Teknoloji Uzmanları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Teknoloji Uzmanları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

22 Haziran 2022 Teknoloji Bilim adamları Teknoloji Uzmanı maaşı Teknolojiye katkı sağlayan Türk bilim adamları 0
Model Yorumlaması

Teknoloji Uzmanları

Daha önce kullanılan “daha iyi-daha hızlı-daha ucuz” tabiri bir “stratejik” kavramının iyi karakterizasyonu ve özetidir. Kısalığı ve netliği nedeniyle, uygulama uygulama düzeyinde kolayca hatırlanır ve dahili olarak kolayca kullanılır. Stratejik bakış açısına sahip bilgi teknolojileri uzmanları, bilgi teknolojisi faaliyetlerinin katma değerini incelemek için sadece daha iyi-daha hızlı-daha ucuz bir standart olarak kullanmakla kalmaz, aynı zamanda BT stratejik fırsatlarını ortaya çıkarır.

Bu paradigma, teknoloji uzmanlarının iş atamaları hakkında sormaları gereken önemli soruları önermektedir. Bu sorular şunları içerir: Bu BT etkinliği müşteri için nasıl daha iyi ürünler veya süreçler yaratır? Bu BT etkinliği daha hızlı süreçleri nasıl destekler? Bu BT etkinliği verimliliği nasıl artırır?

Stratejik bir bakış açısı geliştirmeye yönelik bir çerçeve, temelinde şu üç unsuru içermelidir: 1) BT’nin iş değerinin anlaşılması; 2) kuruluş içindeki temel süreçler hakkında bilgi; ve 3) iş süreci değişim mühendisliğinin (BPR) ilkelerini ve uygulamasını anlamak gerekir.

Çerçevenin temeli, ilk unsur, BT’nin potansiyel stratejik değerini anlamakla başlar. BT, muhtemelen onlarca yıl içinde kuruluşlardaki en yıkıcı güçtür. BT, örneğin bir kuruluşun iş fonksiyonunun kritik bileşeni olduğunda olduğu gibi bir itici güç olabilir; veya önemli bir destek işlevi gördüğü durumda bir etkinleştirici olabilir.

Her iki durumda da, başarının etkinleştirici/sürücüsü veya önemli bir engelleyici olarak bir değişim aracısı olarak hareket edebilir. Uç durumda, “BT’nin bir iş üzerinde dönüştürücü bir etkisi olabilir; BT, süreç, hizmet, yönetim ve hatta çevre alanlarında bir işi değiştirebilir”.

Porter ve Millar (1985), BT’nin dış (çevresel) değerine odaklanan klasik çalışmalarında, BT’nin yeni ürün ve süreçlerin yaratılması ve piyasa güçlerinin dönüştürülmesi yoluyla rekabet avantajı sağlayan bir unsur olarak kullanılabileceğini savundu. Charles Wiseman’ın stratejik hamle modeli, BT’nin iş değerinin incelenmesine dahili bir bakış açısı getiriyor.

Bir kuruluştaki bireylerin ve grupların genellikle önemli (rekabetçi) değere katkıda bulunma fırsatları olduğunu kabul eder. İş değeri, örneğin maliyetleri önemli ölçüde azaltan veya ürün kalitesini müşterilerin veya tedarikçilerin davranışlarını değiştirdiği ve rekabet ortamı üzerinde bir etkisi olduğu ölçüde iyileştiren çabalarda, süreç veya ürün değişiklikleri yoluyla elde edilebilir.

Wiseman’ın “atakları” şunları içerir: farklılaşma, maliyet, yenilik, büyüme ve ittifak. İş bilgi teknolojisi uzmanları, kendi çalışmalarının değerini değerlendirmek, bu değeri geliştirmek ve özellikle değer geliştirme için başka fırsatlar aramak için her iki bakış açısını da kullanabilirler. Bu unsurun çerçevedeki önemi şu soruya cevap vermesidir: İş değeri nedir?


Teknoloji Uzmanı maaşı
Bilişim teknolojinin GELİŞİMİNE ÖNCÜLÜK EDEN isimler
Yeni teknoloji isimleri
Teknolojiye katkı sağlayan Türk bilim adamları
Teknoloji Zamanı
Teknoloji Bilim adamları
Teknoloji isimleri
Teknoloji dünyasının son dönemlerdeki en önemli isimleri


Çerçevenin ikinci unsuru, organizasyon içindeki temel süreçlerin bilgisidir. Michael Porter’ın değer zinciri modeli (1980), kuruluş ürünü veya hizmeti müşteriye getirirken bir ürün veya hizmete değer katan birbirine bağlı temel faaliyetleri tanımlamak için iyi bir temel sağlar.

BT, faaliyetlerin kendilerini veya faaliyetler arasındaki ilişkileri değiştirerek bu katma değer yaratan süreçlerin etkinliğini ve verimliliğini derinden etkileyebilir. Bir üretim organizasyonu bağlamında sunulan model, beş ana işlevi tanımlar: gelen lojistik; operasyonlar; giden lojistik; Pazarlama ve Satış; ve müşteri hizmetleri.

Diğer organizasyon türleri için bazı ayarlamalar yapılabilse de, temel kavram geçerlidir. Çerçevedeki bu unsurun önemi şu soruya cevap vermesidir: BT’yi etkinleştirerek kuruluşa nerede değer katılabilir?

Çerçevenin üçüncü unsuru, iş süreci yeniden yapılandırmasının (BPR) ilkelerini ve bunun nasıl kullanılacağını anlamaktır. Hammer ve Champy (1993) tarafından geliştirilen ve popüler hale getirilen BPR, 90’ların başında iş ortamının parlayan bir yıldızıydı, ancak o on yılın sonunda, muhtemelen aşırı abartılmış beklentileri ve zayıf uygulaması nedeniyle bir şekilde sönmüştü.

Davenport, Prusak ve Wilson (2003) özellikle e-ticaret için gerekli olan işletmeler arası süreçlerin yeniden tasarımı için yeniden canlandığını görüyorlar. Ve Garland (2001), temel kavramların BT’ye uygulandıkları şekliyle, özellikle kurumsal kaynak planlaması, tedarik zinciri yönetimi ve müşteri ilişkileri yönetimi sistemleri gibi kurumsal çapta stratejik sistemlerin geliştirilmesinde kritik bir unsur olarak hayatta kalmasını savunur. .

Bu BT eğitimi bağlamında, BPR, eylem için kılavuzlar sağladığı için süreç iyileştirme düşüncesini “tetiklemek” için iyi bir mekanizmadır.

BPR’nin temel hedefleri şunları içerir:

• Katma değeri olmayan süreçlerin ortadan kaldırılması
• Katma değerli süreçlerin minimizasyonu (azaltma aktivite sayısı)
• Süreçlerin, formların, iletişimlerin basitleştirilmesi
• İşlerin, müşterilerin, tedarikçilerin entegrasyonu
• Zor veya tehlikeli süreçlerin otomasyonu

Bu unsurun çerçevedeki önemi şu soruya cevap vermesidir: Değer nasıl elde edilebilir? Çerçevenin unsurları, değerin ne olduğunu, organizasyonda nerede etkili bir şekilde uygulanabileceğini/uygulanması gerektiğini ve nasıl elde edilebileceğini göz önünde bulundurarak stratejik değer elde etmek için etkileşime girer.

Örneğin, stratejik BT, katma değeri olmayan bir sürecin ortadan kaldırılması yoluyla operasyonlara (nerede) uygulanan önemli maliyet azaltma (ne) yoluyla devreye alınabilir. Stratejik BT katılımının başka bir örneği, müşterilerle (nasıl) entegrasyonu artıran müşteri hizmetlerine (nerede) uygulanan yenilik (ne) olabilir.

Çerçevenin üç unsuru, BT değer düşüncesini etkinleştirmek için bir yapıya entegre edilebilir. Çerçeve, BT çalışanlarını yalnızca mevcut işleri hakkında daha iyi-daha hızlı-daha ucuz bir perspektiften düşünmede değil, aynı zamanda açığa çıkmada da destekler.

Akademinin diğer alanlarında olduğu gibi örgün BT eğitimindeki değişim de muhtemelen yavaş olacaktır. 2000’lerin başında, zayıf ABD ekonomisinin etkisi, denizaşırı kaynak bulma eğilimleriyle birleştiğinde, gelecekteki BT işlerinin bir zamanlar tahmin edildiği kadar bol olmayacağına dair bir algı ve tahminler zorladı.

Kapsamlı küresel dış kaynak kullanımının BT istihdamında önemli bir faktör olup olmayacağı, nihayetinde, kuruluşların rekabetçi ve rekabetçi bir ortamda hayatta kalmak ve gelişmek için “daha iyi-daha hızlı-daha ucuza” ulaşabilecekleri en iyi araç olarak BT’nin egemenliğinden daha az önemlidir. 

Eğitim kurumları, mezunları arasında girişimcilik becerileri ve stratejik tutumlar geliştirmek için resmi olarak yeni yollar benimsemezlerse, şirketler, BT aracılığıyla artan değer için sürekli çabalarında yönetimsel olmayan BT personelini desteklemek için bu alandaki eğitimlerini kesinlikle genişleteceklerdir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir