YAPI WEB SİTELERİNE YAKLAŞIMLAR – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

YAPI WEB SİTELERİNE YAKLAŞIMLAR – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

10 Mayıs 2022 Web sitesi yapısını oluşturma staj defteri Web sitesi yapısını oluşturmak staj Yapı üretim sürecinin aşamaları 0
Program Tipolojisi

YAPI WEB SİTELERİNE YAKLAŞIMLAR

Bir Web sitesi tasarlarken cevaplanması gereken iki önemli soru vardır:

1. Hangi bilgi ve hizmetler sağlanmalıdır?
2. Tüm bu bilgi ve hizmetler nasıl yapılandırılmalıdır?

Bu soruları yanıtlamak için farklı yaklaşımlar mevcuttur. Bunlardan biri izleyici odaklı yaklaşımdır. Diğer iki olası yaklaşım, veri odaklı yaklaşım ve organizasyon odaklı yaklaşımdır.

Veri odaklı bir yaklaşımda, kuruluşta mevcut olan veriler (ve hizmetler) (veritabanlarında, broşürlerde, dahili belgelerde…) tasarımın başlangıç ​​noktasıdır. Bu yaklaşımı takiben, Web sitesinin yapısı, verilerin kuruluşta yapılandırılma ve sürdürülme şeklini yansıtacak ve içerik, dahili verilerle paralel olacaktır.

Aynısı hizmetler veya işlevsellik için de geçerlidir. Organizasyonda mevcut olan formlar e-formlara dönüştürülecek ve mevcut çalışma şekli Web sitesine yansıtılacaktır. Avantajı, Web sitesinin yapılandırılmasının kolay olması ve Web içeriğinin yönetiminin dahili verilerle paralel olarak yapılabilmesidir.

Ancak dezavantajlar şunlardır: (1) veriler kuruluşta kullanıldıkları şekilde sunulur ve düzenlenir. Bu, organizasyonun dışındaki insanların onlara nasıl ihtiyaç duyduğu anlamına gelmez; (2) belirli bir belge biçiminde mevcut olmadığı ve tasarımcıların kullanıcıların buna ihtiyaç duyabileceği gerçeğinin farkında olmadığı için bazı bilgiler eksik olabilir; (3) tüm bilgiler ve tüm hizmetler tüm kullanıcılara sunulmaktadır. Sonuç olarak, ziyaretçiler bilgi içinde boğulabilir.

Organizasyon odaklı bir yaklaşımda, organizasyonun iç yapısı başlangıç ​​noktasıdır: Web sitesinin yapısı organizasyonun yapısını yansıtır. Bu yaklaşım genellikle çok sayıda bölümü olan büyük kuruluşlar için kullanılır, örneğin iç yapısını fakültelere, bölümlere ve araştırma enstitülerine yansıtan bir üniversite Web sitesidir.

Veriye dayalı yaklaşıma gelince, Web sitesini yapılandırmak kolaydır ve farklı bölümlerin geliştirilmesi ve bakımı organizasyonun farklı bölümlerine atanabilir. Dezavantajı, organizasyonun iç yapısına aşina olmayan ziyaretçilerin bilgiyi nerede arayacaklarını bilmelerinin çok zor olabilmesidir.

Hedef kitle odaklı yaklaşımda, Web sitesinde ihtiyaç duyulan bilgi ve hizmetler, hedef kitlenin (kullanıcıların) ihtiyaç ve gereksinimlerine göre belirlenir. Ayrıca Web sitesinin ana yapısı farklı hedef kitle türlerine dayalı olacaktır. Bu son nokta, izleyici odaklı yaklaşımı birçok sözde kullanıcı merkezli yaklaşımdan ayırır.

Bunu bir üniversite web sitesi ile gösteriyoruz. İzleyici odaklı yaklaşımı takiben, üniversite Web sitesi (en azından) tüm ziyaretçilerin ilgisini çekecek genel bilgiler içeren bir bölüm içerecektir; öğrencilere ve öğretim görevlilerine özel bilgiler içeren bir bölüm; ve araştırmacılar ve araştırmayla ilgilenen üçüncü şahıslar için bilgi içeren bir bölüm.

Bu yaklaşım, Web sitelerinin genellikle farklı ihtiyaçlara sahip olabilecek farklı türde ziyaretçilere sahip olduğu gerçeğini dikkate alır. Açıkça, bu tür Web siteleri, veri odaklı veya organizasyon odaklı bir yaklaşım kullanılarak yapılandırılmış olandan daha yüksek bir kullanılabilirliğe sahip olabilir.

Bununla birlikte, madalyanın dezavantajı, Web sitesini tasarlamak için gereken çabanın daha yüksek olması ve sürdürme görevinin organizasyona yayılabilmesidir (genellikle, yapıdan bire bir haritalama olmayacaktır). Web sitesinin organizasyonun yapısına ilişkin bilgileri).


Web sitesi yapısını oluşturmak staj
Web sitesi yapısını oluşturma staj defteri
Yapı üretim sürecinin aşamaları
Yapı üretimi nedir
Web Projesi Yönetimi Ders Notları
Yapım Sistemleri
Web sitesi nasıl kodlanır
Yapı üretim sistemleri


İZLEYİCİ ODAKLI YAKLAŞIM

Web sitesinin izleyici odaklı bir organizasyonuna ulaşmak için, farklı izleyici türleri ve ihtiyaçları, tasarım sürecinin erken bir aşamasında zaten belirlenir. Bu, kuruluşun faaliyetlerine ve bu faaliyetlerde insanların oynadıkları rollere bakarak yapılır.

Bu kişiler Web sitesinin potansiyel kullanıcılarıdır. Daha sonra, gereksinimleri (bilgi, işlevsellik ve kullanılabilirlik gereksinimleri) toplanarak hedef kitle sınıflarına ayrılırlar. Aynı bilgilere ve işlevsel gereksinimlere sahip kullanıcılar, aynı hedef kitle sınıfının üyeleri haline gelir. Ek gereksinimleri olan kullanıcılar, hedef kitle alt sınıfları oluşturur.

Bu şekilde, Web sitesinin ana yapısının temeli olacak bir izleyici sınıfları hiyerarşisi oluşturulabilir. Her bir izleyici sınıfı için ayrı bir izleyici yolu oluşturulacaktır. Böyle bir izleyici parkuru, bu izleyici sınıfının üyelerinin ihtiyaç duyduğu tüm bilgi ve hizmetleri sağlayacak bir alt site olarak düşünülebilir.

Böyle bir parçanın ayrıntılı navigasyonunu ve içeriğini doldurmak için, ilgili izleyici sınıfının gereksinimleri görev ve nesne modellerine çevrilir. Her izleyici sınıfının her bilgi ve işlevsel gereksinimi için bir görev modeli tanımlanır. Görev modelinde tanımlanan her görev, temel görevlere ayrıştırılır ve görevler arasındaki zamansal ilişkiler ifade edilir.

Her bir temel görev için, o temel görevin gereksinimini yerine getirmek için gereken bilgi ve/veya işlevselliği modelleyen bir nesne modeli (“nesne yığını” olarak adlandırılır) oluşturulur. Bir sonraki adımda, bir izleyici sınıfının görev modelleri dönüştürülür ve bir izleyici izinde birleştirilir. Tüm izleyici izleri birlikte gezinme modelini oluşturur.

Gezinme modeli, Web sitesinin kavramsal yapısını tanımlar ve farklı izleyici sınıflarının üyelerinin sitede nasıl gezinebileceğini ve görevleri nasıl gerçekleştireceğini tanımlar. Bu kavramsal yapıya dayalı olarak, Web sitesinin “görünüm ve hissi” ile birlikte bir sayfa yapısı tanımlanacaktır.

Amaç, izleyici sınıflarının kullanılabilirlik gereksinimleri ve özellikleri dikkate alınarak yapılan kavramsal tasarım için tutarlı, hoş ve verimli bir görünüm ve his yaratmaktır. Gerekirse, farklı nesne parçaları entegre edilerek mantıksal bir veri tasarımı (veritabanı şeması, XML şeması vb.) yapılır. Son olarak, Web sitesi, örneğin HTML veya XML gibi seçilen uygulama ortamı kullanılarak gerçekleştirilebilir.

GELECEK TRENDLERİ

Son yıllarda pek çok farklı araştırmacı, geliştirme sürecinde kullanıcıları dikkate alma ihtiyacının farkına vararak ya HCI alanından kullanıcı merkezli yaklaşımı ya da WSDM’nin izleyici odaklı yaklaşımına benzer bir yaklaşım benimsemiştir. kullanıcılara gereken dikkatin verilmesi gerektiği, ancak onları tasarım sürecine aktif olarak dahil etmenin gerekli olmadığı gerçeğine.

Giderek daha fazla, Web sitesi tasarımına yönelik yöntem ve yaklaşımların, kullanıcı arayüzü tasarımı ve kullanılabilirlik araştırmalarından bilinen tüm güzellikleri içerdiğini görüyoruz. Her iki alanın gelecekte de birleşmeye devam etmesi ve birbirinden fayda sağlaması bekleniyor.

Ayrıca, Web sitelerini, kullanıcıların farklı çalışma şekillerini barındıracak şekilde yapılandırmak için farklı yaklaşımları birleştirmenin yararlı olduğunu düşünüyoruz. Örneğin, bazı insanlar bilgiyi bulmak için bir arama motoru kullanmayı tercih ederler; diğerleri veriye dayalı yaklaşımla daha rahat olabilirken, bazı durumlarda organizasyon odaklı bir yaklaşım daha uygun olabilir. Bunların hepsini tek bir Web sitesinde izleyici odaklı yaklaşımla birleştirmenin mümkün olması gerektiğini umuyoruz.

Sonuç

Bir Web sitesindeki bilgi ve hizmetleri ortaya çıkarmak ve yapılandırmak için farklı yaklaşımlar vardır. İzleyici odaklı yaklaşımda bu, Web sitesinin farklı izleyicilerini başlangıç ​​noktası olarak alarak yapılır. Bu, bilgi ve hizmetlerin farklı hedef kitle sınıflarının ihtiyaçlarına göre düzenlendiği Web siteleriyle sonuçlanır. Bu, bir Web sitesinin başarısı için birincil faktör olan daha yüksek kullanılabilirlik ile sonuçlanabilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir