Bilgi Yönetimi ve Dersler – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

  Bilgi Yönetimi ve Dersler – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

12 Mayıs 2022 Bilgi Yönetimi AÖF dersleri Bilgi Yönetimi Ders Notları Bilgi yönetimi Nedir? Bilgi Yönetimi Önlisans dersleri 0
Bilgisayar Tabanlı Sistemler

  Bilgi Yönetimi ve Dersler

Kurs ortaklığının sonundaki genel algı, katılan herkes için heyecan verici ve ödüllendirici bir deneyim olduğu yönündeydi.

Öğrenciler, kursu, kendilerine benzersiz bir BT yönetimi görüşü sağlayan ve kursta ve üniversite programları boyunca öğrendikleri kavram, teori ve teknikleri tamamlayan değerli bir deneyim olarak gördüler. Day & Zimmermann yöneticileri, öğrenciler tarafından sağlanan girdileri çok değerli ve somut iş süreci iyileştirmelerine yol açması muhtemel olarak algıladılar.

Ayrıca, gelecekte benzer kurs ortaklıklarını uygulamayı planlayan üniversiteler ve şirketler için faydalı olabilecek birkaç ders öğrenildi. Bu dersler aşağıda özetlenmiştir.

• Kurs ortaklığında biri akademiden diğeri endüstriden olmak üzere iki ana ortak proje yöneticisi bulunmalıdır. Çoğu organizasyonlar arası girişimde olduğu gibi, yönetim yetkisinin kapsamı genellikle organizasyonel sınırların ötesine geçmez. Öğrenciler, ortak kuruluşun bir yöneticisinin taleplerine göre eğitmenin taleplerine daha hızlı yanıt verecektir.

Benzer şekilde, ortak kuruluşun çalışanları, kuruluş içinde resmi yetkisi olan birinin talebine, eğitmenin talebine göre daha hızlı yanıt verecektir. Bu nedenle eğitmen, projeyi yönetme sorumluluğunu, tüm ekip projelerini denetlemek için yeterli resmi yetkiye sahip ortak kuruluşun bir üyesiyle paylaşmalıdır.

• Kurs ortaklığı en az bir tane tamamen sosyal aktivite içermelidir. Sosyal faaliyetler, normalde resmi toplantılarda gerçekleşmeyecek olan önemli bilgi alışverişlerine olanak tanır. Örneğin, Day & Zimmermann’daki öğrenci ekiplerinin son sözlü sunumundan önce, Philadelphia şehir merkezinde bir pizza partisi (parası şirket tarafından ödenir) düzenlendi.

Partiden sonra birkaç kişi, parti sırasındaki resmi olmayan konuşmalardan öğrendikleri kişisel bilgilerin onlar için çok değerli olduğunu belirtti. Parti, ortak kuruluş tarafından öğrencilere bir “teşekkür” jesti olarak da görüldü. Bu sadece morali yükseltmekle kalmadı, aynı zamanda öğrencilerin sunum yapacakları insanları daha kişisel bir düzeyde tanıdıklarından, ertesi gün sunum için rahatlamalarına yardımcı oldu.

• Kurs ortaklığı yoluyla ele alınan iş sorunları “gerçek” ve ortak kuruluşla yüksek düzeyde ilgili olmalıdır. Profesyonel danışmanlar değil, öğrenciler dahil olduğu için, ortak kuruluş, gerçek ve ilgili ticari sorunları ele almak yerine, kurs ortaklığı yoluyla çözülecek “oyuncak” sorunları yaratmaya cazip gelebilir.

Bunun motivasyonu, projenin hedeflerine ulaşamamayla bağlantılı algılanan riskler olabilir (örneğin, boşa zaman, iç çatışmalar ve gelecekteki kurumsal değişim çabalarına katılma isteksizliği).

Bu yaklaşımın sorunu, öğrencileri herhangi bir gerçek sorumluluktan kurtarması ve aynı zamanda çalışanların dahil olma motivasyonunu düşürmesidir. Riski azaltmak için daha iyi bir alternatif, kurs ortaklığındaki kritik noktalara deneyimli danışmanları dahil etmektir (muhtemelen birkaç danışman-saatinin kullanılması muhtemel olduğundan maliyetler nispeten düşüktür).


Bilgi Yönetimi Dersleri
Bilgi Yönetimi AÖF dersleri
Bilgi yönetimi Nedir
Bilgi Yönetimi Önlisans dersleri
Bilgi Yönetimi Ders Notları
Bilgi Yönetimi Ne is Yapar
Bilgi Yönetimi dersi
Bilgi ve Belge Yönetimi dersleri


• Ortak kuruluş çalışanlarından da projeleri hakkında rapor vermeleri ve sözlü sunum yapmaları istenmelidir. Burada açıklanan gibi kurs ortaklıkları, adından da anlaşılacağı gibi, ilgili iki kuruluşun üyelerinin eşit olarak katkıda bulunması gereken ortak çalışmalardır.

Bu nedenle, ortak kuruluşun kilit üyelerinden de projeleri hakkında sunum yapmaları istenmelidir. Bu özellikle önemlidir, çünkü bazı durumlarda öğrencilerin tam özverisine rağmen bir proje ilk hedeflerine ulaşamayabilir. Ve daha yakından bir inceleme, başarısızlığın öğrencilerin hatası olmadığını, ancak bir veya daha fazla çalışanın ilgi veya bağlılık eksikliğinden kaynaklandığını gösterebilir.

Çalışan raporları ve sunumları, durumun böyle olup olmadığını değerlendirmede faydalıdır ve bu da öğrencilerin derslerine uygun şekilde not vermek için önemlidir. Ayrıca, projelerini rapor etme ve sunma gerekliliği, ortak kuruluş çalışanlarına, proje sonuçlarından eşit derecede sorumlu olduklarını bildirir ve bu da onların projeye bağlılık ve bağlılık düzeylerini artırması muhtemeldir.

Bu makalede tartışılan kurs ortaklığı, dünyadaki birçok proje tabanlı kurs tarafından benimsenen bir yaklaşım olan öğrencilerin kurs projelerini gerçek organizasyonlarda yürütmesi fikrinin çok ötesine geçmiştir.

Görünen o ki, burada sunulan kurs ortaklığını karakterize eden Temple Üniversitesi ile Day & Zimmermann arasındaki yakın işbirliği, başarısının temel nedeniydi. Bu tür bir işbirliği, ilgili öğrenciler, eğitmenler, şirket yönetimi ve çalışanlar için ekstra zaman ve çaba gerektirir. Yine de, ortaklığın olumlu (maddi ve maddi olmayan) sonuçları, maliyetlerinden kolayca ağır basıyor gibi görünüyor.

Hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri sayesinde, ağ bağlantılı organizasyonların karmaşıklığı çok yüksek hale gelmekte, bu nedenle yapılarının temsili, işleyişinin tanımı ve kontrolleri yeni teknolojilere ve yaklaşımlara ihtiyaç duymaktadır.

Yer ve zamandan bağımsız bireylerin varlığı hareketlilik anlamına gelir ve bu günümüz toplumunun önemli bir özelliğidir. Bu hareketlilik, kablosuz geniş alan ağları, kablosuz yerel alan ağları ve kablosuz kişisel alan (veya Pico) ağları gibi farklı kablosuz ağ türleri kullanılarak sağlanabilir.

Yüksek teknolojili yaklaşımların, araçların ve metodolojilerin uygulanmasına rağmen, tüm organizasyonlarda ortak bir nokta vardır; insanlar önemli kararların çoğunu verir ve sistemleri işletir ve kullanırlar. Deneyimlere göre, bu insan faktörünün yanlış uygulanması, teknik olarak gelişmiş sistemler söz konusu olduğunda bile çalışmayı çok verimsiz hale getirebilir.

Sistemler arasındaki en düşük bağlantı seviyesi protokoller aracılığıyla yapılır; en yüksek temas düzeyi karar vericiler ve kullanıcılar, yani insanlar arasındadır. Bu insani temasın çok önemli bir unsuru güvendir. Ağa bağlı bir organizasyonda güven, aktörlerin içinde hareket ettiği ortam, ortamdır.

Yalnızca güven, ekip üyelerinin (ve hatta firmaların) kültürel, coğrafi ve örgütsel mesafeleri arasında köprü kurabilir ve onları yönetilemez psikolojik mesafelere dönüşmekten alıkoyabilir.

Güven, işbirliğinin temeli, insanın toplumdaki normal davranışıdır. İşletmelerin ağ bağlantılı sistemler oluşturabilmeleri, toplumda var olan güven düzeyine ve toplumun sermayesine bağlıdır. Hayatın her alanında işbirliği oranı artarken, güvenin önemi daha da hızlı gelişiyor.

Güvenilir güvenlik hizmetlerinin eksikliği, bilgi sistemlerinin özel, iş ve kamu hizmetlerinde kullanılmasında büyük bir engeldir. Güven, tüketicilerin güvenlik, tanımlama, kimlik doğrulama, mahremiyet ve gizlilik gibi haklarıyla yakından bağlantılıdır. Güvenli tanımlama, kullanıcıların kimlik doğrulaması ve iletişim güvenliği, ağ bağlantılı sistemlerdeki ana problemlerdir.

Bilgi yönetimi (IM), bilginin dahili ve harici kaynaklardan ve herhangi bir formatta olabileceği, bir organizasyonun daha iyi çalışmasına yönelik bilgi işlemenin üretimden depolamaya ve geri almaya ve yaymaya kadar çeşitli aşamalarını kapsayan bulanık bir terimdir. İnsandan insana ve insandan sisteme iletişim bilgi yönetiminin temelini oluşturduğundan, bu süreçlerde güvenin rolü kesindir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir