Sürdürülebilir Teknolojinin Paradoksları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Sürdürülebilir Teknolojinin Paradoksları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

23 Mart 2022 Güçlü sürdürülebilirlik Nedir Sürdürülebilir KALKINMA ile ilgili kompozisyon Sürdürülebilir KALKINMA Nedir SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ve teknoloji 0
Çıkarım Yapmada Kullanılan Bilgi

Sürdürülebilir Teknolojinin Paradoksları

Sürdürülebilir teknoloji ile ilgili birkaç dikkate değer fenomen vardır:

• Daha verimli teknolojilerin tüketimi artırabileceği ve böylece kaynakları korumak yerine kaynakların tükenmesine katkıda bulunabileceği
• Daha az zararlı yan etkisi olan teknolojilerin reçetelenmesi, üretimin transferine veya yasa dışı kullanıma yol açarak sorunları ağırlaştırabilir.

Bize göre, bunlar tasarım mühendisi ve genel olarak toplum için paradokslardır. Mesele şu ki, mühendis, ürünlerinin kullanıldığı tüm ortamı belirleyen aktör olamaz ve olmamalıdır. Artan kaynak verimliliği için mühendis büyük bir sorumluluk taşır, ancak kullanımını açıklamak, kullanımını vergilendirmek ve hatta kullanımını yasaklamak kamuya açık konulardır. Bu, mühendisin tasarımlarının uygulanmasında hiçbir sorumluluğu olmadığı anlamına gelmez, vardır; ve bu nedenle kaynak verimliliği üzerinde çalışmalı ve en erken zamanda geri tepme etkileri veya diğer olumsuz yan etkiler konusunda kamuoyu tartışmasına girmeliler.

Teknoloji ve sürdürülebilir kalkınmanın ikinci bir paradoksu, teknolojinin doğasından kaynaklanmaktadır. Tarih, yeni, gelişmiş teknolojinin genellikle karşıt talepleri uzlaştırabildiğini göstermiştir. Bu aslında yenilikçi teknolojinin çok temel bir özelliğidir: her ikisi için de bir çözüm yaratarak karşıt taleplerin ikileminden kaçmak.

Örneğin, Hollanda Oosterschelde fırtına dalgalanma bariyeri, yerel nüfus için güvenlik taleplerinin başarılı bir şekilde uzlaştırılmasının ve değerli bir ekosistemin korunmasının gerçekleşmesidir. Tasarımcılar, bu talepler arasındaki ikilemin aslında bir paradoks olduğunu gösterdiler. Sürdürülebilir kalkınma ikilemlerini paradoks olarak adlandırmak, her sorun için teknolojik bir çözüm olduğunu düşündüğümüz anlamına gelmez.

Bu kitapta, daha sürdürülebilir teknolojiler tasarlamaya dahil olan herkese stratejilerini belirlemede yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Bunu, farklı bağlamlarda farklı teknolojilere ilişkin bir dizi vaka çalışması sunarak yapıyoruz. Tüm vaka çalışmaları, yeni teknolojilerin tasarımını ve tanıtımını analiz eder ve süreçte rol oynayan sürdürülebilir kalkınmanın eklemlenmesini analiz eder.

Bu vaka çalışmaları için önde gelen sorular şunlardır:

• Sürdürülebilir kalkınmanın hangi ifadeleri tasarım sürecini bilgilendirdi?
• Bu teknolojinin neden olduğu sürdürülebilirlik etkileri nelerdir?
• Kim veya ne, nerede ve ne zaman etkilendi?
• Tasarımcı bu sonuçları öngörmüş olabilir mi?
• Tasarımcı onları nasıl değerlendirdi ve öngördü?
• Tasarım sürecinde toplumsal etkileşim nasıl ele alındı?


Güçlü sürdürülebilirlik Nedir
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ve teknoloji
Sürdürülebilir KALKINMA Nedir
SÜRDÜRÜLEBİLİR teknoloji örnekleri
Sürdürülebilir KALKINMA için ne yapılmalı
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Kitap pdf
Sürdürülebilir KALKINMA ile ilgili kompozisyon
Ekonomi SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ve eğitim hangi boyutlar açısından


Kural olarak, sürdürülebilir kalkınmanın zorlukları farklı ortamlarda farklı olacaktır. Bu kitapta, mühendisler ve diğerlerinden çokça ilgi gören üç kapsamlı zorluğu ele alıyoruz: enerji, su ve atık. Söylemeye gerek yok ki, enerji üretimi ve tüketimi önemli toplumsal meseleler haline geldi.

Mühendisler, enerji kullanımını azaltmak için fosil yakıtlar ve teknolojiler için alternatifler geliştirmeye çalışırlar. Burada sadece CO2 emisyonlarının azaltılması değil, aynı zamanda petrol altyapısıyla ilgili jeopolitik kaygılar da söz konusu. Aynı şekilde, su sistemleri tarım, sanayi ve sanitasyon dahil tüm insan faaliyetleri için çok önemlidir.

Belirli ürünler ve faaliyetler için su kullanımının haritasını çıkaran sözde “su ayak izi”, temiz su sağlanmasına duyulan ilginin kanıtıdır. Temiz su kullanımını sürdürülebilir kılmak için çeşitli teknolojiler geliştirilmektedir. Bu kitaptaki bölümler, yerel coğrafi ve sosyal koşullara nasıl uyum sağlayacaklarını gösterir.

Son olarak, atık ve atık yönetimi konusu da sürdürülebilirlikle ilgili birçok kaygının merkezinde yer almaktadır. Endüstriyel tasarımda malzeme kullanımını azaltmak için yapılan çok sayıda girişimi, aynı zamanda “atık”ın tanımını ve onu elden çıkarmak veya başka amaçlarla kullanmak için çeşitli teknolojileri içerir.

Bu nedenle, bölümler, sosyo-ekonomik bir ortamda teknolojiler kullanıldığında ortaya çıkan sürdürülebilirlik paradokslarının ve bundan öğrenme olasılıklarının farklı sorun ve çözüm algılarının çeşitli açıklamalarını sunar. Sonraki bölüm bir adım geriye gidiyor ve son birkaç yüzyılda teknolojik çözümlerin nasıl algılandığını ve alındığını araştırıyor. Son bölümde, teknoloji tasarımcısı için seçenekler üzerinde düşünüyoruz.

Bu arada, vaka çalışmaları, bir teknolojinin sürdürülebilirlik etkisinin genellikle tahmin edilenden çok daha karmaşık ve belirsiz olduğunu gösteriyor. Mühendislerin ve diğerlerinin formüle ettiği cevaplar ne olursa olsun, soru şu: Sürdürülebilir teknoloji nedir? Bir formüle veya yönteme indirgenemez, ancak sürekli düşünmeyi, öğrenmeyi ve paydaşlarla etkileşimi gerektirir.

Teknoloji Algıları

Tarih, teknolojinin, değerlerini hem şekillendiren hem de uygulayan belirli bir sosyo-kültürel çevre içinde ortaya çıktığını göstermektedir. Teknolojik araçlar izole edilmiş maddi nesneler değil, sosyal ve ekolojik sistemlerin unsurlarıdır. Bu sistemlerin diğer unsurlarıyla etkileşime girerler. Bu anlamda Kranzberg’in şu önermesini anlayabiliriz:

Teknoloji ne iyi ne de kötüdür; ne de tarafsızdır: teknolojinin sosyal dünya ile etkileşimi, teknik gelişmelerin sıklıkla, teknik cihazların doğrudan amaçlarının çok ötesine geçen çevresel, sosyal ve insani sonuçları olacak şekildedir ve aynı teknoloji, teknolojiye dahil edildiğinde oldukça farklı sonuçlar doğurur. farklı bağlamlarda veya farklı koşullar altındadır.

Bu nedenle, teknoloji tasarımcılarının sürdürülebilirliği ifade etme yollarını anlamak için teknolojik gelişmeye kendi tarihsel ve kültürel bağlamı içinde bakmak önemlidir. Tarih, günümüzde teknolojinin anlaşılma şeklini etkiler.

Geçmişin aynasına bakmak, gerçekliği ve teknolojiyi şimdiki anlama ve ifade etme şeklimizin ‘kültürel mercekleri’ ve öznellikleri üzerinde düşünmemizi sağlar. Bu nedenle, bu bölümde, problemlerin ve çözümlerin formüle edilmesinde bilim ve teknolojinin karmaşık ve ikircikli tarihsel rollerini tartışacağız.

Mekanik saat ve modern teknoloji

Muhtemelen, saat modern teknolojik gelişmede en önde gelen makine olmuştur; Mumford’un  gözlemlediği gibi:

Modern sanayi çağının anahtar makinesi buhar makinesi değil saattir. Enerji miktarlarını, standardizasyonu, otomatik eylemi belirlemeyi sağladı ve sonunda kendi özel ürününü, doğru zamanlamayı yarattı. Saat, “ürün”ü saniyeler ve dakikalar olan bir güç-makinesidir: özsel doğası gereği zamanı insan olaylarından ayırmış ve matematiksel olarak ölçülebilir dizilerden oluşan bağımsız bir dünyaya inancın yaratılmasına yardımcı olmuştur: özel dünya. 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir