SÜREÇLER VE TEKNOLOJİ – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

SÜREÇLER VE TEKNOLOJİ – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

13 Mayıs 2022 Teknoloji stratejisi Nedir Teknoloji Yönetimi ders İçeriği Teknoloji yönetimi NEDİR 0
 BT Sektörü Başarısı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

İş Süreçleri Rotası

Bir organizasyondaki yöneticiler, ister bilgi yönetimi ister başka bir konuda olsun, herhangi bir stratejik program veya girişimin hedeflerini pratik, uygulanabilir gerçekliğe dönüştürmek zorundadır. Başka bir deyişle, “kuruluşun yaptığı” ile bağlantı kurmak. Çeşitli yönetim düşünürleri bunun modellerini sunmuştur, örneğin:

• Porter’ın (1985) değer zinciri,
• Earl’ün (1994) doğrudan dış müşteriler için yapılan temel süreçlere bakışı,
• Beer’in (1985) “Sistem Birleri”, organizasyonu olduğu gibi yapan sistemler,
• Hamel ve Prahalad (1994) tarafından benimsendiği şekliyle temel yeterlilikler/yeterlikler.

Aralarında bazı önemli farklılıklar olsa da, ortak temaları, gerçekten de organizasyonların etkinliğinin, rekabet avantajının nasıl yapılandırıldıklarına veya hangi kaynaklara sahip olduklarına değil, ne yaptıklarına bağlı olmasıdır. Bu makalenin terminolojisinde bu, onların altında yatan iş süreçleri anlamına gelir. İş süreçleri teriminin baştan sona kullanıldığını, ancak bu tür süreçlerin kar amacı gütmeyen kuruluşlarda eşit olarak bulunduğunu unutmayın.

İş süreçleri, organizasyonlarda bilgi yönetimi için bir temel olarak kullanımlarını haklı çıkaran beş özelliğe sahiptir.

1. İş süreçlerinin, dahili veya harici, tanımlanabilir müşterileri vardır. Bir tür müşteri için kullanılmadığı sürece bilginin pek bir önemi yoktur.
2. İş süreçleri organizasyonel sınırları aşıyor. Bilgi, bir organizasyon içindeki yapay sınırlara ihtiyaç duymaz ve uymaz.
3. İş süreçleri, yapılandırılmış bir dizi faaliyetten oluşur. Aktiviteleri yapılandırmak için uygun yolu seçmek bilginin önemli bir parçasıdır.
4. İş süreçleri ölçülmelidir. Karşılaştırma olarak bir tür ölçüm olmaksızın, bilgi doğrulanamaz.
5. Bir iş sürecinin parçaları önemli olsa da, en önemli gereklilik, genel sürecin çalışmasıdır. Örgütsel bağlamda geçerli bilgi, bütüncül bir bakış açısına sahip olmalıdır.

Ek bir argüman, bilgi yönetimine bir organizasyonun süreçleri açısından bakmanın, bilginin çok ihtiyaç duyulan talep yönlü bir görünümünü sağladığıdır. Bu, örneğin “bilgiye götüren bilgiye götüren veri” düşüncelerinden kaynaklanan bilginin arz yönlü görüşünü tamamlayıcı niteliktedir.

Beer ve Earl özellikle bu talep yönlü bakış açısına odaklanıyorlar. Bira gerçekten daha da ileri giderek, organizasyonun resmi olmayan süreçleri ve faaliyetlerini ve ayrıca daha resmi olanları içerir.

İş süreçleri rotasının daha fazla kullanılması için bu argümanı tamamlarken, bir organizasyonun ihtiyaç duyduğu bilgi, mantıksal olarak, sadece o organizasyonun ne yaptığıyla değil, aynı zamanda nasıl yaptığıyla da ilgili olmalıdır. Bu nedenle, organizasyonlardaki insanlar bu bilgiyi ve onu nasıl yöneteceklerini o organizasyonun iş süreçlerine atıfta bulunarak düşünmelidirler.


Teknoloji stratejisi Nedir
Teknoloji Yönetimi ders İçeriği
Teknoloji süreç midir
Teknoloji yönetimi PDF
Teknoloji ve İŞLETME etkileşimi
Fabrika donanım ürün ve süreç teknolojisi hangi tür İŞLETME kaynağıdır
Teknoloji bir süreç midir eodev
Teknoloji yönetimi NEDİR


İNSANLAR, SÜREÇLER VE TEKNOLOJİ

Daha önceki tartışmadan, hangi yol seçilirse seçilsin, etkili BY’nin hem örtük hem de açık bilginin dikkate alınmasını gerektirdiği görülebilir. İhtiyaç, insanları, süreçleri ve teknolojiyi başarılı bir şekilde koordine etmektir. Bu üç unsurun etkileşimi gösterilmiştir.

Bir bilgi yönetim sistemi sadece teknolojiden daha fazlasını içermekle kalmaz, aynı zamanda BY’yi desteklemek için kullanılan teknolojinin “BY yazılımı” olmak zorunda olmadığını anlamak önemlidir. Son araştırmalar, e-posta veya Intranet gibi genel yazılımların en az belirli yazılımlar kadar önemli olabileceğini bulmuştur.

İŞ SÜREÇLERİ 

Şimdiye kadar diğer rotalara göre daha az denendiği için, şimdi KM’yi bir iş süreçleri rotası ile uygulayan bazı organizasyon örnekleri verilecektir.

Unisys, açık bir süreç odaklı şirket çapında bir bilgi yönetimi girişimine girişti. Hedefleri şunları içerir:

• Örgütsel öğrenmenin hız ve kapsamını hızlandırmak,
• Yeni pazarlarda kritik kitleye ulaşmak için gereken süreyi azaltmak,
• Sınır ötesi grupları birleştirmek,
• Ürün ve süreçte inovasyonu artırmak.

Wizdo, iş dünyasında giderek daha iddialı olan üç “dönüşüm” kategorisi tanımlar: verimlilik, yenilik ve yeniden icat. Unisys bilgi yönetimi programı, süreçlere odaklanmayı iki “daha ​​yüksek” kategoriye ulaşmak için gerekli görür.
Objective Corporation, süreçlerinin çoğunu yaklaşık beş yıllık bir süre içinde değiştirdi.

Böyle bir vurgunun yalnızca işletme içindeki bilgi yönetimini geliştirmekle kalmayıp, aynı zamanda işletmenin performansı üzerinde de önemli bir etkisi olduğunu bulmuşlardır. Bu durumda, büyük olasılıkla, daha etkili bir şekilde faaliyet gösteren dahil olan insanlar aracılığıyla genel kurumsal performansı artıran, anlamaya vurgu yapan tutarlı bir eğitim programının etkisiydi.

Bu örneklerin her ikisi de önemli ölçüde bilgi teknolojisi kullanımını içeriyordu. Ancak, durum böyle olmak zorunda değil. Yazarın grubu, KM girişiminin de açık bir süreç odağına sahip olduğu havacılık endüstrisindeki bir bileşen üreticisiyle çalışmaktadır.

Tipik olarak, üretim süreçlerinde bir kişi tarafından çalıştırılan bir makine kullanılır. Operatörlerin bilgiyi saklamanın ve paylaşmanın en iyi yolu seçimi, BT’yi hiç kullanmaz (kelime işlemci hariç).

Üzerinde anlaşmaya varılan en iyi çalıştırma prosedürü, çizimlerle birlikte, prosedürün tasarlanmasına katkıda bulunan kişilerin adlarını içeren, makinenin yanına monte edilmiş laminatlı bir kağıda konur. Lamine levhaya not eklemek için uygun bir kalem sağlanmıştır. Düzenli aralıklarla, ofis personeli, açıklamalı “Standart Çalışma Sayfalarının” revize edilmiş bir versiyonunu üretmek için gelir.

GELECEK TRENDLERİ

Bilgi yönetiminin uygulanmasının temeli olarak iş süreçlerinin kullanılmasının bir başka gerekçesi, artık yönetim düşüncesinin ana akımının bir parçası haline gelmeleridir. Örneğin, ISO9001: 2000 dahil olmak üzere Kalite Yönetim Sistemleri için ISO9000 standart ailesinin en son versiyonu, bir “süreç yaklaşımı” temelinde oluşturulmuştur.

ISO9000 terimi gerçekleştirme süreci, daha önce tartışıldığı gibi Earl’ün temel sürecine veya Beer’in birincil faaliyetine eşdeğerdir. Önemli bir şekilde, stratejik yönetim ders kitaplarının en son baskıları tipik olarak kuruluşların iş süreci görüşünü tartışırken, öncekiler bunu yapmıyordu.

Bu nedenle, bilgi yönetimini uygulamaya yönelik iş süreçleri yolunun gelecekte daha yaygın hale geleceği ve bunun, onu desteklemek için her zamankinden daha uygun bilgi teknolojisinin geliştirilmesini teşvik edeceği açıktır. Aynı şekilde, yeni bilgi teknolojileri de yeni süreç türlerini mümkün kılacaktır. Akıllı aracılar, akıllı kartlar ve “resimli telefonlar”, örneğin, tümü, daha yeni dikkate alınmaya başlanan KM’yi desteklemek için farklı olanaklar sunar.

Sonuç

Bu yazı, bunu başarmak için beş farklı genel yola bakarak bilgi yönetimi sistemlerinin uygulanmasını ele almıştır: bilgi dünyası, BT güdümlü, işlevsel, insan merkezli ve iş süreçleri. Bu yolların her birinin bazı faydaları olsa da, iş süreçleri yolunun bilgi yönetimi arasında en büyük entegrasyon için potansiyel sunduğu iddia edilmiştir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir