Teknoloji Vaadi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Teknoloji Vaadi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

11 Aralık 2021 Dijitalleşmenin çalışma yaşamına etkisi Medikal teknoloji Nedir Teknolojinin gelişimi ödev türkiye'de teknolojinin gelişimi 0
Program Tipolojisi

Teknoloji Vaadi

Geçmişte, bilgisayarlar satın alınırken, çoğu öğretmenin bir ödevi veya projeyi tamamlamak için tüm sınıfı bilgisayar laboratuvarına götürebilmesi için laboratuvar ortamlarına yerleştirildi. Son zamanlarda, beş ila on bilgisayardan oluşan kümeleri sınıflara dağıtma eğilimi olmuştur. Bu, öğrencilerin sınıflarında projeler üzerinde çalışırken bilgisayarlara kolayca erişmelerini sağlar; bu, öğrencilerin ve öğretmenlerin bilgisayarları öğrenme için bilişsel araçlar olarak görmeleri durumunda önemli bir husustur.

Açıkça, bu veriler okullarda bilgisayarların ve ilgili teknolojilerin erişilebilirliğini önemli ölçüde artırmaya yönelik devam eden bir taahhüdü göstermektedir, ancak sayılardaki bu artış mutlaka sınıflarda etkili kullanımı garanti etmemektedir.

Henry J. Becker, ABD okullarında K-12 bilgisayar kullanımı hakkında düzenli olarak büyük ölçekli araştırmalar yürütmüştür ve çalışmaları, K-12 okullarında bilgisayar kullanımına ilişkin yararlı bilgiler sağlamıştır. Genel olarak, çalışmaları K-12 sınıflarında yavaş yavaş artan bilgisayar kullanımını ortaya koymaktadır. Bu genişleyen kullanım, bilgisayarların sınıflarda daha sık kullanılması ve bilgisayar kullanımını müfredata entegre etmek için daha fazla çaba ile karakterize edilir.

1999’da tamamlanan en son çalışmasında Becker, bilgisayarların en sık kullanımının orta bilgisayar ve işletme sınıflarında rapor edildiğini ve bu öğretmenlerin yüzde 80’inin ve yüzde 70’inin sık kullanım bildirdiğini bildirdi. İlköğretim öğretmenlerinin yüzde kırk üçü sık kullanım bildirirken, ortaöğretim matematik öğretmenlerinin yalnızca yüzde 11’i sık kullanım bildirmiştir. Kelime işleme, 1999 çalışmasında rapor edilen en sık kullanılan yazılım uygulamasıydı.

1999 araştırmasında Becker, bir sınıftaki bilgisayarların konumu ve sayısının K-12 sınıflarında bilgisayarların sık kullanımıyla önemli ölçüde ilişkili olduğunu belirtti. Sınıflarında beş veya daha fazla bilgisayar bulunan öğretmenlerin yüzde altmış ikisi sık kullandıklarını bildirirken, on beş veya daha fazla bilgisayarı olan bir okul bilgisayar laboratuvarına erişimi olan öğretmenlerin yalnızca yüzde 18’i sık kullandıklarını bildirdi.

Becker ayrıca 1999’da okul çapında teknolojiye verilen önemin bir okulda bilgisayar kullanımının miktarı ve türü üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu belirtti. Ayrıca, farklı türde yazılımların geniş kullanımlarının, öğrenci yazılarına verilen önemin ve web tabanlı bilgi kaynaklarının kullanımına verilen önemin, öğretmenlerin daha aktif, öğrenci merkezli sınıflar oluşturmasına yardımcı olan kullanımlar olduğunu bildirdi.

Genel olarak, Becker’in çalışması, ABD okullarında giderek artan bilgisayar kullanımına ilişkin nispeten olumlu bir görüş sunar. Bu ilerleme yavaş olsa da, Becker’in verileri, sınıflarda bilgisayar kullanımında ve öğrencilerin problem çözme ve bilgi işleme becerilerini edinmelerini geliştirmek için bilgisayarları araç olarak kullanma yönünde önemli artışlar olduğunu ortaya koyuyor.

K-12 ortamında bilgisayar kullanımı genişlemiş olsa da, kullanım için eğitim hedefleri her zaman açıkça ifade edilmemiştir. Yalnızca teknolojiyi kullanmanın öğrencilerin öğrenmesini otomatik olarak iyileştirmediğini biliyoruz, ancak birçok okul ve bölge hala teknolojiyi nispeten odaklanmamış şekillerde kullanma eğiliminde. Örneğin, sadece bir kelime işlemci kullanmanın öğrenci yazısını geliştirmediğini biliyoruz. Kelime işlemcinin etkili olması için, yazmanın dikkatli bir şekilde öğretilmesine yönelik yetenekler uygulanmalıdır.


Teknolojinin gelişimi ödev
türkiye’de teknolojinin gelişimi
Medikal teknoloji Nedir
Geçmişten günümüze teknolojik gelişmeler
Dijitalleşmenin çalışma yaşamına etkisi
Teknolojik gelişmeler Nelerdir
Dünyadaki teknolojik gelişmeler
Medikal teknoloji Bölümü


Öğrencileri yazılı çalışmalarını gözden geçirmeye ve düzenlemeye teşvik etmek için kelime işlemciyi kullanmak istiyorsak, bu amaca ulaşmak için etkinlikleri ve deneyimleri yapılandırmamız gerekir. Giderek artan bir şekilde, ülke çapındaki öğretmenler ve okullar, teknoloji kullanımıyla ilişkili öğrenme hedeflerini tanımlamak ve ardından bu hedeflere götüren teknolojiyle zenginleştirilmiş müfredat sağlamak için çalışıyorlar.

Okul geliştirme ve teknoloji entegrasyon girişimlerine yardımcı olmak için K-12 okulları ve eğitim kolejleri arasında çeşitli ortaklıklar kurulmuştur. 1997 sonbaharından bu yana, North Polk Community Okul Bölgesi, Heartland Area Eğitim Ajansı ve Iowa Eyalet Üniversitesi’nden (ISU) personel, K-6 sınıflarında teknoloji kullanımı yoluyla öğrencilerin öğrenmesini geliştirmeye odaklanan bir teknoloji entegrasyon modeli tasarlamak ve uygulamak için işbirliği içinde çalıştı. 

Mentorların, Eğitimcilerin ve Teknolojinin Eğitim Toplulukları (eCOMET) projesi, her düzeydeki eğitimcilerin teknoloji ve teknolojinin zengin teknoloji sağlayan aktif, öğrenci merkezli sınıflar oluşturma potansiyeli hakkında bilgi edinirken birlikte çalışmaları için tasarlanmış bir okul-üniversite işbirliğidir. 

Proje çalışmaları sonucunda sınıf öğretmenleri için genişletilmiş ve geliştirilmiş mesleki gelişim olanakları sağlanmış, öğretmen olmaya hazırlanan İSTÜ öğrencilerine kapsamlı okul temelli öğrenme deneyimleri öğretmenlerle planlanmıştır. eCOMET modeli, mevcut ve gelecekteki öğretmenlerin teknolojiyi sınıflarda nasıl kullanacaklarını ve entegre edeceklerini birlikte öğrenmeleri için bir çerçeve sağlar.

Okul temelli deneyimler sırasında, sınıf öğretmenleri ve ISU öğrencileri arasında, bir üniversite sınıfında taklit edilmesi zor olan bir şey olan uzmanlık paylaşılır; ISU öğrencileri teknoloji uzmanlıklarını, sınıf öğretmenleri ise yılların sınıf öğretmenliği uzmanlıklarını paylaşabilir.

Örneğin, iki üçüncü sınıf sınıfı, bir toplulukta yaşama üzerine bir ünite okuyordu. ISU öğrencisi ve iki sınıf öğretmeni birlikte çalışma ünitesini planladılar ve bu öğretim ünitesini öğrenciler için daha anlamlı hale getirmek için teknolojinin nasıl kullanılabileceğini tartıştılar. Odak teknoloji üzerinde değil, birimi genişletmek ve geliştirmek için teknolojiyi kullanmaktı.

Ünite boyunca, her iki üçüncü sınıftaki öğrenciler de kendi topluluklarını ve orada yaşayan ve çalışan insanları araştırmaya aktif olarak dahil oldular. Üçüncü sınıf öğrencileri, İSU öğrenci ve sınıf öğretmenlerinin yardımıyla topluluklarındaki kişi ve yerlerin dijital fotoğraflarını ve videolarını çekerek araştırmalarını belgelediler ve toplulukta yaşayan birkaç kişiyle görüştüler. Üçüncü sınıf öğrencileri, topladıkları tüm materyalleri ve kaynakları kullanarak kendi toplulukları hakkında dijital bir video hazırladılar. Bitmiş video daha sonra ebeveynler ve tüm topluluk üyeleriyle paylaşıldı.

K-12 okullarında teknolojinin gerçek vaadinin, öğretme ve öğrenmenin doğasında temel, niteliksel değişiklikleri kolaylaştırma potansiyelinde yattığı giderek daha açık hale geliyor. Teknoloji, öğrencilerin karmaşık ürünler oluşturabileceği ve fikirleri test edebileceği aktif, öğrenci merkezli ortamlar yaratmak için kullanılabilir. Anlamlı bir şekilde kullanıldığında, teknoloji öğretmenlerin öğretme ve öğrencilerin öğrenme şekillerinde değişimi kolaylaştırabilir. Aktif, öğrenci merkezli ortamlarda temellenen teknolojinin başarılı uygulamalarının diğer bazı örnekleri, Carter Lawrence Okulu (Tennessee), Clearview İlköğretim Okulu (California), Ralph Bunche Okulu (New York) ve Apple Sınıfı’ndaki projelerde belirgindir. 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir