Sınıf Diyagramı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Sınıf Diyagramı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

11 Ekim 2022 Sınıf diyagramı oluşturma Sınıf diyagramı örnek Uml sınıf diyagramı nasıl Çizilir 0
Veri Analizi için Web Araçları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

Sınıf Diyagramı

Sınıfları belirlemeye yönelik tipik bir yaklaşım, sistemin metinsel bir belirtiminde yer alan isimlere bakmaktır. Uygun olmayan sınıf adaylarını elemek zorunda kalmamak için dikkatimizi Kullanım Durumu Şemasında yer alan isimlerle sınırlandırmamızı önerin. Bunu Şekil 2’deki kullanım durumu diyagramına uygularsak, önceki haritanın tüm isimlerinin ikinci sınıfa ait olduğu sınıf diyagramına ulaşırız. İsim katılımcılarının Öğrenci sınıfıyla eşleştiğini gözlemleyin.

Sınıf diyagramı ayrıca, sınıflar arasındaki ilişkileri gösteren, birbirleriyle nasıl ilişkili olduklarını gösteren ilişkileri de gösterir. İlgili sınıfları birbirine bağlayan tek bir çizgi çizilir. İlişkinin doğasını belirleyen bir fiil ile etiketlenebilir. Ayrıca sınırsız sayıya atıfta bulunan yıldız işareti ile kardinaliteyi de belirtebiliriz.

Örnekte, bir Öğretmen bir dizi Kurs öğretir, ancak her Kurs yalnızca bir Öğretmen tarafından verilir. Derece, sözde bir ilişki sınıfıdır. Öğrenci ve Kurs arasındaki ilişkiyi nitelendirir ve bu nedenle ilişki yoluna kesikli bir çizgi ile eklenir.

UML’DE MODELLEME BİLGİ SİSTEMLERİ

UML, öncelikle yazılım sistemlerinin gelişimini desteklemek için tasarlanmıştır. Bu tür sistemlerde yazılım eseri merkezi bir rol oynar ve insanların rolü gereksinimlerin belirlenmesi ve daha sonra sistemin kullanımı ile sınırlıdır. Öte yandan bir bilgi sistemi, sistemin bir kısmının yazılım tarafından desteklenebileceği bir insan faaliyet sistemidir (bazen sosyo-teknik sistem olarak da adlandırılır).

Odak noktası yazılım sistemleri olduğundan, UML’nin strateji (örn., değer zincirleri ve stratejik hedefler) ve organizasyon süreçleridir. (örn. örneğin, organizasyon şemaları ve iş süreçleri).

Bu konular “iş modelleme” (kurumsal modelleme olarak da adlandırılır) içinde ele alınmaktadır, ancak UML bu alanda da ilerlemeye başlamaktadır. Örneğin OMG, iş süreçlerinin UML’de temsil edilebileceğini iddia ediyor. Ancak bu iddiaya çeşitli şekillerde itiraz edilebilir.

Her şeyden önce, temel UML diyagramlarında iş süreçleri için çok az doğrudan destek vardır. Bunun yerine, Kurumsal İşbirliği Mimarisi gibi UML uzantılarında gerekli kavramların çoğu “gizlenir”.

Diğer bir konu ise UML modellerinin gerçekten de “geliştiriciler” ve “kullanıcılar” arasındaki iletişim için sağlam bir temel oluşturacak kadar “anlaşılır” olup olmadığıdır. UML’nin kullanılabilirliğine ilişkin ampirik bir çalışma, UML diyagramlarının 7’li Likert ölçeğinde 4,3 ile 5,3 arasında puan aldığını, yani UML’nin kullanım kolaylığının optimumdan (7) ziyade kayıtsızlığa (4) daha yakın olduğunu göstermiştir. 

İş süreçleri için aday diller (yerel UML’de) kullanım durumları ve etkinlik diyagramlarıdır. İlki, nesnelerin parçalanması gibi kavramsal kusurları ve aşırı yükleme ve belirsizlik oluşturmaları nedeniyle eleştirilmiştir.

Ek olarak, süreç mantığının spesifikasyonunu, tipik kontrol akışları için ne kesin ne de yeterince ifade edici olan bir metinsel biçimle sınırlandırırlar. Faaliyet diyagramları, bir iş süreci dilinin gereksinimlerini karşılamaya yaklaşır ve bu nedenle sıklıkla bu şekilde kullanılır.

Ancak bu kurumsal modelleme dilleri ile UML arasındaki boşluğu nasıl kapatabiliriz? Bir yaklaşım, etki alanı modellerini UML modellerine “çeviren” mekanizmalar tasarlamaktan oluşur. Böyle bir çeviri hiçbir şekilde basit değildir, ancak tipik olarak alan modelinin hem alan dilinde hem de UML’de deneyimli bir modelleyici tarafından bir UML diyagramı olarak yeniden yapılandırılmasını içerir.


Sınıf diyagramı örnek
Nesne diyagramı
Sınıf diyagramı oluşturma
UML sınıf diyagramı
Uml sınıf diyagramı nasıl Çizilir
UML sınıf diyagramı örnekleri
UML sınıf Diyagramı ilişkileri
UML diyagramları


Genellikle etki alanı modelinde mevcut olan bilgi kaybını ve henüz temsil edilmeyen bilgilerin eklenmesi gerekliliğini içerir. Bu aynı zamanda hatalar veya daha kesin olarak orijinal ve çevrilmiş model arasındaki tutarsızlıklar riskini de beraberinde getirir.

Böyle bir yaklaşımın örnekleri, UML’nin popülaritesi nedeniyle bahsedilen dillerin çoğunda bulunabilir. Bir başka ve belki de daha umut verici bir yaklaşım, UML’nin kendisini etki alanı desteğiyle donatmaktır. Bu en az iki yolla yapılabilir: mevcut kavramları genişletmek veya yenilerini tanıtmak (tipik olarak profiller şeklinde).

“Kurumsal Dağıtılmış Nesne Hesaplama (EDOC)” başlığı altında ikincisine yönelik büyük bir çaba gösterilmektedir ve OMG tarafından Şubat 2004’te kabul edilmiştir (versiyon 1.0), ancak çalışma halen devam etmektedir. Özü, Kurumsal İşbirliği Mimarisi ECA’dır.

Önceki yaklaşımı bağımsız olarak birkaç araştırmacı takip etmektedir. İş süreçleri ve iş akışları alanında, öncelikle kullanım senaryolarının ve etkinlik diyagramlarının uzantılarını araştırırlar.

UML, yazılım sistemleri modellemesi alanında yaygın olarak kullanılan bir modelleme dilidir, ancak alan modellemesinde, özellikle iş (veya işletme) modellemesinde hala zemin kazanması gerekmektedir. Şimdiye kadar EDOC gibi sonuçlara yol açan umut verici adımlar atılmıştır.

Ancak, UML’nin temel kavramlarını ve diyagramlarını, iş modellemesi için daha kullanışlı hale getirmek için alana özgü anlambilimle sağlayan araştırmalara hala ihtiyaç vardır. Öte yandan, EDOC süreçleri gibi ek kavramlar, mevcut modellerle daha sıkı bir anlamsal entegrasyon gerektirir.

Gelecekteki araştırma ve geliştirme, entegrasyona giden yollardan hangisinin daha umut verici olduğunu ve dolayısıyla izleneceğini gösterecektir. Ancak bahsedilen tüm yaklaşımlar ortak bir hedefi paylaşır: bir bilgi sistemini şekillendirmeye dahil olan farklı insanlar arasındaki iletişimi ve anlayışı geliştirmek ve böylece sistemin kendisini de geliştirmek gerekir.

  • Aktivite: Bir birim olarak belirli bir sırayla gerçekleştirilen mantıksal olarak bağlantılı eylemler dizisi. Faaliyet gerçekleştirilirken sistemin içinde kaldığı bir durumla (eylem durumu olarak adlandırılır) ilişkilidir.
  • Aktör: Bir faaliyeti gerçekleştirebilen bir kişi veya (bilgisayar) sistemi. Oyuncu belirli bir bireye değil, bir role atıfta bulunur (örneğin, Öğretmen).
  • Nitelik: Bir nesnenin/sınıfın özelliği. Örneğin, Car sınıfı Color niteliğine sahip olabilir, MyCar: Car nesnesi için değeri mavi olabilir.
  • Sınıf: Nitelikleri ve işlemleri tanımlayan benzer nesneler için bir şablon.
  • Nesne: Durum, davranış ve kimliğe sahip bir dizi gerçek dünya nesnesinin soyutlaması. Niteliklerin değerlerinin durumu ve işlemlerin davranışı belirlediği sınıfının bir örneği.
  • İşlem: Bir sınıftaki nesnelere veya nesneler tarafından uygulanabilen bir işlev veya dönüşüm. Örneğin Hesap sınıfı, Aç, Kapat, Öde (Tutar) ve Çek (Tutar) işlemlerine sahip olabilir.
  • Durum: Bir nesnenin öznitelik değerlerinin belirli bir bileşimi.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir