Teknoloji Planlama – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Teknoloji Planlama – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

19 Ekim 2021 Merkezi planlama Nedir Okul teknoloji PLANLAMASI Süreç değerlendirme nasıl yapılır Teknoloji Destekli değerlendirme Teknoloji planlama modelleri Teknoloji PLANLAMASI Nedir Teknolojik gelişmeler okula nasıl yansıtılmaktadır Yedi Kategorili teknoloji planlama modeli 0
Klasik Bulanık Değerlendirme

Anketler

Anket verileri ayrıca, kampüs BT görevlilerini en çok ilgilendiren stratejik konuları da vurgulamaktadır. Gösterilen stratejik konular kampüsün BT hedeflerini netleştirme, BT personeli için BT eğitimi, öğretim için web kaynakları, kurs yönetim sistemleri öğretimi kapsayan daha geniş bir yirmi dokuz öğe listesinden en yüksek puanları alan dört konudur.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Şekil 7’de sunulan veriler, web’deki öğretim kaynakları için devam eden endişeyi vurgulamaktadır. Son olarak, Şekil 7, öğretim teknolojisi altyapısının önemli bir bileşeni olarak ders yönetim yazılımının (CMS) veya öğrenme yönetimi yazılımının (ÖYS) ortaya çıkışını doğrulamaktadır.

Yine de stratejik kampüs BT sorunları listesinde üst sıralarda yer almayan konular biraz şaşırtıcı. Örneğin, en önemli konular arasında özellikle eksik olanlar şunlardır: elektronik ticaret (ölçek puanı: 4.8), fikri mülkiyete ilişkin politikalar (5.2) ve web tabanlı öğrenci hizmetleri için bir kampüs portalı sağlama (5.5).

Belki de bu üç öğenin daha alt sıralarda yer almasını açıklamanın bir yolu, bunların yalnızca BT planlama ve politika konuları olmadığıdır. Bunun yerine, portal planlama, fikri mülkiyet konuları ve e-ticaret/e-hizmet planlaması ve uygulamasının her biri birden fazla kampüs ofisini içerir: bilgi teknolojisi, akademik işler, finans ve fikri mülkiyet durumunda, muhtemelen yasal işler.

Sonuç olarak, üst düzey kampüs BT yetkilileri, bu konulara, birimlerinin diğer konulara sahip olduğu şekilde “sahip olmadıklarından”  BT personeli için profesyonel geliştirme veya e-öğrenme için BT altyapısı (kurs yönetim sistemlerinin dağıtımı dahil) olmayabilir. Kıdemli kampüs BT yetkililerinin bu “işbirlikçi” sorunları diğerlerinden daha düşük sıralamada olması şaşırtıcı.

Teknoloji Planlama

2002 anket verileri, ABD kolejlerinde ve üniversitelerinde BT planlamasının devam eden zorluğunu vurgulamaktadır. 2002 Kampüs Bilgi İşlem Anketine katılan kurumların üçte ikisinden fazlası (yüzde 70.6), 2001’de yüzde 63,3 ve 1998’de sadece yüzde 48’e çıkarak bilgi teknolojisi için bir kampüs stratejik planı bildirmektedir.

Bir düzeyde, bu rakamlar, kampüsün çok çeşitli kritik bilgi teknolojisi zorluklarını öngörme ve ele alma çabalarında önemli ve etkileyici kazanımlar olduğunu göstermektedir. Yine de geçmiş yıllarda olduğu gibi, yıllık Kampüs Bilgi İşlem Anketinden elde edilen ek veriler, bu kampüs stratejik planlarının çoğunun eksik olabileceğini gösteriyor.

Teknoloji PLANLAMASI Nedir
Teknoloji planlama modelleri
Okul teknoloji PLANLAMASI
Yedi Kategorili teknoloji planlama modeli
Merkezi planlama Nedir
Teknoloji Destekli değerlendirme
Süreç değerlendirme nasıl yapılır
Teknolojik gelişmeler okula nasıl yansıtılmaktadır

Aslında, yüzeyin biraz altına inin ve bilgi teknolojisi için stratejik bir plana sahip olduğunu iddia eden kurumların çoğunun, genel bir BT stratejik planının bazı temel bileşenlerini sıklıkla kaçırdığı açıktır. Örneğin, 2002 anketine katılanların yarısından biraz fazlası (yüzde 54,7) eskiyen ekipman edinme ve kullanımdan kaldırma ihtiyacını kabul eden bir BT mali planı bildiriyor.

Bu, 2000 yılında bir mali plan bildiren yüzde 52,2 ve 1994 yılında sadece beşte biri (yüzde 21,9) ile karşılaştırılıyor. Yine, 1994 ile 2002 arasındaki kazanımlar etkileyici olsa da, anket verileri ayrıca katılan kurumların neredeyse yarısının (yüzde 45,3) olduğunu ortaya koyuyor. 2002 anketinde BT mali planları yoktur.

2002 anketinden elde edilen diğer ölçümler, bazı kampüs BT planlama çabalarının eksik olabileceğini doğrulamaktadır (Şekil 8). Örneğin, 2002 anketine katılan kampüslerin yalnızca yedide biri (yüzde 13,4) elektronik ticaret için stratejik planlar bildirmektedir (2001’de yüzde 11,8’den ve 2000’de yayınlanan yüzde 6,8’in iki katından fazladır).

Dördüncüsü (yüzde 24,5) öğrenci portalı hizmetleri için bir plan rapor ederken, 2001’deki beşte biri (yüzde 21,4) ve sekizde biri (2000’de yüzde 12,6) ile karşılaştırıldığında. Beşte ikisinden daha azı (yüzde 37,1) uzaktan eğitim için bir stratejik plan bildirmektedir (2001’de yüzde 34,3 ve 2000’de yüzde 29,2’ye yükseldi). Bu metrikler 2000’den 2002’ye kadar etkileyici kazanımlar gösterse de, rakamlar bilgi teknolojisi için stratejik bir planı olduğunu bildiren kurumların yüzdesinin hala oldukça altındadır.

Eğitimde BT Kullanımının Artması

Yine de kampüsler ve kampüs yetkilileri teknoloji planlamasıyla mücadele etmeye devam ederken, yıllık anket verileri, öğretimi desteklemek için teknolojinin artan kullanımını belgelemeye devam ediyor (Şekil 9). 2001’de yüzde 64,1, 2000’de yüzde 59,5 ve 1995’te yüzde 20,1 olan tüm kolej sınıflarının üçte ikisinden fazlası (yüzde 69,5) şimdi e-posta kullanıyor. Benzer şekilde, tüm kolejlerin tam yarısı (yüzde 50,3) 1995’te yüzde 10,9, 1998’de yüzde 33,1, 2000’de yüzde 42,6 ve 2001’de yüzde 47,4’e kıyasla, kurslar şimdi İnternet tabanlı kaynakları (örneğin, ders müfredatındaki URL’ler) kullanıyor.

2002 anket verileri, bireysel kurslar için web sayfalarının artan rolünü de vurgulamaktadır: Ankete katılanlar, 2000’de yüzde 30,7, 1998’de yüzde 22,5 ve yüzde 9,2’ye kıyasla, tüm üniversite kurslarının üçte birinin (yüzde 34,8) şu anda bir web sayfasına sahip olduğunu tahmin etmektedir.  Aynı zamanda, 2002 verileri, 1999’daki yüzde 19’a kıyasla, tüm kolej fakültelerinin dörtte birinden fazlasının (yüzde 26,9) belirli bir sınıf veya kursla bağlantılı olmayan kişisel bir web sayfasına sahip olduğunu göstermektedir.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi, 2002 araştırması sektörler arasında BT kaynaklarının dağıtımında önemli farklılıklar olduğunu ortaya koymaktadır. Örneğin, devlet araştırma üniversitelerindeki tüm derslerin neredeyse yarısının (yüzde 49,0) sınıf materyalleri ve kaynakları için kişisel bir web sayfası vardır; bu oran 1999’da yüzde 33,7’ydi ve 1997’deki sayının iki katından fazlaydı (yüzde 17,7).

Buna karşılık, dört yıllık özel kolejlerde sayı beş yılda iki katına çıkarken (1997’de yüzde 15.2’den 2002’de yüzde 31,1’e), özel üniversitelerdeki düzeyin neredeyse beşte ikisi (yüzde 51,6). 1997’de yüzde 28.8). E-postayı bir ders kaynağı olarak kullanma modeli benzerdir: sektörler içinde büyük kazanımlar ancak sektörler arasında önemli farklılıklar.

Ders Yönetim Yazılımı

2002 anket verileri, ders yönetim yazılımının veya öğrenme yönetimi yazılımının temel bir öğretim kaynağı olarak giderek artan önemli rolünü bir kez daha doğrulamaktadır. Genel olarak, bir CMS/LMS aracı kullanan üniversite kurslarının yüzdesi 2000’de yüzde 14,7’den 2002’de yüzde 26,5’e yükseldi. Rakamlar sektöre göre değişmekle birlikte (Şekil 11), artan dağıtım (bazıları kampüs bağımlılığı diyebilir) CMS tüm sektörlerde tutarlıdır.

Anket verileri ayrıca 2002 anketine katılan kurumların neredeyse yarısının (yüzde 47,5) CMS/LMS dağıtımı için 2001’de yüzde 41,8 olan bir stratejik plan bildirdiğini gösteriyor. CMS/LMS’nin artan kullanımıyla eş zamanlı olarak, kampüslerin kurumları için tek bir CMS/LMS standardı oluşturmaya istekli olmaları olmuştur. Ankete katılanların tam beşte dördü (yüzde 82.1), kurumlarının 2000 yılında yüzde 55,4’ten 2002 sonbaharında tek bir ürün CMS/LMS standardı oluşturduğunu bildirdi.

Birlikte ele alındığında, anket verileri, geniş kampüs CMS/LMS standartları oluşturmuş olan kurumların yüzdesini gerçekte olduğundan az gösterebilir. Örneğin, bazı kurumlar, bir veya iki akademik birimin bir CMS/LMS ürününü kullanmasına izin verirken, kampüsün geri kalanının başka bir ürün kullanmasına izin veren bir tür “CMS yumuşamasına” ulaşmıştır. Alternatif olarak, kurumun geri kalanı farklı bir sağlayıcıdan bir CMS/LMS kullanabilirken, uzaktan eğitim programı belirli bir ürünü tercih etmiş olabilir.

Herhangi Bir Alan Bulunamadı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir