Eylem Araştırması – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Eylem Araştırması – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

12 Mayıs 2022 Eylem araştırması nedir Eylem araştırması örnek sorular Eylem araştırması örnekleri 0
ERP Sistemlerinin Yaşam Döngüsü – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

Eylem Araştırması Yoluyla Üniversite Boşluğunu Kapatmak

Çalışmamız, daha önce ana hatlarıyla belirtilen sorunları ele almak için yakın zamanda önerilen kurs ortaklıklarının uygulanmasına yönelik farklı ve tartışmalı bir şekilde umut verici bir yaklaşıma odaklandı.

Yaklaşım, şirketlerle yakın ortaklık içinde belirli derslerin, özellikle lisans ve lisansüstü derslerin yürütülmesini içerir. Bu tür kurslar, sınıfta tartışılan kavram ve teorilerin, şirket ortağındaki acil sorunları çözmeye yönelik ekip kursu projelerinde uygulanacağı şekilde tasarlanmıştır.

Bu kurs ortaklıklarının diğer temel özellikleri şunlardır:

• Tüm ekip projeleri tek bir organizasyonda yürütülür. Öğrenci ekiplerinin çalışmak isteyecekleri organizasyonları eğitmen tarafından belirlenen kriterlere göre belirlemesine izin vermek, genellikle farklı öğrenci ekiplerinin farklı organizasyonlarda projeler yürütmesine ve dolayısıyla proje karmaşıklığı, proje kapsamı, ve farklı öğrenci ekipleri arasında kurumsal destek. Bu sorunların öğrenme üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir ve tüm ekip projeleri tek bir organizasyonda yürütüldüğünde önemli ölçüde azalır.

• Potansiyel projeler önceden belirlenir. Öğrenci ekipleri tarafından potansiyel bir projenin belirlenmesi, 14 haftalık bir kursun 5 haftasına kadar sürebilir. İlk 5 hafta boyunca sınıfta kavramlar ve teori işlendiği sürece bunun kabul edilebilir olduğu iddia edilebilir. Ancak, bir projeyi belirlemeye ek olarak, bir öğrenci ekibinin ayrıca organizasyon kültürü, kilit kişiler ve ilgilenecekleri belirli iş süreçleri hakkında bilgi edinmesi gerekir.

Bu, diğer önemli proje faaliyetlerine (örneğin, iş süreçlerinin yeniden tasarımı ve BT uygulaması) çok az zaman bırakarak kolayca 5 hafta daha sürebilir. Bu sorunun çözümü, kursun resmi başlangıcından önce potansiyel projeleri önceden belirlemek ve kursun ilk haftasında öğrenci takımları arasında dağıtmaktır.

• Üst yönetim, kurs ortaklığına bizzat sponsor olur. Çoğu zaman, öğrencilerden kendi şirket sponsorluğundaki kurs projelerini hazırlamaları istendiğinde, projelere sponsor olan kişiler üst düzey yöneticiler değildir.

Sonuç olarak, bir proje sponsoru, bir projenin etkin bir şekilde tamamlanması için gerekli olan donanım ve yazılım satın almalarını veya organizasyonel değişiklikleri onaylama konusunda isteksiz olabilir veya yetkisine sahip olmayabilir. Bu zorluklar, üst yönetim doğrudan ekip projelerine sponsor olduğunda hafifletilir.

Bu özelliklerle kurs ortaklıklarının, geleneksel kurslarda genellikle beklenenin çok ötesinde, öğrencilerden ve eğitmenden önemli miktarda ekstra zaman ve çaba gerektirdiğini belirtmek önemlidir.

Öğrencilerin sınıfta öğrendikleri kavramları ve teorileri uygulamaya ek olarak, gerçek dünya projelerinde (ör., organizasyon kültürü ve siyaset) bulunan sorunlarla nasıl etkili bir şekilde başa çıkacaklarını “anında” öğrenmeleri gerekecektir. Eğitmen ise geleneksel ders verme ve öğrenci mentorluğu görevlerinin yanı sıra proje yönetimi, endüstri-üniversite ilişkisi ve organizasyonlar arası ekip kolaylaştırma sorumluluklarını da üstlenmelidir.


Eylem araştırması nedir
Eylem araştırması örnekleri
Eğitimde eylem araştırması nedir
Eylem araştırması örnek sorular
Eğitimde Eylem araştırması örnekleri
Eylem araştırması nedir nasıl yapılır
Eylem araştırması örnekleri PDF
Eylem araştırması süreci


KURS ORTAKLIĞININ UYGULANMASI

Daha önce tartışılan kurs ortaklığı fikri, Philadelphia şehir merkezinden yaklaşık iki mil uzaklıkta bulunan büyük bir devlet üniversitesi olan Temple Üniversitesi ile 1,5 milyar ABD doları değerinde bir mühendislik ve profesyonel hizmetler şirketi olan Day & Zimmermann, Inc. arasındaki bir işbirliği yoluyla uygulandı. merkezi Philadelphia şehir merkezindedir.

Kurs, Temple’ın Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Bölümünde süreç analizi ve yeniden tasarım konularıyla ilgilenen yeni geliştirilmiş bir kurs olan CIS650 – Süreç Tasarımı ve Bilgi Teknolojisinin pilot versiyonuydu.

Kurs eğitmeni (bu makalenin yazarı), Day & Zimmermann’ın üst düzey yöneticilerinden birine bir mektup göndererek kurs ortaklığını başlattı. Mektupta kurs eğitmeni, şirketin Temple Üniversitesi ile ortaklık yapmak isteyip istemediğini sordu ve ortaklık hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Ortaklık, kurs eğitmeni ve şirketteki üst düzey yöneticilerin katıldığı bir ilk toplantının ardından onaylandı.

Ders projesi öğrencilerin Day & Zimmermann’ın beş iş sürecini sınıfta öğretilen kavramları, teorileri ve teknikleri kullanarak analiz etmelerini ve yeniden tasarlamalarını gerektirdi. Kurs ortaklığı ve ilgili proje, başından itibaren Day & Zimmermann’ın Baş Bilgi Sorumlusu’ndan (CIO) doğrudan destek aldı.

Day & Zimmermann’da doğrudan CIO’ya rapor veren üst düzey bir yöneticiye, kurs eğitmeni ile birlikte projeyi yönetme sorumluluğu verildi. Proje, doğrudan ve dolaylı olarak 30 Day & Zimmermann çalışanını ve 26 Temple öğrencisini içeriyordu.

Öğrenciler, şirketin Philadelphia şehir merkezindeki merkezindeki önemli Day & Zimmermann çalışanlarıyla periyodik olarak bir araya gelen beş süreç yeniden tasarım ekibine ayrıldı. Her ekip bir süreci analiz edip yeniden tasarladı, üç rapor oluşturdu ve kursun sonunda Day & Zimmermann yönetimine sözlü bir sunum yaptı.

Her ekip tarafından oluşturulan ilk rapor, hedeflenen sürecin ayrıntılı bir tanımını içeriyordu; ikincisi, yeniden tasarlanan sürecin ayrıntılı bir açıklaması ve yeniden tasarım kararlarının arkasındaki mantık; ve üçüncüsü, yeni (yeniden tasarlanmış) süreci etkinleştirmek için BT çözümlerinin ayrıntılı bir analizi.

Kurs ortaklığı başlamadan önce, iki ana engelin üstesinden gelinmesi gerekiyordu. İlk olarak, Day & Zimmermann çalışanlarının süreç yeniden tasarlama çabalarına aktif olarak katılmaları bekleniyordu. Bunu yapabilmek için öğrenciler tarafından kullanılan kavramları ve teoriyi anlamaları gerekiyordu. Yine de, bu projede yer alması muhtemel olan Day & Zimmermann çalışanlarının çoğu, öğrencilerle birlikte kursu denetlemek için Temple’a gelemedi.

Ayrıca, Temple öğrencileri ile Day & Zimmermann çalışanlarının bir arada bulunmadıkları göz önüne alındığında, etkileşimlerinin büyük bir kısmı yüz yüze toplantılar dışındaki yollarla gerçekleşmelidir.

Bu iki engelin üstesinden gelmenin çözümü, Day & Zimmermann çalışanlarının tüm kurs materyallerine çevrimiçi olarak erişmesine izin veren parola korumalı bir Web sitesinin geliştirilmesiydi. Web sitesi ayrıca paylaşılan belge alanları, multimedya bileşenleri ve tartışma panoları aracılığıyla Temple öğrencileriyle aralarındaki etkileşimi de destekledi.

KURS ORTAKLIĞI BAŞARILI OLDU MU?

Ortaklık, Day & Zimmermann yönetimi ve çalışanları ile Temple öğrencileri tarafından bir başarı olarak kabul edildi. Yöneticiler, Web sitesi tarafından sağlanan Day & Zimmermann çalışanları ve Temple öğrencileri arasındaki her zaman/her yerde işbirliğini, kurs ortaklığını çok başarılı bir işbirliği çabası yapan kilit unsurlardan biri olarak vurguladılar.

Temple öğrencileri, kursun en olumlu yönlerinden biri olarak gerçek dünya deneyimini vurguladılar. Kursun sonunda doldurulan anonim kurs değerlendirme formlarından birinden alınan bir öğrencinin temsili yorumu bulunmaktadır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir