Sürdürülebilir Teknoloji Nedir? – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Sürdürülebilir Teknoloji Nedir? – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

23 Mart 2022 Sürdürülebilir teknoloji Sürdürülebilirlik Nedir Yeşil teknoloji Nedir Yeşil teknoloji örnekleri 0
Proje Kalitesi

Sürdürülebilir Teknoloji Nedir?

Sürdürülebilir kalkınma, zamanımızın en büyük zorluğudur. Yaşadığımız mekanın kirlenmesi ve zehirlenmesi gibi bir takım küresel sorunları bir araya getirir; yoksulluk ve açlık; iklim değişikliği; mineral ve organik kaynakların tükenmesi; ekolojik yıkım; ve küresel eşitsizlik.

O halde, “sürdürülebilir kalkınma” nedir? Tüm bu sorunları bir kerede ve sonsuza kadar mı çözüyor? Literatürde bulunan yüzlerce tanımın içine bir yenisini daha eklemek gibi bir amacımız yok. Dünyanın karşı karşıya olduğu birçok zorluğun birbiriyle bağlantısını vurguladığı için sürdürülebilir kalkınma kavramının belirsizliğinden oldukça memnunuz. Oldukça genel bir sürdürülebilir kalkınma kavramı olmaksızın, küresel meydan okumalar sadece kamusal alanda rekabet eden sorunlar olacaktır.

Bununla birlikte, sürdürülebilir kalkınma şemsiyesi altındaki konular genellikle kamusal alanda rekabet etmektedir. Sürdürülebilir kalkınmayla ilgili çok sık spesifik konular, sürdürülebilir kalkınmanın ifadesi olarak sunulur. Bu kitapta, sürdürülebilir kalkınmanın bu ifadelerine ‘eklemler’ denir. Bu kitabın amacı, sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmaya çalışan insanlar için farklı eklemlemelerin bazen nasıl rekabet ettiğini ve bazen de ikilemler yarattığını göstermektir.

Teknolojiler, karşılaştığımız sorunların yaratılmasında önemli bir rol oynamıştır, ancak bunların çözümünde de önemli bir rol oynayacaktır. Bunun nedeni, sürdürülebilir kalkınmanın teknolojik bir misyon olması değildir. Daha ziyade, sürdürülebilir kalkınma, tüm toplumun misyonudur. Ancak, teknoloji toplumumuza derinden yerleşmiş durumda; onsuz, toplum hemen çökerdi. Ayrıca, teknolojik değişikliklerin gerçekleştirilmesi, karşılaştığımız sorunları çözmek için gerekli olabilecek yaşam tarzı değişikliklerinden daha kolay olarak algılanabilir.

Teknolojiler sürdürülebilir kalkınmada önemli bir yere sahip olabileceğinden, geliştirilecek sürdürülebilir teknolojiler için somut özelliklere nasıl ulaşabiliriz? Ve bu özellikler üzerinde nasıl fikir birliğine varırız? Peki ya problemlere teknolojik çözümler başka problemler yaratıyor veya daha da ağırlaştırıyorsa?

Sürdürülebilir kalkınma, eylemlerimizin uzun vadeli sonuçlarını vurgularken, mevcut peyzajları, altyapıları ve yaşam kalıplarını değiştirmenin etkilerini nasıl değerlendiririz? Yeni teknolojilerin getirdiği değişikliklerin toplumumuzu daha sürdürülebilir kılacağından önceden nasıl emin olabiliriz?


Sürdürülebilir teknoloji
Yeşil teknoloji Nedir
Yeşil teknoloji örnekleri
Sürdürülebilirlik Nedir


Yeni teknolojilerin toplum üzerindeki sosyal ve çevresel etkilerine ilişkin çok sayıda araştırma, bir teknolojinin etkilerinin yalnızca bir teknolojinin doğal özelliklerine değil, özellikle aşağıdakilere bağlı olduğunu göstermektedir:

• Bir teknolojinin sosyal bağlamda algılanma ve kullanılma şekli
• Bu bağlamı etkileme ve hatta dönüştürme şekli
• Teknolojik sistemlerle etkileşim şekli ve fiziksel bağlamı
• Analizin zaman çerçevesi
• Kullanım miktarı

Bu çalışmanın amacı, sürdürülebilirliğin farklı eklemlenmelerinin çeşitli inovasyon projelerinde nasıl bir rol oynadığını göstermektir. Bölümlerden bazıları, Brundtland Komisyonu’nun 1987 yılındaki tanımında çevre, kaynak ve eşitlik konularını birleştirmesinden çok önce meydana gelen vakaları açıklamaktadır:

Sürdürülebilir kalkınma, günümüzün ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetinden ödün vermeden karşılayan bir gelişmedir.

Bu geniş anlamda formüle edilen zorluk yeni değil. Sürdürülebilir kalkınmanın ifadeleri açısından tarihi yeniden yorumluyoruz. Tarihsel olarak, insanların bugün olduğumuz aynı sorun ve kavramlarla karşı karşıya olduğunu ima etmek istemiyoruz. Ancak geçmişte toplumun kolektif sorunlarını tartışmak ve önceliklendirmek çoğu zaman çok önemli olmuştur. Karşılaştıkları tehditlere uygun çözümler geliştiremeyen topluluklar sonunda çöktü.

Bununla birlikte, bugün yeni olan, hepimizin dikkatimizi çekmesi gereken çok sayıda ortak sorundur. Bu sorunlardan bazıları daha uzun vadeli, bazıları daha kısa vadeli, bazıları bölgesel, bazıları ise küreseldir. Brundtland komisyonu tarafından ortaya atıldığı şekliyle ‘sürdürülebilir kalkınma’ terimi, çeşitli kolektif problemler arasındaki karşılıklı bağlantıyı vurgulamıştır. Bu, küresel eyleme duyulan ihtiyaç konusunda fikir birliğinin temelini şekillendirmede çok önemli bir katkıydı. Bununla birlikte, teknoloji söz konusu olduğunda, sürdürülebilir kalkınmanın küresel perspektifi, tasarımcılara eylem için çok az odaklanmaktadır.

Her gün, reklam endüstrisi bizi ‘sürdürülebilir’ ürünler almaya ikna etmeye çalışıyor. Sürdürülebilirlik satıyor gibi görünüyor. Bu umut verici bir işaret çünkü tüketicilerin tamamen kendi çıkarlarının egemenliğinde olmadığını gösteriyor. Ancak, genel olarak, sürdürülebilir ürün iddiaları, örneğin enerji verimli veya geri dönüştürülebilir olan diğer olası ifadeleri göz ardı ederek, genellikle ürünün tek bir özelliğine dayanır. Bu basitleştirmeyle, turist CO2 tazminatı öderse, küresel turizm sürdürülebilir hale gelir.

Bazen bir teknolojinin sürdürülebilir olduğu iddiası, teknolojiyi politik süreçte kabul edilebilir kılmak için yapılır. Bu, özellikle, sürdürülebilirlik iddialarının CO2 emisyonlarının yokluğuna atıfta bulunduğu nükleer enerji üretiminde görülebilir. Biyoyakıtlar söz konusu olduğunda, sürdürülebilirlik iddiaları, sürdürülebilirliğin karşıt ifadeleri olduğunu gösteren bir ‘yakıt mı yoksa gıda mı’ tartışmasına yol açmıştır.

Bu çalışma, sürdürülebilir kalkınma için ilgili olan birkaç teknoloji geliştirme vakasını analiz etmeyi amaçlamaktadır. Tasarım sürecine giren algıları, ortaya çıkan çelişkileri, ikilemleri ve paradoksları ve yeni yenilikçi teknolojilerin ikilemlerin (bir kısmının) çözülmesine ve yeni olanaklar sunmaya nasıl yardımcı olduğunu çözmeyi amaçlar.

Sürdürülebilirliğin Artikülasyonları

Sürdürülebilirlik, şaşırtıcı bir fikir yelpazesi için yaygın olarak kullanılan bir kavramdır. Böylece sürdürülebilirlik, bilimsel olmayan bir kavram olarak reddedilebilir ve sürdürülebilir teknolojinin kapsamlı ve doğru bir tanımını oluşturmak için büyük çabalar harcanabilir. Ancak bu çalışmada, başka bir açıdan başlayacağız. ‘Sürdürülebilirliği’, birçok amaç için kullanılabilen (ve kullanılan) ve paydaşlara, onların hedeflerine ve hedef kitlelerine bağlı olarak birçok farklı şekilde ifade edilen bir şemsiye terim olarak düşünmek mümkündür. teknolojilerin ‘kirlilik içermeyen’, ‘yerel istihdam yaratma’ veya ‘yenilenebilir olma’ gibi ifadeleri boldur.

Sürdürülebilir kalkınmanın böyle bir ifadesi ne kadar dar tanımlanırsa, (alt)disipliner organize bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme süreçlerine o kadar çok uyar.

Sürdürülebilir bir malzeme, örneğin, malzeme bilimcileri için daha fazla spesifikasyona ihtiyaç duyan bir şeydir, herhangi bir sağlık riski oluşturmayan bir malzeme zaten daha somut bir araştırma konusudur, ancak herhangi bir organoklorlu bileşik içermeyen bir malzeme yapmak oldukça somut bir makaledir. – bir malzeme bilimcisi için araştırma yapmak. Teknologlar ve bilim adamlarından oluşan disipliner topluluklar içinde oldukça sık olarak “sürdürülebilir” bu tür dar bir ifadenin eşdeğeri haline gelir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir