SİSTEM GELİŞTİRME VAKALARI – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

SİSTEM GELİŞTİRME VAKALARI – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

22 Kasım 2022 Kural Tabanlı uzman sistemler Mühendislik vaka analizi Örnekleri ve çözümleri 0
Sosyal ve Teknik Etkiler  – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

E-Devletin Teşvik Edilmesi ve İşleyişi

Japonya’da e-devlet, 2001 yılından bu yana “e-Japan” olarak adlandırılan stratejilerden biri olarak kabul edilmektedir. 2003 mali yılı içerisinde e-devlet kurulmasına karar verilmiştir. Hukuki sistemdeki hazırlıklar ve teknolojik gelişmeler bu hedef doğrultusunda istikrarlı bir şekilde ilerlemiştir.

E-devletin inşası, bürokrasi açısından sakinlerin yüklerini hafifletmeli, hizmet kalitesi rasyonalizasyonunu, yalın ve şeffaf idari kurumları, doğal afetlere karşı önlemleri, bölge sakinlerinin politika oluşturma ve idareye daha fazla katılımını vb. geliştirmelidir. . Birçok yerde çeşitli görevler yürütülmüştür.

Örneğin, 2002 sonbaharında bir “temel konut kayıt ağı” oluşturulmuştur. Başlangıcı, geniş ölçüde sorunsuz bir şekilde çalıştı. Sakinleri o zamana kadar sadece belirli yetki sınırları içinde idari hizmet almaktaydı.

Artık bu e-sistem sayesinde Japonya’nın herhangi bir yerinden herhangi bir idari hizmete erişme özgürlüğüne sahipler. Bazı yerel makamlar, idarenin şeffaflığını artırmak için elektronik ihaleler başlattı. Bazı yerel makamlar, bölgelerinin bir kısmında elektronik oylama sistemini benimsedi. Bu yazıda, e-devletin nasıl inşa edildiği ve işleyiş durumunun ayrıntıları anlatılmaktadır.

Bir e-devlet inşasında, ilgili bireysel elektronik işlerle ilgili temel araştırmalar gereklidir. Bununla birlikte, gerçekte, yasal sistemlerin belirli gerçek yerel sosyal koşullarına veya hükümetin ilgili temsili organları içindeki ve arasındaki belirli fikir birliğine bağlı olarak, bir fikrin planlanması ve hazırlanması genellikle ortaya çıkacaktır.

Bu gibi durumlardan dolayı, genellikle bu temalar hakkında haber yapan, kolayca bulunabilen genel dergileri ve Japon hükümetinin ilgili kuruluşlarının en güncel URL’lerini listelemeye karar verdik.

Kamu yönetiminin bilgi işlemesi, bilgisayarların her gelişimine paralel olarak ilerlemiştir. Özel sektörde bilgi işlemenin ilerleyişini takip etti. İlk adımlar, 70’lerde, muhasebe ve maaş ödemeleri gibi belirli işler için bilgi işlemeyi içeriyordu.

1990’lı yıllarda kişisel bilgisayarların yaygınlaşması, internet teknolojilerinin kullanılmaya başlanması vb. Özellikle Japonya’daki Patent Ofisi, patent başvurularının işlenmesini hızlandırmak için çevrimiçi bir patent başvurusu sistemini benimsedi ve bu sistem önemli ölçüde arttı.

Bununla birlikte, yönetim için bilgi işlemenin ilerlemesi ve daha fazla kullanımı göz önüne alındığında, bunun yalnızca bilgisayarların mekanik tarzdaki işlerin yerini alacağı anlamına geldiği zihniyeti uzun süre yaşadı.

Ek olarak, geleneksel olarak dikey yönetimin, idare için bilgi işlemenin ilerlemesini belirli bakanlıklar ve ofislerle sınırlandırmasıyla olumsuz bir etki yaptı. Ve halk açısından hizmetlere ulaşımı zorlaştırdı.

Mori Kabinesi 2000 yılında iktidara geldi. “e-Japonya stratejileri” kapsamında ulusu en son teknolojiye sahip bilgilerin kullanımına kaydırmaya karar verdi. Ekonomik çöküşten çıkmak için Japon toplumunda bilgi işlemenin önemini vurgulayacaktı.

Hedefler beş alana yerleştirildi; geniş bant altyapısı, eğitim, kamu/yönetim hizmetleri, e-ticaret ve güvenlik. Kalemler arasında e-devletin 2003 mali yılında hayata geçmesi için yönetim hizmetleri seçilmiştir.


Mühendislik vaka analizi Örnekleri ve çözümleri
Uzman sistem örneği
Kural Tabanlı uzman sistemler
Uzman sistemler
Vaka Analizi Örnekleri
Vaka Analizi Sunum Örnekleri
Vaka analizi örnekleri ve çözümleri
Uzman sistem uygulamaları


Hukuki sistemler açısından hazırlık ve teknolojik gelişmeler bu konuda ilerleme kaydetmiştir. Yasal sistemler gözden geçirildi. Şimdi Online İletim Yönetmeliği var, Revize Edilmiş Temel Konut Kayıt Kanunu, Kamu Bireysel Belgelendirme Kanunu vs.

Teknolojik cephede, idari prosedürler için bazı yeni elektronik sistemler de tanıtıldı, örneğin başvurular için çok amaçlı kabul sistemi, ithalat/ihracat limanları ve vergilendirme prosedürleri için tek durak sisteminin getirilmesi ve elektronik ihale sistem.

Gelir rezervasyonları için elektronik sistemler, İnternet başına ödemelere ve bir çevrimiçi transfer sistemine izin verir. İdari işler ve ticari işlemler için bilgi işlemenin getirilmesinin amaçları; insan kaynakları, maaşlar vb. için işin basitleştirilmesi ve Ulusal Ağların toplulukların sahip olduğu LGWAN ile bağlantısıdır.

Elektronik işlemler yukarıda anlatıldığı gibi çeşitli alanlarda uygulamaya konulacaktır. Kullanıcılar, kendi bakış açılarından, e-devletin temel unsurunun, elektronik başvurunun sağladığı imkan ve kolaylık olduğunu aşağı yukarı düşünmektedir.

E-devlet, 2000 yılında başlayan Beş Yıllık Plan’da yer alan e-Japonya Stratejilerinden biridir. Hukuki sistemler ve sistem inşasına ilişkin hazırlık faaliyetleri Mart 2004’e kadar tamamlanacaktır.

Öte yandan, genişbant altyapısının kurulmasıyla ilgili olarak, 2005 mali yılı sonuna kadar 30 milyon hanenin genişbant kullanması hedeflenmiştir.

Gerçekte, bilgi telekomünikasyon teknolojilerindeki hızlı ilerleme nedeniyle, 50 milyon hane bunu Haziran 2002’de kullanabiliyordu. Kısmen bu beklenmedik koşulların bir sonucu olarak, e-Japonya Stratejileri, başlangıcından yalnızca bir buçuk yıl sonra yeniden gözden geçirilebilir.

E-Japan stratejileri hızla ilerlemiş görünüyor. Accenture adlı bir danışmanlık şirketi tarafından yapılan uluslararası bir karşılaştırma araştırmasında ise Japon e-devletinin 17. sırada yer aldığını gösteriyor. Bu araştırmaya göre ilk üç sırada Kanada, Singapur ve ABD yer alıyor.

Aynı anket, bu üç ülkeyi “öncü liderler” olarak sınıflandırıyor ve adlandırıyor. 4. sırada yer alan Avustralya ise 13. sıraya kadar ülkeleri “vizyoner meydan okuyucular” olarak adlandırıyor. 14. sırada yer alan Japonya’yı 17. sıradaki “gelişmekte olan oyuncular” ve 18. sıradakileri “platform oluşturucular” olarak adlandırıyor. Herhangi bir ülke için uluslararası rekabet için bir temel gereklilik olan e-devlet inşasında başarılı olup olmadıkları iyi bir ipucu olabilir.

SİSTEM GELİŞTİRME VAKALARI

İşte ulusal sistemde veya yerel makamlarda kurulan bazı e-devlet örnekleri.

Temel Konut Kayıt Ağı Sistemi

Mukim kayıt kartları, vergi ödeme sertifikaları vb. için normalde bir acentenin masasına başvurulur. Bir mukimin bölgesel yargı yetkisi sorumludur ve bunları düzenler. E-devlet, evde herhangi bir başvuru veya ikamet edilen ilçe dışındaki bir ofisten başvuru ve düzenleme yapılmasını sağlayacaktır.

İdari bir sınırın ötesinde konu kişinin teyit edilmesi ve bu konuda idari organlar arasında gerekli bilgi alışverişi, Temel Konut Kayıt Ağı’nın kullanılmasıyla daha kolay hale gelmektedir.

Temel Konut Kayıt Kanunu, bu sistem için taahhütleri, işleyişinin nasıl olması gerektiğini ve pratik kullanımını düzenler. Bu sistemde yer alan bilgiler dört öğe olabilir: ad, doğum tarihi, cinsiyet ve adres. Ayrıca yerleşik kart kod numaralarını ve bunlarda yapılan değişikliklerin bilgilerini de içerir.

Yerleşik kart kodu, bu dört veri öğesine kolay erişim sağlar. Rastgele seçilen on bir basamaktan oluşur ve başka herhangi bir kişi için çoğaltılmadan yalnızca Japonya’da verilecektir. Bu kod, ilgili kişinin talebi üzerine değiştirilebilir. Sistem takımyıldızı dikey olarak 3 katlıdır; seviyeler ulusal, il ve belediyelerden oluşur.

Ortak içeriklerden yararlanan “client”lerin birbirlerinden uzaklığına göre 3 seviyeden hangisinin kullanılacağına karar verilirdi. İki kasaba aynı vilayette bulunuyorsa, iki kasabadan birinin iletişim sunucusu ve bu sunucuyla bağlantılı olarak tahsis edilmiş hat, diğer kasaba sulh hakimi ile iletişim kurmak için kullanılacaktır.

İletişim vilayet-vilayet düzeyine giderse, bu takımyıldız düzeyindeki ağ artı ilgili ulusal ağ çalışır durumda olacaktır. İletişim sunucuları, yasa dışı erişimi önlemek için hem içeride hem de dışarıda güvenlik duvarlarına sahiptir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir