Sürdürülebilirliğin Artikülasyonları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Sürdürülebilirliğin Artikülasyonları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

23 Mart 2022 Sürdürülebilir KALKINMA için ne yapılmalı Sürdürülebilirlik kavramları Sürdürülebilirlik sorunları Sürdürülebilirlik TDK 0
Amortisman Süresi

Sürdürülebilirliğin Artikülasyonları

Medyada karmaşık terimleri iletmek kolay değildir ve kavramların basitleştirilmesi çok yaygındır. Bu, kamu algılarını güçlendirir ve ‘gizli’ ifadelerin bütün resmini görme zorluklarını artırır. Sürdürülebilir kalkınmanın belirli ifadelerine olan ilginin gelgit gibi gelip gittiği gözlemlenebilir. ‘Fosil yakıtları tüketmemek’ gibi bir ifade, yükselen veya düşen petrol fiyatlarıyla bağlantılıdır. Güvenliğe olan ilgi büyük felaketlere bağlıdır ve iklim değişikliği de sıcak hava dalgalarına ve küçülen kutup buzlarına bağlı gibi görünmektedir.

Açıktır ki, aynı teknoloji başka sorunları ağırlaştırıyorsa veya yeni sorunlar yaratıyorsa, belirli bir teknolojiyle eklemlenmiş tek bir sorunu çözmenin yararlı olmayacağı açıktır.

Örneğin, geri dönüşüme ve yenilenebilir malzemelere dayalı ve biyoyakıtlar, rüzgar türbinleri ve belki de nükleer füzyon tarafından enerjilendirilen kirlilikten arındırılmış enerji üretme olasılığı, ancak yeni eşitsizlik biçimlerinin getirilmesiyle sağlanabiliyorsa, sürdürülebilir kalkınma getirmeyecektir. zengin dünyanın sınırlarında gelecekleri için mücadele eden yoksul göçmenlerle bir silahlanma yarışı yaratarak, yenilenebilir kaynaklar elde etmek için ekolojimizi ve vahşi yaşamı mahvederek veya hayatlarından vazgeçmeye direnen azınlıkları bastırarak kaynak zengini gelişmekte olan ülkeleri bastırmak, gerekli değişiklikleri kolaylaştırmak için stiller sunar.

Birini düzeltmeye çalışırken diğer sorunları ağırlaştırmamak için, belirli sorunları ele alırken sürdürülebilir kalkınmanın tüm yönleriyle ilgili net bir vizyon tutmak önemli olmaya devam etmektedir. Ancak tüm yönlerin bu listesi mevcut değil. Sürdürülebilir kalkınma, özünde “ortak geleceğimizi” tehdit edebilecek tüm konularla ilgilenen açık bir kavramdır.

Bu itibarla, sürdürülebilir kalkınma bir tasarım projesinin özelliklerine sahiptir: Bir tasarım için tamamıyla yerine getirilemeyecek birkaç koşul vardır. Tek bir “iyi” tasarım yoktur, ancak bu taleplerden daha etkili uzlaşmalar aramanın birkaç yolu vardır. Ve her zaman yeni talepler eklenebilir. Ancak önemli bir fark da var: Başarısız bir ürün tasarımı piyasada başarısız olacaktır. Sürdürülebilir kalkınmada, onu başarılı kılmanın ortak sorumluluğumuz olduğunu göze alamayız.

Teknoloji, özünde topluluklarımızın ve bireysel yaşamlarımızın bir parçası olması nedeniyle, sürdürülebilir kalkınmada önemli bir role sahip olacaktır. Çoğu kişi bu fikirden hoşlanmasa da, sürdürülebilir kalkınma için basit bir teknolojik çözüm yok. Kurumlar, sistemler ve kişisel yaşamların hepsinin değişmesi gerekecek, çünkü çözümleri sadece ayık bir yaşam tarzında aramıyoruz, teknoloji ve toplum her zaman birlikte evrim geçiriyor. Teknolojik değişim, yeni seçenekler sunarak toplumsal değişimi yaratacak; sosyal değişim, teknoloji için yeni ihtiyaçları ve yeni koşulları tetikleyecektir.


Sürdürülebilirlik TDK
Sürdürülebilirlik Nedir
Sürdürülebilirlik kavramları
Sürdürülebilirlik İlkeleri
Sürdürülebilirlik sorunları
Ekonomik Sürdürülebilirlik Nedir
Sürdürülebilir KALKINMA için ne yapılmalı
Sürdürülebilirlik Nedir kısaca


Günümüz dünyasında teknoloji genellikle küreselleşmiştir ve belirli bir üründeki rekabet genellikle birkaç büyük işletmeyle sınırlıdır. Bu nedenle teknolojik tasarımcıların büyük sorumlulukları vardır. Tasarımları, kısa ve uzun vadede toplumlarımızın çeşitli yönleri üzerinde muazzam etkilere sahip olabilir.

Yenilikçiler için bu zorluklar göz önüne alındığında, nasıl ilerleyeceğiz? LCA’nın (yaşam döngüsü analizi) iyi bilinen ve halen yaygın olarak kullanılan yönteminin yeterli olmayacağını düşünüyoruz. Yöntem, bir teknolojinin çeşitli çevresel etkilerini izlemeyi ve hesaplamayı amaçlamaktadır. Günümüzde doğrudan çevresel etkilerin ölçümü sorunsuz olmasa da1 LCA, sürdürülebilir kalkınmanın tüm yönlerini ele alamaz, çünkü sınırlı bir yönler listesi yoktur: Sürdürülebilir kalkınma, açık bir tasarım sorunudur.

Peki alternatif nedir? Açıkçası, teknoloji tasarımcılarının sadece ‘sürdürülebilirlik’ten daha somut hedeflere ihtiyacı var. Seramik, uçak, haberleşme protokolleri, gökdelenler üzerinde çalışırken ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak istediğinizde ne yapıyorsunuz? Bu teknolojiler üzerinde çalışan bir teknoloji tasarımcısı için sürdürülebilir kalkınmaya nasıl katkıda bulunabileceği açık değildir.

Aynı işlevi daha az kaynakla sağlamak genellikle iyi bir seçenek olarak görülür. Ama aynı işlevselliğin sağlandığından emin miyiz? Bu tür optimize edilmiş tasarımların potansiyeli genellikle oldukça sınırlıdır. Ayrıca, artan kaynak verimliliği, sorunu daha da kötüleştiren iyi bilinen “geri tepme etkisi” olan tüketim için bir teşvik yaratabilir.

Aynı şey, zengin ülkeler güvenli olmayan veya kirletici faaliyetleri yasakladığında mekansal olarak gerçekleşebilir, bunlar daha gevşek kontrollerle başka bir yere transfer edilebilir. Gelişmekte olan ülkeler tehlikeli işleri yasaklamaya çalıştığında, işler kaybedilebilir veya aynı iş daha az korumayla yasa dışı olarak yapılabilir.

Teknolojik olarak, genellikle mevcut tasarımları iyileştirmekten çok daha zorlayıcı seçenekler vardır. Bu seçenekler, bir makinenin yalnızca tek bir parçasını değil, bir bütün olarak makineyi, hatta içinde çalıştığı tüm sistemi değiştirir. Ve bu sistem yenilikleri, sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak için genellikle çok daha büyük bir potansiyele sahiptir.

Mühendisler için bu zorlu çığır açan teknolojiler üzerinde çalışmak eğlenceli olabilir. Ancak eğlence, teknolojik araştırmalara meydan okumak için yeterli bir meşrulaştırma değildir. Hükümetler veya endüstriyel yöneticiler bu tür çabaları desteklemek zorundadır ve bu nedenle, sürdürülebilir kalkınmanın aciliyetinin de inovasyon gündemlerine oyulması çok önemlidir.

O halde teknolojinin sürdürülebilirliği nasıl değerlendirilir? Sürdürülebilir kalkınmanın tek bir ifadesine atıfta bulunarak bir tasarımı sürdürülebilir olarak işaretlemek yetersizdir. Tamamen geri dönüştürülebilir olan %100 çelik 37’den üretileceği için tasarımlarının sürdürülebilir olduğunu iddia eden mühendislik öğrencisinin daha öğreneceği çok şey var. Gerçek o kadar basit değildir.

Tasarımların üretiminde, kullanımında, geri dönüştürülmesinde ve kullanım ömrü sonunda elden çıkarılmasında rol oynayan çok sayıda sürdürülebilir kalkınma zorluğunun farkında olmak ilk adımdır. Bu kitabın bu bilince katkı sağlamasını umuyoruz. Son bölümde, sürdürülebilir bir tasarım süreci için seçenekler üzerinde daha fazla düşüneceğiz.

Sürdürülebilir teknolojinin paradoksları

Sürdürülebilir teknoloji ile ilgili birkaç dikkate değer fenomen vardır:

• Daha verimli teknolojilerin tüketimi artırabileceği ve böylece kaynakları korumak yerine kaynakların tükenmesine katkıda bulunabileceği
• Daha az zararlı yan etkisi olan teknolojilerin reçetelenmesi, üretimin transferine veya yasa dışı kullanıma yol açarak sorunları ağırlaştırabilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir