Teknoloji Derneği – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Teknoloji Derneği – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

26 Kasım 2021 Teknolojide Kadın Derneği eğitim Teknolojide kadın derneği ekşi Türkiye Bilişim Derneği nedir Türkiye Bilişim Vakfı Wtech giriş Wtech Teknolojide Kadın Derneği 0
Model Yorumlaması

Üye Olanakları ve Avantajları

HPT alanındaki profesyoneller, ISPI üyeliklerinden sayısız avantaj elde eder ve üye olmanın birçok yolu vardır. Bireyler, düzenli uluslararası üyeler, öğrenci veya emekli olarak katılabilir. Bu üyeler, üyelik rehberini, PI Journal’ı ve konferans ve diğer tekliflerde indirimleri alırlar. Bazı durumlarda, insanlar yerel bir bölüme katılmayı seçerler. Bu, beraberinde uluslararası faydalar getirmese de, kişinin kendi yerel çevresinde aynı mesleki ilgi alanlarını paylaşan başkalarıyla tanışma yeteneğini artırmanın genellikle iyi bir yoludur.

Kuruluşların ISPI’yi destekleyebilecekleri ve destekleyebilecekleri birçok yolu vardır. Üyelik seçenekleri arasında patron, sürdürme ve savunucu yer alır. Her seviye, çalışanlar için birden fazla bireysel üyelikten konferans ve enstitülerde özel tanınmaya kadar çeşitli avantajlar sağlar. ISPI ile ilgilenen çok sayıda çalışanı olan kuruluşlar için, kurumsal üyelik genellikle en uygun maliyetlidir.

Uluslararası Eğitimde Teknoloji Derneği (ISTE)

International Society for Technology in Education, kuruluşundan bu yana kendini eğitimcilerin teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmalarına yardımcı olmaya adamıştır. ISTE, K-12 ve öğretmen eğitimi kurumlarından liderler ve potansiyel liderlerin dünya çapında üyeliğine sahip, kar amacı gütmeyen bir profesyonel üyelik topluluğudur. Kurumun misyonu, eğitim teknolojilerinin etkin kullanımını geliştirerek öğretme ve öğrenmeyi geliştirmek için liderlik ve hizmet sağlamaktır. Misyonunu bilgi üretimi, mesleki gelişim ve savunuculuk yoluyla karşılar.

ISTE, 1971’de kurulan Oregon Matematik Eğitim Konseyi’nin bir çalışma komitesinden doğdu. Örgüt, 1970’lerde Oregon Bilgisayar Eğitimi Konseyi (OCCE) olarak bilinen, eyalet çapında bir teknoloji grubu olarak başladı. Daha sonra dokuz yıl boyunca ISTE’nin icra memuru olarak görev yapan Dave Moursund, bu ilk komitenin bir üyesiydi. Bu grup, öğretmen yetiştirme ve eğitimde bilgisayar kullanımı hakkında bilgi yayma ile ilgilendi. Bu görevler, yıllık bir toplantı ve aylık bir haber bülteni ile gerçekleştirilmiştir.

Mayıs 1974’te Moursund, özellikle K-12 seviyelerinde ve öğretmen eğitiminde bilgisayar kullanan eğitimcileri hedef alan bir süreli yayın olan The Oregon Computing Teacher’ın ilk sayısını yayınladı. 1979’da Calculators Computer Magazine’deki materyallerin ve reklamcıların OCCE’ye transfer edilmesiyle The Computing Teacher oldu. Bu noktada otuz iki eyalet ve altı ülkeden 320 üye vardı.


Teknolojide Kadın Derneği eğitim
Wtech Platform Ekşi
Teknolojide kadın derneği ekşi
Türkiye Bilişim Derneği
Türkiye Bilişim Vakfı
Wtech giriş
Türkiye Bilişim Derneği nedir
Wtech Teknolojide Kadın Derneği


OCCE, ICCE’nin yönetim kurulundaki on bir kişiden onunu sağlayan OCCE yürütme komitesi ile Uluslararası Bilgisayar Eğitimi Konseyi’ni (ICCE) oluşturdu. Bilgisayar Öğretmeni unvanı Mayıs 1995 sayısından itibaren Teknolojiyle Liderlik ve Öğrenme olarak değiştirilmiştir.

Bilgisayar kullanan eğitimcileri desteklemek için tasarlanan ISTE yayınları 1980’lerin başında ortaya çıkmaya başladı. Bunlar, Mikrobilgisayar Tabanlı Eğitim Paketleri için Değerlendirici Kılavuzundan ağ ve çok makineli yazılımlara ilişkin bir politika beyanına kadar uzanıyordu. Değerlendirici Kılavuzu, eğitimcilerin eğitim yazılımlarını değerlendirmelerine yardımcı olmak için geliştirilmiştir.

Politika beyanı, telif hakkı uyumluluğunu sağlamak için eğitimcilerin ve donanım ve yazılım satıcılarının sorumluluklarını özetledi. 1987’de ICCE etik ve eşitlik komitesi Bilgisayar Kullanan Eğitimciler için Etik Davranış Kurallarını yayınladı. Bu kod dokuz ana alanı kapsıyordu: müfredat sorunları, bilgisayar erişimiyle ilgili sorunlar, mahremiyet/gizlilik sorunları, öğretmenle ilgili sorunlar, öğrenci sorunları, topluluk, okul organizasyon sorunları, yazılım sorunları ve donanım sorunları.

1989’da ICCE, Uluslararası Eğitimde Teknoloji Derneği adlı yeni bir organizasyon oluşturmak için Uluslararası Eğitimde Bilgisayar Birliği ile birleşti. İşlevi, yayıncılık işini sürdürmek ve öncelikle yayınları için OCCE üyesi olan kişiler için uluslararası bir organizasyon sağlamaktı.

Yayınlara ek olarak, ISTE, o yıl Lisans Müfredatlarında Bilgisayar Konferansı olarak adlandırılan Ulusal Eğitim Bilişim Konferansı’na verdiği destekle 1979’dan beri eğitimciler için mesleki gelişim fırsatları sağlamıştır. Konferans, otuz iki oturum sunmaktan 2002’de 350’den fazla oturum sunmaya dönüştü.

ISTE, Ulusal Eğitim Bilişim Konferansı aracılığıyla yirmi yılı aşkın süredir eğitimcilere ve yöneticilere mesleki gelişim fırsatları sunmaktadır. Kuruluş, Florida Eğitim Teknolojisi Konferansı ve Kuzeybatı Eğitimde Bilgisayar Konseyi’nin yıllık konferansı gibi diğer eğitim teknolojisi konferanslarını da desteklemiştir. ISTE, dergileri ve diğer yayınları aracılığıyla en iyi uygulamaları ve güncel araştırmaları paylaştı.

ISTE muhtemelen en iyi teknoloji standartları konusundaki çalışmalarıyla tanınır. İlk teknoloji standartları, akreditasyon komitesi tarafından geliştirildi ve 1994’te kabul edildi. Bu standartlar, öğretmenlerin teknoloji hakkında bilmesi gerekenleri özetledi.

1990’larda ISTE, Ulusal Eğitim Teknolojisi Standartları (NETS) projesi aracılığıyla teknoloji standartları, kılavuzları ve araçları geliştirmek için hükümet, işletmeler ve özel vakıfların yanı sıra her düzeydeki eğitimcilerle bir ortaklık kurdu. Bugüne kadar öğrenciler, öğretmenler ve yöneticiler için teknoloji standartları da geliştirdiler.

NETS standartları okullar, okul bölgeleri, kolejler ve diğer eğitim kurumları tarafından benimsenmiştir. Yeni ISTE, National Educational Computing Association ve ISTE arasındaki birleşmenin bir sonucudur. Birleşme Haziran 2002’de tamamlandı. Her iki kuruluşun yönetim kurulu üyeleri, bir birleşmenin teknolojinin uygun kullanımı yoluyla daha iyi öğretme, öğrenme ve yönetimi destekleme çabalarını güçlendireceğini de düşündüler.

ISTE’nin sunduğu misyon odaklı programlar şunları içerir: Öğrenciler, öğretmenler ve yöneticiler için Ulusal Eğitim Teknolojisi Standartları; mesleki gelişim hizmetleri; Ulusal Eğitim Bilişim Konferansı (NECC); ve araştırma ve değerlendirme. ISTE’nin liderlik ekibi, öğretmenler, teknoloji ve müfredat koordinatörleri, medya uzmanları, yöneticiler ve politika yapıcılar için standartlara dayalı da eğitim sağlar.

NECC, eğitimcilere uygulamalı atölye çalışmaları, konferanslar, etkileşimli oturumlar ve dünyadaki en büyük eğitim teknolojisi sergisinden yararlanma fırsatı sunar. ISTE’nin araştırma ekibi, eğitimcilerin ve yöneticilerin en son araştırma bulgularını ve kanıtlanmış en iyi uygulamaları kullanarak teknoloji planlaması ve program tasarımı için bilinçli kararlar almasına da yardımcı olur.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir