Teknolojinin Aşırı Kullanımı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Teknolojinin Aşırı Kullanımı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

10 Mayıs 2022 Teknoloji kullanımı Nedir Teknolojinin bilinçsiz kullanımı Teknolojiyi nasıl kullanmalıyız maddeler halinde 0
Yapay Veri Kümesi

Tekrar Eden Sorular

Bir soruyu birkaç kez sorarak ve ARS yanıtlarının dağılımını eleştirel olarak değerlendirerek, farklı veya değişen yanıtların nedenlerini araştırmak mümkün hale gelir. Bir ARS kullanımı yoluyla öğrencilerin tepkilerini ölçmek, öğrenmenin problemli olduğu görülüyorsa, materyal etrafında hızlı ve çoklu döngülere izin verir.

d’Inverno, Davis ve White (2003), bir ARS kullanımının, tipik olarak yaklaşık %40’ının basit sorulara doğru cevabı belirleyemediğini ve aynı soru tekrar sorulursa, yaklaşık %20’sinin hala yanlış cevap verdiğini gösterdiğini bildirmektedir. . (Ancak, tüm öğrenciler teknolojinin kendilerine fayda sağladığını düşünmediğinden, kasıtlı olarak yanlış cevapların girilebileceğini öne sürüyorlar.)

Teknolojinin Aşırı Kullanımı

Aşırı veya uygunsuz kullanım, teknolojiyi önemsizleştirebilir ve öğrenci memnuniyetsizliğine yol açabilir. ARS yazılımı tipik olarak PowerPoint ile arayüz oluşturur ve öğrencinin gerçek anlamda ilgisini çekmek yerine mekanize bir performans oluşturma riski akılda tutulmalıdır. Herhangi bir teknolojide olduğu gibi, yalnızca sürece somut bir fayda sağladığında kullanılmalıdır.

Tüm Öğrenciler için Erişilebilirlik/Eşitlik

Bir ARS’nin tanıtılmasıyla ilgili olası bir sorun, öğrenciler için tuş takımlarının sağlanmasıdır. Tuş takımlarının maliyeti zaten düşük ve düşüyor olsa da, öğrenci başına bir tuş takımının sağlanması, bir eğitim kurumu için açıkça büyük bir yatırım ve teknoloji yönetimi sorununu temsil ediyor.

Tuş takımlarının kurum tarafından sahiplenilmesi, öğrenme oturumları, bakım vb. öncesi ve sonrasında tuş takımlarının verilmesi ve toplanması sorununu da gündeme getirmektedir. Bu sorunun üstesinden gelmenin yolu, tuş takımlarından öğrencileri sorumlu kılmaktır. Bu, öğrencilere ders kitabı ve tuş takımının küçültülmüş paketlerini sağlamaya yönelik şu anda gelişen yaklaşımla gerçekleştirilebilir, tuş takımlarının maliyeti paket satın alma fiyatına dahil edilir.

ARS, son yıllarda çarpıcı bir büyüme göstermiştir. Düşen fiyatlar ve ders kitaplarıyla küçültülmüş ambalaj gibi yenilikçi dağıtım modelleri ile birlikte bu tür teknolojinin artan kullanılabilirliği, daha fazla eğitimciyi ARS’yi benimsemeye teşvik etmelidir.

Kullanım kolaylığı ve tüm konu alanları ve öğretim stilleri ile doğal entegrasyon, teknolojinin kurumlar arasında sorunsuz bir şekilde benimsenmesini sağlamalıdır. Bu kadar yaygın bir şekilde benimsenmesi, öğrencilerin kişisel tuş takımı sistemlerinin satın alınmasının iyi bir yatırım olduğunu düşünmeleri anlamına gelecektir.


Teknolojiyi nasıl kullanmalıyız maddeler halinde
Teknoloji kullanımı Nedir
Teknolojinin zararları nelerdir eodev
Teknolojinin kötüye kullanımı örnekleri
Teknolojinin bilinçsiz kullanımı
Teknolojinin doğru kullanımı hakkında yazı
Teknolojinin doğaya verdiği zararlar
teknolojinin zararları


Yakın gelecekte, kişisel dijital asistan (PDA) teknolojisi ve cep telefonu teknolojisini kullanan sistemlere metin girişi eklenecek ve bu sistemlerin çok yönlülüğü ve gücü daha da artacaktır. Bu teknoloji tanıtılırken keşfedilecek birçok araştırma sorusu var.

Bunlar, derin öğrenmeyi teşvik etmek için teknolojinin kullanım potansiyelini, öğrencilerin teknolojiye karşı ilk yenilik faktörüne karşı uzun vadeli tepkilerini, farklı çalışma seviyelerinde ve farklı konularda etkililiği ve diğer birçok alanı içerecektir. endişe, araştırma için birçok fırsat sunacaktır.

Tek bir çıkış değerlendirmesi yerine sık sık kurs içi değerlendirmelerin kullanılması, öğrencilerin endişelerinin daha zamanında ele alınmasını sağlayacak ve ayrıca hem değerlendirme aracı hem de dersin anlamı hakkında öğretmen ve öğrenci arasında tartışma yapılmasına olanak sağlayacaktır. yakalanan veriler.

ARS’nin kendisi, gerçek öğretim ve uygulamada araştırma verilerinin toplanmasını desteklemek için bir araç sağlayacaktır. Bir oturum gerçekleştirildikten hemen sonra verilerin mevcudiyeti, ilerleme hızı ve içerikte zamanında ayarlamaların yapılmasına izin vermelidir.

Sonuç

Web aracılığıyla uzaktan öğrenmeye önemli ölçüde zaman ve çaba harcanmaktadır, ancak teknolojinin faydalarının daha geleneksel yüz yüze öğrenme ortamlarını desteklemek ve geliştirmek için uygulanması da aynı derecede önemlidir.

ARS, eğitimcilere, mevcut öğretme ve öğrenme stratejilerini, öğrencilerin gelişimine ilişkin gelişmiş, anında ve dinamik bir içgörü sağlayacak şekilde destekleme fırsatı sunar. Öğrenciler, kendilerinin ve akranlarının anbean nasıl performans gösterdiğini görmelerine yardımcı olacak aktif bir şekilde öğrenmeyle meşgul olma fırsatına sahiptir. Paylaşılan bir deneyim olmayı öğrenme fırsatları geliştirilir ve konu materyali ile derin bir düzeyde etkileşim potansiyeli vardır.

Kitle Odaklı Web Sitesi Tasarımı

Son birkaç yılda, Web siteleri basit bir hiper metin sayfaları koleksiyonundan karmaşık iş süreçlerini destekleyen uygulamalara doğru evrildi. Birkaç sayfa yayınlamak hala kolay olsa da, daha karmaşık Web siteleri geliştirmek için uygun tasarım yöntemlerine ihtiyaç duyulduğu giderek daha fazla kabul edilmektedir.

Geçmişte, Web siteleri önceden planlama veya analiz yapılmadan ve herhangi bir metodoloji gözetilmeden fırsatçı bir şekilde yaratıldı ve bu da klasik bakım sorunlarına ve geliştirme birikimine neden oldu.

Aynı zamanda, klasik bilgi sistemlerinde bilinmeyen yeni bir sorun ortaya çıktı: ziyaretçinin dikkati için rekabet. Özellikle ticari Web siteleri için ziyaretçilerin ilgisini çekmek ve geri gelmelerini sağlamak önemlidir. Kullanılabilirlik uzmanı Jakob Nielsen’in belirttiği gibi: “dünyadaki tüm rakipler bir fare tıklaması kadar uzağınızda”. “Klasik” yazılım sistemlerinden çok daha fazla, Web sitelerinin kullanılabilirliği, başarıları için birincil faktördür.

Bir Web sitesinin kullanılabilirliği ile başa çıkmanın bir yolu, Web sitesinin kullanılabilirliğini değerlendirmek ve daha sonra Web sitesini geliştirmektir. Bir Web sitesinin kullanılabilirliğini değerlendirmenin farklı yolları vardır.

Kullanılabilecek teknikler, örneğin buluşsal değerlendirme, uzman temelli değerlendirme, deneysel değerlendirme, görüşmeler, anketler gibi klasik kullanıcı arayüzlerinin kullanılabilirlik testlerinde kullanılanlarla temelde aynıdır. Kullanılabilirliği geliştirmek için başka bir yaklaşım (ve ilk yaklaşımı tamamlayıcı), daha yüksek kullanılabilirlik sağlayan bir Web sitesi tasarım yöntemi kullanmaktır.

Web sitesi tasarımı için önerilen ilk yöntemler, HDM ve ardılları HDM2 ve OOHDM’dir ve RMM, orijinal olarak hiper metin uygulamaları için tasarlanmıştı veya veritabanı araştırma topluluğundan geldi. Bu yöntemler, E-R veya OMT gibi veri tabanı tasarım yöntemlerini kullanmış ve Web sitesinde sunulacak verilerin organizasyonuna odaklanmıştır.

Bu yöntemler bir dereceye kadar bakım sorunlarını çözebilir, ancak kullanılabilirliği ele almamıştır. Web sitelerinde iyi bir kullanılabilirlik için esas olan (farklı) ziyaretçilerin ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. WSDM, bunu tanıyan ilk Web sitesi tasarım yöntemlerinden biriydi.

Bu yöntem, WWW7 konferansında (1998) Web siteleri için “kullanıcı merkezli” bir tasarım yöntemi olarak sunuldu. Yaklaşımdaki başlangıç ​​noktası, Web sitesinin potansiyel ziyaretçileri (izleyicileri) kümesidir. Yöntem, farklı ziyaretçi türlerinin farklı ihtiyaçları olduğunu ve bunun mevcut verilerin organizasyonundan ziyade Web sitesinin tasarımını yönlendirmesi gerektiğini kabul eder.

Daha sonra yazarlar, HCI (insan bilgisayar etkileşimi) alanındaki “kullanıcı merkezli” terimiyle karıştırılmaması için yaklaşımlarını “kullanıcı merkezli”den “izleyici odaklı” olarak yeniden adlandırdılar. HCI’da kullanıcı merkezli bir yaklaşım, kullanıcıların aktif olarak dahil olduğu bir tasarım sürecini ifade eder (görüşmeler, senaryo analizi, prototip oluşturma, değerlendirme yoluyla).

Bu açık katılım WSDM’de gerekli değildir. Çoğu zaman, Web sitesi kullanıcılarının çoğu tanınmayacaktır; önceden görüşme yapılamaz ve geliştirme sürecine dahil edilemezler. WSDM tarafından tanımlanan izleyici odaklı yaklaşımda, kullanıcılar merkezi bir rol oynar ancak onları tasarım sürecine aktif olarak dahil etmek gerekli değildir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir