Kampüs Portalları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Kampüs Portalları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

19 Ekim 2021 E Kampüs AÖF OMÜ Ortak Dersler OMÜ portal UZEM Omü portal. nasıl Giriş yapılır OMÜ UZEM Giriş omü uzem. giriş yapamıyorum portal.omu.edu.tr hes kodu portal.uzem.omu.edu.tr canlı ders 0
Program Tipolojisi

Toplumsal Hareketler

Öğrencilerden, toplumsal hareketlerin yükselişi hakkında bazı genel fikirleri veya ilkeleri formüle etme çabası içinde, sivil haklar hareketinin nedenleri hakkındaki sonuçlarını başka bir toplumsal harekete (örneğin kadın hareketi) uygulamaları istenebilir.

Öğrencilerin fikirlerinin uygulanması, kadın hareketiyle ilgili başka bir belgeselin sunumuyla veya kadın hareketi hakkında bilgi aramayı içeren İnternet tabanlı başka bir ev ödevi yoluyla gerçekleştirilebilir.

Sivil haklar hareketiyle ilgili sonuçlarını kadın hareketine uygulama sürecinde öğrenciler, iki belgeselde sunulduğu gibi, ilgili hareketlerin nedenleri arasındaki ilişkileri etraflıca analiz etmek zorunda kalacaklardı.

Öğretmenler ayrıca öğrencilerin bir sınıflandırma seviyesinden diğerine ilerlemelerini değerlendirmek için teknolojiyi kullanabilirler. Öğrencilerden bireysel veya küçük gruplar halinde, iki toplumsal hareketin önemli yönleri hakkındaki bilgilerini ve kavrayışlarını göstermek için bir tepegöz veya bilgisayar yazılımı kullanarak sınıfa bir slayt sunumu hazırlamaları istenebilir.

Yine, öğrencilerin hareketler hakkındaki bilgileri, sınıfta gösterilen belgesellerden ve/veya internette ilgili bilgileri aramaları gereken bireysel ev ödevlerinden gelebilir.

Öğrencilerin sivil haklar hareketinin yükselişi ile kadın hareketinin yükselişi hakkındaki düşüncelerinin bir uygulamasını sunmaları gereken bir sınıf içi sunum kullanılabilir. Her hareketin hızlandırıcı faktörlerinin kapsamlı bir analizi, tepeden slaytlar veya bilgisayar tabanlı bir sunum kullanılarak da gerçekleştirilebilir.

Bir final dersi projesi, tüm bu fikirlerin toplumsal hareketlerin yükselişi hakkında tek bir teoride sentezlenmesini ve bu teorinin farklı hareketlerin yükselişini açıklama yeteneğinin eleştirel değerlendirmesini içerebilir. Yine burada bilgisayar tabanlı bir sınıf içi sunumun nasıl faydalı olabileceği görülebilir.

Öğrenciler, yukarıda özetlenen gibi bir proje sırasında bir davranış sınıfından diğerine geçerken, her seviyedeki ustalıklarını göstermek için teknoloji ve medya uygulamalarını (sınıf içi belgeseller, İnternet aramaları, tepegöz ve bilgisayar sunumları) kullanmak zorundadırlar.

Bu şekilde, Bloom’un taksonomisi, aktif öğrenmenin eğitim aracı olduğu bir sınıfa katkıda bulunur. Sınıflandırmayı öğretim tasarımı için bir kılavuz olarak kullanan öğretmenler, her düzeyde ana hatlarıyla belirtilen hedefleri gerçekleştirmek için hangi medya uygulamalarının ve teknolojik araçların en yararlı olduğuna daha iyi karar verebilirler. Taksonomi, aynı zamanda, öğrencilerin amaçlanan davranışlardan oluşan bir sınıftan bir sonraki en yüksek sınıfa ilerlemesini değerlendirmede öğretmenler için bir rehber görevi görür.

Bloom taksonomisinin eğitim teknolojisi üzerindeki etkileri henüz yeni keşfedilmeye başlanmış olsa da, taksonominin kendisi, geliştirilmesinden bu yana çeşitli akademik disiplinlerde geniş ölçüde etkili olmuştur. Yeni bilgi ve fikirleri orijinal çerçeveye dahil etme çabasıyla, orijinal projenin üyelerinden biri yakın zamanda sınıflandırmanın bir revizyonunu yayınladı.

Taksonomi fikrinin yaratıcısı ve bilişsel alandaki orijinal el kitabının editörü Benjamin Bloom, bu revizyonu görecek kadar yaşamadı. 1999 yılında, kitabın yayınlanmasından kısa bir süre önce öldü.


Omü portal. nasıl Giriş yapılır
portal.uzem.omu.edu.tr canlı ders
OMÜ Ortak Dersler
E Kampüs AÖF
OMÜ portal UZEM
omü uzem. giriş yapamıyorum
OMÜ UZEM Giriş
portal.omu.edu.tr hes kodu


Kampüs Bilişim Projesi

1990 yılında başlatılan Kampüs Bilgi İşlem Projesi, dünyanın en büyük ABD yüksek öğretiminde bilgi işlem ve bilgi teknolojisinin rolüne ilişkin sürekli çalışma. Proje, kampüs yetkilileri ve kampüs topluluğu içindeki ve dışındaki diğerleri tarafından, kampüs bilgi teknolojisi (BT) planlaması ve ABD kolejlerini ve üniversitelerini etkileyen politika konuları hakkında bilgi ve içgörü için kesin kaynak olarak geniş çapta alıntılanmaktadır.

Projenin önemli bir bileşeni olan yıllık Kampüs Bilgi İşlem Anketi, öğretim ve bursu desteklemek ve geliştirmek için bilgi işlem ve BT kaynaklarının dağıtımı ve kullanımıyla bağlantılı kampüs planlaması, programları ve politikaları hakkında veri toplar.

Ankete katılanlar, genellikle kurumlarındaki baş akademik bilgi işlem veya BT yetkilileri, kampüslerindeki teknoloji planlaması, politikası, BT finansmanı ve teknoloji uygulama çabalarının mevcut yönünden özel olarak sorumlu ve bilgili kişilerdir.

2002 Kampüs Bilgi İşlem Anketi, 2002 yazında yapılmıştır. Anket, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 1.339 iki ve dört yıllık kolej ve üniversitedeki baş akademik bilgisayar görevlilerine postalanmıştır. Kıdemli akademik bilgisayar unvanına sahip belirli bir kişiyi tanımlamanın mümkün olmadığı durumlarda, anket kıdemli akademik görevliye gönderildi.

Aşağıda özetlenen anket sonuçları, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 632 iki ve dört yıllık devlet ve özel kolej ve üniversiteden alınan verilere dayanmaktadır ve yüzde 47,2’lik bir yanıt oranını yansıtmaktadır. (2002 anket postasına 30’dan fazla iki yıllık özel kolej dahil edildi. Ancak, anketi yalnızca sekiz kurum tamamladı. Bu gruptan gelen düşük yanıt oranı, 615 özel, kar amacı gütmeyen kuruluşun daha büyük nüfusunun temsilcisi olarak görülmemelidir. (derece veren, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki iki yıllık kolejler.)

Kampüs Portalları

2002 Kampüs Bilgi İşlem Anketi, ABD kolejlerinin ve üniversitelerinin kampüs web portallarını geliştirme ve dağıtma konusunda istikrarlı bir ilerleme kaydettiğini ortaya koymaktadır (bkz. Şekil 1). 2002 anketine katılan kampüslerin beşte birinden biraz fazlası (yüzde 21,2) 2002 sonbaharından itibaren bir “tek/ilk oturum açma kampüs portalına” sahip olduklarını ve çalışır durumda olduklarını bildirmektedir.

Diğer beşte biri (yüzde 20,4) ise kampüs portallarının “geliştirilme aşamasında” olduğunu veya mevcut akademik yılda kurulmakta olduğunu bildiriyor. Üçte birin biraz altında (yüzde 29,5) portal konularının şu anda kurumlarında “incelenmekte/tartışılmakta” ​​olduğunu ve benzer bir oran (yüzde 29) kurumlarında portal planlaması veya ilgili portal faaliyeti olmadığını belirtmektedir.

Tüm pratik amaçlar için, web portallarının rolü ve değeri hakkındaki kampüs sohbeti 1990’ların sonlarında başladı. Sonuç olarak, 2002 anket verileri, web portallarının nihayet soyut bir kavramdan gerçek bir kurumsal hizmete geçiş yaptığını göstermektedir. Ayrıca, portallara yapılan kampüs yatırımı, yüksek öğrenimin tüm sektörlerinde gelişmiş kampüs hizmetlerine yönelik yeni bir kurumsal taahhüt bağlamında daha geniş bir bağlamda görülebilir (ve görülmelidir).

2002 anketinden elde edilen diğer veriler, kampüsün web portallarına olan bağlılığını yansıtmaktadır. Örneğin, 2002 anketine katılan kampüslerin dörtte biri (yüzde 24,9) şu anda portal hizmetleri için bir stratejik plana sahiptir; başka bir üçte biri (yüzde 32,7) şimdi bu planları geliştiriyor. Ankete katılanlar, web tabanlı öğrenci hizmetleri için bir kampüs portalı sağlamayı 1-7 ölçeğinde 5.5’te (1 = önemli değil; 7 = çok önemli), 2001’de 5,3 ve 2000’de 5,2’ye yükseltti.

Herhangi Bir Alan Bulunamadı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir