Teknolojiyi Öğretme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Teknolojiyi Öğretme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

11 Aralık 2021 Eğitimde teknoloji entegrasyon türleri Eğitimde teknoloji entegrasyonu nasıl sağlanır Teknoloji entegrasyon Modelleri Teknoloji entegrasyonu nedir 0
Amortisman Süresi

Zorluklar

Teknoloji entegrasyonu alanındaki K-12 okullarının biraz hayal kırıklığı yaratan sicili, teknoloji kullanımının önündeki engellerin var olması gerektiğini gösteriyor. Teknolojinin etkili kullanımının önündeki en önemli engel, muhtemelen çoğu öğretmenin sınıflarda teknolojiyi kullanmaya hazır olmamasıdır. Teknolojiye erişim gelişmiş olsa da, öğretmenlere teknolojiyi kullanma ve sınıflara entegre etme çabalarında çok az destek verildi.

Teknolojiyi öğretme ve öğrenmeye entegre etmek çoğu öğretmen için zor bir iştir çünkü bu onların önce teknolojiyi nasıl kullanacaklarını öğrenmelerini ve ardından öğretim yaklaşımlarını yeniden kavramsallaştırmalarını gerektirir. Sınıfta teknolojinin anlamlı kullanımları aktif, öğrenci merkezli öğrenme ve öğretmeyi destekleme eğiliminde olduğundan, birçok öğretmen teknolojiyi etkili bir şekilde kullanmak istiyorsa öğretme şeklini değiştirmelidir.

Bazı eğitimciler, çeşitli teknolojileri sınıflarda öğretim araçları olarak kullanmamayı seçtiler çünkü onları nasıl kullanacaklarını bilmiyorlar. Bugün öğretmenlerin erişebildiği çoğu teknoloji yirmi yıl önce yoktu bile. Nispeten kısa bir süre içinde, K-12 öğretmenleri bir dizi büyük teknolojik değişiklikle boğuldu.

Açıkçası, öğretmenlerin bir teknoloji parçası duyurulmadan ve sınıflarına yerleştirilmeden önce bir teknoloji parçasına alışmaları zordur. Eğitimde teknolojinin yavaş kabulü, kısmen öğretmenlere kişisel bilgisayar becerilerini geliştirme ve teknolojiyi kullanarak özel sınıf uygulamaları tasarlama fırsatları verilmemiş olmasından kaynaklanıyor olabilir. Teknolojinin okullarda başarılı ve etkin bir şekilde kullanılabilmesi için öğretmenlere bu becerileri geliştirmeleri için yeterli mesleki gelişim fırsatları sağlanmalıdır.

Günümüzde K-12 okulları için teknolojiyle ilgili en acil ihtiyacın, öğretmenleri hem teknoloji kullanımı hem de teknolojiyle öğretim için yeni metodolojiler konusunda eğitmek için etkili mesleki gelişim yaklaşımları olduğu konusunda genel bir fikir birliği vardır.

K-12 eğitimini geliştirmek için teknolojiyi kullanma fırsatları çok büyük olsa da, öğretmenler için etkili personel gelişimi sağlama zorluğu eşit derecede büyüktür çünkü biz öğretmenlerden teknolojiyi kullanmayı öğrenmelerini ve öğretme biçimlerini değiştirmelerini istiyoruz. Açıkça, bu, profesyonel hayatı öğrencilere her gün sekiz saat etkili bir şekilde öğretme ihtiyacıyla tüketilen bir K-12 öğretmeni için küçük bir görev değildir.


Eğitimde teknoloji kullanımı
Eğitimde teknoloji entegrasyon türleri
Teknoloji entegrasyon Modelleri
Eğitimde teknoloji entegrasyonu nasıl sağlanır
Teknoloji entegrasyonu nedir
Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu
Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi nedir
Teknoloji entegrasyonu planlama Modeli


Öğretmen mesleki gelişim sorununun bir kısmı, okullarda bilgisayar kullanımının ilk günlerine kadar izlenebilir. İlk günlerde, donanım edinmeye ve öğrencilerin bilgisayarlara erişimini sağlamaya önem verildi. Tipik olarak, öğretmenleri sınıflarda teknolojiyi kullanmaya hazırlamak için çok az kaynak ayrıldı.

Bu durum, K-12 okullarında bilgisayarların nispeten odaklanmamış kullanımına katkıda bulunmuştur. Birçok okulda, öğrenciler bilgisayarları sınıf müfredatlarıyla tamamen alakasız şekillerde kullandılar ve çoğu durumda sınıf öğretmenlerini dahil etmediler.

Vurgu, öğrencilere bilgisayarlarla ne öğrendiklerine değil, bilgisayarlarla deneyim kazandırmaya verildi. Ancak daha yakın yıllarda eğitimciler, etkili bilgisayar kullanımının müfredatla doğrudan bağlantıları içermesi gerektiğini ve öğretmenlerin öğrencilere bu tür entegre deneyimlerin nasıl sağlanacağı konusunda eğitilmesi gerektiğini kabul ettiler.

Ülkenin öğretmenlerinin teknolojiyi kullanacak şekilde eğitilmesi çok büyük bir zorluktur. Bu soruna kısmi bir çözüm, öğretmen yetiştirme programlarını içerir. Yeni öğretmenlerin, öğretmen hazırlık programlarında teknolojiyi nasıl kullanacakları ve öğrencileri için teknolojiyi öğrenme sürecine etkili bir şekilde aşılayan öğrenme deneyimleri nasıl yaratacakları konusunda eğitilmesi gerektiği açıktır.

Öğretmen hazırlama programları, bu alanda gelecekteki çabalara öncülük edebilecek bir öğretmen nesli yetiştirmeye başlamak için program boyunca teknolojinin etkin kullanımını modellemelidir.

Son yıllarda, öğretmen eğitimi kurumlarının teknolojiyi öğretmen hazırlama programlarına anlamlı bir şekilde dahil etmelerini sağlamak için ulusal olarak daha odaklı bir çaba olmuştur. Bu çabalar zaman alacak olsa da, eğitimin her kademesinde değişiklik yapılması gereği ortadadır. Her seviye, uygulanabilir ve uygulanabilir çözümlerle karşılaşılan zorluklarla yüzleşmelidir. Teknoloji, K-12 okulları için büyük fırsatlar ve zorluklar yarattı.

Özellikle, K-12 okulları için teknoloji zorlukları aşağıdaki gibi özetlenebilir:

● K-12 müfredatını genişletmek ve geliştirmek için teknolojiyi odaklanmış şekillerde kullanmaya vurgu;
● Bilgisayar uygulamalarının öğrenci merkezli modellerinde ve teknolojiyle öğretim yöntemlerinde öğretmenler için mesleki gelişim;
● Öğretmenlerin yeni teknolojik ve pedagojik beceriler geliştirmeleri için yeterli zaman;
● Teknolojik becerilere sahip yeni öğretmenlerin hazırlanması ve işe alınması;
● Yöneticiler için profesyonel gelişim; ve
● Teknoloji satın almaları ve yükseltmeleri için mali kaynaklar.

Endişeler

Eleştirmenler, eğitimcilerin K-12 okullarında bilgisayar kullanımı konusunda eleştirel bir bakış açısı edinmeleri gerektiğini öne sürdüler. Okulda bilgisayar kullanımının ilk yıllarında, herhangi bir öğrencinin veya öğretmenin okulda bilgisayar kullanımının olumlu ve üretken olduğunu varsayma eğilimi vardı. Daha yakın zamanlarda, eğitimciler okullarda bilgisayar kullanımına daha analitik bir bakış açısı getirdiler ve bilgisayarların sınıf öğretmenlerinin kullanabileceği birçok araç arasında olduğunu öne sürdüler.

Öğretmenler, bilgisayarı sınıf aktivitelerini genişletmek ve geliştirmek ve öğrencilerin öğrenmesini genişletmek için bir araç olarak kullanmalıdır. Bilgisayar kullanımı dikkatli bir şekilde içerik alanı öğrenimine entegre edilmelidir. Öğrencilerin bilgisayarları sadece teknolojiyi kullanma deneyimi için kullanmaları artık uygun bir kullanım olarak görülmemektedir.

Küçük çocuklarla bilgisayar kullanımı da tartışmalara yol açtı. Çoğu, bilgisayar kullanımının küçük çocukların eğitiminde gerçek dünya deneyimlerinin yerini almaması gerektiği ve ebeveynlerin ve öğretmenlerin çocukların bilgisayarları aktif, öğrenci merkezli şekillerde kullanmalarını sağlamak için çalışması gerektiği konusunda hemfikirdir.

K-12 okullarında teknoloji kullanımına ilişkin ikinci önemli bir endişe alanı, erişim ve eşitlik konuları ile ilgilidir. Yetersiz finanse edilen bölgelerdeki öğrencilerin ve/veya düşük sosyoekonomik geçmişe sahip öğrencilerin, hem okul içinde hem de dışında teknolojiye diğer çocuklara göre daha az erişimleri olduğu açıktır.

Daha az bilgisayara sahip olmanın yanı sıra, dezavantajlı okullardaki çocuklar, bilgisayarları aktif, öğrenci merkezli şekillerde kullanmak için daha az fırsata sahip olma eğilimindedir. Benzer şekilde, ırksal azınlık gruplarından gelen çocukların bilgisayarla ilgili teknolojiye daha az erişimi vardır ve teknolojiyi daha yüksek düzeyde kullanma fırsatları da daha azdır.

Bu fenomene dijital bölünme adı verildi ve derin bir endişe kaynağı. Eğitimciler bu rahatsız edici konuyu doğrudan ele almaya başlamadıkça, K-12 okullarında bilgisayarla ilgili teknolojiye farklı erişim, Amerika Birleşik Devletleri’nde zengin ve fakir arasındaki eğitim farkını artırabilir.

Sosyoekonomik ve ırksal kaygılara ek olarak, K-12 okullarında kızlar için eşitlik ve erişim kaygıları da vardır. İstatistikler, K-12 erkek çocuklarının okuldaki bilgisayar olanaklarını kızlardan daha fazla kullandığını ve erkeklerin evde ve ders dışı etkinliklerde bilgisayara daha fazla erişime sahip olduğunu göstermektedir. Ebeveynler ve öğretmenler, bu farklılıkları tanımak ve eşitlemek ve kız öğrenciler için eşit erişim sağlamak için çalışmalıdır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir