Taksonomi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Taksonomi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

18 Ekim 2021 Bilişsel taksonomi Bitki taksonomisi Eğitimde taksonomi Nedir Moleküler taksonomi Sistematik taksonomi nedir Taksonomik sıralama 0
Maksimum Eşleştirme Algoritması

Bloom Taksonomisi

Bloom’un taksonomisi (başlangıçta eğitim hedeflerinin taksonomisi olarak bilinir) eğitim hedeflerinin bir sınıflandırmasıdır. Bir eğitim taksonomisi fikri, Amerikan Psikoloji Derneği’nin 1948 toplantısında, eğitim psikoloğu Benjamin S. Bloom liderliğindeki bir grup araştırmacı tarafından önerildi. Taksonominin amacı, eğitim sürecinin amaçlanan sonuçlarını temsil eden öğrenci davranışlarını sınıflandırmaktı.

Bu amacı gerçekleştirmede başarılı olduğu sürece, taksonominin öğretmenler arasında, özellikle test materyalleri ve test hakkındaki fikirlerle ilgili iletişimi de kolaylaştıracağına inanılıyordu. Taksonomi için orijinal plan üç davranış alanını içeriyordu: bilişsel, duygusal ve psikomotor. Bilişsel ve duyuşsal alanlar, yayınlanmış iki el kitabında yapılandırılmış ve tanımlanmıştır. Psikomotor alan için bir çerçeve geliştirmemiş olsalar da, bir tanesi basılı olarak özetlenmiştir.

Bilişsel alan, burada en basitten en karmaşığa doğru sıralanan altı ana davranış sınıfından oluşur. Bunlar bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirmeyi içerir. Bloom ve taksonominin diğer geliştiricileri, herhangi bir sınıftaki hedeflerin muhtemelen bir önceki sınıfta bulunan davranışlardan yararlanacağını ve bunun üzerine inşa edilebileceğini ileri sürdüler.

Bilgi, ilk olarak, terminoloji, tarihler, olaylar, insanlar ve yerler gibi belirli bilgilerin hatırlanmasını içerir. Ayrıca, belirli bilgilerle uğraşmanın yollarını ve araçlarını hatırlamayı da içerir – başka bir deyişle, nasıl organize edileceğini, çalışılacağını, yargılanacağını ve eleştirileceğini. Üçüncüsü, bilgi, belirli bilgilerin organize edildiği daha büyük yapıları, teorileri ve genellemeleri hatırlamayı içerir.

Anlama, anlamanın en düşük seviyesini temsil eder. Daha spesifik olarak, bireyin ne iletildiğini bildiği ve ondan yararlanabileceği, ancak onu başka bir materyalle ilişkilendiremeyeceği veya tüm sonuçlarını değerlendiremeyeceği bir anlayış tipine atıfta bulunur.

Üç ana anlama türü vardır. Birincisi, çeviri, bir iletişimin başka sözcüklerle ifade edilmesi veya başka bir dile dönüştürülmesidir. İkincisi, yorum basitçe bir iletişimin açıklaması veya özetidir. Üçüncüsü, ekstrapolasyon, sonuçlarını ve sonuçlarını belirlemek için verilen verilerin ötesinde bir uzantıdır.


Bilişsel taksonomi
Blooms taksonomi
Bitki taksonomisi
Hayvanların taksonomisi
Eğitimde taksonomi Nedir
Taksonomik sıralama
Moleküler taksonomi
Sistematik taksonomi nedir


Uygulama, soyutlamaların belirli, somut durumlarda kullanımını ifade eder. Bu soyutlamalar çeşitli biçimler alabilir: genel fikirler, prosedür kuralları, genelleştirilmiş yöntemler veya teknik ilkelerdir. Analiz, bilişsel alandaki davranışların dördüncü sınıfıdır. Bu, bir iletişimin öğelerinin, bu öğeler arasındaki ilişkilerin ve iletişimi bir arada tutan organizasyon, düzenleme ve yapının sistematik uygulamasını içerir.

Sentez, bir bütün oluşturmak için ayrı öğelerin birleştirilmesini içerir. Bu, kişisel bir deneyimin anlatılması gibi benzersiz bir iletişimin yaratılmasını içerebilir. Ayrıca, bir çalışma planının veya önerilen bir operasyonlar dizisinin geliştirilmesini de içerebilir. Son olarak, sentez, bazı verileri veya fenomenleri sınıflandırmak veya açıklamak veya onun hakkında çıkarımlarda bulunmak için bir dizi soyut ilişki türetmeyi içerebilir.

Değerlendirme, taksonominin bilişsel alanındaki en karmaşık davranış sınıfıdır. Belirli malzemelerin ve yöntemlerin bir amaç için değeri hakkındaki yargıları ifade eder. Bu yargılar, öncelikle mantıksal doğruluk ve tutarlılık gibi içsel kanıtlara dayanır. Ayrıca dış kriterlere veya değerlendirme standartlarına dayanırlar.

Taksonominin bilişsel alanının geliştirilmesinden ve yapılandırılmasından birkaç yıl sonra, projenin orijinal üyelerinden üçü, duyuşsal alanı özetleyen ikinci bir el kitabı yayınladı. Duyuşsal alan, beş davranış sınıfından oluşur.

En basitten en karmaşığa doğru listelenirler, alma (katılma), yanıt verme, değer verme, düzenleme ve bir değer veya değer kompleksine göre nitelendirmeyi içerirler. Bilişsel alanın seviyeleri gibi, duyuşsal alanın her sınıfı bir önceki sınıfta bulunan davranışlar üzerine inşa edilmelidir.

Duygusal alandaki en temel sonuç, bireyin belirli fenomenleri ve uyaranları almaya (veya bunlara katılmaya) açık olmasıdır. Almanın üç alt kategorisi, bir şeyin varlığının farkındalığı veya bilinci, ondan kaçınmak yerine onu almaya veya tahammül etmeye istekli olma ve kişinin dikkatini kontrol etme veya dikkat ettiği şeyleri seçme yeteneğidir.

İkinci amaç, fenomeni pasif bir şekilde almaktan ziyade yanıt vermektir. Buradaki endişe, bireyin yanıt vermede rıza göstermesi, yanıt vermeye istekli olması ve yanıttan duyduğu duygusal tatmin ile ilgilidir.

Hedeflerin üçüncü sınıfı olan değer verme, bir bireyin bir dizi belirlenmiş ideal değerleri içselleştirmesini ifade eder. Bu, bireyin belirli bir değer veya değerlere yönelik kabulünü, tercihini ve bağlılığını içerir. Birey, değerleri basitçe içselleştirmenin ötesinde, bir tür değer organizasyonuna da ihtiyaç duyar. Değerlerin bir sistem halinde düzenlenmesi, önce her bir değerin kavramsallaştırılmasını, ardından değerler sisteminin sıralı bir ilişkiye göre düzenlenmesini gerektirir.

Duyuşsal alandaki en karmaşık hedefler sınıfı, bir değer veya değer kompleksi ile karakterizedir. Bu düzeyde, birey belirli fenomenleri zaten almış ve bunlara yanıt vermiş, bir değer hiyerarşisi yaratmış, onu tutarlı bir sistem halinde organize etmiş ve bu değer sisteminin davranışlarını yönlendirmesine izin vermiştir.

Buradaki iki endişe, değer sisteminin bireyin davranışını kontrol etme derecesi (veya bireyin değer sistemini ne kadar genelleştirdiği) ve ayrıca bireyin inançları, fikirleri ve tutumlarını içeren değer sisteminin bir bütün halinde bütünleşmesidir. yaşam felsefesi veya dünyaya bakış.

Öğretmenler, ödevler, okumalar ve öğretim stratejileri hakkında karar vermek için sınıflandırmanın hem bilişsel hem de duyuşsal alanlarını kullanabilirler. Taksonomi, eğitimciler için halihazırda mevcut olan birçok teknolojik araç ve medya uygulaması arasında seçim yapmak için de faydalı olabilir.

Öğretmenler, örneğin, öğrencilerin Amerika Birleşik Devletleri’ndeki sivil haklar hareketi gibi belirli bir fenomen hakkında bir bilgi tabanı oluşturmasını ve genişletmesini sağlamak için bir video belgesel kullanmayı seçebilir. Belgeselin izlenmesine ek olarak, öğrencilerden hareket hakkında daha fazla bilgi için bir İnternet araştırması yapmaları istenebilir.

Bu girişim, Google gibi popüler bir arama motorunu veya JSTOR gibi bir akademik veritabanını kullanabilir. Öğretmenin, öğrencilerin belgeselde sunulan materyali anlamalarını değerlendirmenin bir yolu, onlardan önemli tarihleri, olayları, yerleri ve insanları özetlemelerini veya hareketin nedenlerini açıklamalarını ve açıklamalarını istemektir.

Herhangi Bir Alan Bulunamadı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir