Stratejik Önecelikler  – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Stratejik Önecelikler  – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

13 Mayıs 2022 Belediyelerde stratejik plan Nedir Stratejik plan Nedir Stratejik planlama Kitap 0
Amortisman Süresi

Stratejik Önecelikler 

Genel seçenekler, iş stratejisi ve iş yapısı seçimine gömülüdür. Daha önce sunulduğu gibi, stratejik önceliklere ilişkin genel seçenekler maliyet, kalite, güvenilirlik ve esneklik olarak kavramsallaştırılabilir. Ek olarak, iş yapısı çeşitli biçimler alabilir.

Theodorou ve Dranidis (2001), farklı kombinasyonların farklı yapısal formlar sağladığı bir dizi yapısal değişkene göre iş yapısını belirlemek için bir sinir ağı sistemi geliştirdi. Bu nedenle seçenekler, stratejik önceliklerin yanı sıra yapısal tasarıma da yerleştirilmiştir. Bilgi teknolojisi, dış çevrenin taleplerine göre iş stratejisi ve yapısı ile uyumlu hale getirilmelidir.

Theodorou (2004), yukarıda bahsedilen değişkenler için hizalama mekanizmasını belirlemek için bir KDS geliştirmiştir. Stratejik ve yapısal seçenekler, bilgi teknolojisi yeteneklerinden yararlanarak dış çevre içinde uyumlu hale getirilmelidir.

Balasubramanian, Kulatilaka ve Storck (2000), gerçek seçenekler ve hizalama arasındaki ilişkinin önemini fark ettiler. İşletme sürücülerinden ve gerçek seçeneklerden iş yeteneklerini kullanan bir yaklaşım geliştirdiler. Bu yetenek temelli yaklaşıma göre değerleme, piyasa koşullarına ve hedef olarak belirlenen yeteneklere ulaşmadaki başarı derecesine bağlıdır.

Ancak bu çerçeve iyi çalışabilse bile, satışlar üzerinde belirli etkileri olan BT uygulamaları (e-ticaret gibi) durumlarında, yalnızca operasyonel faydaları olan BT uygulamalarında, satışların etkisinin olduğu BT uygulamalarında nasıl uygulanabileceği açık değildir. yüzeyseldir ve sadece maliyet faydaları ile karşılaşılabilir. Uyum modeli durumunda, iş yapısı, strateji ve bilgi teknolojisinin uyumlu olup olmadığını test etmek için bir performans kriteri (ROIC veya daha iyisi birçok performans tahminini tanımlayan bir faktör gibi) kullanılabilir.

Daha sonra bu kriter üzerinde, uygulama ve spot fiyat yerine reel opsiyon yaklaşımı kullanılabilir. Genellikle analitik yöntemler gerçek bir opsiyon yaklaşımında kullanılır ve vazgeçme, büyüme ve erteleme seçeneklerini tahmin etmek için Black ve Scholes formülüne dayanır.

Klasik yaklaşımda varlığın fiyatı (nokta ve kullanım) projenin NPV’si ile değiştirilir. Bu tahminde temel bir adım, dışsal faktörlerdeki şoklardan standart sapmayı elde etmektir. Uyum modeli durumunda, stratejik önceliklerdeki ve yapısal değişkenlerdeki şoklardan standart sapma tahmin edilir.

Geri dönüşümlü olarak, Black ve Scholes durumunda varyans, finansal değişkenler (fiyatlar, faiz oranları vb.) üzerindeki şoklardan türetilir. Stratejik önceliklerdeki ve yapısal değişkenlerdeki seçim değişkenliği, stratejik uyum modelinde varyans üretir ve bu, vazgeçme, büyüme, ve erteleme.

Hizalama modeli, bir işletmenin gerçek bağlamında bulunabilecek çeşitli stratejik ve yapısal seçenekleri tahmin eder. BT değerlemesindeki (ve esas olarak CAM ve MRPI gibi işlemleri otomatikleştiren sistemlerdeki) zorluk, sistemin para girişlerini tahmin edemememizden kaynaklanmaktadır.

Alternatif olarak, maliyet azaltma yoluyla operasyonel faydaların (bir veri tabanı gibi) sağlanabileceği durumda iki şey yapılabilir: a) serbest nakit akışlarını iskonto etmek veya b) etkinliğin pazar payı üzerindeki stratejik etkisini tahmin etmek ve diferansiyel gelirler üzerindeki MIRR’yi tahmin edin.

Genel olarak, bu iki çözüme rağmen, bir performans faktörü ile uyum modeli mekanizmasının, iş stratejisi ve yapısı ile ilgili tüm mevcut seçenekleri hesaba kattığı için, uygulama ve değerleme için daha verimli ve uygun olduğu kanıtlanabilir. Bilgi teknolojisinin faydaları ancak bu kavram altında tam olarak değerlendirilebilir.


Stratejik plan Nedir
Stratejik planlama ne demek
Stratejik PLANLAMA örnekleri
Kamuda stratejik plan nedir
Belediyelerde stratejik plan Nedir
Stratejik planlama Kitap
Özel sektör stratejik plan örneği
Okullarda stratejik PLANLAMA nedir


Sonuç

Günümüzde firmalar, talebin niteliksel ve niceliksel çeşitlenmesi nedeniyle belirsiz bir ortamda faaliyet göstermektedir. Firmalar, belirli pazar ihtiyaçlarına hizmet etmeye çalışarak küçük nişleri hedefliyor. Bu durumda, çevresel belirsizliği atlamak için esnek bir yapıya ve stratejiye olan ihtiyaç artmaktadır. Bilgi teknolojisi, bu yeni ortamın stratejik hedeflerine ulaşmak için iyi bir “ortak” olduğunu kanıtladı.

Bilgisayar destekli tasarım, sonlu eleman analizi, eşzamanlı mühendislik ve diğer teknikler, pazara sunma süresini ve yeni ürün tasarımının maliyetini azaltmaya yardımcı olur. Bilgisayar destekli imalat, DNC ve CNC tezgahları kurulum maliyetinin düşmesini sağlamakta ve daha küçük pazar nişlerine hizmet verebilmek için ekonomik olarak daha küçük partiler (partiler) üreterek kapsam ekonomileri elde etmektedir.

Batı için malzeme ihtiyaç planlaması ve Doğu için tam zamanında sistemler, malzeme siparişlerini otomatikleştirir ve maliyet ve pazara sunma süresini kısaltır. Bu sistemlerin çoğu, intranetlerde veya İnternet aracılığıyla MRPII veya ERP olarak entegre edildi ve yaygınlaştırıldı.

İnsan faktörü ile birlikte bu sistemlerin entegrasyonu, stratejik uyum teorisinin ortaya çıkmasına neden oldu. Direnci azaltmada ve rekabet avantajını artırmada hizalama ve uyum çok önemli görünmektedir. Herhangi bir firma tarafından dikkate alınması gereken uyum için temel unsurlar, dış çevre, iş stratejisi, iş yapısı ve bilgi teknolojisidir.

İş stratejisi dış çevre ile uyumlu olmalı ve stratejik plana bilgi teknolojisi yeteneklerini dahil etmelidir. Bilgi teknolojisi, maliyet, kalite, güvenilirlik, tasarım vb. gibi belirli stratejik hedeflere ve önceliklere hizmet etmek için iş yapısına uymalı ve bunun tersi de geçerli olmalıdır.

Ayrıca, başarılı BT ve iş yapısı uyumundan, çevre ve stratejiyi etkileyebilecek yeni bir modelde stratejik avantajlar yaratılabilir.

Çevre sürekli değiştiği için uyumun istikrarlı bir durum olmadığı ve stratejinin sırasıyla uyum sağlaması gerektiği belirtilmelidir. Kuruluşun yaşı, büyüklüğü, kültürü, gücü gibi diğer beklenmedik faktörlerin yanı sıra her işletmeye özgü diğer tarihsel faktörler de dikkate alınmalıdır.

Gelişmiş BT sistemlerinin mali değerlemesinde uyum modelinin uygulanması için yeni bir zorluk ortaya çıkıyor. Sert mali önlemler, bu sistemlerin stratejik etkisini ve stratejik rolünü değerlendirmede yetersiz kaldı.

Uyum modeline dayalı olarak, rekabet avantajı yaratmak için çevresel belirsizlikle ilgili olarak uygun stratejik öncelikler ve yapısal değişkenler seçimi yapılabilir. Yapısal eşitlik modellemesi, bir uygulama için zemin açar.

Yapısal değişkenler ve stratejik öncelikler, performans kriterleri altında sıralanacak seçenekler sunan ana gizli değişkenlerdir. Daha sonra performans faktörü, Black ve Scholes formülüne dayalı olarak terk etme, büyüme ve erteleme seçeneklerini tahmin etmek için kullanılabilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir