Site Yapısının Derinliği – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Site Yapısının Derinliği – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

9 Ağustos 2022 HTML web sitesi yapımı Web site yapımı Web sitesi yapımı Fiyatları 0
Yapay Veri Kümesi

 ANA İLETİŞİM

(a) teknoloji sorunları, (b) kullanıcı hedefleri ve görevleri, (c) içerik hazırlama, (d) uygulama geliştirme ve (e) bunlar arasındaki ilişki, mobil ticaret uygulamaları için arayüz tasarımı için gereklidir.

Teknoloji Sorunları Bant Genişliği Sınırlaması

Çoğu mobil iletişim standardı yalnızca 28,8 kbps’den düşük veri hızlarını destekler. Özellikle hareket halindeyken sinyal gücü bir yerden bir yere değiştiği için kablosuz servis baz istasyonlarına bağlantılar kararsızdır. Bu kısıtlamalar, cihaz ve baz istasyonu arasında değiş tokuş edilen bilgi miktarını sınırlar. İndirme ilerlemesinin belirtilmesi ve kopuk bağlantılardan kolay kurtarma, kullanıcıların daha iyi bir kontrol duygusu kazanmalarına yardımcı olmak için gereklidir.

Form faktörü

Mobil ticaret hizmetlerine dört ortak platform üzerinden erişilebilir: Palm OS kullanan kablosuz PDA cihazları, Microsoft Windows CE/Cep PC OS çalıştıran Cep Bilgisayarları, WAP telefonu ve iki yönlü çağrı cihazları. Aynı platform içinde farklı form faktörleri farklı işlevler sunabilir. Bir geliştirici, m-ticaret uygulamaları geliştirirken form faktörünün benzersiz özelliklerini dikkate almalıdır.

Kullanıcı Hedefleri ve T soruları

Mobil kullanıcılar, bir görevi yerine getirirken yalnızca sınırlı zaman ve bilişsel kaynak ayırabilir. Mobil değerleri ve zaman açısından kritik ve anlık ihtiyaçları vurgulayan hizmetler, m-ticaret kullanıcıları için daha fazla değer katar. Bu mobil hizmetler, uçuş programlarını kontrol etme, hisse senedi fiyatlarını kontrol etme ve açık artırma için teklif verme yeteneğini içerebilir. Ek olarak, yüksek düzeyde algılanan kullanışlılık, eğlencelilik ve güvenlik gösteren mobil görevler, kullanıcılar tarafından benimsenmesi en muhtemel olanlardır.

İçerik Hazırlama

Bant genişliği ve küçük ekran boyutundaki kısıtlamalar, farklı tasarım yönergeleri gerektirir. E-ticaret için çoğu tasarım kılavuzu, zengin ürün bilgi setlerinin geliştirilmesini ve eksiksiz bir alışveriş sürecini destekler. Buna karşılık, kablosuz Web siteleri içerik sunumlarını basitleştirmek zorundadır.

Bilgi miktarı

Mobil Web için bilgileri dönüştürmek için içerik uyarlaması gereklidir. Bununla birlikte, kullanıcılar, uygulama hedeflerine ulaşmak için zengin olmasa da yeterli bilgiye sahip olmalıdır.

Navigasyon

Navigasyon sistemleri, elde taşınan cihazların tasarımı farklı olduğu için bir form faktöründen diğerine farklılık gösterir. Şu anda, uygulama tarafından hangi işlevlerin veya özelliklerin sağlanması veya cihazın kendisinde yerleşik olması gerektiği konusunda bir fikir birliği yoktur.

Site Yapısının Derinliği

Mobil kullanıcıların kablosuz uygulamalara göz atmak için sınırlı zamanları olduğundan, bilgilerin organizasyonu kritiktir. Kablosuz uygulamalar için daha az adımlı daha düz bir yapı, kullanıcıların aynı adımda daha fazla seçeneği incelemesine ve istenen bilgiyi daha hızlı bulmasına olanak tanır.

Grafik veya Metin

Küçük ekranlı tarayıcılarda bilgi görüntülemek için metin daha iyi bir seçimdir. Ancak, daha iyi teknoloji, daha karmaşık grafikleri görüntülemek için elde taşınan cihazların ekran kalitesini iyileştirebilir. Sunulacak bilginin formatını belirlerken, format üzerinde ek kısıtlamalar oluşturabileceğinden, form faktörünü dikkate almak önemlidir.


Web site yapımı
Site Yapımı kodları
HTML web sitesi yapımı
Armut web sitesi
HTML ve CSS ile Site Yapımı
Web sitesi yapımı Fiyatları
HTML web sitesi kodları
Profesyonel web sitesi örnekleri


Geliştirme Ortamı

Mobil bilgi işlem, arayüz tasarımı ve kullanılabilirlik testi için “sabit” kullanım bağlamı varsayımını değiştirir. Bir laboratuvar ortamındaki geleneksel kullanıcı görüşmeleri veya kullanılabilirlik testleri, kullanıcıların gerçek hayattaki faaliyetlerine ve hareketliliğine ilişkin içgörüleri ortaya çıkaramaz. Kullanıcı gereksinimleri hakkında bilgi toplamak için bağlamsal değerlendirme çok önemlidir.

Örneğin, market alışverişi yapanlar için bir mobil uygulama geliştirilirken ve test edilirken, bir markette kullanıcı ihtiyaç toplama ve prototip değerlendirmesi yapılmalıdır. Bağlamsal sorgulama yöntemi, kullanım kalıplarının ve kullanım bağlamının çok yönlülüğünü keşfederek kullanıcı arayüzü tasarımını artırabilir.

Bağlamsal sorgulama, geliştiricilerin hareket halindeki kullanıcı davranışlarını etkileyen bağlamsal faktörlerin gerçekçi bir şekilde anlaşılmasına yardımcı olabilirken, rahatsız edici olmayan gözlemler ve sorgulamalar yapmak zordur. Mobil uygulama geliştiricilerinin, mobil cihaz ile kullanıcı hedefleri ve görevleri arasındaki ilişkiyi çevreleyen uygulama bağlamını dikkate alması gerekir.

M-Ticaret ve E-Ticaret Arasındaki İlişki

E-ticaret için kablosuz kanal, birden çok kanaldaki kullanıcılarla etkileşimler arasındaki koordinasyonla ilgili birçok yeni soruyu gündeme getirdi. Bazı araştırmacılar, kablosuz teknolojinin “işlem farkında” ve “konum farkında” özelliklerinden dolayı, mobil tüketicilerin, özellikle kitaplar ve CD’ler gibi düşük değerli, düşük katılımlı ürün kategorilerinde, anlık satın alımları artırabileceğini öne sürüyorlar. .

Şu anda, birçok Web sitesi, mevcut müşterilerle ilişkilerden yararlanmak için kablosuz kanalı genişletmiştir. Teknolojinin mevcut durumu ve mobil Web sitelerinin zayıf kullanılabilirliği, m-ticaretin bağımsız bir kanal olarak yaygınlaşmasını zorlaştırmaktadır.

Pek çok analist, kablosuz kanalın aşağıdaki yetenekleri nedeniyle müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) için umut verici olduğuna inanıyor: (1) içerik ve hizmetleri kişiselleştirme; (2) medya genelinde ve zaman içinde tüketicileri veya kullanıcıları takip edin; (3) ihtiyaç anında içerik ve hizmet sağlamak; ve (4) son derece ilgi çekici özelliklere sahip içerik sağlamak.

Buradaki zorluk, deneyimli kullanıcıların ve tekrar eden müşterilerin birden fazla medya ve platformu memnuniyetle idare edebilmeleri için birden fazla kanalda arayüz ve içeriğin nasıl koordine edileceğidir.

Teknoloji Trendleri

Mobil ticaret için kullanıcı arayüzü tasarımı muhtemelen dört trendden etkilenecektir. İlk olarak, kablosuz iletişim için çoklu standartlar, özellikle Kuzey Amerika’da hızlı bir şekilde çözülmeyecektir. İkincisi, üçüncü nesil (3G) teknolojinin yüksek maliyeti, mobil uygulamalar için karmaşık işlevsellik ve içerik dağıtımı için geniş bant teknolojisinin kullanılabilirliğini geciktirebilir.

Üçüncüsü, işlevlerin evrensel bir mobil el cihazına yakınsaması yerine, kullanıcıları günlük yaşamlarında desteklemek için uyum içinde çalışan çeşitli iletişim cihazları olabilir. Dördüncüsü, giriş ve çıkış formatı, genişletilebilir klavyelerin yanı sıra ses ve diğer formatları da içerecek şekilde genişleyebilir.

Ses tabanlı arayüzlerin tanıtılması, metin tabanlı arayüzü tamamlayabilir ve elde taşınan cihazların bazı bilgi giriş/görüntüleme problemlerini çözebilir. Bu eğilimler, kablosuz kullanıcı arayüzünü metin tabanlı etkileşimin ötesinde kavramsallaştırma fırsatları önermektedir. Yeni zorluklar, mobil kullanıcılar için görevleri basitleştirmek amacıyla cihazlar arası iletişim için daha iyi multimodal arayüzler tasarlamaktır.

Gelişim Trendleri

M-ticaret uygulamalarının geliştirilmesini desteklemek için arayüz tasarımı ve değerlendirmesi için alternatif yöntemler gerekli olacaktır. İlk olarak, gereksinim analizi, mobil kullanıcıların davranışları ve görevleri bağlamına odaklanmalıdır. Hareketlilik ve kullanılabilirlik arasındaki etkileşimlerin anlaşılmasını kolaylaştırmak için bağlamsal sorgulama ve diğer yöntemler geliştirilebilir.

İkincisi, kullanılabilirlik testi, kullanıcı davranışının ötesinde bağlamsal değişkenlerin anlaşılmasıyla yapılmalıdır. Üçüncüsü, dağıtılmış bir sistemde içeriği senkronize etmek ve işlevselliği koordine etmek için form faktörlerini, kullanıcı görevlerini, veri ihtiyaçlarını ve içeriği birden çok kanal ve platformda eşleştirmek gereklidir.

Dördüncüsü, mobil uygulamalar için kullanıcı merkezli tasarım yönergeleri önemli olacaktır. Bu eğilimler, mevcut metodolojiye yeni bir bakış gerektirir ve dağıtılmış kablosuz uygulama geliştirme için kullanıcı arayüzü tasarımı ve kullanılabilirlik testini birleştirmenin yeni yollarını belirlemeye yardımcı olacaktır.

Lee ve Benbasat tarafından önerilen referans çerçevesi bu konuda faydalı olabilir. Çerçeveleri, m-ticaret arayüzü için yedi tasarım öğesi içerir: bağlam, içerik, topluluk, özelleştirme, iletişim, bağlantı ve ticaret.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir