Bilgi Sistemlerinde Güven – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Bilgi Sistemlerinde Güven – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

12 Mayıs 2022 Bilgi Güvenliği konu Anlatımı Bilgi güvenliği neden önemlidir Bilgi Güvenliği tehditleri Nelerdir 0
Hedefleri Koruma

Bilgi Sistemlerinde Güven Oluşturma ve Yönetme

Güven kelimesi farklı disiplinler tarafından kullanılmaktadır, bu nedenle terimin gerçek teori veya uygulamanın taleplerini yerine getiren birçok tanımı vardır. Günlük yaşamda, güven olmadan insan her dakika dünyanın aşırı karmaşıklığıyla karşı karşıya kalırdı.

Buna hiçbir insan dayanamaz, bu yüzden insanların etraflarında sabit noktalar olması gerekir. Aile üyelerine, ortaklara, bir toplumun kurumlarına ve üyelerine, örgüt içindeki ve ortakları arasındaki güvene güvenilmelidir. Yaklaşımların çeşitliliği, güvenin “tanımlaması zor bir kavram” olarak adlandırılmasının bir nedenidir.

Güven, güvenenin niyetlerine veya davranışlarına ilişkin olumlu beklentilere dayalı olarak güvenenin savunmasızlığı kabul etme niyetini içeren psikolojik bir durum olarak tanımlanabilir.

Bu olumlu beklentiler, güvenenin, güvenilen kişi, sistem ve dünya hakkındaki bilişsel ve duyuşsal değerlendirmelerinin yanı sıra güvenenin güvenme eğilimine dayanır. Güven psikolojik bir durumdur (beklenti, tutum, isteklilik, algılanan olasılık açısından yorumlanır). Güven, güvenme davranışına (örneğin, işbirliği, risk alma) neden olabilir veya bundan kaynaklanabilir, ancak davranışın kendisi değildir.

Luhman’a göre güven, karmaşıklığı azaltabilen, insanların farklı belirsizlik seviyeleriyle ve bazen farklı derecelerde yaşamımıza nüfuz eden risklerle başa çıkmalarını sağlayan bilişsel ve sosyal bir araç olarak görülebilir.

Güven olmadan birey, bir durumun olası tüm sonuçlarını hesaplamanın imkansızlığıyla karşı karşıya kaldığında belirsizlik ve kararsızlık içinde donup kalırdı. Güveni otomatik olarak devreye sokmak, analiz edilen karar düğümlerinin sayısını azaltabilir ve karar verme süreçlerini kolaylaştırabilir. Sosyal bir perspektiften bakıldığında, güven, yetki devri ve işbirlikçi eylemlerin gerekli bilgi paylaşımına izin verir.

Aşağıdaki bileşenler çoğu güven tanımına dahildir:

• savunmasız olma ve güvenme isteği,
• başkalarına karşı güven ve olumlu beklenti ve tutumlara sahip olmak ve
• karşılıklı bağımlılık ve gerekli koşullar olarak risk alma.

Güvenin aşağıdaki gibi farklı biçimleri vardır.

1. Kişilerarası güven: kişinin kendi yeteneklerine güvenmesi (öz güven) ve başkalarına temel güven
2. Kişilerarası güven: Bilişsel temelli beklenti
birincil ilişkilerde (örn. aile) ve birincil olmayan ilişkilerde (örn. iş ortakları) ortakların etkin ve etkili değerlendirmesi
3. Sistem güveni: duyarsızlaştırılmış sistemlere ve bağımsız işleyen bir dünyaya güven (örneğin, ekonomik sistem, düzenlemeler, yasal sistem, teknoloji); kontrol ve bilgiden gönüllü olarak vazgeçilmesini gerektirir
4. Nesne güveni: sosyal olmayan nesnelere güven; doğru çalışmaya güvenme (örneğin elektronik bir cihazda)

Güvenin Çok Yönlülüğü

Güvenin çok yönlü, karmaşık bir yapı olduğu fikrini desteklemek için kurumsal araştırma topluluğundan gelen ikna edici kanıtlar var. McAllister (1995) iki kritik boyut önermiştir: duygusal güven ve bilişsel güven.

Duygusal güven, hesapsız ve spontane duygusal bağların gelişmesidir ve iki veya daha fazla kişiyi etkiler. Duygusal güven, fikirlerin, duyguların ve endişelerin paylaşılmasında güven ve açıklık yoluyla gösterilir. Bilişsel güven, bir ekibin diğer üyeleri hakkında hem yeterlilik (tahmin edilebilir profesyonel davranış) hem de güvenilirlik (kelimeler ve eylemler arasındaki uyum) yargılarını ifade eder.

Temsil Edilen Güven Biçimleri

Güveni tanımlamada iki temel modelleme yaklaşımı vardır: bilişsel yaklaşım ve matematiksel yaklaşım. Bilişsel modellerin uygulanması durumunda, güven, altta yatan inançlardan oluşur ve güven, bu inançların değerinin bir işlevidir.

Matematiksel modelleme yaklaşımı, altta yatan inançların rolünü göz ardı eder ve algılanan yeterlilik, algılanan risk, bir durumun ilgili ajan için faydası, bir durumun önemi vb. gibi değişkenlere dayalı bir güven metriği kullanır. Bu modeller, oyun teorisinin bazı yönlerini ve işbirliği modellerinin evrimini içerir.


Bilgi Güvenliği konu Anlatımı
Bilgi güvenliği neden önemlidir
Bilgi Güvenliği tehditleri Nelerdir
Bütünlüğü destekleyen güvenlik araçları
Bilgi Güvenliği Ders Notları pdf
Bilgi güvenliğini oluşturan Unsurlar Nelerdir
Bilgi güvenliği ile ilgili Makaleler
Bilgi güvenliği ve siber güvenlik


Her iki modelleme yaklaşımı da güveni, eylem eşiği olan bir değişken olarak görür. Değişkenin değeri eşiği geçtiğinde, aracı bir eylem yürütür. Marsh modelinde eylem işbirliğidir; Castelfranchi ve Falcone modelinde eylem delegasyondur. Eylem, doğası gereği Boole’dir; temsilci delege eder veya etmez veya vekil işbirliği yapar veya yapmaz.

Güvenin Anlamlarının Sınıflandırılması

Harrison et al. (1996), çalışma kağıtlarında güven kelimesinin birçok yönden çok derin ve kapsamlı bir analizini yaptı. Makalenin amacı, güven türleri için bir sınıflandırma sistemi geliştirmek ve çoğu disiplin tarafından kabul edilebilecek güven tanımları ve türleri geliştirmekti.

Aşağıda, tanımsal problemi daha iyi anlamak için güven yapıları için sınıflandırma sisteminin ana grupları verilmiştir. Kişisel olmayan ve yapısal güven, onu bir kişinin veya kişilerin malı veya durumu olmaktan ayıran güven tanımlarını ifade eder. Medeni güven, güvenin güvenen tarafın kişilik özelliklerine dayandığı anlamına gelir. Kişisel ve kişiler arası güven, bir kişinin başka bir kişiye, kişilere veya durumdaki şeylere güvenmesi anlamına gelir.

Sınıflandırma sisteminin rehberliğinde, çalışma kağıdında ilgili altı güven türü tanımlanmıştır. Altı yapı şunlardır: güvenme niyeti, güvenme davranışı, güvenme inançları, sistem güveni, eğilimsel güven ve durumsal karar güvenme.

Hem bilişsel hem de duyuşsal bileşenler, inançlara güvenme, niyete güvenme ve güvenme davranışına dahildir. Altı yapı, sözlükteki güven tanımlarının daha yaygın olanını kapsar. Bu çok boyutlu güven görüşü, bir türü diğerinden açıkça ayırt ederken, ölçülebilir güven türlerini organize etmek için cimri bir yol sağlar.

Güven ve Bilgi Yönetimi Bağlantısı

Bilgi teknolojisi yönetimi, bilgi işlemenin farklı adımlarının yönetimi ile ilgilenir ve insanların bu sürece dahil olduğu yerde güvenin rolü vardır. İnsanlar bu süreçlerde temel olarak iki tür bağlantıya sahiptir: ağlar aracılığıyla insandan insana ilişkiler ve arayüzler aracılığıyla insandan bilgisayar-sistem iletişimi.

İlk durumda, sanal ekiplerin güven yönetimi analiz edilebilir; ikinci durumda, bilgisayar arayüzlerinin özel etkileri ve güvenlik teknolojilerinin güven oluşturma ve sürdürmedeki rolü incelenebilir.

Bilgi yönetimi, bu süreçlere katılan insanların güvenini artıran yönde bilgi işlemeyi geliştirmek, değiştirmek ve etkilemek için güven oluşturma sürecinin yönlerini dikkate almalıdır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir