İş Bilgi Teknolojisi Uzmanını Eğitmek – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

İş Bilgi Teknolojisi Uzmanını Eğitmek – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

22 Haziran 2022 Bilgi Sistemleri Ne iş Yapar Bilgi Sistemleri Uzmanı maaş Btk Akademi İngilizce 0
Kilitlenmeyi Çözme Tekniği

İş Bilgi Teknolojisi Uzmanını Eğitmek

Bilgisayarların iş dünyasına uygulanma biçimleri son 40 yılda gelişti. Yaygın olarak kabul edilen üç dönemli uygulamalı hesaplama modelinde, ilk dönem süreçleri otomatikleştirmeye, ikincisi ise yönetim bilgilerini sağlamaya odaklandı. Mevcut çağ, bilgi teknolojisini (BT) organizasyonun stratejik bir kaynağı ve kritik varlığı olarak benimsiyor.

BT, kuruluşların hem kısa vadeli hem de uzun vadeli hedeflerine ulaşmasını sağlayan bir dönüşüm etkinleştirici veya itici güçtür. Bu ikinci model altında, kuruluşlar BT’nin rekabet etmek için yeni yollar, yeni ürünler, yeni süreçler, yeni pazarlama kanalları ve hatta “daha iyi-daha hızlı-daha ucuz”u teşvik eden yeni organizasyon biçimleri yaratmasını bekliyor. Stratejik BT böylece bir şirketi diğerinden ayıran verimlilik, yenilik, pazar genişlemesi, hız ve ittifaklar sağlayan rekabet avantajı için bir çapa sağlar.

BT küreselleşmesinin baskıları, geleneksel yönetim dışı BT çalışanlarının eğitimi ve istihdamı için yeni zorluklar ortaya çıkardı. Offshore dış kaynak kullanımı ve iç kaynak kullanımının (Amerikan şirketleri tarafından denizaşırı ülkelerde istihdam edilen yabancı işçiler) büyümesi kaçınılmaz görünüyor.

Amerikan yazılım endüstrisinin bazı sektörlerinde istihdamın kayda değer bir düşüş gördüğü son 4 yılda Hindistan’da belki de Amerikan pazarlarına hizmet eden 100.000’den fazla yeni iş yaratıldı. Gartner, Inc., danışmanlık grubu, 2004 yılının ilk çeyreği itibariyle BT işlerinin %5 veya daha azının küresel kaynaklı olmasına rağmen, 2010 yılına kadar bu işlerin yaklaşık %25’inin bu şekilde konumlandırılacağını öngörmüştür.

Küresel kaynak kullanımının ne ölçüde benimseneceği veya benimsenmesi gerektiği biraz tartışmalı olsa da, BT yöneticileri bu maliyet düşürme fırsatını kesinlikle dikkate alacak ve en azından kısmen buna uyum sağlayacaktır.

BT’nin stratejik kullanımı, küresel dış kaynak kullanımı hareketiyle birleştiğinde, yönetim dışı BT çalışanlarını BT’nin kuruluşa nasıl katkıda bulunduğu konusunda daha bilgili olmaya ve daha yüksek düzeyde BT becerilerine sahip olmaya zorlar. Bu makalede önerilen çerçeve, BT çalışmaları için stratejik bir bakış açısı oluşturarak bu tür çalışanların beceri düzeylerinin artırılmasına yardımcı olacaktır.

Bilgi sistemleri ve teknolojisi yönetimi dersleri, özellikle lisansüstü düzeydeki liderlik dersleri, stratejik dönüşüm ajanı olarak BT paradigmasına uyarlanmıştır. Bir yandan, yöneticiler için tasarlanan bu kurslar, düzenli olarak stratejik bir kaynak olarak bilginin kullanımını içerir ve metinler ve diğer akademik ve profesyonel literatür tarafından fazlasıyla desteklenir.

Öte yandan, temel iş bilgi teknolojisi çalışanı üreten BT’deki genel lisans eğitimi, çalışmalarına birinci ve ikinci dönem yaklaşımlarla programcılar, sistem geliştiriciler ve sistem analistleri üretmeye odaklanmaya devam ediyor.

Hem BT beklentileri hem de denizaşırı kaynaklara yönelik beklentiler bir gerçeklik haline geldiğinden, ABD’deki bilgi teknolojisi eğitiminin, programlama gibi temel becerileri geliştirmenin ötesinde, iletişim için gerekli olanlar gibi daha yüksek düzeyli beceriler geliştirmeye geçerek uyum sağlaması gerekecektir. – tanımlama, entegrasyon, proje değerlendirmesi ve değer değerlendirmesi.

Buna ek olarak, BT’nin daha iyi-daha hızlı-daha ucuza sunma talepleri ve yerel BT çalışanlarının lider ve kolaylaştırıcı olarak işlev görme ihtiyacı, tüm bilgi teknolojisi çalışanlarının üçüncü çağın beklentileriyle tutarlı bir girişimci bakış açısı benimsemesini gerektirecektir. Kuruluşların geleneksel olarak eğitilmiş programcılardan ve analistlerden daha fazlasına ihtiyacı vardır.


Btk Akademi İngilizce
BTK Akademi
Bilgi Sistemleri Ne iş Yapar
BTK Akademi sertifika
Btk Akademi ücretli mı
Bilgi Sistemleri Uzmanı maaş
Btk Akademi Python
Btk akademi ekşi


BT’nin kurumsal etkisi, kurumsal bilgi mimarisi, kurumsal uygulama entegrasyonu, hızlı uygulama geliştirme ve süreç yeniden mühendisliği gibi kavramları anlayan ve analitik ve değer değerlendirme araçları hakkında iyi bilgiye sahip iş bilgi teknolojisi uzmanlarına ihtiyaçları var. . İş bilgi teknologlarının temel bir özelliği, işlerine yönelik stratejik bir bakış açısına sahip olan ve bunları uygulayan iş bilgi stratejistleri olmaları olmalıdır.

Stratejik BT’yi tartışma ve takip etme bağlamı, öncelikle stratejik bilgi sistemlerinin (SIS) kavramsal çerçevesi içinde geliştirilmiştir. Temel olarak, bir SIS, bir organizasyonun rekabet stratejisini, yani rakiplerine karşı avantaj elde etme stratejisini destekleyen bir sistemdir.

Bu nedenle, bu kavram öncelikle dışsal olarak odaklanmıştır. Stratejinin sistem tasarımı, yeniden tasarımı ve uygulanması yoluyla uygulandığı bu konseptin dahili olarak genişletilmesi, günümüzün BT ortamında daha iyi-daha hızlı-daha ucuzun yerine getirilmesi için gerekli bir gerekliliktir.

BT çerçevesi içinde stratejik bir kaynak olarak belirlenen bu gerçekler, çağdaş çevreye hakimdir ve tüm BT çalışanlarının çalışma hızı ve tarzı için ciddi zorluklardır:

• Yeni teknolojilerin (yazılım ve donanım) tanıtıldığı hızlı tempo
• Yeni süreç ve tekniklere yol açan yeni sistem ve teknolojilerin hızlandırılmış geliştirilmesi ve uygulanması talebi
• Yatırımdan geri dönen değere vurgu
• Bilgi işlem ortamına entegre edilmiş ve ondan ayrılamaz telekomünikasyon
• Süreç yeniden mühendisliği
• Görünüşte uyumsuz olan çeşitli sistem ve teknolojilerin entegrasyonu ihtiyacı

Bu gerçeklerin arkasındaki önemli itici güç, BT’nin stratejik kullanımıdır ve sonuç, BT’nin sağladığı değere daha fazla odaklanılmasıdır. Buna karşılık, etkili bir bilgi teknolojisi uzmanı, kendini bu iş özelliklerinde gösteren stratejik bir bakış açısı benimser:

• İş değeri bağlamında BT’nin takdir edilmesi
• Bilginin bir varlık olarak yönetilmesi ve geliştirilmesi gereken kritik bir kaynak olduğu görüşü
• Rekabet avantajı için bilgi teknolojisinden yararlanma fırsatları için sürekli bir arayış
• Sürecin yeniden tasarımı için fırsatların ortaya çıkarılması
• BT’yi kurumsal hedeflerle uyumlu hale getirme endişesi
• Katma değer için iş atamalarının sürekli olarak yeniden değerlendirilmesi
• Uygun yeni teknolojiye hızla uyum sağlama becerisi
• Uygulamada teknik esneklik ve hız için nesne/modüler yönlendirme

BT EĞİTİMİ İÇİN BİR ÇERÇEVE

Yatırım getirisi (ROI) ve net bugünkü değer (NPV) gibi BT değerlemesi için geleneksel araçlar, öncelikle finansal analistlerin alanı olmaya devam ediyor. BT yöneticileri, bu araçları, örneğin Kaplan ve Norton’un geniş çapta dikkat çeken dengeli puan kartı yaklaşımı gibi, finansal olanlara ek olarak niteliksel değerlendirme ekleyen diğer araçlarla destekledi.

Müşteri hizmetleri gibi bir kuruluşun değer katkısı bileşenlerine metrikleri uygulamaya çalışır. Daha önce belirtilen araçlar yönetim araçlarıdır ve çoğu karmaşık analiz gerektirir.

Yönetici olmayan iş bilgi teknolojisi uzmanı için stratejik bir bakış açısı geliştirmenin zorluğu, SIS bağlamında gerekli iş niteliklerini geliştirmek için kullanılabilecek basit ama etkili çerçeveler bulmaktır. Bu nedenle kilit soru şudur: Kuruluşlar, yönetim dışı bilgi teknolojisi uzmanlarının düşünmesini ve harekete geçmesini nasıl sağlayabilir?

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir