ARAŞTIRMA GÜNDEMİ GELİŞTİRME – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

ARAŞTIRMA GÜNDEMİ GELİŞTİRME – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

11 Mayıs 2022 Araştırmanın amacı nedir Araştırmanın varsayımları nedir Gündem belirleme kuramı nedir 0
Muhasebe ve Bilgi Sistemleri  – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

ARAŞTIRMA GÜNDEMİ GELİŞTİRME

Şimdi daha fazla tartışma için bir dizi noktayı gündeme getiriyoruz. Bu sorunların erişime ve dijital uçurumun gelişmekte olan dijital ekonomi üzerindeki etkisine ilişkin en acil yanıtlanmamış soruları temsil ettiğine inanıyoruz.

Evdeki Bilgisayarlar

Önceki araştırmalar, okullarda İnternet erişimindeki eşitsizliklerin devam ettiğini gösterse de, burada incelenen araştırma, evde İnternet erişimindeki eşitsizliklerin daha da sorunlu olabileceğini öne sürüyor. Evde internete erişimin rolü çok daha açık bir şekilde anlaşılmalıdır. Beyazların İnternet’e erişimleri olması ve Web’i şimdiye kadar Azınlıklardan daha fazla kullanmaları daha olasıdır ve bu boşluklar zamanla artıyor gibi görünmektedir.

Derinlemesine araştırma yaparak, tanım gereği erişimi olan son Web kullanıcıları arasında, Web kullanımındaki boşlukların zamanla azaldığını keşfettik.

Zaman içinde, beyazlar ve Azınlıklar arasında Web’i ne kadar yakın zamanda, ne sıklıkta veya çevrimiçi olarak geçirdikleri süre konusunda hiç fark yok veya çok az fark var gibi görünüyor. Farklı azınlıklar ve beyazlar arasındaki genel Web erişimi ve kullanımındaki boşluklar, evde bir bilgisayarın bulunup bulunmadığından kaynaklanıyor gibi görünmektedir.

Evde, işte, okulda veya başka bir yerde kişisel bir bilgisayara erişim önemlidir, çünkü şu anda bireylerin İnternet’e erişebildiği baskın mekanizmadır. Erişimin kullanıma dönüştüğüne inanıyoruz.

Genel olarak, bir ev bilgisayarına sahip olan bireylerin Web’i kullanma olasılığı diğerlerinden çok daha fazladır. Bu, özellikle Azınlıklar için, evde bilgisayar sahipliğini ve televizyon üzerinden İnternet erişimi sağlayan ucuz cihazların benimsenmesini teşvik eden programların agresif bir şekilde takip edilmesi gerektiğini göstermektedir.

Morrisette (1999), 2003 yılına kadar Amerika Birleşik Devletleri’ndeki tüm hanelerin yarısından fazlasının internete erişimi olacağını, ancak PC penetrasyonunun hanelerin %60’ında durabileceğini tahmin ediyor. Ev bilgisayarlarının ve ilgili teknolojilerin bireysel düzeyde benimsenmesini ve ayrıca İnternet’in hem ev içinde hem de dışında benimsenmesini neyin motive ettiğini anlamak için araştırma gereklidir.

Ek olarak, ev bilgisayarı sahipliğinin İnternet erişimi ve kullanımı üzerindeki uzun vadeli etkisini anlamak için araştırma yapılması gerekmektedir. Katz ve Aspden (1997), insanları internete tanıtmada sosyal ve iş ağlarının rolünü araştırdı. İnsanların internetle tanışmasının başlıca üç yolu 1) arkadaşlar veya aile tarafından öğretildi, 2) işte öğrenildi ve 3) kendi kendine öğretildi.

Resmi kurslar, insanların internetle tanışmasının en az bahsedilen yoluydu. Uzun süreli İnternet kullanıcılarının büyük olasılıkla işte öğrenmiş olmaları; son İnternet kullanıcıları için arkadaşlar/aile ve kendi kendine eğitim aynı derecede önemliydi. Bu sonuçlar, Web kullanımını teşvik etmede evde bir bilgisayarın varlığının veya ev dışındaki yerlerden Web’e erişim fırsatının önemini pekiştirmektedir.


Araştırmanın kapsamı ne demek
Araştırmanın amacı nedir
Bilimsel araştırmanın amacı ve önemi
Sayıltı nedir örnekleri
Araştırmanın varsayımları nedir
Gündem belirleme kuramı nedir
Gündem BELİRLEME KURAMI örnekleri
Bir araştırma problemi örneği


Beyazlar ve Afrikalı-Amerikalılar arasındaki Web kullanımındaki bu uçurumu azaltmanın önemine ilişkin içgörü, Anderson ve Melchior’un enformasyonun yeniden çizilmesi konusundaki tartışması tarafından sağlanmaktadır. Bilginin yeniden çizilmesi, azınlıkların bilgi ihtiyaçlarını karşılamanın ekonomik ve sosyal değerlerine karşı tartıldığı durumlara sürülmesi anlamına gelir.

Azınlık açısından bu hem bir erişim sorunu hem de bir ayrımcılık biçimidir. Yeni bilgi teknolojileri, telefon gibi özel iletişim araçları veya televizyon gibi eğlence araçları değildir. Sosyal seçimler yapmak ve sadece dünyadaki değil, aynı zamanda yakın çevrelerindeki gelişmeleri takip etmek için gerekli olan bilgi kaynaklarına doğrudan erişim sağlarlar.

Mahallelere gerektiği gibi hizmet verilmedikçe, bu dezavantajlı grupların çoğu için bilgilerin yeniden çizilmesinin bir yolu yoktur. Bu konuyla ilgili araştırma garantilidir.

Beyazlar ve Azınlıklar arasında medya kullanımında daha fazla araştırmayı hak eden ilginç farklılıklar da var. Örneğin, Azınlıklar arasında evde bilgisayar sahibi olma oranı sabit ve hatta azalıyor olsa da, Azınlıklar için kablo ve uydu anteni penetrasyon oranları çarpıcı biçimde artıyor. Asgari olarak, bu sonuçlar Azınlıkların kablolu modemler ve uydu teknolojisi aracılığıyla İnternet erişimi için beyazlardan daha kısa sürede daha iyi umutlar sağlayabileceğini göstermektedir.

Ev Dışında Web Kullanımı

Ev bilgisayarı sahipliğindeki boşluklara ek olarak, okul, işyeri ve diğer yerler de dahil olmak üzere ev dışındaki yerlerde farklı İnternet erişiminin etkilerinin açıkça anlaşılması gerekir. Araştırmalar, ek erişim noktalarının kullanımı teşvik ettiğini gösteriyor.

Özellikle evde erişimi olmayan bireyler için, çoklu erişim noktalarının Web kullanımı üzerindeki etkisini anlamak için daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir. Bell Atlantic’in Union City’deki çabaları ve Bill Gates’in kütüphaneye internet erişimi sağlamak için 200 milyon dolarlık bir hediye açıklaması gibi kamu-özel girişimleri doğru yönde atılmış bir adımdır.

Ayrıca “topluluk ağları ve kamu erişim terminallerinin azınlık toplulukları için büyük bir potansiyel sunduğu” da kaydedilmiştir. Ayrıca, E-oranlı fonların yakın zamanda piyasaya sürülmesi, araştırmacıların, erişim olasılığı en düşük olanlar arasında Web kullanımını teşvik etmede önemli olan faktörleri anlamaları için önemli bir fırsat sunmaktadır.

Okul Web Kullanımı

Diğer konumlara kıyasla okullarda Web erişiminin rolü açıkça anlaşılmalıdır. Öğrenciler, özellikle evlerinde bilgisayarlar olduğunda, en yüksek düzeyde İnternet erişimi ve Web kullanımından yararlanırlar. Bununla birlikte, beyaz öğrencilerin İnternet’e erişme ve kullanma konusunda Azınlık öğrencilerine göre hala daha olasıdır ve bu boşluklar zamanla devam eder. Gerçekten de bulgularımız, özel üniversitelerde ve azınlık devlet kolejlerinde öğrencilerin İnternet kullanımını karşılaştıran istatistiklerle yakından paraleldir.

Educational Testing Service (1997) tarafından yakın zamanda yayınlanan bir raporun netleştirdiği gibi:

• Farklı türdeki eğitim teknolojilerine erişimlerinde okullar arasında büyük farklılıklar vardır.
• Yoksul ve yüksek azınlık okullarına giden öğrencilerin çoğu teknoloji türüne diğer okullara devam eden öğrencilere göre daha az erişimleri vardır.
• Tüm okullarımızı “teknoloji açısından zengin” hale getirmek yaklaşık 15 milyar dolara, yani öğrenci başına yaklaşık 300 dolara mal olacak.

Bu, şu anda teknolojiye harcadığımızın beş katı, ancak toplam eğitim harcamasının yalnızca %5’i. Anderson ve Melchior (1995), uygun eğitim eksikliğini teknolojiye erişim ve benimsemenin önündeki önemli bir engel olarak belirtmiştir. İnsanlar teknolojileri kullanma konusunda uygun şekilde eğitilmedikçe, teknolojiye erişim pek bir anlam ifade etmez. Verilerimiz, donanım/ağ bağlantılarının kalitesi veya okul tarafından sağlanan bilgi teknolojisi eğitiminin kalitesi ile ilgili değildir.

Arama Davranışındaki Farklılıklar

Web arama davranışında farklı azınlıklar ve beyazlar arasındaki boşluğun nedenlerinin açıkça anlaşılması gerekir. Bu tür farklılıkların, çevrimiçi ticari çabaların nihai başarısı için önemli etkileri olabilir. Beyaz Web kullanıcılarının ürün veya hizmetle ilgili bilgileri aradıklarını bildirme olasılığı Azınlıklardan daha fazladır.

Bir olasılık, NetNoir ve Black Entertainment Television gibi sitelere rağmen, genel amaçlı arama aracılarının, azınlık kullanıcıları için çekici olan Web içeriğini bulmanın etkili bir yolu olarak algılanmayabilmesidir. Bu, ırksal/etnik grupların çıkarlarını hedefleyen arama motorlarının ve portalların geliştirilmesini önerir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir