Teknoloji Etkisi – Eğitim ve Teknoloji – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Teknoloji Etkisi – Eğitim ve Teknoloji – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

15 Eylül 2021 Bilim ve teknoloji hayatımızı nasıl etkiler Teknoloji hayatımızı nasıl etkiler Teknolojinin gelişim Süreci Teknolojinin gelişimi Teknolojinin hayatımıza olumlu ve olumsuz etkileri Teknolojinin insan hayatına etkileri e ödev Teknolojinin insan Yaşamına Etkileri Kompozisyon Teknolojinin olumsuz etkileri 0
Amortisman Süresi

Çevrimiçi Lisansüstü Eğitimde Önceki Deneyimsel Öğrenmenin Tanınması

UOC’de İnsan Kaynakları Yönetiminde Ustanın Deneyimi

Bilgi toplumu ve ekonomisinin gelişimi, yeni eğitim ve öğrenim gereksinimleri ortaya çıkarmıştır. Özellikle çapraz yetkinliklere ve kalıcı öğrenme olanağına ek olarak gelişmiş bir teknik ve bilimsel eğitime ihtiyaç vardır. Kalıcı veya yaşam boyu öğrenmeye olan bu ilgi, Avrupa Komisyonu tarafından Ayarlama Projesinde açıkça belirtilmiştir.

Bilginin edinilmesinde tüm kişisel bağlamların uygunluğu ve tanınmasına duyulan ihtiyaç, genel olarak önceki öğrenmenin tanınması veya değerlendirilmesi olarak adlandırılan çeşitli uygulamalarda doruğa ulaşır. Bu prosedürler, bir kişinin akademik bağlamla ilgili olması gerekmeyen, önceki deneyimler yoluyla edindiği bilgi ve becerilerin resmi değerlendirmesini içerir.

Söz konusu değerlendirme sonucunda, değerlendirmeyi üstlenen eğitim kurumu, bir eğitim programına erişim, muafiyet veya bir eğitim kursunda ileri derece veya bir akademik ödül için sertifika veya kısmi kredi verebilir.

Böyle bir değerlendirmeden sonra kredi verildiğinde, RPL aynı zamanda önceki öğrenmenin “akreditasyonu” olarak da adlandırılır. Bu nedenle, RPL’nin temel özelliği, “[deneyimsel] öğrenmenin kazanılana eşit değerde kredilendirilmesidir. daha geleneksel öğretme ve öğrenme durumlarında”.

RPL, farklı öğrenme türlerinin tanınmasını kapsayabilir. Bu anlamda RPL içinde iki ana kategoriyi ayırt etmek mümkündür:

  • Bir eğitim kurumu veya başka bir eğitim/öğretim sağlayıcısı tarafından ilgili sertifikanın verildiği öğrenime atıfta bulunan, öncelikli sertifikalandırılmış öğrenmenin (RPCL) tanınması.
  • Deneyim yoluyla edinilen onaylanmamış öğrenmeyi ifade eden önceki deneyimsel öğrenmenin (RPEL) tanınması. Bu tür bir öğrenme, günümüzün “bilgi toplumu”nda dikkat çekmektedir, ancak İspanyol yüksek öğretim (HE) sistemi genelinde sistemleştirmeden hala yoksundur.

RPCL geleneksel olarak HE’de RPEL’den daha başarılı olmuştur, “üniversitelerin sertifikalı öğrenmeye yaklaşımlarında deneyimsel öğrenmeye göre daha az temkinli görünmesiyle” ilgilidir.

Örneğin, İspanyol üniversitelerinde, diğer YÖ kurumlarında edinilen öğrenmeyi tanıyan bu tür köklü programlar vardır, oysa RPEL’deki deneyim yalnızca anekdottur.

İspanya’da RPEL, yeni lisansüstü çalışmaların geliştirilmesi için gündemin bir parçasıdır. Üniversitelerin yeni resmi lisansüstü ders başvurularında önceki öğrenmenin tanınması ve akreditasyonu için kriterlere yer vermeleri önerilmektedir. Bu, Mayıs 2005’te Avrupa Yüksek Öğretimden Sorumlu Bakanlar Konferansı’nın Bergen Bildirisinde ́ onaylanan hedefleri yansıtmaktadır.

İlk olarak 1970’lerde ABD’de “Deneyimsel Öğrenmenin İşbirlikçi Değerlendirmesi” başlıklı bir araştırma projesi olarak başlayan RPEL, şu anda bir dizi OECD ülkesinde uygulanmaktadır.

Ancak, uygulanması farklı eğitim seviyelerinde eşit olmayan bir hız izlemiştir. Tight’ın belirttiği gibi, “APL ve APEL, esnekliği geliştirmenin bir başka yolu olarak görüldükleri ileri eğitime doğru yol almış olsalar da, yüksek öğretimde henüz bu kadar geniş çapta kabul görmüş değiller”.

Teknoloji hayatımızı nasıl etkiler
Teknolojinin insan hayatına etkileri e ödev
Bilim ve teknoloji hayatımızı nasıl etkiler
Teknolojinin insan Yaşamına Etkileri Kompozisyon
Teknolojinin hayatımıza olumlu ve olumsuz etkileri
Teknolojinin gelişim Süreci
Teknolojinin gelişimi
Teknolojinin olumsuz etkileri

Yükseköğretim kurumlarında RPEL’in bu küçük kullanımı, bu tür programların uygulandığı üniversiteler tarafından iddia edildiği gibi, çeşitli paydaşlara sağladığı faydalarla çelişmektedir.

RPEL, daha ileri ya da HE’ye erişmek veya geri dönmek ve yaşamları boyunca edindikleri zengin bir bilgi birikimini getirmek isteyen yetişkin öğrenciler için özellikle yararlıdır. Bu geleneksel olmayan öğrenciler, iş ve aile ile ilgili diğer sorumluluklara zaman ayırdığı için çevrimiçi öğrenmenin esnekliği sayesinde genellikle daha kolay ele alınır.

Sonuç olarak, çevrimiçi üniversiteler RPEL programlarının genişletilmesi için doğal ortam gibi görünmektedir. Ancak, çevrimiçi RPEL ile ilgili bilimsel makaleler neredeyse yoktur ve yalnızca bazı konferans bildirileri bu konu hakkında ek bilgi sağlar.

Ayrıca, iş alanı deneyimsel öğrenme için yüksek potansiyele sahip bir alan olmasına rağmen, literatürde hemşirelik veya öğretmenlik gibi diğer alanlara kıyasla çok az ilgi görmüştür.

Bu bölüm, RPEL literatüründe tespit edilen boşlukları, özellikle yönetim eğitimi veya çevrimiçi programlar gibi belirli eğitim ortamlarında RPEL programlarının uygulanmasına ilişkin kılavuzların eksikliğini gidermeye katkıda bulunmaya çalışır. Bir İspanyol sanal üniversitesinde geliştirilen RPEL programı, iş alanında çevrimiçi lisansüstü eğitimde RPEL’in tasarımı ve uygulanması üzerine daha fazla düşünmenin temeli olarak makale boyunca kullanılacaktır.

İlk bölüm, RPEL için merkezi bir teorik temel olarak yeterliliklerin rolünü açıklamaktadır. UOC’deki RPEL programının bağlamı ve özellikleri aşağıda açıklanmıştır. Program tasarımının temel unsurlarına ve uygulanmasının pratik yönlerine özel önem verilir. Son olarak, programın sonuçları değerlendirilir ve genel sonuçlar ve ileri araştırmalar için öneriler tartışılır.

Akademidelisi ailesi olarak, Teknoloji hayatımızı nasıl etkiler,Teknolojinin insan hayatına etkileri e ödev,Bilim ve teknoloji hayatımızı nasıl etkiler,Teknolojinin insan,Yaşamına Etkileri Kompozisyon,Teknolojinin hayatımıza olumlu ve olumsuz etkileri,Teknolojinin gelişim Süreci,Teknolojinin gelişimi,Teknolojinin olumsuz etkileri gibi pek çok alanda sizlere destek vermekteyiz.

Siz de bu aileyle tanışmak istiyorsanız iletişim adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz

RPEL’in Odak Noktası Olarak Yetkinlikler

RPL, söz konusu sonuçlara götüren resmi yollar yerine öğrencinin elde ettiği öğrenme kapasitesini kabul ettiğinden, öğrenme sonuçları etrafında dönen bir yaklaşıma dayanmaktadır.

Sonuç olarak RPEL programları, öğrenmenin çalışma, eğitim, okuma, seyahat, topluluğa katılım ve aile sorumlulukları gibi farklı türden deneyimler yoluyla gerçekleştiğini, ancak deneyimle otomatik olarak gelmediğini ve kişiden kişiye farklılık gösterebileceğini kabul eder.

Öğrenme çıktıları genellikle yeterlilikler veya beceriler ve yeterlilikler açısından ifade edilir. Ayarlama Projesinde, yeterlilikler, bir kişinin belirli bir görevi yerine getirebilme düzeyini veya derecesini tanımlayan niteliklerin (bilgi ve bunun tutumlara, becerilere ve sorumluluklara uygulanmasına ilişkin olarak) bir bileşimi olarak anlaşılır.

Bu bağlamda, bir yetkinlik veya bir dizi yetkinlik, bir kişinin belirli bir kapasiteyi veya beceriyi uygulamaya koyması ve bunu yapabileceğini gösterebildiği bir görevi yerine getirmesi anlamına gelir. değerlendirilmesi gereken başarı düzeyi.

Ayarlama Projesinin tanımlarını takiben, UOC’deki RPEL programı gerçekleştirilebilecek ve değerlendirilebilecek bir dizi unsuru içerecek yeterliliklere sahipti:

  • Teknik yeterlilik (bilme ve anlama): akademik bir alanda teorik bilgi.
  • Metodolojik yeterlilik (ne yapacağını bilme): bilginin belirli durumlara pratik ve operasyonel olarak uygulanması; akademik bir disiplinle ilgili görevleri tam olarak yerine getirme yeteneği.
  • Tutumlar ve değerler (kendini nasıl idare edeceğini bilmek): değerler, sosyal bir bağlamda başkalarını algılamanın ve onlarla birlikte yaşamanın ayrılmaz bir unsurudur.

Bir kişi bir yeterliliğe ne sahiptir ne de sahip değildir, ancak ona değişen derecelerde hükmeder, yani yeterliliğin üç unsuru bir süreklilik üzerine yerleştirilebilir.

RPEL programları, belirli bir disiplin veya profesyonel alanla ilgili olarak her üç yeterlilik biçiminin tanınmasına ve değerlendirilmesine odaklanır. Aday öğrencilerin kanıt göstermesi gereken yeterlilikleri açıkça tanımlamak, bu nedenle RPEL’in merkezi bir unsurudur.

Kredinin verilebilmesi için bu yeterlilikleri değerlendirmek için bir yöntem tanımlamak da gereklidir. Bu faktörler, daha sonra tartışılacağı gibi, UOC’deki RPEL programının teorik çerçevesine dahil edildi.

Herhangi Bir Alan Bulunamadı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir