Gelişmiş BT’nin Stratejisi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Gelişmiş BT’nin Stratejisi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

13 Mayıs 2022 bilgisayar teknolojisi (2 yıllık) Bilgisayar Teknolojisi Bölüm Bilgisayar Teknolojisi Ne iş Yapar 0
Lojistik Sağlayıcıları

Gelişmiş BT’nin Stratejisi

Strateji ve BT uyumunun önemli bir yönü, stratejik içeriği BT yetenekleriyle, diğer bir deyişle BT’yi stratejik hedeflerle eşleştirmek ve bunların nasıl etkilendiğini incelemekti. Bu konu temel olarak stratejik uyumu belirlemek için matris modellerin geliştirildiği stratejik bilgi sistemi literatüründe araştırılmaktadır.

Porter’ın çalışması, modeli stratejik yönetim literatüründe daha tanıdık olmasına rağmen, stratejik bilgi sistemlerinin geliştirilmesinin temelini oluşturdu. Neumann (1994), stratejik bilgi sistemleri hakkındaki kitabında, Porter’ın “5-kuvvet” modelinin çerçevelerin çerçevesi olduğunu belirtir.

Spesifik olarak, stratejik hedeflerle ilgili olarak, Porter, maliyet, farklılaştırma ve odak (niş) stratejisi olan genel stratejiler olarak adlandırılan belirli stratejik hedeflerin genelleştirilmesine çalıştı. Ayrıca, Wiseman (1998) ittifak, büyüme ve yenilik gibi stratejik hedefleri ekleyerek bu mantığı genişletmiştir.

Genel olarak, iş stratejisi, güçlü yönler oluşturmak ve rekabet avantajını artıran fırsatlara ulaşmak için BT’yi hesaba katmalıdır. BT’nin rekabet avantajı, 5-kuvvet modelinden yararlanılabilecek fırsatlar dikkate alınarak elde edilebilir; örneğin, firma nasıl: giriş engelleri oluşturabilir, geçiş maliyetleri oluşturabilir, rekabetin temelini değiştirebilir, tedarikçi ilişkilerindeki güç dengesini değiştirebilir ve yeni ürünler üretebilir?

Ayrıca, sürdürülebilirlik konusu iş stratejisi ve BT entegrasyonunun önemini artırdı. Stratejik bilgi sistemleri literatürü, matris modellerin kullanımı ile strateji ve BT arasındaki uyumu açıklamaya çalıştı. Synnot, BT stratejik seçeneklerini belirlemek ve stratejik uyum sağlamak için Boston Consulting Group’un matrisinin ve Porter’ın genel stratejilerinin bir bileşimini yaptı.

Aşırı basitlik nedeniyle eleştirilen stratejik fırsatların elde edilmesi için iyi bilinen bir model, McFarlan (1984) tarafından geliştirilen Stratejik Izgara Matrisidir. Hirschheim’ın (1982) ampirik araştırması, “basitlik sorunu” ne olursa olsun, ortaya çıkan önemli bir yararın, modelin yönetim arasında bir diyalog için temel oluşturması olduğunu göstermektedir.

Dolayısıyla bu model, sosyal uyumun önemli bir parçası olan fikir birliği ve anlaşma için yararlıdır. Stratejik şebekede önemli bir yükseltme, IS/IT planlamasını dahil ederek modelin yorumbilgisel kapasitesini genişleten Ward (1987) tarafından yapılmıştır. Bu matrise dayanarak, Parson genel ve BT stratejileri arasındaki uyumu tartıştı.

Parson’ın genel IS/IT stratejileri şunları içerir: merkezi olarak planlanmış, öncü, serbest piyasa, tekel, kıt kaynaklar ve gerekli kötülük. Sonuç olarak, bir kuruluşun kapsamlı bir portföyü yönetecekse, bir dizi genel stratejiyi benimsemesi gerekecektir.


bilgisayar teknolojisi (2 yıllık)
Bilgisayar Teknolojisi Ne iş Yapar
Bilgisayar Teknolojisi Nedir
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
Bilgisayar Teknolojisi Hangi Üniversitelerde Var
Bilgisayar Teknolojisi Bölümü
Bilgisayar Teknolojisi (2 Yıllık Taban Puanları)
Bilgisayar teknolojisi DERS NOTLARI


Parson, BT uygulamalarını organizasyonun işlevlerine ve Porter’ın genel stratejilerine göre sınıflandırmaya çalıştı. Üretim stratejisi literatüründe önemli bir genel strateji seti de bulunur. Skinner, Swamidass ve Newell (1987), Adam ve Swamidass (1989), Swink ve Way (1995) tarafından yapılan ayrıma dayanarak, strateji öncelikler tarafından belirlenir ve öncelikler stratejik yönü belirler.

Bu literatürden görülebileceği gibi, genel iş ve BT stratejileri beşten fazla rekabet önceliğine bölünmüştür ve bu öncelikler daha fazla taktiğe bölünebilir.

Temel öncelikler şunlardır: tasarım, maliyet, kalite, esneklik, güvenilirlik ve yenilik. Theodorou, bir firmanın önceliklerini tahmin etmek ve ayrıca VACOR algoritmasını kullanarak ve ROIC kriterine dayalı olarak BT’nin etkisini tespit etmek için bir Likert ölçeği kullandı.

Daha yüksek performans gösteren firmaların esneklik hedefini birinci dereceden öncelik olarak takip ettikleri ve listenin sonunda maliyet olduğu gözlemlendi. Bu, maliyetin ilgi çekici olmadığı anlamına gelmez, tam tersine bu firmalar için maliyet hedefine ulaşıldığı anlamına gelir.

Kathuria ve Igbaria, kuruluşların yapısını (işlevsel bir bakış açısıyla) stratejik öncelikler ve BT ile ilişkilendirmek için iki boyutlu bir yaklaşımın sınırlarını atlayarak bir matris oluşturur. Bu yaklaşımda BT teknolojileri ve öncelikleri iş fonksiyonlarına göre sıralanır.

Gelişmiş BT’nin Yapısal Hizalaması

Uyum ve uyum teması, organizasyon teorisyenleri tarafından geliştirilen herhangi bir beklenmedik durum modelinin merkezinde yer alır. Yapı, BT yeteneklerinden yararlanarak çevre ile uyumlu olmalıdır. Hedef, çevresel tehditlere ve fırsatlara hızlı bir şekilde yanıt verecek kadar esnek yeni yapı formlarını şekillendirmektir.

Esneklik, BT potansiyelinden yararlanırken yapının çevresel belirsizlikle arayüz oluşturmasını sağlar. V enkatraman’ın (1989) istatistiksel kavramsallaştırması, ılımlılık, aracılık, eşleştirme, kovaryasyon, profil sapması ve gestalt kavramlarını tanıtarak, stratejik uyumu test etmede ampirik araştırma alanını ‘açtı’.

Ivary (1992), araştırmada arabuluculuk bakış açısının baskın olduğuna atıfta bulunur, ancak performans kriterini göz ardı eder. Fiedler, Grover ve Teng (1996), performans kriteri olmaksızın yapı ile ilgili olarak bir BT sınıflandırması girişiminde bulundu. Brown ve Magill (1994), merkezileşme biçiminin tanımlanması için gestalt yaklaşımına atıfta bulunur.

Ayrıca, Bergeron, Raymond ve Rivard (2001), stratejik BT yönetimi yaklaşımı altında, moderasyon ve eşleştirme perspektifinin, yapı-BT çifti için performans sonuçlarını doğruladığını bulmuştur. Genel olarak, yapı-BT uyumunda hakim olan kavramların şu şekilde olduğu görülebilir: eşleştirme, aracılık ve moderasyon perspektifi. Raymond, Pare ve Bergeron’a (1995) göre bu kavramlar aşağıdaki gibi sunulabilir:

Eşleştirme: ((yapı⇔IT)⇒Performans)
Uyumlulaştırma: (IT⇒yapı⇒Performans)
Moderasyon: (IT⇒(yapı⇒Performans))

Theodorou (1997), performansı yapısal değişken analizi için bir kriter değişkeni olarak kullandı ve belirli olasılıklar için ılımlı perspektifi kullanarak BT-yapı uyumunu belirledi. Bu modelde ’21’ (yapısal) değişkenler, işletmenin yapısal tasarımını (örgütsel formu) belirlemek için yapının unsurlarını kavramaya çalışır.

Yapısal kümeler V ACOR algoritması kullanılarak belirlendi. BT’nin etkisi, Newton Raphson algoritması ve sinir ağları kullanılarak tahmin edildi. Eşleştirme yaklaşımının, yüksek performanslı organizasyonel alt birimlerin, merkezi olmayan ve farklılaştırılmış bir yapı ile rutin olmayan (esnek) teknolojiyi eşleştirdiğini doğruladığı sonucuna da varıldı.

Firma BT konusunda stratejik seçimler yaptığında, ortaya çıkan performansın yüksek olması için eşleşen yapılar tanımlanmalıdır. Eğer yapı daha detaylı bir şekilde tanımlanacaksa, ana yapısal değişkenler ve parametreler de belirlenmelidir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir