Sanal Sorunlar – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Sanal Sorunlar – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

14 Ocak 2022 Güvenli internet görselleri Güvenli kullanım siteleri İnternet etik kuralları İnternette güvenlik 0
Çıkarım Yapmada Kullanılan Bilgi

Sanal Sorunlar

Sanal ekiplerde güven eksikliği veya güveni zayıflatan ve insanların iş yerindeki davranışlarına müdahale eden bir sorun:

Soru, ekiplerdeki insanlar arasındaki güven eksikliğini veya güveni azaltan veya sanal ekiplerde çalışma sürecinde insanların davranışlarına müdahale eden bir sorunu doğrulamak niyetindeydi. Katılımcılar, genel anlamda, güvenin hangi etkenleri oluşturduğunu anladılar ve gözetim altında ek bir enerji maliyeti ile insanların zihnindeki şüphe, soru ve düşünceler gibi meşguliyetleri artıran yönleri gözlemlediler.

Bu, doğrulama öğelerini ve ek kontrolleri yapmak için yeterlidir. Biri, güven eksikliğinin veya buna neden olan bir sorunun davranışlarımızı engellediğini ve faaliyetleri yürütmek için daha uzun döngülere neden olduğunu söyledi (standart süreç); bazen yazı yoluyla daha fazla resmi ilişki talebi; değişim sürecini değerlendirmek için normal akışta kesintidir.

Bilgi ve bilgi paylaşımında azalma, üretim hacminin artması veya daha kaliteli üretim ile sonuçlanmayan bir enerji israfı vardır. Gerçekte bu gerçek, savunma bariyerlerini kaldırır ve izolasyonu ortaya çıkarır. Ayrıca olması gereken dinamizm ve akışkanlığın, daha fazla üyenin güveni bozulursa grup kalitesinin düşeceği ve organizasyonun misyon, değer ve hedeflerinin müşterilerle arasında zayıf bir duruma geleceği şekilde direniş ve savunmaya yol açtığı belirtildi.

Güven eksikliği, her üyenin boşa harcadığı enerjinin artmasına neden olur. Güven olduğunda, görevler daha iyi dağıtılır, kontrol gerekliliği (kontrol listesi) daha küçüktür ve eylem prosedürleri daha içselleştirilir ve bütünleştirilir. Bu faktör, sanal ekiplerde işte başarı için belirlenir.

Bu çalışma, sanal bir ekibin, bir grubu oluşturanlar arasında güven ile nasıl başa çıktığını analiz etmek için bir fırsattı. Bu araştırmanın katılımcıları, güveni önemli bir performans göstergesi olarak gördüklerini ve karşılıklılık, olumlu beklenti ve öngörünün katılımcıların risk, olumsuz sonuçlar ve kırılganlık konusunda kendilerini güvende hissetmelerini sağlayan temel kavramlar olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

İnsanlar arasındaki güven ilişkisini kolaylaştırmak için kişilerarası ve teknik yeterliliği, sadakati ve açıklığı önemli koşullar olarak ilişkilendirirler. Yetkinlik, bireyin kapasitesi, yetenekleri, teknik ve kişilerarası bilgisi anlamında tanımlanır. Sadakat, ekibin ve organizasyonun değerlerinin anlaşma, bağlılık ve kabul edilebilirliğini ifade eder.

Alıcılık, bu durumda eleştiri ve övgü almaya açık olmakla ilgilidir. Ayrıca, belirtilen koşulların eksikliğinin güven ilişkisini sertleştirdiğini düşünürler.

Katılımcıların önemsediği temel özen ve uygulama, hedeflerin net bir şekilde tanımlanması, iç iletişime vurgu yapılması, grubun amaçlarının, değerlerinin ve amaçlarının yayılması, tekrarlanması ve (resmi ve gayri resmi) iletilmesi, örnek ve model olması ile ilgilidir. 

Katılımcılar, bireysel düşünceye yapılan vurgunun gruptaki üretkenlikteki gelişmeyi engelleyebileceğine inanmaktadır. Gruptaki insanlar arasında oluşabilecek güven eksikliğinin yıpratıcı sonuçları konusunda hepsi hemfikirdir.

Bu sonuçlara göre öneriler şunlardır:

  • Takımın performans göstergesi olarak temel kavramları (karşılıklılık, olumlu beklenti ve öngörü) dahil ederek güveni benimseyin;
  • İnsanların birbirlerini aynı şekilde anlayıp anlamadıklarını doğrulamak amacıyla, ekiple kendi değerleri ve kuruluşun değerleri hakkında konuşun;
  • Eleştiriyi ve övgüyü kabul etmek ve insanları bir grupta bireysel geri bildirimde bulunmaya ve almaya hak kazanmak için her kişinin alıcılıkla nasıl başa çıktığını kontrol edin;eşlik edebilecek ve tüm katılımcıların her sürecin hedeflerini anladığını doğrulayabilecek bir sistem benimseyin;
  • Toplu sonuçların değerlendirilmesi ve nihai sonuçta her birinin rolü ile ilgili olarak insanların algısını belirlemek için bir sistem benimseyin.
  • Çalışma, ekibin performansını mükemmelleştirebilmesi ve bir ekip içinde bireysel olarak davranışlarını yansıtabilmesi için bir sübvansiyon getirir.

İnternette güvenlik
Güvenli kullanım siteleri
Güvenli Web
İnternet etik kuralları
Güvenli internet görselleri
Güvenli İnternet Kullanımı
İnternet okuryazarlığı
Güvenli İnternet Güvenli gelecek


“Akuatik Metaforlar”: Sanal Öğrenme Alanları için Yenilikçi Bir Arayüz

Sanal öğrenme ortamları, uzaktan eğitimde ağırlıklı olarak etkileşim ve işbirliği için tercih edilen öğrenme alanı olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak, genellikle diğer öğrenme alanlarını kolayca entegre etmek için araçlar sağlamazlar. Bu makale, web veya çevrimiçi öğrenme materyalleri gibi bilgi alanlarını sanal öğrenme ortamları (VLE’ler) gibi etkileşimli alanlarla birleştirebilen yeni bir arabirim sunar ve açıklar.

Başlangıçta Brezilya üniversitelerinden oluşan bir ağ tarafından sunulan çevrimiçi bir kurs için geliştirilen arayüz, internette yaygın olarak kullanılan “su metaforları” (navigasyon, sörf, dalış ve diğerleri) dediğimiz şeyden esinlenmiştir. Bu arayüz, öğretim ve yazılı materyallere odaklanan geleneksel öğretim yöntemlerinin yanı sıra tartışma, ekip çalışması ve işbirliğine dayalı daha açık metodolojiler ve aktif uygulamaları barındıracak kadar esnektir.

Sanal öğrenme ortamları için arayüz tasarımı ve uzaktan eğitim için diğer dijital kaynaklar, kullanılan bilgisayar sisteminin tanınabilir bir temsilini sağlamak için genellikle bir metaforla başlar. Arayüz tasarımındaki bu yaygın eğilim, en iyi örnek olarak her yerde bulunan masaüstü metaforu ile “kullanıcı dostu” olduğunu iddia eden ilk arayüzlere dayanan köklü bir geleneğe sahiptir.

“Metafor olmadan, etkileşim tasarımının bugün özellikle dijital alemde ciddi şekilde sınırlı olacağını öne sürmek abartı olmaz. Ne de olsa hiç kimse bilgisayarına metaforik bir dolayım olmadan hitap etmez; biz makine dilini konuşmuyoruz. Metafor bize karmaşık dijital cihazlarımızı anlamak anlamına gelir. Metafor, “bir şeyi başka bir şey açısından görmek için bir cihazdır. Bir şunun buluğunu ya da bir şunun şuluğunu ortaya çıkarır”. “Bir alanı diğeriyle kavramsallaştırmak” için ortak bir zemine ihtiyacımız var. Bu nedenle metafor her zaman kültür ve dilde temellenir.

Metafor üzerine çığır açıcı eser, Lakoff’un metaforu yalnızca bir mecaz olarak ele alan geleneksel vizyona meydan okuduğu kitabıdır. Metaforların “alanlar arası haritalama” olarak çalıştığını ve zihnimiz esasen çağrışımsal olduğu için metaforların ve karşılaştırmaların kullanımının günlük deneyimimizin önemli bir parçası olduğunu belirtiyor.

Uzaktan eğitimde, eğitim ajanlarının uzamsal ve/veya zamansal ayrımının getirdiği zorlukları en aza indirmeye çalıştığımızda, iyi seçilmiş bir metafor, ortak bir paylaşım yoluyla, tanıdık ortamlar ve yeni ortam arasında gerekli köprünün bir parçası olabilir. 

“Ortak bir metafora sahip olmak, bir proje hakkında ortak bir anlayışın korunmasına yardımcı olur ve bir proje boyunca baskılar arttıkça uzlaşmaların müzakere edilmesini kolaylaştırır”. Aşağıda sunduğumuz metaforlar, uzaktan eğitim kursları ve etkinlikleri için entegre bir sanal öğrenme ortamında bilgi ve etkileşim alanlarını birbirine bağlayan arayüzün tasarımında başlangıç ​​noktası olmuştur.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir