E-ticaret ve E-hizmet – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

E-ticaret ve E-hizmet – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

19 Ekim 2021 e-ihale ticaret bakanlığı e-ticaret bakanlığı E-ticaret için Gerekenler E-ticaret Nasıl Yapılır E-ticaret siteleri E-ticarete Giriş ticaret bakanlığı e-ticaret desteği www.e-ticaret.gov.tr duyurular 0

E-ticaret ve E-hizmet: Devam Eden Zorluklarla İşaretlenen İlerleme

2002 anket verileri ayrıca yüksek öğrenimin tüm sektörlerinde bir dizi e-ticaret ve e-hizmet önleminde bazı önemli kazanımları belgelemektedir (Şekil 2). Örneğin, beşte ikisi Yıllık Kampüs Bilgi İşlem Anketine katılan kampüslerin yüzde 40,1’i, 2001’de yüzde 27,6’ya ve 2000’deki sayının iki katından fazlasına (yüzde 18,6) artarak, şimdi kampüs web sitesinden kredi kartı ödemelerini işleyebilir.

Buna karşılık, 1998 anketine katılan kampüslerin sadece yüzde 5,1’i çevrimiçi kredi kartı işlemlerini gerçekleştirebilir. Ankete katılanların üçte ikisinden fazlası (yüzde 70,9), 2001’de yarısından biraz fazlasına (yüzde 55,4), 2000’de yüzde 43,1’e ve 1998’de yalnızca beşte birine (yüzde 20,9) kıyasla, kampüslerinin artık çevrimiçi kurs kaydı sunduğunu bildiriyor. 

Ek olarak, şu anda öğrenci transkriptlerine çevrimiçi erişim sağlayan kampüslerin oranı 1998’den 2002’ye üç katına çıkarak yüzde 17,6’dan yüzde 55,2’ye yükseldi. Kurs rezervleri, yıllık Kampüs Bilgi İşlem Anketine katılan kurumların beşte ikisinden (yüzde 43) fazlasında, 1998’de altıda birin biraz üzerindeyken (yüzde 17,9) artık çevrimiçi olarak mevcuttur.

Şekil 2’de gösterilen ve yıllık Kampüs Bilgi İşlem Raporunda (Green 2002a) sağlanan bu sayılar ve diğer veriler, ABD yüksek öğreniminin tüm sektörlerinde bir dizi önemli e-ticaret ve e-hizmet önleminde önemli kazanımları yansıtmaktadır. Ve yukarıda kampüs portalları hakkındaki tartışmada belirtildiği gibi, kazanımlar, kısmen, yüksek öğrenimin tüm sektörlerinde gelişmiş kampüs hizmetlerine yönelik yeni bir kurumsal taahhüt olarak tanımlanması gereken şeyi yansıtmaktadır.

Bununla birlikte, yüksek öğretimin tüm sektörleri öğrencilere sunulan çevrimiçi hizmetlerin kapsamı ve kapsamı konusunda önemli kazanımlar kaydetmiş olsa da, 2002 araştırma verileri bazı sektörlerin diğerlerinden çok daha ileride olduğuna dair yeterli kanıt sağlamaya devam etmektedir. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Şekil 3’te gösterildiği gibi, kamu ve özel araştırma üniversiteleri tipik olarak daha fazla çevrimiçi hizmet sunarken, topluluk kolejleri diğer sektörlerin gerisinde kalmaya devam ediyor.

Ek olarak, 1998 ve 2002 yılları arasında çevrimiçi kampüs hizmetlerindeki kazanımlar çarpıcı görünse de, kampüse bilgi edinmek ve bilgi edinmek için gelen on yedi ila altmış yedi yaşındaki ABD üniversite öğrencilerinin deneyimleri ve beklentileri bağlamında bakıldığında daha az etkileyicidir.


E-ticaret siteleri
ticaret bakanlığı e-ticaret desteği
E-ticaret Nasıl Yapılır
E-ticarete Giriş
e-ticaret bakanlığı
E-ticaret için Gerekenler
e-ihale ticaret bakanlığı
www.e-ticaret.gov.tr duyurular


Yalnızca beşte biri “geleneksel” öğrenciler olan (yani kampüste/kampüsün bitişiğinde yaşayan tam zamanlı lisans öğrencileri) günümüzün üniversite öğrencileri için web tabanlı hizmetler, aşağıdakiler de dahil olmak üzere perakende web sitelerinde kampüs dışı çevrimiçi deneyimleriyle en iyi şekilde temsil edilir. bankalar ve kredi kartı şirketleri. Perakende ve tüketici siteleri, kolej ve üniversite web sitelerinde bulunmayan, giderek daha fazla özelleştirilmiş hizmetler ve destek sağlamaktadır.

Gerçekten de, tüketici ve ticari web siteleri, öğrencilerin kampüs web sitelerinde olması gereken hizmet türleri hakkındaki beklentilerini artırır. Çok sayıda üniversite öğrencisi – diğerlerinin yanı sıra üniversite yurtlarında veya kampüse bitişik dairelerde yaşayan tam zamanlı lisans öğrencileri, haftada bir veya iki kez kampüse gelen topluluk üniversite öğrencileri ve diğerlerinin yanı sıra ayda iki hafta sonu kampüste yönetici MBA öğrencileri kolayca erişebilir. Web’deki banka, kredi kartı ve cep telefonu hesapları hakkında bilgidir.

Yine de bu aynı öğrenciler çoğu zaman katıldıkları kolejlerden paralel hizmetlere (örneğin, çevrimiçi transkriptler, ders kayıtları ve mali hesap veya mali yardım bilgileri) erişemezler.

2002 anketinden elde edilen diğer veriler de gecikmeli bir e-ticaret/e-hizmet altyapısı fikrini desteklemektedir. Bir anahtar gösterge: 2002 anketi katılımcıları, ağ ve telekomünikasyon hizmetleri, kullanıcı destek hizmetleri, çevrimiçi referans kaynakları, ağ güvenliği ve öğrenciler ve öğretim üyeleri için BT eğitimini içeren on iki teknoloji altyapısı metriği listesinde e-ticaret için kampüs kapasitesini on birinci olarak derecelendirdi. .

Birlikte ele alındığında, bu veriler birçok kampüs web sitesi ve çevrimiçi kampüs hizmetinin tüketici sektörünü iki yıl kadar geciktirdiğini göstermektedir. Ayrıca, şu anda ABD yüksek öğretiminin tüm sektörlerini etkileyen bütçe kesintileri, e-öğrenme ve çevrimiçi hizmetleri genişletmek ve geliştirmek için kurumsal çabaları engelleyebilir.

Temel BT Öncelikleri

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, ankete katılanlar, öğretim üyelerine teknolojiyi öğretime entegre etme konusunda yardımcı olmayı, önümüzdeki iki veya üç yıl içinde kampüslerinin karşı karşıya olduğu en önemli BT sorunu olarak belirlediler (Şekil 5). 2002 anketine katılanların dörtte biri (yüzde 24,4) 2001’de üçte bir (yüzde 31,5) ve 2000’de bildirilen beşte ikiden (yüzde 40,5) dramatik bir düşüşle, eğitim entegrasyonunu kurumları için temel BT sorunu olarak etiketlediler.

2002’de ikinci sırada kurumsal kaynak planlaması (ERP) yükseltme/değiştirme sorunları yer alıyor: O yılki katılımcıların neredeyse beşte biri (yüzde 18,9), 2001’de yüzde 12,6’dan başlayarak ERP sorunlarını kampüsleri için temel BT önceliği olarak görüyor. BT finansmanı arttı önceki yıl yüzde 11,7 olan ankete katılanların yüzde 15,1’i ile 2002’de üçüncü sıraya yükseldi. Uzun yıllar ikinci sırayı elinde tutan yeterli kullanıcı desteği sağlamak, 2001’de yüzde 15,4, 2000’de yüzde 22,3 ve 1997’de yüzde 25’ten 2002’de yüzde 13’e düşerek dördüncü sıraya geriledi.

Yine de bir araya getirilen veriler, ABD yüksek öğreniminin çeşitli sektörlerinde kurumsal önceliklerdeki önemli farklılıkları maskeliyor. Örneğin, hem kamu hem de özel üniversitelerde ERP sorunları birinci sırada yer alıyor: Neredeyse üçte biri, kurumları için en önemli BT sorunu olarak ERP değiştirme/yükseltme sorunlarını tanımlıyor.

Buna karşılık, öğretim üyelerine bilgi teknolojisinin öğretimsel entegrasyonunda yardımcı olmak, devlet ve özel dört yıllık kolejler ve ayrıca topluluk kolejleri için en önemli konu olmaya devam etmektedir. ERP yükseltme/değiştirme, hem devlet hem de özel dört yıllık kolejlerde ikinci sırada yer alır; topluluk kolejleri, BT finansmanının hemen arkasında, ERP yükseltme/değiştirme üçüncü sırada yer alır.

Herhangi Bir Alan Bulunamadı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir