Teknolojide Güven  – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Teknolojide Güven  – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

12 Mayıs 2022 Günümüzde teknoloji konusunda karşılaştığınız en büyük zorluk nedir Teknoloji Kullanımı konusunda yaptığımız doğrular Teknolojiyi nasıl doğru kullanırız 0
Amortisman Süresi

Teknolojide Güven 

Güven inşasında iki yaklaşım vardır: bilgi teknolojisi yaklaşımı ve kültür ve ahlaka dayalı insan merkezli yaklaşım. Bilgi teknolojisi yaklaşımı, güvenliğin farklı mimariler, protokoller, sertifikalar, kriptografi, kimlik doğrulama prosedürleri ve standartlarla artması gerektiği anlamına gelir ve bu artan güvenlik, kullanıcıların güvenini oluşturur.

Bu, erişim kontrolünün (parolalar, güvenlik duvarları) mesajların, veritabanlarının (kriptografi) ve kullanıcıların kimliğinin bütünlüğünü ve gizliliğini koruduğu anlamına gelir. Bu teknolojilerin insanlar (kullanıcılar) için etkinliğinin vurgulanması, bu inandırıcı eyleme dayalı sistemlere güvenilmesine neden olabilir. Teknolojik yaklaşıma göre %100 güvenlik hiçbir zaman sağlanamaz (sistemlerde her zaman güvenlik açıkları olacaktır), dolayısıyla bu mekanizmalara dayalı olarak tam güven garanti edilemez.

Güvenin insani yönü daha karmaşıktır. Güvenin bu tarafına odaklanan farklı araştırmalar vardı. Bu açıdan kullanıcı arayüzü, yani menü yapısı ve sistem tarafından kullanıcıya gönderilen mesajlar ana role sahiptir.

Kullanıcının arayüzün kullanımının kolay olduğunu düşünmesi durumunda şeffaftır; sistemi kontrol edebilir (düşük düzeyde bilgisayar bilgisi ile bile), yani sistem “kullanıcı dostudur”. Bu sayede, bunun güvenilir bir sistem olduğuna ikna edilebilir.

Sadece insan merkezli yaklaşımı uygulamanın güven yaratacağını düşünmek yanlış olur; teknolojik kısım da eklenmelidir (örneğin, biyometrik tanımlama), bu nedenle esas olarak, iki yaklaşımın yapılandırılmış entegrasyonu, beklenen güven düzeyi ile sonuçlanabilir.

Güven Oluşturmanın Teknik Yönü

Güvenlik Mekanizmalarının Uygulanması

Güvenlik çok karmaşık bir terimdir. Bilgisayar, iletişim, bilgi sistemi, fiziksel ve daha birçok güvenlik türü vardır. Ek olarak, bu terimler birçok durumda birbiriyle örtüşmektedir.

Güvenliğe güven açısından yaklaşan güvenlik, saf teknoloji ile güven oluşturmak için farklı hizmetler, mekanizmalar ve yazılım ve donanım araçları kümesidir. Daha genel olarak, güvenlik, düşmanca eylemlere veya etkilere karşı bir dokunulmazlık durumu sağlayan koruyucu önlemlerin oluşturulması ve sürdürülmesinden kaynaklanan bir durumdur.

Donanım, orgware ve yazılım dahil olmak üzere bir bilgisayar sistemi içindeki koruma mekanizmalarının toplamı, güvenilir bilgi işlem tabanı (TCB) adı verilen bir güvenlik politikasının uygulanmasından sorumludur.


Teknolojiyi nasıl doğru kullanırız
Günümüzde teknoloji konusunda karşılaştığınız en büyük zorluk nedir
Teknoloji Kullanımı konusunda yaptığımız doğrular
Teknolojinin kötüye kullanımı
Sağlıklı teknoloji kullanımı
Teknolojiyi Bilinçli Kullanıyorum
Teknolojik Araçların doğru Kullanımı
Teknoloji nasıl güvenli kullanırız


Güvenilir bir bilgi işlem tabanının birleşik bir güvenlik politikasını doğru bir şekilde uygulama yeteneği, güvenilir bilgi işlem tabanındaki her tür mekanizmanın doğruluğuna, bu mekanizmaların doğruluğunu sağlamak için korunmasına ve ilgili parametrelerin doğru girilmesine bağlıdır. güvenlik Politikası.

Ağ yönetiminde güvenlik yönetimi, (a) telekomünikasyon ağlarını ve sistemlerini kişiler, eylemler veya etkiler tarafından yetkisiz erişime karşı koruyan ve (b) oluşturma, silme gibi birçok alt işlevi içeren işlevler kümesini kapsar. , ve güvenlik hizmetleri ve mekanizmalarını kontrol etmek; güvenlikle ilgili bilgilerin dağıtılması; güvenlikle ilgili olayları raporlamak; kriptografik anahtarlama malzemesinin dağıtımını kontrol etmek; ve abone erişiminin, haklarının ve ayrıcalıklarının yetkilendirilmesi.

Güvenlik unsurları olan yapı taşları, güvenlik hizmetleri ve güvenlik mekanizmalarıdır. Güvenlik hizmetleri aşağıdaki gibidir.

• Erişim kontrolü: yetkisiz kullanıma karşı korur
• Kimlik doğrulama: birinin kimliğine dair güvence sağlar
• Gizlilik: yetkisiz kimliklerin ifşa edilmesine karşı koruma sağlar
• Bütünlük: yetkisiz veri değişikliğinden korur
• Reddetmeme: İletişimi kuranın daha sonra inkar etmesine karşı korur

Bu özelliklerin elde edilmesinin yolu, güvenlik hizmetlerini sağlayan güvenlik mekanizmalarının toplanmasına, bu mekanizmaların doğru uygulanmasına ve bu mekanizmaların nasıl kullanıldığına bağlıdır.

Kripto işlevli güvenlik mekanizmaları aşağıdaki gibidir (üç temel yapı taşı kullanılır).

• Şifreleme, gizliliği sağlamak için kullanılır ve ayrıca kimlik doğrulama ve bütünlük koruması sağlayabilir.
• Kimlik doğrulama, bütünlük koruması ve reddedilmeme sağlamak için dijital imzalar kullanılır.
• Bütünlük koruması sağlamak için sağlama toplamları veya karma algoritmalar kullanılır ve kimlik doğrulama sağlayabilir.

Güven Oluşturmanın İnsan Tarafı: Güven Duygusu

Etkileşimli bir sistem kullanıcısının yaşadığı güvenlik hissi, yalnızca teknik güvenlik önlemlerine bağlı değildir. Diğer (psikolojik) faktörler belirleyici bir rol oynayabilir; kullanıcının kontrol hissi bu faktörlerden biri olabilir.

Güven dinamik bir süreçtir ve deneyime göre değişir. Güven süreci, bir kişi, bir kişi veya kuruluşun güvenilmeye değer olabileceğini düşündüren göstergeleri algıladığında başlar. Bu göstergeler, görgü, profesyonellik ve duyarlılık gibi davranışları içerebilir ve bu formlar güvenilirliği temsil edecek şekilde tasarlanmıştır.

Güvenilirliğe ilişkin bu resmi iddialar zamanla güçlenir ve sonunda güvenilirlik, güvenilirlik ve dürüstlük gibi “karakter özelliklerine” dönüşür. Cheskin’in (1999) araştırma çalışması, e-ticaret Web sitelerinde güvenilirliği ileten altı temel faktörü tanımlamaktadır.

• Marka: onlarla iş yapma seçiminde şirketin itibarının önemi
• Navigasyon: kullanıcının aradığını bulma kolaylığı
• Gerçekleştirme: Bir satın alma sürecinin başlatılmasından satın almanın kullanıcıyı memnun edecek şekilde alınmasına kadar kullanıcının deneyimlediği süreç
• Sunum: sitenin görünümünün kendi içinde anlamlı bilgiler ilettiği yollar
• Teknoloji: sitenin teknik olarak fonksiyonlar
• Onay mühürleri: Web sitelerinin güvenliğini sağlama konusunda uzmanlaşmış şirketleri temsil eden semboller

İnsanların neden kendilerini güvende ve güvende hissettikleri ve bu duygulara neyin sebep olduğu analiz edilmelidir. D’Hertefelt’in (2000, s. 1) hipotezi şuydu: “Etkileşimli bir sistem kullanıcısının yaşadığı güvenlik hissi, kullanıcının etkileşimli sistemi kontrol etme hissi tarafından belirlenir.”

Bir kullanıcı etkileşimli bir programın kontrolünü ne kadar çok hissederse, siteye veya programa o kadar çok güvenir. Kullanıcının kontrolde olduğunu hissetmesini sağlayan etkileşimli bir sistem (a) anlaşılır olmalıdır (müşteri neyi ve nasıl başarabileceğini bilmelidir ve gerçekten başarıldığının teyidine ihtiyaç duyar), (b) tahmin edilebilir olmalıdır. (kullanıcı bir düğmeyi veya menü öğesini tıkladığında ne olacağını bilmelidir) ve (c) esnek ve uyarlanabilir (kullanıcı, bir görevin yürütülme şeklini seçmek yerine kontrol edebiliyorsa, kontrolün kendisinde olduğunu hissedecektir) sistemin nasıl yapılmasını gerektirdiğini anlayın).

Güven oluşturma süreci yavaştır; güven yavaş yavaş oluşur. Oldukça fazla zaman alır ve tekrarlanan olumlu deneyimler. Çevrimiçi güven, bir tür insan ilişkisi olarak tanımlanabilir. İlk aşama, ilgi ve güvensizlik aşamasıdır; hizmetle ilgilenmek veya birlikte çalışmak için bir motivasyon, ihtiyaç olmalı. Sonraki aşamalarda güven gelişecek veya olumsuz deneyimler olması durumunda işbirliği sona erecektir.

Güven, işbirliğinin zaman aralığına ve bağlantı türüne de bağlıdır. Kısa süreli ve uzun süreli ilişkilerde güven oluşturma sürecinde farklılıklar olduğu ifade edilebilir.

Kısa süreli ilişkiler söz konusu olduğunda (örneğin sanal bir organizasyonda), güven hızlı bir şekilde sağlanmalı ve daha sonra hiç veya nadiren yüz yüze etkileşim ile sürdürülmelidir. Bu ekiplerin üyeleri, diğer uzak ekip üyelerinin güvenilir olduğunu varsaymalı ve daha sonra olumlu veya olumsuz deneyimlerine göre varsayımlarını değiştirmelidir.

Uzun süreli ilişkilerde güven inşasını etkileyen dört faktör vardır.

• Gelecekteki etkileşim beklentisi, güvenilir ilişkiler kurmaya yönelik daha fazla yatırımı motive edebilir.
• Uzun vadeli ilişkiler, rutinler ve kültür aracılığıyla güvenilirlik oluşturmak için daha fazla zaman sunar.
• İnsanların, yanlış anlamaları açıklığa kavuşturmak veya hataları düzeltmek için ek yolları olduğu ölçüde güveni etkileyebilecek daha fazla iletişim kanalı vardır.
• Katılımcılar, başarılı görev performansıyla ilgilenirler ve güven oluşumu daha yüksek bir önceliğe sahip olabilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir