu, daha iyi iletişimin ortaya çıkmasına ve gelişmesine zarar verdiğini belirlediğimiz bazı uyumsuzlukların üstesinden gelinerek yapıldı.

Başlıca bulgularımız aşağıdaki gibidir. Mailgroup ile gerçekleştirilen deneyim, WYAIWYL ilkesinin FTT iş parçacıklı konuşmaları yapılandırmak için yararlı bir mekanizma olduğunu doğrulamaktadır. Bu aracın kullanımı uygulamada bir değişiklik sağlar: öğrenciler mesajların yapısını paragraflar halinde düzenler. Aslında, bu şekilde mesajların oluşturulmasının, diğer katılımcıların bir mesajın (konunun) bölümlerini bulmasını ve bunlara yanıt vermesini kolaylaştıracağını, konunun belirginliğini ve tanımını kolaylaştıracağını onaylarlar.

Başka bir gözlem, cevapsız konuların belirginliğidir. Önerilen görselleştirme, konuşma sırasında yer alan cevapsız konuların izlenmesini kolaylaştırır. Bu konular, arayüzde diğer mesajlara veya diğer mesajlara bağlantı içermeyen daireler olarak görselleştirilir ve vurgulanır. Göstergeler, etkileşimleri hakkında yapısal bir farkındalık elde etmek için grubu analiz etmek için kullanılan bir unsur olabilir, ancak bununla ilgili daha fazla çalışma yapılmalıdır.

Gelecekteki gelişmelerde grafik görselleştirmenin (1) mesajlar arasında daha az çizginin geçmesine izin veren algoritmalar kullanılarak iyileştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz, çünkü bu çizgiler mesajlar arasındaki referansların görselleştirilmesini zorlaştırıyor; ve (2) şu anda yeterince kullanılmayan alanı optimize etmek (mevcut görselleştirmede mesajsız birçok bölge var).


Dijital ve Sosyal Medya PAZARLAMA Yönetimi Sertifika Programı
Sosyal medya Uzmanlığı eğitimi ücretsiz
MEB Onaylı sosyal Medya UZMANLIĞI eğitimi
Dijital PAZARLAMA ve sosyal medya Uzmanlığı Eğitimi ücretsiz
Dijital Medya UZMANLIĞI
Sosyal Medya Uzmanlığı Eğitimi
Dijital PAZARLAMA Eğitimi
Sosyal medya uzmanlığı sertifikası ne işe yarar


Tlirough e-Öğrenim Yapmanın Anlamı

E-Öğrenmeye daha fazla eğitim değeri katmak için farklı yaklaşımlar önerilmiştir. Bu görüşlerden biri, teknolojinin benzersiz özelliklerinin doğasına daha iyi uyan modern pedagojik modeller önermektedir. İlgili bir yaklaşım, modern öğrenme ve öğretim tasarımı teorisini İnternet gibi bilgi ve iletişim teknolojileri tarafından sağlanan yeni iletişim ve etkileşim kanallarına yerleştirmektir.

Bu çalışma, dijital medya ile eğitimde hizmet içi öğretmen eğitiminin özel bir vaka çalışması ile gösterilen bir e-Öğrenim modeli sunmaktadır. Modeli sunduktan sonra, modelimizi kullanan okul öğretmenleri için bir e-Öğrenim programının tasarımını, uygulamasını ve değerlendirmesini açıklıyoruz. Öğretmenlerin öğretme ve öğrenme üzerine derinlemesine düşünerek anlamı nasıl inşa ettiklerini vurgularız.

Anlam, görüş ve anlayışı paylaşmak için İntemet hizmetleri kullanılarak etkileşim ve iletişim yoluyla bozulmamış e-topluluklar geliştirildi. Böylece anlam, günlük okul pedagojik uygulamalarında kullanılmak üzere öğretmenlerden inşa edilmiştir.

Uzaktan eğitim programlarına daha fazla eğitim değeri katmak için çeşitli yaklaşımlar önerilmiştir. Birçok e-Öğrenim programı, kullanılan öğrenme yönetim sistemine odaklanarak ve uzaktan öğrenmeyi “geliştirmek” için yeni araçlar arayarak “e” tarafını vurgular.

Bu görüşler gerekli olsa da, ana odağın bir şekilde gözden kaçırıldığına inanıyoruz. Intemet’in belirli ve benzersiz özelliklerine uyması için uzaktan eğitim için pedagojik modellerle ilgili çok az çalışma önerilmiştir. Çoğu program, yeni medyanın benzersiz özelliklerine uyacak yeni pedagojik modeller tasarlayarak, harekete çok fazla dikkat etmeden bir tebeşir ve konuşma yöntemini takip eder. Bu vizyonu “yeni şişede eski şarap” görüşü olarak özetleyebiliriz.

Diğer çalışmalar, öğrenme yönetim sistemlerini, öğrenme metodolojisini ve stratejilerini tanımlayan kilit araçlar olarak tanımlar. Yazılım çerçevesi, aktif öğrenme metodolojilerinin gerektirdiği esnekliği azaltan bir öğretim yöntemini zorlar. Birçoğu, varsayılan pedagojik model tarafından verilen ihtiyaçlar ve özellikler üzerine inşa edilmiş bir yazılım çerçevesi yerine, kullanılan teknolojik çerçeveye göre uyarlanmış bir modelle sona ermektedir.

Bazı yazarlar, e-Öğrenme için yenilikçi yöntemler ve öğrenme stratejileri önermiştir. Bu hareketlerin vurgusu öğrenme üzerindedir ve farklı bilgi temsili modlarını teşvik etmenin yollarını dahil ederek öğrenenler üzerinde odaklanır. Öğrenme yönetim sistemleri tarafından desteklenen bilgi ve işbirlikçi öğrenme stratejileri oluşturmak için sanal bir alan tasarlarlar.

Sonuç olarak, herhangi bir kurs uygulamasını destekleyen bazı e-Öğrenim ilkelerine ulaşabiliriz, örneğin: bilginin inşasında öğrencilerin aktif rolünü teşvik etmek, anlamlı öğrenmeyi teşvik etmek, geniş ve derin öğrenmeyi teşvik etmek, geliştirmek beceriler, tutumlar ve değerler, gerçek dünya etkinlikleri yoluyla gerçek deneyimlere izin verme, işbirlikçi öğrenmeyi teşvik etme, öğrenme kolaylaştırıcıları olarak öğretmenlerin/eğitmenlerin değişen rolünü teşvik etme, öğrenenleri ortak değerlendiriciler olarak dahil etme, öğrencilerin ne yaptıkları üzerinde düşünmelerini sağlama öğrenmeyi zenginleştirmek, bilgi nesneleri üzerindeki eylemi geliştirmek ve bilişsel çatışmaları çözmek için teknolojiyi kullanmak gerekir.

Bu ilkeler, yapılandırmacılık, düşünme olarak anlama, bir ağ olarak anlama, sosyal etkileşim, sosyal dağıtım, konumlu öğrenme, genelleştirilmiş öğrenme ve kendi kendini düzenleyen öğrenme gibi öğrenmenin temel teorilerinden ve modellerinden ortaya çıkar.

Bu çalışma, bu ilkeler, modeller ve teoriler üzerine kurulmuş bir e-Öğrenim modeli tanıtmaktadır. Bir e-Öğrenim programının tasarımını, uygulamasını ve değerlendirmesini açıklıyoruz. Pedagojik modelimiz öğretmenlerle pilot uygulama ile gösterilmiştir. Öğretmenlerin öğretme ve öğrenme üzerine derinlemesine düşünerek anlamı nasıl inşa ettiklerini vurgularız.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir