Teknolojik Programların İçeriği – Eğitim ve Teknoloji – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Teknolojik Programların İçeriği – Eğitim ve Teknoloji – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

15 Eylül 2021 Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği ekşi Eğitim Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans Eğitim Teknolojileri Yüksek Lisans dersleri Eğitim teknolojileri yüksek lisans ekşi Eğitim Teknolojileri Yüksek Lisans ne ise yarar Eğitim Teknolojileri Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim Eğitim Teknolojileri yüksek lisans yapanlar Eğitim Teknolojisi Doktora Programı 0
Yabancı Dil Teknolojileri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

Teknolojik Programların İçeriği

Yüksek öğrenim şu anda yeni durumlara uyum sağlama zorluğuyla karşı karşıya. Böyle bir zorluğun tezahürlerinden biri, bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) eğitim süreçlerine ve öğretme ve öğrenme modellerine dahil edilmesinin etkisidir. Özellikle, burada sunulan deneyim, UOC’nin bir lisansüstü programı bağlamında bir sanal öğrenme ortamında bir RPEL programının uygulanmasına ilişkin belirli bir vakanın tekil doğası ve karmaşıklığının incelenmesinden oluşur.

1994 yılındaki kuruluşundan bu yana, Katalonya Açık Üniversitesi, mevcut olmayan eğitim sunmaya yöneliktir. Eğitim modeli, öğrencilere fiziksel olarak bir sınıfta bulunmalarını veya zaman açısından diğerleriyle çakışmalarını gerektirmeden öğrenebilmeleri için gerekli kaynakları ve araçları sağlayan İnternet tabanlı bir metodoloji etrafında döner. 

Bu, ortak sanal alanlarda bilgi alışverişi yoluyla sanal bir öğrenme sürecine yol açan ICT’lerin yoğun kullanımı ile elde edilir. Sonuç olarak, akademik hedefler, zaman veya mekanda çakışmaya bağlı olmayan, esnek, sürekli bir şekilde gerçekleştirilir.

Öğrenci, UOC’nin pedagojik modelinin merkezidir. Özel olarak uzman danışmanlardan, akademik konularda tavsiye veren öğretmenlerden, uyarlanmış formatlara sahip didaktik materyallerden ve sürekli değerlendirme sisteminden oluşan diğer kilit unsurlar, öğrencinin öğrenmesini kolaylaştırmak için öğrencinin gereksinimlerine göre düzenlenir.

Buna ek olarak, bir dizi destek sistemi, dijital kütüphane, bilgileri güncel tutan yazılımlar ve sanal sınıflar aracılığıyla etkileşim ve katılım dinamikleri gibi akademik etkinliği mümkün kılmaktadır. Bu sanal ortamda sosyal ve akademik ilişkiler, üniversite camiasının entegrasyonunu kolaylaştıracak ve öğretim faaliyetine değer katacak şekilde kurulmaktadır.

UOC’nin öğrenci tabanlı modeli, RPEL felsefesiyle iyi uyum sağlar. Callis’in belirttiği gibi: “APEL’in ayırt edici özelliklerinden biri, bireysel öğrenci etrafında tasarlanmış olmasıdır. Hiçbir iki kişi aynı deneyimlere sahip değildir, bu nedenle iki kişi aynı öğrenme profilini sunmayacaktır. Bu nedenle, bir APEL hizmeti, tanımı gereği müşteriye odaklanmalıdır: aksi takdirde, bir APEL değildir”. Öğrenciye odaklanan bir kültürün varlığı, o zaman, UOC’de RPEL’in uygulanması için değerli bir itici ajandı.

UOC modelini mevcudiyet temelli HE’den ayıran yönlerden biri, sanal eğitimin ilgili çalışma alanında teknoloji kullanımını teşvik etmesidir. Teknolojik yeterlilik günümüzde tüm YÖ programlarındaki kritik, genel yeterliliklerden biri ve işgücünün ortak bir gereksinimi olduğundan, UOC’deki sanal eğitimin söz konusu özelliği mezunların iş piyasasına sorunsuz bir şekilde girişini teşvik etmektedir.

RPEL programı, öğrencilerin ihtiyaçlarına en uygun derslere erişmelerini sağlayan bir müfredat olarak yapılandırılmış 36 kredilik (540 saatlik) bir program olan UOC’deki İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisansında (HRM) uygulanmıştır. Aynı zamanda, sonunda yüksek lisans diplomasına götüren aşamalı derecelerin elde edilmesini kolaylaştırır.

İKY’de Yüksek Lisansın amaçlarından biri, öğrencilerin yetenekleri ile mevcut veya gelecekteki işlerinin gereksinimleri arasındaki uyumu geliştirmektir. Buna göre, oluşturulmasından itibaren, İKY’de Yüksek Lisans’ın eğitim içeriği, belirli görevlerin etkin bir şekilde yerine getirilmesine izin veren bilgi ve becerilere atıfta bulunarak mesleki yeterlilikler açısından tanımlanmıştır.

İlgili öğrenme çıktıları, İKY alanındaki belirli profesyonel profillerle ilgili olan dört derste gruplandırılmıştır. Daha sonra açıklanacağı gibi, her bir kursun mesleki yeterliliklerle doğrudan bağlantısı, İKY’de Yüksek Lisans’ta RPEL’in uygulanmasını büyük ölçüde kolaylaştırdı.

Ayrıca, her ders yarı bağımsız birimler halinde modülerleştirilmiştir. Bu aynı zamanda RPEL’in uygulanmasını da destekledi, çünkü öğrencilerin yalnızca önceki öğrenme kanıtlarını oluşturmadıkları modülleri almalarını mümkün kıldı.

Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği ekşi
Eğitim Teknolojisi Doktora Programı
Eğitim teknolojileri yüksek lisans ekşi
Eğitim Teknolojileri yüksek lisans yapanlar
Eğitim Teknolojileri Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim
Eğitim Teknolojileri Yüksek Lisans dersleri
Eğitim Teknolojileri Yüksek Lisans ne ise yarar
Eğitim Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans

UOC’de RPEL Programının Uygulanması

UOC’deki RPEL programı, İspanyol Kalite Güvence Kuruluşları tarafından Üniversite Sistemi için önerildiği gibi lisansüstü çalışmalarla sınırlıdır, ancak lisansüstü çalışmalara kolayca uyarlanabilir. Pilot program, üniversitenin tüm lisansüstü derslerini kapsayacak bir projenin ilk adımı olarak çevrimiçi İKY’de Yüksek Lisans dersinde uygulandı.

 

 

Deneyimin geliştirilmesi, sanal eğitime uygulanan bir metodolojinin tanımlanmasına ve uygulanmasına dayanıyordu; bu, eğitime dahil edildikleri sırada öğrencilerin bilgi, beceri ve yeteneklerini tanımanın bir aracı olarak yeterliliklerin bütünleştirilmesine izin veriyordu. program. Buradaki fikir, projenin, sürecin merkezi özelliği ve ana unsuru olarak potansiyel öğrenciye odaklanmasıydı.

Bu projenin konseptinde RPEL, “öğrencilerin mesleki faaliyetleri sırasında, belirli projelere katkıda bulunurken veya diğer deneyimler yoluyla edindikleri yeterliliklere dayalı olarak akademik kredi elde etmelerini mümkün kılan araç” olarak tanımlandı. Bu nedenle, deneyimsel öğrenme, sertifikalı öğrenmeyi bir kenara bırakarak, tanınma amacıydı.

Program aşağıdaki hedeflere ulaşmayı amaçladı:

  • Mesleki deneyim yoluyla edinilen bilginin akademik akreditasyonunu mümkün kılmak.
  • Akademik olmayan bir bağlamda edinilen bilgi ve becerileri geliştirmek ve onlara değer kazandırmak.
  • UOC’de lisansüstü eğitime farklı bir özellik kazandırmak.
  • Lisansüstü derecelerde yetkinliğe dayalı bir tasarımı teşvik etmek.
  • Lisansüstü eğitimde uygulamalı oryantasyonu pekiştirmek
  • Profesyonel gereksinimlere cevap vermek, böylece üniversite ve iş ortamı arasındaki ilişkiyi güçlendirmek.

Programın Temel Unsurları

Öğrenci için RPEL, deneyimleri tanımlamayı, bunlar üzerinde düşünmeyi, bunlarla ilişkili öğrenmeyi tanımlamayı ve söz konusu öğrenmenin kanıtını sağlamayı içerir. Eğitim sağlayıcının rolü, öğrenciyi etkin bir şekilde desteklemek ve tanıma sürecini açık ve tutarlı bir şekilde yönetmektir.

Tüm RPEL programlarının dört temel unsuru, yani bunlara dahil edilecek ders içeriği, değerlendirilecek öğrenme çıktıları, kullanılacak değerlendirme yöntemi ve uygulanacak değerlendirme kriterlerini tasarlaması ve koordine etmesi gerekir. Bu bölüm, UOC programındaki bu unsurların tanımını inceleyecektir.

Tanınabilir Kurs İçeriğinin Seçimi

Pilot RPEL programına, “İnsan Kaynakları Yönetim Teknikleri” adı verilen birinci seviye uzmanlık kursuna tek bir İKY Yüksek Lisans dersi dahil edildi. Ayrıca, söz konusu dersin tüm içeriğinin önceki öğrenmelerle “değiştirilmesi” mümkün değildi. Birimlerin veya modüllerin (ve ilgili kredilerin) seçimi için oluşturulan kriterler aşağıdaki gibidir:

  • Program, uzmanlaşmanın bağlamsallaştırılmasına ve grubun geri kalanıyla etkileşimin başlamasına izin veren giriş birimi için geçerli değildir.
  • Yetkinliklerin geliştirilmesini mümkün kılan birimler kurum tarafından sağlanan katma değer olarak kabul edildiğinden tanınmamıştır.
  • Program, bu şekilde geliştirilen yetkinlikler ile profesyonel bir ortamda kazanılanlar arasında açık bir denkliğin olduğu birimlere uygulandı. Buna karşılık, söz konusu ilişki, katılımcı tarafından uygun kanıtların sağlanmasını kolaylaştırdı.

Akademidelisi ailesi olarak, Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği ekşi,Eğitim Teknolojisi Doktora Programı,Eğitim teknolojileri yüksek lisans ekşi,Eğitim Teknolojileri yüksek lisans yapanlar,Eğitim Teknolojileri Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim,Eğitim Teknolojileri Yüksek Lisans dersleri,Eğitim Teknolojileri Yüksek Lisans ne ise yararEğitim Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans gibi pek çok alanda sizlere destek vermekteyiz.

Siz de bu aileyle tanışmak istiyorsanız iletişim adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz.

 

Herhangi Bir Alan Bulunamadı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir