Dijital Çağda Bilgi Teknolojisi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Dijital Çağda Bilgi Teknolojisi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

9 Şubat 2022 Dijital çağ Makale Teknoloji çağı ne zaman başladı Teknoloji çağı nedir 0
Kilitlenmeyi Çözme Tekniği

Araçlar ve Sistemler

Tam kurslardan (genellikle gelen öğrencilere yönelik), web eğitimlerinden ve WebCT gibi tescilli işbirliği yazılımlarının kullanımına kadar çok çeşitli ITL araçları ve sistemleri kullanıldı. Hawaii Üniversitesi’ne bağlı öğrenciler ve eğitmenler tarafından başarıyla kullanılan interaktif bir sistem, Library Information Literacy Online’dır (LILO).

Bu sistem, Library Online Basic Instruction için North Carolina State University sisteminden sonra modellenmiştir. LILO, öğretim tasarımı uzmanlarıyla işbirliği içinde kütüphane fakültesi tarafından tasarlanmıştır. LILO, öğrencilere araştırmanın tüm adımlarında rehberlik eder.

Bu süreç, bir konu bulmayı, bir tez oluşturmayı, arama stratejileri geliştirmeyi, ayrıca kaynak göstermeyi öğrenmeyi ve intihalden kaçınmayı içerir. Ayrıca, güvenilirlik, doğruluk ve uygunluk açısından bilgiyi eleştirel olarak değerlendirmeyi öğrendiler. LILO’nun kullanışlı bir özelliği, öğrencilerin araştırma süreçlerinin bir günlüğünü tutmalarına olanak tanır. Bu bilgilere öğrencilerin ilerlemesini takip etmek isteyen öğretim üyeleri tarafından erişilebilir.

Şili’de öncelikle açık kaynaklı yazılım kullanıyorlar. Playa Ancha Üniversitesi’nde, ITL modüllerini içeren birkaç web tabanlı sanal sınıf tasarlanmıştır. Ayrıca açık kaynak bloglar hem kütüphane personelini ITL konusunda eğitmek hem de ITL eğitimi tasarlamak için kullanılmaktadır.

ITL ve Çevrimiçi Eğitim

ITL’yi çevrimiçi öğretmek için programlar Şili ve Hawaii’de yürütülmektedir. LILO, daha önce bölüm 4.4’te açıklanan bir örnektir. Ancak, uzaktan eğitim programlarının müfredatının bir parçası olarak ITL’yi entegre etmek için çok az şey yapıldığı kabul edildi. Dikkate alınması gereken bir diğer unsur da, uzaktan eğitime katılımlarını artırmak için eğitmenlere ITL sağlama ihtiyacıdır.

Fakültelerin bilgi teknolojilerini kullanmaları ile uzaktan eğitim sunumuna katılımları arasındaki ilişkiyi araştıran birkaç çalışma vardır. Öğretim üyelerinin teknoloji becerilerinin yeterli olduğunu düşündüklerinde uzaktan eğitime katılma olasılığının daha yüksek olduğunu bulmuşlardır.

Dijital Çağda Bilgi Teknolojisi Okuryazarlığı İddiaları

ITL, bu dijital çağda kütüphaneciler için ana rollerden biri olarak algılanıyor. Bilgi teknolojisi okuryazarı olmak, ilgili bilgileri arama ve kişisel dijital kütüphanelerimizi ve koleksiyonlarımızı organize etme ve sürdürme becerisi anlamına gelir. Aynı zamanda, bir uygulamalar topluluğunda aktif katılımcılar olmanın faydasını elde etmek için bloglar ve wikiler gibi sosyal ağ sistemlerini kullanabilmemiz gerektiği anlamına gelir.

ITL’deki en alakalı uygulamaları incelemek ve uygulamak için gerekli kaynakları hesaba katmak için, diğerlerinin yanı sıra, hükümet ve özel kuruluşların desteğiyle eğitimciler, kütüphaneciler, BT uzmanları ve alan uzmanları arasında bir ortaklık gereklidir. Bir araştırma alanı, bilgisayar okuryazarlığı, bilgi okuryazarlığı ve bilgi teknolojisi okuryazarlığı programlarını hedefleyen ortaklıklar ve bağlantılar geliştirmedeki programların ve zorlukların bir analizini içerir.


Teknoloji çağı nedir
Dijital eğitim pdf
Dijital çağ
Teknoloji çağı ne zaman başladı
Dijital çağ Makale
Bilgi çağı ne zaman başladı
Dijital çağ ne zaman başladı
Enformasyon Çağı nedir


Yüksek Öğrenim Öğretme ve Öğrenim Uygulamalarında

Değişimi Teşvik Eden Bir Personel Geliştirme Programı

Bu makale, akademisyenlere en iyi uygulamaları öğretme, öğrenci merkezli müfredat tasarımı, işbirlikçi öğrenme ve BİT/İntemet teknolojilerinin benimsenmesi gibi alanlarda temel beceriler kazandırmayı amaçlayan Aveiro Üniversitesi’nde yürütülen bir fakülte geliştirme programını sunmakta ve tartışmaktadır.

1973 yılında kurulan University of Aveiro, 2006 yılında kıdemli ve genç üyeler de dahil olmak üzere 900’den fazla personeli ile en genç Portekiz Üniversitelerinden biridir. Geleneksel öğretim modeli, derslerde bilgi aktarma stilinin baskın olduğu öğretmene odaklanmıştır. Ancak yeni teknolojik yenilikler, toplumumuzun ve kültürümüzün küreselleşmesi ve yeni yaşam tarzları, farklı bir eğitim türü talebini beraberinde getirecektir.

Bilgi toplumunun yeni talepleri nedeniyle son yıllarda öğrencinin olduğu kadar öğretmenin de rolü değişmektedir. Fakülte sadece bilginin sunumuna değil, aynı zamanda bu bilginin öğrenciler tarafından nasıl edinildiğine ve bilgiyi daha erişilebilir kılmak için kullandıkları kaynaklara da odaklanmalıdır.

1998’deki bu erken aşamadan bugüne kadar, İnternet’in benimsenmesi arttı. Şu anda üniversite, bir LMS ve bir İçerik Yöneticisi içeren bir Blackboard Academic Suite'””e sahiptir. 12.000 öğrencinin yüzde 90’ından fazlası ve 800’den fazla personelin yüzde 80’inden fazlası, günlük öğretme ve öğrenme faaliyetlerini desteklemek için İnternet tabanlı BİT kullanıyor.

Üniversitelerdeki öğretim üyeleri için sürekli mesleki gelişim (CPD) programları, Portekiz yüksek öğretim kurumlarında hiçbir zaman bir öncelik olmamıştır. Ne akademik kariyer ilerlemesine ilişkin kurallar ne de kurumsal otoriteler, pedagojik ve didaktik becerilerin geliştirilmesine yönelik kişisel ve kurumsal yatırımı teşvik etmez, kendi kendini harekete geçiren personelin veya eğitim uzmanlarının küçük bir kısmı hariçtir.

Bununla birlikte, bizim ve başkalarının deneyimi, İnternet tabanlı BİT kullanımının sadece öğrencilere değil, aynı zamanda öğretmenlere de bir dizi fayda sağladığına ve öğrenci merkezli öğrenme deneyimlerini zenginleştirmek için araçlar sağladığına dair kanıt sağlıyor.

Bu etkiyi açıklamak için pek çok argüman kullanılabilir, ancak bununla ilgili bir argüman, İnternet tabanlı BİT kullanımının, bir öğretmenin öğrenmeyi, öğrencileri kendi çabalarını gerektiren önceden belirlenmiş görevlere dahil edecek bir dizi etkinlik olarak organize etmesine yol açabileceğidir. başarılabilir. Bu, öğrencilerin doğrudan katılımına yol açar, anlamlı öğrenme deneyimleri şansını artırır, böylece yeni bilgilerin edinilmesiyle sonuçlanır.

Bologna deklarasyonunda tanımlandığı gibi, Avrupa’da yüksek öğretimin ortak bir yüksek öğretim alanı yaratılmasına yönelik olarak yeniden düzenlenmesinden yararlanan Aveiro Üniversitesi, 2005 ve 2006 yıllarında yürütülen bir SMG programı düzenlemeye karar vermiştir. Bu girişim, öğretim üyelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. üyelerin, öğretme ve öğrenme becerilerini geliştirmede İnternet tabanlı BİT’in gücünü daha iyi anlamalarını sağlamaktır.

Personel geliştirme programı

Teknolojiler, çözümler oluşturmaya yardımcı olan araçlardır. Eğitimde de durum böyledir: teknolojiler, yani İnternet tabanlı ICT, öğrenme çözümlerinin oluşturulmasına ve uygulanmasına yardımcı olan araçlardır. Ancak teknolojiler tek başına çözüm değildir. Teknolojiler düzgün kullanılmadığında bile sorun olabilir.

Örneğin, gerekli bir sonuca ulaşmanın bir yolu olarak değil, sadece komik araçlar yaratmanın kolay bir yolu olarak kullanılıyor. Bu nedenle, personel geliştirme programını oluşturan üç modülün ilki, yüksek öğretimde pedagoji ve müfredat tasarımı ile ilgili temel kavram ve stratejileri kapsar.

İkinci modül, eğitimde İnternet tabanlı BİT’in gücüne derinlemesine bir bakış sağlar ve İnternet tabanlı BİT kullanarak öğrenme çözümlerinin oluşturulması ve yönetimi için mevcut standartlaştırma durumu ve mevcut ürünlerle ilgili en alakalı konuları ele alır.

Son olarak, üçüncü modül, dağıtılmış öğrenme toplulukları oluşturmak ve yönetmekle ilgili pratik konuları ele alır. Sonraki bölüm, programın genel organizasyonunun bir tanımını ve üç modülün her birinin kısa bir müfredatını sağlar.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir