İş Stratejisi ve Yapısı  – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

İş Stratejisi ve Yapısı  – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

13 Mayıs 2022 Örgütsel strateji yaklaşımı nedir Strateji türleri nelerdir Stratejik uyum Nedir 0
Model Yorumlaması

İş Stratejisi ve Yapısı 

Son on yılda üretimin yapısı kökten değişti. Tasarım, esneklik, kalite ve güvenilirliğin önemi arttı. Bu yeniden yapılanmanın arkasındaki temel motivasyon talebin niteliksel ve niceliksel çeşitlenmesi (düzenleme, teknoloji ve diğer konular da sayılabilir) gibi görünüyor.

Talebin çeşitlenmesi, çevrenin varyasyonlarına uyum sağlamak için üretimi daha esnek olmaya zorladı. Bilgi sistemleri (BS), bu hızla ilerlemek isteyen işletme için mükemmel bir “ortak” olduğunu kanıtladı: rekabet avantajını artırmak ve pazardaki rekabetçi konumunu korumaktır.

Bilgi teknolojisinin (BT) rekabet avantajını artırma yetenekleri, yönetimi stratejik planlama sürecinde BT’yi dikkate almaya ve BT’yi yalnızca bir cıvata ve somun aracı olarak değil, stratejik bir ortak olarak görmeye zorladı. Başarılı BT-IS benimsemesinin anahtarı, stratejik BT uyum modelidir.

Buna göre, stratejik düzeyde dirençten kaçınmak ve temel yetkinliği artırmak için BT, organizasyon yapısı ve çalışan kültürü ile uyumlu hale getirilmelidir. Ancak gelişmiş BT yatırımlarının sunduğu stratejik seçenekler, olağan katı finansal kriterler kullanılarak değerlendirilmez.

Bunun yerine, Black ve Scholes, türev finansal ürünleri değerlemek ve gerçek yatırımların sunduğu seçenekleri değerlendirmenin yolunu açmak için bir finansal formül geliştirdi. Bu nedenle, Black and Scholes formülünün uygulanması, finansal olarak stratejik BT yatırımını değerlendirmek için bir fırsat sunar.

BT-iş yapısı ve strateji-çevre arasındaki uyumun önemi stratejik olarak artar, ancak tüm bu değişkenler arasındaki ilişki karmaşıktır. Genel olarak, klasik strateji okulunda strateji, çevresel belirsizlik tarafından belirlenir.

Yapı (aynı zamanda teknoloji) stratejinin ihtiyaçlarını karşılamalı ve ileri bilgi teknolojisi iş stratejisi ve yapısı ile uyumlu olmalıdır. Bu uyum, rekabet avantajının yaratılması için bir ön koşuldur.

Bilgi teknolojisi, çevresel belirsizliği atlamak için yapının kilit bir unsurudur. Bu modelde büyüklük, örgütlenme yaşı, siyasi güçler, düzenleyici çerçeve vb. gibi diğer olasılıklar, tüm bu faktörler arasındaki etkileşim uyum modelini oluşturduğu için dikkate alınmalıdır.

Uyum kavramı, strateji ve organizasyonların teori literatüründe, olasılık teorilerinin altında yatan ve teknoloji yönetimi ve bilgi sistemleri stratejisinin temelini oluşturan geniş bir şekilde incelenmiştir. Stratejik uyum ve stratejik uyum, işletme yöneticilerinin en önemli endişeleri arasında ve normatif modellerdeki temel kavram olmuştur.


Strateji türleri nelerdir
Örgütsel strateji yaklaşımı nedir
Strateji Nedir
Stratejik uyum Nedir
Örgütlerin temel stratejileri
Örgütlerde strateji
Maliyet liderliği stratejisi


Hizalama, kelime anlamı olarak grupların veya kuvvetlerin birbirine göre düzenlenmesi anlamına gelir. Bu kuvvetlerin belirlenmesi, stratejik uyum araştırmasının önemli bir yönüdür. Aşağıdaki toplu değişkenler birçok uyum modelinde yaygın olarak bulunur: çevre belirsizliği, iş yapısı, bilgi teknolojisi (BT) ve iş stratejisidir.

Bu değişkenler arasında Miles ve Snow (1984) stratejiyi temel uyum mekanizması olarak, örgütsel yapı ve yönetim süreçlerini ise iç düzenlemeler olarak belirlemiştir. Klasik strateji okulunda çevre, stratejinin belirleyicisi olarak en önemli role sahiptir. BT’nin rolü teminat olurken, yapı strateji değişikliklerini takip eder.

Strateji, çevresel değişiklikleri takip eder ve yapısal formu belirler. BT, yapının bir parçası olarak stratejiyi de takip eder. Bu görüşün aksine, Mintzberg ve Quinn (1996) “çevresel önyargılardan” uzak, aşağıdan yukarıya bir yaklaşım önerdi.

Pratik deneyim, hizalanması gereken değişkenlerin çok boyutlu bir şekilde birbiriyle ilişkili olduğunu göstermektedir; ancak basitlik adına, genellikle arasında basit bir iki değişkenli yaklaşım kullanılır.

Ayrıca, iş stratejisinde uyum kavramının entelektüel (birbiriyle ilişkili BT ve iş planları) ve sosyal boyut (katılımcıların anlayışı ve bağlılığı) olmak üzere iki boyutu olduğu belirtilmelidir.

Ayrıca, uyum daha çok devam eden bir süreçtir ve istikrarlı bir durum değildir, bu nedenle sürdürülebilirlik ancak sürekli çabalarla elde edilebilir. Çevresel veya örgütsel bağlamdan bağımsız olarak hiçbir strateji evrensel olarak üstün değildir. Düşük hacimli, düşük maliyetli ve kaliteli üretim yapabilen, talebi takip eden esnek bir yapı, uzun vadeli yatırım gerektirir.

Stratejik uyum, işletmelerin rekabette hakim olmaya yardımcı olan rekabetçi ve ayırt edici avantajı hedeflerken aşırı basitlikten kaçınmasını sağlar. Bu konsepte göre, iş stratejisi BT’nin etkisini hesaba katarak gelişmelidir.

Öte yandan, maliyet, tasarım, kalite, esneklik ve güvenilirlik gibi stratejik hedefler dikkate alınmadan bilgi teknolojisi uygulanırsa, rekabet avantajını etkilemeden sadece operasyonel faydalar yaratılacaktır.

Genel olarak stratejik uyum sorununun birden fazla boyutu vardır, ancak ana belirleyiciler şunlardır: çevresel belirsizlik, iş yapısı, BT ve iş stratejisi. Daha önce bahsedilen değişkenler dışında, iş kültürü, yönetsel bilgi/süreçler ve bireysel roller, düzenleyici konular, siyasi güçler vb.

Uyum modeli, diğer beklenmedik durumlar arasında endüstrinin ve rekabetçi değişimin etkisini (özellikle BT’nin ve strateji portföyündeki genel stratejilerin etkisi altında), iç ve dış değer zincirinin yeniden yapılandırılmasını etkileyen BT’nin neden olduğu stratejik değişiklikleri, İş kapsamını ve etki alanını ve son olarak firmanın büyüklüğünü ve yaşını değiştiren veya genişleten BT yetenekleri.

“90’larda yönetim” araştırma çerçevesinde Morton (1991), uyum sürecinde dikkate alınması gereken firmanın çeşitli yönlerini göstermektedir. Bu modelde, stratejik uyum, iş stratejisini şekillendirmek ve desteklemek için BT potansiyeline bakılarak tanımlanır; organizasyon düzeyinde uyum, organizasyonel altyapılara ve süreçlere bakılarak tanımlanır.

Böylece, dört uyum perspektifi ortaya çıkar: strateji yürütme, teknoloji, rekabet potansiyeli ve hizmet düzeyi. Ayrıca, dört uyum mekanizması tanımlanmıştır: değer yönetimi, yönetişim, teknolojik ve organizasyonel yetenek. Birçok BT uygulamasının beklentileri karşılamamasının ve şirketin ihtiyaçlarını karşılamamasının nedeni uyumsuzluk ve yanlış hizalamadır.

 ANA İHTİYAÇ

Daha önce de belirtildiği gibi, stratejik uyum kavramının çeşitli boyutları vardır. İki değişkenli yaklaşıma göre en önemlileri iş stratejisi, iş yapısı, bilgi teknolojisi ve iş ortamıdır.

Böylece, bu değişkenler arasındaki karşılıklı ilişki, hizalama modelinin amacını yakalar. Firma, rakipler tarafından ürün tasarımı, teslimat süresindeki değişkenlik (tedarikçiler tarafından), pazar payında yüksek büyüme, nispi pazar payındaki değişiklikler gibi dışsal değişiklikler yaşıyorsa, dış çevre dinamik olarak karakterize edilir. rakipler tarafından uyarlanan veya pazarda sunulan bilgi teknolojileri vb.

Firmanın dış çevreden algıladığı (rekabet avantajını etkileyebilen) her belirsizlik kaynağı, uyum mekanizmasını yeniden gözden geçirmek için ana itici güçtür. Stratejik analiz yoluyla firma (mümkünse) dış çevredeki değişiklikleri, rekabete cevap vermek için iş yapısını yeniden düzenleyerek harekete geçirmek için gerçekleştirir.

Bu bağlamda bilgi teknolojisi, hızlı ve verimli yanıt için gereken esnekliği sunar. Bu nedenle bilgi teknolojisi ve iş stratejisi ve yapısı ilişkisi hayati önem taşımaktadır. Ardından, strateji-BT ve yapı-BT uyumunu sunacağız.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir