Sürekli Eğitim – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Sürekli Eğitim – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

29 Eylül 2021 İstanbul Üniversitesi Sertifika Programları 2020 İstanbul Üniversitesi Sertifika Programları ücretsiz İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Sürekli Eğitim Merkezi Sürekli eğitim merkezi ne işe yarar Sürekli Eğitim Merkezi Sertifika Programları Sürekli Eğitim Merkezi Uzaktan Eğitim Üniversitelerin Online Sertifika Programları 0
BİT Çağında Dijital Okuryazarlık  – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

Sürekli Eğitim ve Tutum Değişikliği

Ukraynalı öğretim üyeleri ve yöneticiler, bu yeni kurslar ve müfredat için Bakanlık desteği alma ihtiyacını kabul ettiler. Ancak, Bakanlık bu değişiklikleri başlangıçta uygulamaya koymadığı için desteğin gelmesi yavaştı.

Böylece, öğretim üyeleri ve yöneticiler, Batı tarzı işletme eğitimini nasıl finanse edecekleri sorunuyla karşı karşıya kaldılar. Şirketlerin yüksek potansiyele sahip yöneticileri gönderebilecekleri öğrenim ücretine dayalı sürekli mesleki eğitim kavramı tanıtılarak alternatif bir finansal akış yaratıldı.

Fikir bir kez yakalandığında, kurumlar destek için Bakanlığa daha az bağımlı hale geldi ve böylece Bakanlığın müfredat üzerindeki boğucu hâkimiyetini elinden aldı. Ancak Bakanlık desteği olmadan bu programların sertifikaları yoktu. Neyse ki, bu sertifika programlardaki yöneticiler için özellikle önemli değildi. İşletmeler, yöneticiler, fakülteler ve öğrenciler bakanlığa baskı yapmaya devam ederken, bakanlık bu programların çoğunu onaylayarak ve sertifikalandırarak sonunda yumuşadı.

Ukraynalı öğretim üyeleri daha aktif ve etkileşimli bir müfredat kullanmaya ikna edildikten sonra, lisans ve lisansüstü işletme müfredatlarının geliştirilmesinde önemli bir değişiklik daha yapıldı. Fakültenin, özelleştirme için yeniden yapılanmakta olan küçük, orta ve büyük işletmelerdeki yöneticiler ve girişimciler için sürekli eğitimin önemini görmesi gerekiyordu.

Yetişkin (geleneksel olmayan) öğrencilerin eğitimi, güncel bilgilerin sunulmasını ve öğrencilerle ilgili, pratik ve katılımcılara uygulamalı eğitim sağlayan net hedeflerin geliştirilmesini gerektirdi.

Bu, fakültenin ne tür bir eğitimin gerekli olduğunu öğrenmek ve bu tür bir eğitimi tasarlamak ve sunmak için tüm paydaşlarla (işletme uzmanları ve öğrenciler dahil) danışmaya ve işbirliği yapmaya başlaması gerektiği anlamına geliyordu. Öğretim üyelerini danışmanlık uygulamalarına başlamaya teşvik etmek basit bir süreç değildi. Özel MBEU eğitimlerinden sonra atalet nihayet aşıldı.

Özellikle başarılı olan 90 MBA lideri, 1999-2002’de 92 olan danışmanlık projelerinin sayısını 2002-2004’te %259’luk bir büyüme oranıyla 238’e çıkarmıştır. İş dünyası ve endüstri ile istişare etmek ve yerinde yönetici eğitimi sağlamak, fakülteye Ukrayna iş dünyasının karşılaştığı sorunlar ve sorunlar hakkında ilk elden bilgi vererek, etkili öğretim vakaları tasarlamalarını ve öğrendiklerini sınıfa getirmelerini sağladı.

Benzer şekilde, işletme uzmanlarına danışmak, fakülteye aşağıdakiler için bir fırsat sağladı: (1) Ukrayna iş dünyasının karşı karşıya olduğu başlıca sorunları ve sorunları keşfetmek için eyleme dayalı saha araştırmasına katılmak; (2) bu sorunlara farklı yaklaşımlar önermek; (3) sınıflarına gerçeğe yakınlık katmak için teoriyi pratiğe uygulamak; ve (4) sınıf kaynakları haline gelen iş profesyonellerine erişim kazanmak.

Sürekli eğitim merkezi ne işe yarar
Sürekli Eğitim Merkezi Sertifika Programları
İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
İstanbul Üniversitesi Sertifika Programları ücretsiz
Üniversitelerin Online Sertifika Programları
Sürekli Eğitim Merkezi
İstanbul Üniversitesi Sertifika Programları 2020
Sürekli Eğitim Merkezi Uzaktan Eğitim

Bu etkileşimler aynı zamanda işletme profesyonellerinin bu yeni işletme programlarına aşina olmalarını sağlayarak öğretim üyelerine olan saygılarını artırdı ve işletme liderlerine genellikle staj ve tam veya yarı zamanlı istihdam tekliflerine yol açan öğrencileri çalışırken gözlemleme fırsatları sağladı.

Bu tür deneyimler, fakülteyi sürekli eğitimin yalnızca yöneticiler, yöneticiler ve girişimciler için değil, aynı zamanda hızlı tempolu ve değişen iş ortamlarına ayak uydurmaları halinde kendileri için de önemli olduğuna ikna etti.

İşletmelere yardım etmenin zorluklarını canlandırıcı buldular, iş sorunlarına çözüm ararken disiplinler arası kaynaklardan yararlanma ihtiyacını güçlendirdiler. Özünde, “nasıl öğrenileceğini öğrendiler”, bu beceriyi öğrencilerine aktardılar ve geleneksel olmayan öğrencilerde yeni bir müşteri ve işletme eğitimi için ödeme yapmak için yeni finansal akışlar keşfettiler.

Paydaş İhtiyaçlarının Ele Alınması

Ukraynalı fakültenin özel ihtiyaçlarını karşılayacak programlar tasarlarken, öğrencilerin dönüşümü için gerekli insan sermayesinin gelişiminin önündeki eksiklikler (ne inşa edilmesi gerektiği) ve engeller (kimin ve neyin direnç gösterdiği) konusundaki anlayışımızı geliştirmek için çeşitli çalışmalar yürüttük. Ukrayna eğitimi. Ukrayna üniversitelerinin, işletme okullarının ve CEUME projesinin ortak çabaları, 1400’den fazla katılımcının girdilerini içeren bir Eylem Planı’nın (2001) yayınlanmasıyla sonuçlandı.

Bu stratejik, programatik belge, Ukrayna’nın en acil ihtiyaçlarını belirledi, bu ihtiyaçların karşılanmasına yönelik önerilen eylemleri ve işletme eğitimini geliştirmekle ilgilenen ana paydaşları belirledi:

1. Öğrenciler.
2. İşletmeler.
3. Fakülte.
4. İşletme okulu yönetimleri.
5. Genel olarak halk.
6. Ulusal, bölgesel ve yerel yönetimler.
7. Ukraynalı ve yabancı bağışçılar.

Paydaş çeşitliliğini tanımak, Ukraynalı akademisyenler ve yöneticiler için kavramsal bir atılımdı. Devlet işletme okullarının çoğu neredeyse tamamen devlet finansmanına bağlı olduğundan, asıl endişeleri öğrencilerin ve işletmelerin çıkarlarına hizmet etmekten ziyade bu finansmanı korumaktı.

Yükselen piyasa ekonomisi ve müşterilerden gelen yüksek kaliteli uygulamalı eğitime yönelik artan talep, akademiyi şu anda öğrenim ücreti ödeyen paydaşlara (öğrenciler ve işletmeler) daha fazla dikkat etmeye zorladı. Programatik olarak, projenin ilk aşamalarının ilk dört paydaşın ihtiyaçlarına odaklanması gerekiyordu.

Elbette ekonomi, genel olarak halkı etkiledi, ancak işletme eğitimi ile ekonomik gelişme arasındaki yol uzundu. Aynı şekilde, hükümet ve diğer finansman kaynaklarını dahil etmek, program başarısının açık göstergelerini gerektirecektir, yani işletme eğitiminin yeni yönü yatırıma değer miydi?

İşletme okulu öğrencileri ve işletmeler arasında yapılan anketlerde paydaş ihtiyaçları belirlenmiştir. Sonuçlar, öğrencilerin büyük çoğunluğunun, geniş çapta eğitim almış iş dünyası uzmanlarına yüksek bir talep olduğuna inandığını göstermiştir. Bunu başarmak için öğrenciler şunları istedi:

1. Daha çağdaş bir müfredat.
2. Yüksek kaliteli teorik bilginin yanı sıra pratik beceriler öğrenmek ve gerçek dünya deneyimi kazanmak.
3. Şirketlerde stajyer olarak çalışmak için daha fazla zaman.
4.Geleneksel ders anlatımlarından çok daha etkili olduğunu düşündükleri etkileşimli öğrenme yöntemlerinin (toplam ders saatlerinin yarısından fazla) kullanımının artması.

Ayrıca, iş dünyasından yanıt verenlerin çoğunluğu şunlara inanıyordu:

1. Geleneksel bir işletme eğitimi derecesi, yeni bir çalışan seçiminde kritik bir kriter değildi veya işe alımda bir faktör olmayacaktı;
2. deneyim, bir işletme derecesinden daha önemliydi;
3. Ukrayna kurumlarından alınan derecelerin kalitesi uygun becerileri garanti etmemiştir;
4. Ukrayna işletme okullarındaki eğitim programları, uzmanlık, müfredat içeriği ve kişilerarası becerilerin gelişimi açısından mevcut iş ihtiyaçlarına karşılık gelmiyordu; ve
5. İşyeri başarısını tahmin etmede teorik bilginin üzerinde sıralanan tutum ve iletişim becerileri (yumuşak beceriler).

Herhangi Bir Alan Bulunamadı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir