Stratejiler – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Stratejiler – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

27 Ocak 2022 Sanayide teknoloji kullanımı Teknoloji yönetim Süreçleri Teknoloji Yönetimi aşamaları 0
Program Tipolojisi

Katılımcı Etkileşimi

Yapısal farkındalık, VLC kullanıcılarının FTT’lerde yer alan eylemleri ve bu eylemlere ilişkin algılarını daha tutarlı hale getirmeyi amaçlayan farklı stratejiler kullanır ve belirlenen uyumsuzlukların üstesinden gelir. Bu stratejiler, öğrenme konuşmalarının ortaya çıkmasını kolaylaştırmaya çalışır.

Özellikle yapısal farkındalık, katılımcıların etkileşimlerini, mevcut FTT’lere göre daha uyumlu ve özlü bir şekilde, değişimlerinin yapısını düzenli bir şekilde görerek, daha uyumlu ve özlü bir şekilde algılamalarını sağlamayı amaçlayan farklı stratejilerle somutlaştırılacaktır. Böylece daha önce bahsedilen etkileşimsel, yakınsama ve sıra alma uyumsuzluğunun üstesinden gelinir.

Böylece, katılımcılara grubun etkileşim yapısını gösteriyoruz, onların etkileşimlerini grafik benzeri bir görselleştirme yoluyla algılamalarını sağlıyoruz, etkileşimleri ile görselleştirme arasında daha yüksek bir tutarlılık sağlamak için belirli mekanizmalar sağlıyoruz.

Ek şeyleştirme, kullanıcıların bazı nicel göstergelere dayalı VLC’lerde göze çarpmayan bazı grup yapısal özellikleri ve hatta bireylerin bazı yapısal nitelikleri ile ilgili özet bilgi almalarını sağlayan, grubun belirli özelliklerinin bir dizi kalıcı göstergesi aracılığıyla gerçekleşir, yani bir grubun karmaşıklığı, bir grubun uyumu ve bireysel durum göstergeleridir.

Tüm bu stratejiler, yapısal bakış açımıza göre, kullanıcıların etkileşimlerini bu perspektiften algılamalarına yardımcı olmak için etkileşimlerin grup yapısının farklı yönlerini göstermeyi amaçlamaktadır. Bu bakış açısının, VLC’lerde yer alan öğrenme konuşmalarının eşler arası desteği için kullanıcılara yeni öğeler verebileceğini tahmin ediyoruz. Tüm bu stratejiler, Mailgroup adını verdiğimiz deneysel bir FTT aracında uygulanmıştır.

Önerilen Stratejiler

Yapısal farkındalık desteğini oluşturan birkaç strateji öneriyoruz. Mailgroup FTT üzerinde uygulanan bu stratejilerin her biri, tanımlanmış bir anomalinin üstesinden gelmeyi amaçlar. Etkileşimsel uyumsuzlukla ilgili olarak, mevcut minimum değiş tokuş birimini (mesaj) yeni bir minimal birim olan konu için değiştirmeyi öneriyoruz.

Konu, bir mesajın, genellikle bir kullanıcı tarafından seçilen daha küçük bir bölümü olan bir alt kümesidir. Bu değişiklik, mesajın herhangi bir bölümüne atıfta bulunmamıza ve böylece etkileşimleri boyunca her katılımcının müdahalesini kolayca izlememize izin verecektir. Yerelleştirme, Ne Yanıtlarsanız Bağlanırsınız (WYAIWYL) ilkesiyle gerçekleştirilir.

Bu nedenle, katılımcılar belirli bir konuya cevap verebilmek için onu açıkça seçmelidir. Konunun önceden tanımlanmış bir “nesne” olmadığını (bir konu sadece bir mesajın bir parçasıdır), ancak WYAIWYL ilkesi ile seçildiğinde görünür bir nesne haline geldiğini not ediyoruz.

Kullanıcıların seçilen konu ile cevap arasında bir bağlantı oluşturmasını sağlayan bir araç öneriyoruz. Bu nedenle, seçilen konulardan kullanıcılar tarafından threaded konuşmalar tanımlanabilir. Konuları bulmak için herhangi bir anlamsal metin analizi yöntemi kullanmadığımızı belirtmek önemlidir: Bunlar katılımcılar tarafından tanımlanır. Böylece, WY AIWYL ilkesi, kullanıcıların iş parçacıklarını özgürce tanımlamasına ve böylece etkileşimsel uyumsuzluğun üstesinden gelmesine olanak tanır. Bu strateji ayrıntılıdır.


Sanayide teknoloji kullanımı
Teknoloji yönetim Süreçleri
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Teknoloji Yönetimi aşamaları
Teknoloji Yönetimi PDF
2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi PDF
Teknoloji yönetimi faaliyetleri ve Araçları PDF
Stratejik Teknoloji Yönetimi


Sıra alma uyuşmazlığıyla ilgili olarak, aynı anda çevrimiçi söylemlerin akışını ve kalıplarını hızlı ve grafiksel olarak görselleştirebilmeniz için iş parçacıklarının görselleştirilmesini öneriyoruz. Bir sonraki bölümde sunulduğu gibi, mevcut görünümlerin her iki türünü (mesajların zaman sırası ve ileti dizisi sırası) her iki kavramı grafiksel olarak gösteren tek bir görünümde birleştireceğiz.

Ayrıca, zamansal uyumsuzluğun üstesinden gelmeyi amaçlayan oturum adı verilen bir yapının oluşturulmasını öneriyoruz. Bu yapı, sıra alma davranışını modellemeyi ve cevapların belirli ritmini görünür kılmayı amaçlamaktadır. Bir oturum, aynı katılımcı tarafından kısa bir süre içinde arka arkaya gönderilen bir mesaj grubuna karşılık gelir. Yani neredeyse aynı anda gönderilen mesajları bir arada tutan yeni bir yapıdır.

Bu yapı, mesajları paralel ve doğrusal bir şekilde paketleyen sütunlara karşılık gelir. Bu düzenlemeler, konuşmaların doğrusallığını artırarak ve birleştirilmiş bir görselleştirmede paralel tartışmaların başlatılmasına veya sürdürülmesine izin vererek, zincirleme konuşmaların dağılımını ve yer değiştirmesini azaltmaya çalışır. Bu strateji ayrıntılıdır.

Bu iki strateji (zaman sırasını mesajların iş parçacığı sırası ile birleştirmek ve bir FTT’de oturum yapısının entegrasyonu), doğrusallıklarını artırarak ve paralel tartışmaları başlatmayı veya sürdürmeyi mümkün kılarak, sıralı konuşmaların dağılımını ve yer değiştirmesini azaltmayı amaçlar.

Yakınsama uyuşmazlığı ile ilgili olarak, önerilen araçtaki görsel alan aracılığıyla uygun şekilde görselleştirilen yeni bir işlevsellik öneriyoruz. Sonuç olarak, tüm kullanıcılar yakınsak etkileşimlerin varlığından haberdar olacaklar ve ayrıca yakınsak etkileşimleri inceleyip bunlara tepki verebilecekler.

Grup algı uyuşmazlığı ile ilgili olarak, kullanıcıların VLC’lerde göze çarpmayan bazı yapısal özelliklerle ilgili özet bilgi almalarını sağlayan bir gözlem seviyesinin oluşturulmasını öneriyoruz.

Burada, nicel göstergelere (karmaşıklık, uyum ve durum göstergeleri) dayalı iletişimsel etkinliğin bir gözlem düzeyini uyguladık. Bu seviye, kullanıcılar hakkında, mesaj etkileşimlerinin asenkron ve metin tabanlı bir iletişimde gerçekten yer aldığı seviyeden elde edilmesi ne kolay ne de şeffaf olan bazı sentezlenmiş grup davranış bilgileri sunar.

Testler

Prototipimizin gerçek özellikleri hakkında kullanıcı bakış açısıyla geri bildirim toplamak için deneysel çalışmalar tasarlanmıştır. Bu çalışma sırasında araç, başlı başına bir endişe noktası olarak değil, sadece iletişim aracı olarak kullanıldı. Öğrencilerin aracı tartışmasını ve üzerinde düşünmesini istemedik. Nasıl “çözebileceklerini” değerlendirmekle ilgilendik. Mailgroup’u şu amaçlarla test ettik: (1) sistem kullanılabilirliğini test etmek ve (2) Mailgroup’un nasıl kullanıldığını ve insanlar bu sistemi kullandığında neler olup bittiğini analiz etmemizi sağlayan ilk derlemi elde etmek gerekir.

Ampirik Bağlam

Posta grubu iki kez test edildi. İlk olarak, kullanıcıların önerilen araca karşı hislerini kazanmayı amaçlayan bir test. Bu çalışmada, 3 veya 4 öğrenciden oluşan dokuz grup (toplam 32 katılımcı) alındı. Onlar gönüllü olarak bir ay boyunca uzaktan işbirliği faaliyeti yürüten ikinci sınıf lisans öğrencileriydi.

İkincisi, daha derin ve daha eksiksiz bir kullanılabilirlik çalışması ve derlem analizi içeren bir test. İkinci testte 15 katılımcı işe alındı. Hepsi, bilgi ve iletişim teknolojileri üzerine bir eğitim kursunun parçası olarak bir buçuk ay boyunca uzaktan işbirliği faaliyeti yürüten öğretmenlerdi.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir