Eşler Arası Destek – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Eşler Arası Destek – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

27 Ocak 2022 Teknolojide Bağımlılık Teknolojinin aile ilişkileri üzerindeki etkisi Teknolojinin aile ilişkileri üzerindeki etkisi Eodev 0
Model Yorumlaması

Sıra Alma Uyumsuzluğu

Sıra alma uyuşmazlığı ile, FTT’lerde zaman almanın yönetiminde ilgili konulara atıfta bulunuyoruz. Bu uyumsuzluğun öğrenme konuşmalarının ortaya çıkmasında ciddi sonuçları vardır. Sözlü konuşmalarda sıra alma, düzenli bir şekilde gerçekleşen bir süreçtir. Her dönüşte katılımcı konuşur ve ardından diğeri yanıt verir.

Böylece konuşmalar, bir dizi ardışık ve müzakere edilmiş adım veya dönüş olarak yönlendirilir, bu nedenle sıra alma, konuşma organizasyonunun temel mekanizması haline gelir. CMC araçlarındaki sıra alma sistemi, yüz yüze iletişimden önemli ölçüde farklıdır. Bu araçlar kullanılarak gerçekleştirilen iletişim, “katmanlı konular, çoklu konuşma eylemleri ve aralıklı dönüşlerle sonuçlanan karmaşık etkileşimler” ile doğrusal bir sıralı modelden ziyade çok boyutlu ardışık bir model izler (paralel dizili konuşmalar yoluyla).

Doğrusallık eksikliğinin ve sıra almanın yer değiştirmesinin iki ayrışma yoluyla ilişkili olduğunu varsayıyoruz. Birincisi, mesajların zamansal ve iş parçacığı sırası arasındaki zincirleme konuşmalardaki ayrışmadır.

İkincisi, belirli bir çalışma modeli (kullanıcılar düzenli bir frekansta mesaj göndermezler, genellikle farklı iş parçacıklarına arabellek benzeri bir şekilde yanıt verirler) ve bunun FTT’lerdeki temsili arasındaki ayrışma. Sıralı sıra almanın önemi, yinelemeli sıra alma yapıları aracılığıyla “öğrencilerin birbirlerinin fikirleri ve niyetleri üzerine inşa edebildiklerini, ortak bir kavramsal çerçeveye yeni fikirler çizebildiklerini ve farklılıkları onarabildiklerini” gözlemleyen bulunabilir.

İlk ayrışma ile ilgili olarak, zincirleme konuşmalarda, birkaç yazar mevcut FTT’lerde iki olası görüş arasında bir ayrışma gözlemlemiştir: mesajların zamansal ve iş parçacığı sırası. Bu ayrışma, zincirlenmiş konuşma görselleştirmelerinin çoğunda uzay ve zaman faktörlerinin yer değiştirmesinden kaynaklanır. FTT’lerde, kullanıcılar aynı görüşmeye iki farklı bakış açısından bakabilir: mesajlar zamana veya dizilere göre sıralanır.

Bu dislokasyon, konuşmaları olması gerektiği kadar sorunsuz hale getirir: Konulara göre sıralama, zamanında değiş tokuşları zorlaştırır. Bu satırlar boyunca, Davis ve Rouzie “mesajlar herhangi bir sonraki tarihte bir dizideki herhangi bir düğüme eklenebileceğinden, öğrenciler genellikle belirli bir tartışmanın gelişimini takip edemediler” diyor. Ancak mesajları zamana göre sıralamak, kullanıcıların mesaj dizilerindeki gerçek yerleşimini görmelerine izin vermez.

İkinci ayrışma ile ilgili olarak, bazı yazarlar, kullanıcıların belirli bir çalışma düzenine sahip olduğunu gözlemlemişlerdir: kullanıcılar düzenli aralıklarla mesaj göndermezler, ancak arabellek benzeri bir şekilde yanıt verme eğilimindedirler. Bir sohbete müdahalelerini güncel hale getirmek için (ardışık mesajlar) yanıtlama etkinliklerini kısa bir süre içinde birkaç mesaj göndermeye odaklarlar. Bu yanıtlarda bazen farklı dizilerdeki iki veya daha fazla ardışık mesaja yanıt verirler. Bazı haber gruplarında bu geçici çalışma uygulamasını doğrulayan nicel çalışma bulunmaktadır.


Teknolojinin aile ilişkileri üzerindeki etkisi
Teknolojinin aile ilişkileri üzerindeki etkisi Eodev
KOSGEB İşbirliği Destek Programı
Teknoloji Bağımlılığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yatırım Teşvik
Sanayi Bakanlığı teşvikleri
KOSGEB İşbirliği Güçbirliği Örnek Proje
KOSGEB destekleri


Grup Algı Uyumsuzluğu

Yüz yüze etkileşimlerdeki kullanıcıların, gruptaki etkileşim düzeyi (yani konuşkan olup olmadığı), kümelenebilirliği (farklı alt grupları olup olmadığı), katılımcıların rolü gibi yapısal düzenlilikleri algılayabildiğini fark ediyoruz. (örneğin, grup liderinin tanımlanması) ve diğerleri. Bununla birlikte, FTT’ler aracılığıyla iletişim kuranlar için bu yapısal özellikleri algılamak zordur.

Bu yapısal düzenliliklerin algılanmaması, bir grubun sosyal varlığını azaltan bir unsur olabilir. Sosyal mevcudiyet, bir katılımcının sanal bir çevrede deneyimlediği topluluk hissinin bir ölçüsüdür ve bu, bir katılımcının başkalarıyla etkileşimlerindeki farkındalık derecesine ve bu etkileşimlerden inşa edilen kişilerarası ilişkilere ilişkin takdirine karşılık gelir. etkileşimler. Gunawardena, öğrenmeyi geliştirmek için sosyal varlığın gerekli olduğunu belirtir.

Yapısal Farkındalık

Ayrıntılı uyumsuzlukların üstesinden gelmenin bir yolu olarak yapısal farkındalık adı verilen bir eşler arası destek yaklaşımı öneriyoruz. Bu bölümde, eşler arası destek kavramını açıklıyoruz ve yapısal farkındalık desteği perspektifini açıklıyoruz.

Eşler Arası Destek

CSCL platformları tarafından kullanıcılara sağlanan destek mekanizmalarının türü ve kapsamı, bu eğitim araçlarının tasarımında ve kavramsallaştırılmasında kritik bir unsurdur. Bu destek mekanizmaları, eğitim teknolojilerinde oldukça aktif bir araştırma alanıdır.

Bu alanda birden fazla strateji ve gelişme mevcuttur. Bununla birlikte, işbirlikçi öğrenmedeki bu çok sayıdaki destek girişiminde, üç olası yaklaşımı ayırt edebiliriz: “öğretmen-öğrencileri destekler”, “otomatik-sistem-öğrencileri destekler” ve “öğrencileri-öğrencileri destekler”. Bu yaklaşımlar arasındaki temel fark, desteği sağlayan işleme odağında yatmaktadır.

Eşler arası destek dediğimiz öğrenci-destek-öğrenci yaklaşımı, karakteristik bir unsur olarak katılımcılar arasında karşılıklı yardım ve organizasyona sahiptir. Eşler arası destek aşağıdan yukarıya bir yaklaşımdır: Kişi aktörlere müdahale eden bir sistem yaratmaya çalışmaz, onlara kendi kendilerine müdahale etme araçlarını veren bir sistem yaratmaya çalışır. Sonuç olarak, destek stratejisi, aktörleri bilgilendirme ihtiyacına dayalıdır ve onların faaliyetleri hakkında bilinçli olmalarını sağlar.

Yapısal Farkındalık Tasarımı

Yapısal farkındalık, bir grubun yapısal özellikleri veya faaliyetleri hakkında bilgi ile ilgilenir. Daha iyi işbirlikçi etkileşimleri teşvik etmek için bir grubun yapısal özelliklerini üyelerine statik ve dinamik bakış açılarıyla ortaya çıkarmaya vurgu yapar. Yapısal farkındalık, önceki bölümde ayrıntıları verilen anormalliklerin üstesinden gelmek için bir stratejidir.

Bu seçenek esas olarak iki fikre dayanmaktadır. İlk olarak, akranlar arası öğrenme perspektifini incelemek ve desteklemekle ilgileniyoruz. Ayrıca, destekleyici etkileşimler alanında bu eşler arası yaklaşımla ilgili araştırmaların yetersiz olduğunu düşünüyoruz. İkinci olarak, etkileşimlerin yapısal perspektifine baktığımızda, bu çalışmada alınan konuşmaların ilişkisel perspektifinden motive olduğunu görüyoruz. Ayrıca, destekleyici etkileşimler alanına uygulanan yapısal perspektifler üzerine araştırma eksikliği olduğunu düşünüyoruz.

Yapısal farkındalık desteğinin temel fikri, kullanıcılara grubun bazı yapısal yönlerini, özelliklerini ve anormalliklerini dikkat çekici kılmaktır. Yapısal farkındalık desteği ile aktörlere müdahale eden bir sistem değil, onlara kendi kendilerine müdahale etme imkânı veren bir sistem kurmaya çalışıyoruz. Bu fikrin temeli, etkileşim yapısının doğru bir bilgisinin, kullanıcıların faaliyetleri hakkında bilinçli olmalarına yardımcı olduğu ve bilinçli olarak, etkileşimlerin kendi kendini yönetmesinde faydalar elde ettikleridir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir