Soğutma Eğrisi Deneyi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Soğutma Eğrisi Deneyi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

7 Aralık 2021 Jominy deneyi Jominy deneyi amacı Jominy deneyi hangi çeliklere uygulanır Jominy deneyi Nasıl yapılır Jominy deneyi su sıcaklığı 0
Yönlendirme Algoritması

Probeware ve Eğitim

Probeware’in eğitimde kullanımı, uygun eğitim rolünün yanlış anlaşılması nedeniyle engellenmiştir. En yaygın yanılgı, prob yazılımlarının uygulamalı öğrenmeye maruz kalma miktarını azaltarak öğrencilerin öğrenmesine zarar verebileceğidir. Herhangi bir teknolojide olduğu gibi, yoklama yazılımı iyi veya kötü kullanılabilir, ancak uygun öğretim tasarımı araştırma yazılımı, sorgulama sürecini destekleyerek öğrencinin öğrenmesini gerçekten artırır.

Ancak kaliteli kullanım, prob yazılımı kullanmanın otomatik bir sonucu değildir; iyi öğretim stratejileri ve tasarımları gereklidir. Probware kullanan iyi yaklaşımlar, neyin ölçüleceğine ve sonuçların nasıl yorumlanacağına karar vermeyi yine de öğrenciye bırakır. Sıklıkla, araştırma araçlarının rolü, angaryayı azaltmak, öğrencilerin deneye daha fazla odaklanmasını sağlamak ve öğrencilerin üstlenebilecekleri deneylerin miktarını ve aralığını artırmaktır.

Probware hakkında bir başka yanılgı da, bunun anlaşılmaz bir kara kutu olduğudur. Öğrencilerin araştırma yazılımı kullanan bir deneyde olup biten her şeyi anlayabilmesinin hiçbir yolu yok, o halde sonuçlara nasıl inanabilir veya onlardan bir şeyler öğrenebilirler? Sensör, elektronik, bilgisayar, yazılım ve hatta monitörün birleşimi, öğrencilerin anlamaya bile çalışmaması gereken bir kara kutudur.

Mesele şu ki, öğrencilerin yoklamaları etkili bir şekilde kullanmaları için tek ihtiyaçları girdi ve çıktı arasındaki ilişkiyi anlamaktır; aradaki her şeyi bir kara kutu olarak ele almak eğitimsel olarak sağlamdır. Öğrenciler, örneğin, sensördeki sıcaklık artışının, çizginin ekrandaki bir grafikte yukarı çıkmasına neden olduğunu çabucak öğrenebilirler. Keşif ve öğrenme için bu temsili kullanmak için ekranın nasıl çalıştığını bilmeleri gerekmez.

Soğutma Eğrisi Deneyi

İlk olarak 1978’de gösterilen soğuma eğrisi deneyi, sonda yazılımlarının, gerekli büro işi miktarını azaltarak ve deneyle öğrenci etkileşimini ve sonuçlar hakkında düşünmeyi artırarak öğrencilerin öğrenmesini nasıl iyileştirebileceğini göstermektedir.

Deney, oda sıcaklığı ile 100 santigrat derece arasında eriyen naftalin gibi bir maddeyi içeriyor. Sıcak sıvı maddenin bir numunesi, erime sıcaklığından daha soğuk olan suya daldırılmış bir test tüpüne yerleştirilir. Sıvı soğudukça, sıcaklığı hızla erime sıcaklığına düşer ve ardından tüm sıvı katı hale gelene kadar sabit kalır.

Daha sonra soğumaya devam eder. Bu deney, ısı ve sıcaklığın farklı olduğunu gösterdiği için önemlidir; Platoda ısı çıkarılır, ancak sıcaklık sabit kalır çünkü katılaşma gizli ısısı çevreleyen sıvıya aktarılan ısıyı sağlar.

Mothball’ların sıcaklığını ölçmek için bir termometre kullanan öğrenciler, genellikle tek bir soğutma deneyinin sıcaklık verilerini toplamak için bütün bir laboratuvarı alırlar. Verileri daha sonra, genellikle günler sonra çizmeleri gerekir. Genellikle grafikteki özellikler ile soğuyan maddenin özellikleri arasındaki bağlantıyı anlayamazlar. Hiç normal bir soğuma eğrisi görmedikleri için, sıvı-katı geçişi sırasında gözlenen platonun özel olduğunu çoğu zaman anlayamazlar. Sonuç olarak, platonun gizli ısının evrimini temsil ettiği şeklindeki kilit gözlem tamamen gözden kaçırılmıştır.


Jominy deneyi
Jominy deneyi amacı
Jominy deneyi su sıcaklığı
Jominy deneyi Nasıl yapılır
Jominy Deneyi sonuçları
Jominy nedir
Jominy deneyi hangi çeliklere uygulanır
Jominy taşlama


Sıcaklık sensörü küçük olabileceğinden ve hızlı tepki verebileceğinden, prob yazılımı kullanıldığında numune daha küçük olabilir. Bu, bir soğutma deneyinin birkaç dakika içinde tamamlanabileceği anlamına gelir. Faz değişikliği olmadan normal bir soğutma eğrisi yapmak ve ardından bunu faz değişikliği olan bir eğriyle karşılaştırmak için yeterli zaman vardır. Ayrıca öğrenciler, deney devam ederken gelişen sıcaklık grafiğini görebilirler.

Katının platonun başında kar gibi parçacıklar olarak görünmeye başladığını ve platonun sonunda katılaşmayı tamamladığını görüyorlar. Deney devam ederken sıcaklığın sabit olmasının nedenleri hakkında spekülasyon yapabilirler. Mothball’ların sıcaklığı sabit kalsa da, daha soğuk olduğunu ve ısıyı çıkardığını doğrulamak için çevreleyen suyun sıcaklığını ölçmek için ikinci bir sensör kullanılabilir.

Ultrasonik Hareket Dedektörü

En önemli sonda yazılım gelişmelerinden biri 1983’te meydana geldi. Jim Pengra, Whitman Koleji’ndeki fizik öğretmenliğinden izinliyken, mesafeyi sürekli ölçmek için önce bir ultrasonik kamera odaklama modülünü bir bilgisayara bağladı. Arayüzlü modül bir ultrasonik darbe üretir ve ardından ilk yankısına kadar geçen süreyi ölçer.

Bilgisayar bu süreyi modülün önündeki en yakın nesneye olan mesafeye çevirebilir. Modül, bu ölçümleri saniyede yirmi veya daha fazla kez yapabilir ve hareketli bir nesneye olan mesafe hakkında çok ayrıntılı veriler verebilir. Bilgisayar, nesnenin hızını mesafedeki değişimden ve ivmesini hızdaki değişimden hesaplayabilir. Bu miktarların herhangi biri gerçek zamanlı olarak çizilebilir.

Ultrasonik dedektörün önünde hareket eden bir öğrenci konumunun, hızının veya zamana karşı ivmesinin grafiğini görebilir. Dördüncü sınıftaki öğrenciler bu grafikleri çok kısa sürede yorumlamayı öğrenebilirler. Lise ve üniversite öğrencilerinin bu üç nicelik arasındaki ilişkiyi anlama çalışmaları, herhangi bir ders, problem ve geleneksel laboratuvar kombinasyonundan daha büyük olan önemli kazanımlar göstermiştir.

Yeni Yönler

Probeware, daha az pahalı hale gelirken artan esneklik kazanarak rafine edilmeye devam ediyor. Önemli bir güncel gelişme, sonda yazılımlarının hesap makineleri ve el bilgisayarları ile kullanılması olmuştur. Bu sadece bilgisayarın maliyetini düşürmekle kalmaz; deneyleri laboratuvar ve sınıf dışına genişletmeyi mümkün kılar.

Sondaj yazılımlarındaki güncel gelişmeler, verilerin sensörlerden bilgisayarlara aktarılma yollarını da genişletiyor. Akıllı problar, sensör sinyalini doğrudan bilgisayara takılabilen bilgisayar tarafından okunabilen bir formata dönüştüren bir mikroişlemci içerir. Standart seri girişler, USB’ler veya bilgisayara özel bağlantı noktaları kullanırlar. Kızılötesi veya mikrodalgalar üzerinden iletişim kuran kablosuz probların yanı sıra doğrudan İnternete bağlanan ve İnternet bağlantısı olan her yerde okunabilen sensörlerle ilgili devam eden deneyler var.

Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ)

Probleme dayalı öğrenme, öğrencinin öğrenmesini kolaylaştırmak için kötü yapılandırılmış problemlerden yararlanır. İyi yapılandırılmamış problemler, tipik olarak, çözmek için başlangıçta verilenden daha fazla bilgi gerektirir, gerekli bilgiye ulaşmak veya sorunu çözmek için doğru adımlar dizisine sahip değildir, doğası gereği dinamiktir, çünkü olasılıklar yeni bilgilerin eklenmesiyle değişir ve bu kararları gerektirir. mutlak bir kesinliğin yokluğunda yapılır. PDÖ, öğrenciler için yapılandırmacı bir öğrenme ortamı yaratmak için içerik ve beceriler, bağlam, işbirliği ve öğrenen merkezli sorumlulukları bütünleştirir ve çeşitli biçimler alabilir.

PDÖ’nin en yaygın uygulamalarından birinde, öğrencilere öğrenme hedefleriyle ilgili bir olay veya senaryonun tanımı verilir. Örneğin, öğretmen olmak için okuyan öğrenciler sınıflarındaki öğretmenlerin videolarını veya hukuk öğrencileri mahkeme salonu senaryolarını analiz edebilir.

PDÖ, geçmişte meydana gelen, şu anda meydana gelen veya gerçek hayatı tasvir etmek için dikkatlice üretilmiş gerçek problemlerden veya durumlardan yararlanabilir. Öğrenciler kendi çözümlerini başkaları tarafından yapılanlarla karşılaştırabilir, mevcut problemler durumunda çözümleri üzerinde hareket edebilir ve/veya çözümlerini akranları ve uzmanlarla karşılaştırabilir ve karşılaştırabilir. PDÖ’nün en iyi bilinen uygulaması ve en kapsamlı kullanımı tıp fakültelerindedir, ancak PDÖ eğitim, hukuk, işletme ve mimaride de kullanılmıştır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir