Teknolojide Genel Organizasyon – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Teknolojide Genel Organizasyon – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

9 Şubat 2022 Fonksiyonel organizasyon şeması İnformal organizasyon yapısı unsurları Organizasyon yapısı örnekleri 0
Amortisman Süresi

Genel Organizasyon

Personel geliştirme programının her bir modülü 2 ay boyunca 50 saatlik iş yüküyle çalışmakta ve harmanlanmış öğrenme yaklaşımıyla organize edilerek yüz yüze (fZf) ve internet destekli uzaktan etkinliklerden oluşmaktadır.

Her modülde üç adet bir günlük f2f anı vardır. Birincisi, modülün ilk haftasının sonunda gerçekleşir. Bu haftanın ilk günlerinde bazı mesafeli aktiviteler, yani birkaç buz kırıcı sosyal aktivite ve bazı ilk okumalar önerilmektedir.

Bu ilk f2f etkinliği çok önemlidir çünkü öğrencilerin ulaşılacak öğrenme çıktıları ve sonraki haftalarda kullanılacak çalışma stratejileri hakkında ortak bir anlayış geliştirmelerini sağlar. Aynı zamanda, her bir kişinin diğer katılımcılarla tanışması ve öğrencilerin birbirleriyle kurmak isteyebileceği olası bilimsel, profesyonel ve kişisel köprüleri anlaması, yani modül boyunca yapılacak çalışmalar için tam zamanıdır. 

İkinci f2f oturumu dördüncü haftanın sonunda yapılır ve her grubun ilk f2f toplantısından sonra geliştirdiği çalışmaları paylaşmak ve modülün son kısmı için çalışmaları (yeniden) düzenlemek için kullanılır. Her modül, nihai sunumları ve tartışmaları içeren üçüncü fZf oturumu ile sona erer. Raporların çevrimiçi portföyünün tamamlanması, modül boyunca yürütülen çalışmaları vurgular. Bu son aktivite, katılımcılar tarafından edinilen bilgilerin yeniden kullanılmasını ve yayılmasını teşvik edeceğinden şiddetle tavsiye edilir.

Pedagoji ve Müfredat Geliştirme Modülü

Bugün, öğretim üyelerinin pedagoji ve akademik başarı konularında artan endişelerini kabul ediyoruz. Açıkça yüksek öğretimde geleneksel öğretme ve öğrenme anlayışında bir dönüm noktasıdır.

Tüm Avrupa’da yüksek öğrenim (HE) sistemlerinin sürekli dönüşümünü akılda tutarak, akademisyenlerin üniversite pedagojisi ve müfredat geliştirme gibi konular üzerinde her zamankinden daha fazla düşünmeleri gerektiğine inanıyoruz. Ayrıca, üniversite öğretmenlerinin sürekli mesleki gelişimi, didaktik ve eğitim bilimleri alanında daha nitelikli öğretmenler yetiştirecektir.

Bu amaca ulaşmak için, bu modül üç öncül üzerine kurulmuştur: i) YÖ’de edinilmiş pedagoji ve müfredat tasarımı bilgisi, ii) en iyi öğretim uygulamaları ve iii) katılımcıların mesleki deneyimi. Modül boyunca geliştirilen etkinlikler, programın belirli bir konusu hakkında f2f veya çevrimiçi tartışmaları içerir. Bu tartışmalar, nihai bir portföyle sonuçlanacak bir dizi yazılı rapora yol açacaktır.

Modülün sonunda, katılımcılar, i) Bologna deklarasyonu bağlamında YÖ’nün zorluklarının eleştirel analizleri, ii) güçlü bir teorik vurgu ile eleştirel düşünce gibi bir dizi yeterliliği elde edebilmelidir. müfredat tasarımı ve yüksek öğretimde öğretme ve öğrenme süreci ve iii) günlük öğretim faaliyetlerini değiştirmenin ve iyileştirmenin bir yolu olarak uygulamalarını izleme becerisi.

ICT Modülü

BİT modülünün ana hedefleri, akademisyenleri İnternet tabanlı BİT’in eğitimdeki gücünün mevcut durumuyla tanıştırmak ve standardizasyon durumuna ilişkin kapsamlı bir görünüm sağlamaktır.

Öğrencilerin, teknolojilerin ana uygulama alanlarını kapsayan referans metinlerini okumaları teşvik edilir: içerik sunumu, asenkron ve senkronize iletişim yoluyla bireysel ve grup etkileşimi ve diğerleri arasında değerlendirme.

Ayrıca, Öğrenme Yönetim Sistemleri (LMS), Öğrenme İçeriği Yönetim Sistemleri (LCMS) ve Öğrenme Etkinlikleri Yönetim Sistemlerinde (LAMS) şu anda mevcut olan tipik işlevlere aşinalık sağlayan kapsamlı bir yönetim ortamı kullanmanın ihtiyacı ve avantajları tartışılmaktadır.


Fonksiyonel organizasyon şeması
İnformal organizasyon yapısı unsurları
Organizasyon yapısı
Woodward Araştırması
Modal teknoloji Nedir
Yönetim ve organizasyon PDF
Aston Grubu Araştırması
Organizasyon yapısı örnekleri


Standardizasyon söz konusu olduğunda, öğrencilere en ilgili standardizasyon organizasyonları (örn. ADL, IMS, IEEE) tanıtılır ve mevcut standart spesifikasyonlara genel bir bakış sağlanır. SCORM modeline ve IMS Learning Design spesifikasyonuna özel önem verilir ve yeniden kullanılabilirlik, içerik ayrıntı düzeyi ve karşılıklı bağımlılığı gibi kavramlarla ilgili tartışmalar yürütülür.

Bu modülün ilk f2f oturumunda, ana konuların genel bir sunumu sağlanır. Ancak çoğu zaman, bir ÖYS’de çalışma alanlarının oluşturulması ve düzenlenmesi ve SCORM uyumlu öğrenme nesnelerinin oluşturulması ve bunların ÖYS kapsamında entegrasyonu ile ilgili pratik alıştırmalar için ayrılmıştır. Bu son amaç için, çok kolay ve kullanıcı dostu bir araç sağlayan eXe”^”^ geliştirme aracı kullanılır.

Öğrenme nesneleri içeriğinin organizasyonu için IMS Learning Design kavramlarının ve paradigmasının kullanımı teşvik edilir ve bu da aktiviteye yönelik bir öğrenme stratejisine öncülük eder. Bu modülde benimsenen çalışma planı, LMS/LCMS/LAMS’de öğrenme içeriklerinin oluşturulması ve sürdürülmesi ile ilgili adımların ve aynı zamanda öğretim üyelerinin bir tasarım yaparken karşılaştıkları ana teknolojik paradigmalar ve seçenekler hakkında eksiksiz ve kapsamlı bir görünüm sağlar. 

İşbirlikçi Öğretme ve Öğrenme Modülü

Yükseköğretimde işbirlikli öğretim ve öğrenme, öğrencilerin, akademik personelin, müfredatın ve kurumların akademik başarısının sırrı kuşkusuzdur. Ancak asıl soru, yeni öğretme ve öğrenme paradigmasına katkıda bulunmak için sürecin aktörlerinin nasıl etkin bir şekilde harekete geçirileceğidir. Aslında, yüksek öğretimde eğitim teorisi ve uygulamasındaki son eğilimler ve meta-eğilimler, öğrenciler ve akademik personel için işbirlikçi öğretme ve öğrenmeyi, öğretmen eğitim sistemlerinde bilginin ve pedagojik ve teknolojik yeniliklerin inşasını veya birlikte inşasını vurgular.

Bu nokta, başta öğrenciler ve akademik personel olmak üzere farklı aktörler için çok önemlidir Dikkatimizi odaklamamız gereken önemli bir konu şu soruyla ilgilidir: öğretim görevlileri ve öğrenciler bu öğrenme durumlarının ortaya çıkardığı farklı sorunları nasıl yönetiyor ve gerçekte ne yapıyorlar? gelecekte yapmalılar mı ve yapmalılar mı?

Bu bağlamda, öğrenme toplulukları ilgili bir önem taşımaktadır. Son zamanlarda, “fakülteler ve disiplinler arasında akademisyenler arasında ortaklıklara, birden fazla kampüste ortaklıklara ve konumdan bağımsız olarak çevrimiçi ortaklıklara” kolayca izin veren çevrimiçi öğrenme ortamlarının geliştirilmesine artan bir ilgi vardır.

Bu nedenle, bu modülün amacı, Aveiro Üniversitesi içinde ve yakın gelecekte ülkeler arasında öğrenme ortaklıklarının gelişimini teşvik etmektir.

Bu ana amacın ardından hedefimiz:

  • Yeni öğrenme biçimlerini ve bunların yüksek öğretimde öğretme ve öğrenmenin geleceği üzerindeki etkilerini belirlemek.
  • Yaşam boyu öğrenme bağlamında öğrenme ortaklıklarını tanımlamak.
  • Çevrimiçi öğrenme ortamlarını tanımlamak ve Blackboard gibi bazı e-öğrenme platformlarının avantajlarını açıklamak.
  • En iyi öğretim uygulamaları ve yeni öğretmen eğitimi biçimleri hakkında düşünmek.

Görevler, çalışma grubu içinde öğrenme ortaklıkları kurmak için daha geniş bir hedefle modülün katılımcılarını aktif olarak meşgul edecek şekilde planlanmıştır. Ayrıca, bazı tez etkinlikleri, BİT öğretme-öğrenme aracı olan tartışma forumlarında olduğu kadar f2f bölümlerinde de bazı konuların tartışılmasını ima edecektir: Blackboard.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir