Gelir ve Eğitim – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Gelir ve Eğitim – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

12 Mayıs 2022 Ailenin gelir düzeyinin eğitime etkisi Eğitimin gelir dağılımına etkisi sosyo-ekonomik düzey ve eğitim 0
Depo Randevu Yöntemi

Alışveriş Davranışı

Web alışverişi sıklığında farklı azınlıklar ve beyazlar arasında hiçbir fark yok gibi görünüyor. Bunun nedeni, “öncü kullanıcılar” için ırkın önemli olmaması mı? kimlerin alışveriş yapması daha olasıdır, yoksa bunun nedeni ticari Web içeriğinin ticari olmayan Web içeriğine göre ırksal ve etnik grupları daha iyi hedeflemesi midir? Önceki araştırmalar, çevrimiçi alışveriş yapmak için arama yapmaktan daha fazla beceri gerektiğini öne sürüyor.

Bununla birlikte, yukarıda belirtildiği gibi, beyazların çevrimiçi bilgi arama olasılığı Azınlıklardan daha fazladır. Daha genel olarak, ticari Web ortamındaki tüketici davranışı karmaşıktır ve yalnızca çok az anlaşılmıştır. Web’deki tüketici davranışındaki farklılıkları ve bunların ticarileştirme üzerindeki etkilerini tam olarak keşfetmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Çok Kültürlü İçerik

Web’deki çok kültürlü içeriğin kapsamını araştıran çalışmalara ihtiyaç vardır. Web arama davranışında farklı azınlıklar ve beyazlar arasındaki boşluk için bir başka olasılık, farklı azınlıkların ilgisini çeken içeriğin yetersiz olmasıdır.

Interactive Marketing News (1997), “Web’de yaklaşık 10 milyon site varken, farklı azınlıklara hedeflenen 500’den az site olduğunu” iddia etti. Ancak, diğerleri Web’in çok kültürlü çeşitliliği hakkında yorum yaptı. Skriloff (1997), “diğer etnik gruplara hitap edecek içeriğe sahip binlerce Web sitesi var. Bu sitelerin çoğu, yüksek kaliteli içerik, grafikler ve stratejik amaçlarla kullanıma hazırdır.”

Topluluk Binası

Siber uzayın farklı bölümleri için farklı kültürel kimlikler var mı? Schement (1997), 2020 yılına kadar Los Angeles, Chicago ve New York gibi büyük ABD şehirlerinin giderek farklılaşan etnik profillere sahip olacağını ve farklı kültürel kimlikler kazanacağını belirtiyor. Önemli bir soru, siber uzay alanları için farklı etnik profillerin olup olmadığıdır.

Üç IDS’deki sorular bu konuyu doğrudan ele almamıza izin vermese de, analizlerimiz çeşitli Web kullanım durumları için farklı etnik profillerin bazı ön kanıtlarını sağlıyor. Örneğin, azınlıkların Web’i okulda ve diğer yerlerde kullanma olasılıkları daha yüksek görünüyor ve bazı durumlarda Web’i işte kullanma olasılıkları daha yüksek. Bunun ne kadarı evde bir PC olmamasından ve ne kadarı henüz varsayımda bulunmadığımız ve araştırmadığımız diğer faktörlerden kaynaklanıyor?

Web, küresel düzeyde topluluk oluşturmayı kolaylaştırmanın yanı sıra, mahalle düzeyinde topluluk oluşturmayı da kolaylaştırır. Schwartz (1996), internetin toplulukları güçlendirmek için bir araç olarak nasıl kullanılabileceğini tartışır.

Anderson ve Melchior (1995), toplulukları güçlendirmek için telekomünikasyonun nasıl kullanılabileceği konusunu gündeme getirmektedir. Bu nedenle, siber uzayın önemli bir yönü olarak ortaya çıkan komşu Web sitelerini bulmayı ve bu Web sitelerinin karşılık gelen fiziksel toplulukların etnik profillerine paralel olmasını beklemeliyiz.

Gelir ve Eğitim

Gelir önemlidir, ancak yalnızca belirli bir noktadan sonra. Hane geliri, İnternet erişimi, kullanım, ev bilgisayarı sahipliği ve işyerinde PC erişimindeki ırk farklılıklarını açıklar. Genel erişim ve kullanım açısından, daha yüksek hane geliri, bilgisayara erişimi olumlu yönde etkiler. Ancak daha düşük gelirlerde, beyazlar ve Azınlıklar arasında erişim ve kullanımdaki boşluklar vardı ve artıyordu.

Düşük gelirli insanların, özellikle de Azınlıkların erişimini sağlamak için en etkili olabilecek çabaları belirlemek için araştırma gereklidir. Eğitimde durum farklıdır. Gelirde olduğu gibi, artan eğitim seviyeleri erişimi, Web kullanımını, PC sahipliğini ve işyerinde PC erişimini olumlu yönde etkiler. Bununla birlikte, beyazların İnternet’e erişme ve interneti kullanma ve bir ev bilgisayarına sahip olma olasılıkları Azınlıklardan daha fazladır ve bu boşluklar eğitim farklılıkları kontrol edildikten sonra bile devam etmektedir.


Eğitimin gelir dağılımına etkisi
Ailenin gelir düzeyinin eğitime etkisi
Google Akademik
sosyo-ekonomik düzey ve eğitim
Ailenin sosyo ekonomik durumu nedir
ailenin sosyo-ekonomik durumunun çocuğun okul


Politika sonuçlarının dikkatlice düşünülmesi gerekiyor: Tüm İnsanların bilgi devrimine katılımını sağlamak için, Azınlıklar için eğitim fırsatlarını geliştirmek kritik önem taşıyor. Bunun en iyi nasıl başarılabileceği açık bir araştırma sorusudur.

İnternet kullanımındaki dijital uçurumun sivil toplum üzerindeki sonuçlarının ciddi olması bekleniyor. Tıpkı A.J. Basın özgürlüğü için gözlenen Liebling, İnternet, ekonomik fırsat eşitliği ve demokratik iletişim sağlayabilir, ancak yalnızca erişimi olanlar için. İnternete eşit erişimi olmayan toplumumuzun önemli bir kesimi Ulusal firmaları rekabetçi tutmak için teknolojik beceriler isterse, Birleşik Dünya ekonomisi de risk altında olabilir.

Bu bulgular için geniş politika çıkarımları göz ardı edilmemelidir. Politika yapıcılar, gerçekten ihtiyacı olanları belirleyerek, bu dezavantajlı bilgilere ihtiyatlı ve verimli bir şekilde destek hedefleyebilir.

Yalnızca bu noktaya ulaşıldığında, Çevrimiçi Hizmetlere erişmek isteyenlerin konaklaması mümkün olabilir. Ancak, tüm bu tür hanelere bağlantı anında gerçekleşmeyecektir; bunun yerine, yeni elektronik çağda genel halk için geleneksel bilgi erişimi sağlayıcıları, devlet okulları ve kütüphaneleri tarafından üstlenilecek çok önemli bir rol vardır.

Bu ve diğer “topluluk erişim merkezleri”, en azından geçici bir süre boyunca, aksi takdirde böyle bir erişime sahip olmayabilecek herkese elektronik erişim için bir araç sağlayabilir. Kamu “güvenlik ağlarını” içeren politika yönergeleri, Çevrimiçi Hizmetlere bağlanmak isteyen tüm haneleri bağlamaya yönelik uzun vadeli stratejiyi tamamlayacaktır.

ABD’deki ve denizaşırı ülkelerdeki hemen hemen her üniversite, son 10 yılda bilgi teknolojisi (BT) kurslarına ve programlarına olan talepte önemli bir artış gördü. Bu talebin kaynağında, şirketler teknoloji endüstrisinde olsun ya da olmasın, çoğu şirkette kalifiye BT uzmanlarına sürekli artan ihtiyaç yatmaktadır.

Yukarıdaki pratik motivasyon göz önüne alındığında, üniversite BT kurslarının endüstrinin temel ihtiyaçları ile yakından uyumlu olması beklenebilir. Bununla birlikte, BT alanında endüstri ve akademi arasındaki uçurum, bazı belirtilerle kanıtlandığı üzere, daralmak yerine genişliyor gibi görünüyor:

(a) mezun olduklarında “gerçek dünya” BT deneyiminin eksikliğinden şikayet eden öğrenciler; (b) üniversitelerin öğrencileri kurumsal BT yönetiminin zorluklarına ve karmaşıklığına hazırlamadığına işaret eden sektör temsilcileri; ve (c) araştırmalarıyla ilgili ancak BT uzmanlarının karşılaştığı günlük gerçeklikten çok uzak olan fakülte öğretim konularıdır.

Yukarıdaki sorunlu durumu ele almanın bir yolu, sanayi-üniversite ortaklıkları kurmaktır. Bu tür ortaklıklar, özellikle araştırma üniversitelerini içerenler, oldukça uzun bir süredir olağandı ve muhtemelen yükselişte.

Ekonomik sektör veya endüstriden bağımsız olarak, endüstri-üniversite ortaklıklarının büyük çoğunluğu, ağırlıklı olarak firmaya özel uygulamalı araştırmaları içeren araştırma ortaklığı tipindedir. Bu tür bir ortaklıkta, endüstri ortağından araştırma hizmetleri ve teknoloji transferi şeklinde “entelektüel beygir gücü” karşılığında finansman alınır.

Çok daha az yaygın olan bir endüstri-üniversite ortaklığı türü, burada bir araştırma projesi veya programından ziyade normal bir üniversite kursu (veya bir dizi kurs) etrafında dönen kurs ortaklığı olarak adlandırdığımız şeydir.

Bu tür ortaklıklarda, endüstri ortağı, öğrencilerin sınıfta öğrendikleri kavramları ve teoriyi endüstri ortağının bazı temel sorunlarının çözümüne uygulamalarının beklendiği bir veya daha fazla kursa sponsor olmayı kabul eder. Öğrenciler, mezun olduktan sonra katılmaları muhtemel olan sektörle doğrudan iletişimin yanı sıra kurs sırasında kurabilecekleri profesyonel ilişkilerden de yararlanırlar.

Bu makale, her ikisi de merkezi Philadelphia’da bulunan büyük bir mühendislik ve profesyonel hizmetler şirketini ve bir devlet üniversitesini içeren bir kurs ortaklığını tartışmaktadır. Ders ortaklığına yönelik bir eylem araştırması çalışması temel alınır.

Tipik eylem araştırması çalışmaları gibi, bizimki de araştırma müşterilerine bir hizmet sağlamayı ve aynı zamanda Web tabanlı işbirliği teknolojilerinin kurs ortaklıkları üzerindeki etkisinin keşifsel bir araştırmasını gerçekleştirmeyi amaçladı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir