Yapısal Farkındalık – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Yapısal Farkındalık – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

27 Ocak 2022 Küreselleşmenin teknoloji üzerindeki etkileri Teknolojinin küreselleşmesi ve Türkiye Açısından BİR DEĞERLENDİRME Yeni iletişim teknolojilerinin küresel etkileri 0
Çıkarım Yapmada Kullanılan Bilgi

İşbirlikçi Öğrenme Ortamları İçin Yapısal Farkındalık

Bu yazıda yapısal farkındalık desteği dediğimiz bir eşler arası destek yaklaşımı öneriyoruz. Yapısal farkındalık, sanal öğrenme topluluklarında gerçekleşen iletişimi desteklemeyi amaçlar. Vurgu, işbirlikçi etkileşimleri teşvik etmek için grup yapısını katılımcılarına açıklamaktır. Bu destek, Mailgroup adlı bir forum türü aracında uygulanmıştır. Farklı bağlamlarda iki kez test edildi ve hedeflerimize göre uygunluğuna ilişkin ilk geri bildirim alındı.

Ağ teknolojileri, yeni web tabanlı öğrenme etkinliklerinin kurulmasına ve sanal öğrenme toplulukları (VLC’ler) adı verilen yeni topluluk türlerinin ortaya çıkmasına neden oldu. VLC ifadesi bu yazıda, aktörlerinin genellikle coğrafi olarak dağıtıldığı, genellikle ICT’ler aracılığıyla işbirliği yaptığı ve ortak bir amacı sürdürdüğü çevrimiçi sosyal sistemleri belirtmek için kullanılmaktadır.

Özellikle, araştırmamızı VLC’leri destekleyecek mekanizmalar sağlamaya odaklıyoruz. VLC’lerde işbirlikçi öğrenme etkinlikleri, forum tipi araçlar dediğimiz, temel olarak konuşma, yazılı ve asenkron bir ortam aracılığıyla gerçekleştirilir. “Forum tipi araçlar” (FTT’ler) terimi, iş parçacığı adı verilen zincirleme mesajların ağaç hiyerarşik veri yapısını kullanan metin tabanlı ve asenkron elektronik konferans sistemleri için kullanılır.

FTT’ler kökenlerinde interaktif iletişim ortamı olarak değil, haber dağıtımı için tasarlanmıştır. Araştırma, eğitim amaçlı kullanım için FTT’lerle ilgili bazı zorluklar gösterse de, bu araçlar şu anda bu alanda yaygın olarak kullanılmaktadır (bilgisayar konferans paketleri, web tabanlı haber grupları ve e-öğrenme platformları). Bu bağlamda, VLC’lerde yer alan öğrenme konuşmalarının yapısıyla ilgili sorunları ele alıyoruz. Özellikle araştırma konumuz, FTT kullanıcıları arasında bu etkileşimlerin ortaya çıkmasını destekleyecek ve kolaylaştıracak mekanizmalar sağlamak için VLC’lerde gerçekleşen öğrenme konuşmalarını analiz etmektir.

Bu destek mekanizmasını oluşturmak için “teknolojik inovasyon” dediğimiz bir metodoloji ile çalışıyoruz. Bu endüktif metodolojinin ilkesi, yeni teknolojilerin tasarımının “uygulamalardaki anormallikleri ortaya çıkarmak” ile ilgilenmesidir. Anomali, kullanıcılar belirli bir faaliyeti gerçekleştirirken ortaya çıkan ve fenomenolojik nedenlerle insanların bazen farkında olmadığı, görünmeyen bir gerilimdir. Böylece bulunan anomalilerin üstesinden gelmeyi amaçlayan yeni teknolojiler yaratıyoruz.

Bu makale aşağıdaki gibi düzenlenmiştir. İlk olarak, ilişkisel bir perspektiften bulunan anomalileri ve bunlarla ilişkili uyumsuzlukları sunuyoruz. Ardından, bulunan anomalilerin üstesinden gelmeyi amaçlayan yapısal farkındalık perspektifini açıklıyoruz. Son olarak, bu önermeler üzerine inşa edilen prototipimizi ve ampirik bir çalışmanın bazı sonuçlarını sunuyoruz.


Küreselleşmenin teknoloji üzerindeki etkileri
Küreselleşmenin getirdiği yenilikler
KÜRESELLEŞME ve bilim
Yeni iletişim teknolojilerinin küresel etkileri
Teknolojinin küreselleşmesi ve Türkiye Açısından BİR DEĞERLENDİRME
Ulaştırma sistemleri bağlamında küreselleşmenin en önemli kavramı
İletişim teknolojilerinin gelişmesiyle KÜRESELLEŞME arasındaki bağlantılar
Teknolojinin Boyutları


VLC’lerdeki Nomaliyetler

FTT’leri kullanan VLC’lerde gerçekleşen konuşmaları ve etkileşimleri farklı bakış açılarından (anlamsal, sosyolojik, pragmatik vb.) Bu çalışmada, etkileşimleri ilişkisel bir perspektiften anlıyor ve analiz ediyoruz. Bu anlamda, konuşmaları artık katılımcıların katkılarının anlamsal zincirleri olarak yorumluyoruz, ancak etkileşimleri tamamen ilişkisel bir şekilde yorumladığımız bir yaklaşım izliyoruz.

Yani, etkileşimleri tıpkı konuşmalardaki mesajlar arasındaki bağlantılar olarak düşünüyoruz. Bir FTT durumunda, bağlantı, bir önceki mesajı yanıtlayarak veya yeni bir mesaj oluşturarak mesajları ilişkilendiren bir katılımcının açık bir eylemiyle üretilir. Bu etkileşimlerin (ilişkisel bir perspektifte) ve onları oluşturan ilişkiler ağının incelenmesinden, FTT’lerde gerçekleşen iletişimdeki belirli anormallikleri ortaya çıkarmak istiyoruz.

Yapısal uyumsuzluklar dediğimiz şeyi belirleyebilirsek, anormalliklerin görünür hale geleceğini varsayıyoruz. Yapısal tutarsızlık, kullanıcıların eylemlerinin ifadesi ile mevcut FTT’de bu eylemlerin göze çarpan bir ürünü olduğu ortaya çıkan etkileşimlerin yapısının algılanması arasındaki bir farktır. Bu nedenle, bu çalışmada yapısal uyumsuzlukları şu şekilde arıyoruz: anomalileri belirgin hale getirmenin bir yoludur.

Anomahları ortaya çıkarmak için verileri analiz etmek için farklı yöntemler kullandık (gözlem analizi ve nicel analiz). Gözlem analizi esas olarak USENET haber gruplarının bir seçkisidir.

Bu seçenek, VLC’leri kullanma amacımıza aykırı değildir. Araştırmalar, bazı haber gruplarının bir topluluk olarak değerlendirilebileceğini göstermiştir. Nicel çalışmalar, gerçek kullanımdan elde edilen katı verilere dayalı anormalliklerin kanıtını ortaya çıkarmak için seçilen sekiz haber grubunun (en aktif ve daha uzun ileti dizisi uzunluğuna sahip) FTT etkileşimlerinin analizine dayanmaktadır.

FTT’lerle ilgili çalışmamızda dört farklı uyumsuzluk bulduk:

(1) Kullanıcıların işleyebilecekleri mesaj birimi ile atıfta bulunabilecekleri arasındaki farktan kaynaklanan, bilgi kaybına ve referans karışıklığına neden olan etkileşimsel uyumsuzluk; (2) FTT’lerde meydana gelen yakınsak etkileşimleri yönetmek için bir mekanizmanın eksikliği tarafından tetiklenen yakınsak uyumsuzluk, örneğin fikir birliği, fikirlerin bağlanması veya bir sentez yapılması;
(3) (a) mesajların zamansal ve iş parçacığı sırası ve (b) paralel iş parçacıklarının yönetimi arasındaki bozulmanın neden olduğu sıra alma uyuşmazlığı; ve
(4) bir grupta yer alan etkileşim yapısal düzenliliklerinin eksik algılanmasından kaynaklanan grup algı uyuşmazlığı.

Etkileşimsel Uyumsuzluk

Bir mesaj içinde, başlıklar halinde görünen ve gelişen birkaç konu bulabileceğimiz tespit edildi. Kullanıcılar genellikle yanıtlamak istedikleri mesajın bir bölümünü seçerek yanıt verirler. Bu bölümlendirme, (a) mesajın bir bölümünü seçerek veya (b) birkaç paragrafı cevaplarken birkaç bölümünü seçerek yapılır.

Bununla birlikte, segmentasyon, mesaj dizilerine dayalı sistemlerin (etkileşimsel uyumsuzluk olarak adlandırdığımız) mevcut uygulamasında görünür değildir, çünkü bu yalnızca mesajlar arasındaki bağlantı ilişkisini gösterir ve kullanıcılar tarafından seçilen belirli bölümleri dikkate almaz. Sonuç olarak, mevcut araçlar aracılığıyla bir tartışmayı incelerken, konular mesaj içeriğinin geri kalanına gömüldükleri için kolayca yerelleştirilemez. Bu uyumsuzluk ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Yakınsak Uyumsuzluk

İşbirlikçi öğrenme etkinlikleri, kolektif sonuçlar oluşturmaya meyilli olmayan oldukça üretken ve dağınık bir etkileşim olan beyin fırtınası gibi “farklı etkileşimleri” ve sentezleme, özetleme, bir fikir birliğine varma ve bağlantı kurma veya bütünleştirme gibi “yakınsayan etkileşimleri” içerir. farklı fikirler. Ayrıca, farklı yazarlar FTT’lerin yakınsaması için mekanizmaların eksikliğini gözlemlemişlerdir. Ampirik bir çalışmada, Rocco konsensüs yakınsamasının ve sosyal yaptırımın bir FTT’de yüz yüze bir bağlamda olduğundan daha zayıf olduğunu bulmuştur.

Yakınsama eksikliği, kısmen FTT’lerde kullanılan özünde farklı temsiller ile ilgili olabilir. İş parçacığı konuşmalarının veri yapısı, üst düzey mesajdan (ilk mesaj) birden çok dalda doğal olarak ayrılan bir ağaç yapısıdır. Mesajlar bir iş parçacığının farklı dalları arasında sentez, fikir birliği veya diğer yakınsak etkileşimleri iletse bile, bunlar veri yapısında görselleştirilemez ve sonuç olarak tüm mesajlar arasında “gömülür”. Bu duruma yakınsak uyumsuzluk adı verilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir