Telesearch Aktivite Amaçları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Telesearch Aktivite Amaçları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

11 Aralık 2021 Depremde arama kurtarma çalışmaları nasıl olur Sekreter telefon konuşması örnekleri Telefonla iletişim kurmak Telefonla iletişim MEGEP Telefonla iletişim Modülü Telefonla iletişim Nedir 0
Bilgisayar Tabanlı Sistemler

Tele-İşbirlikçi Etkinlik Yapıları

Etkinlik yapıları, bir tele-işbirliği öğrenme etkinliğinin çerçevesini veya iskeletini karakterize eder. Her yapı, çoğu müfredat alanında ve çoğu sınıf düzeyinde öğrenmeyi destekleyebilir. Bu nedenle etkinlik yapısı bir öğretim tasarımı aracı işlevi görmektedir. Öğretmenlerin belirli türdeki eğitim faaliyetlerine özgü öğrenme süreçleri hakkında düşünmelerinin bir yoludur.

Elbette başka aktivite yapıları da mevcuttur; öğretmenler, bir eğitim etkinliği tasarlandığında genellikle farkında olmadan bunları kullanırlar. Ancak, tele-işbirliği faaliyetleri pek çok eğitimcinin aşina olmadığı yapılar tarafından desteklenmektedir. Bu nedenle bunları bilinçli ve bilinçli olarak öğrenmek ve kullanmak önemlidir. Bugüne kadar tanımlanmış on sekiz tele-işbirliği faaliyet yapısı vardır.

Yapılar, çevrimiçi etkinliğin üç türüne ayrılmıştır:

Kişilerarası değişimler, “bireylerin diğer bireylerle elektronik olarak konuştuğu, bireylerin gruplarla veya grupların diğer gruplarla konuştuğu” faaliyetlerdir. Kişilerarası değişimler şunları içerir: tuş arkadaşları, küresel sınıflar, elektronik görünümler, telementoring, soru-cevap etkinlikleri ve kimliğe bürünme.

 • Bilgi toplama ve analiz faaliyetleri, “öğrencilerin farklı türdeki ilginç bilgileri toplamasını, derlemesini ve karşılaştırmasını içeren” faaliyetlerdir. Bilgi toplama ve analiz faaliyet yapıları şunları içerir: bilgi alışverişi, veritabanı oluşturma, elektronik yayıncılık, telefieldtrips ve havuzlanmış veri analizi.
 • Problem çözme etkinlikleri, eleştirel düşünmeyi, işbirliğini ve probleme dayalı öğrenmeyi teşvik eder.
 • Problem çözme yapıları şunları içerir: bilgi aramaları, akran geri bildirim faaliyetleri, paralel problem çözme, sıralı problem çözme, tele-mevcut problem çözme, simülasyonlar ve sosyal eylem projeleri.

Aktivite yapıları Tablo 1’de özetlenmiştir. Lütfen bu yapıların, öğretmenlerin internetin tele-işbirliği yoluyla sınıflarda müfredata dayalı öğretimi ve öğrenmeyi geliştirmek için nasıl kullanılabileceği hakkında düşünmelerine yardımcı olacak araçlar olduğunu unutmayın. Başarılı İnternet kullanımı için reçeteler değildirler.

Telesearch Aktivite Amaçları

Telesearch, kendi başına bir eğitim etkinliği değildir ve genellikle tele-işbirlikli öğrenme etkinlikleriyle birlikte kullanılır. Uzaktan işbirliğine kıyasla öğrenme süreçlerini farklı şekilde destekler. Doğası, bir öğrenme etkinliğinde bilginin konumlandırıldığı ve kullanıldığı amaçlar ve yöntemler tarafından belirlenir.

Öğrenicilerin telearaştırma ile meşgul olduklarında yaptıklarına göre belirtilen bu amaçlar şunları içerir:

● Bilgi arama ve bilgi değerlendirme becerilerini uygulama;
● Bir araştırma konusunu araştırmak veya belirli bir soruya yanıt bulmak;
● Bir konu hakkında birden çok bakış açısını gözden geçirmek;
● Uzaktan veri toplama;
● Otantik problem çözmeye yardımcı olmak; ve
● Başkalarının kullanması için bilgi sentezleri veya eleştirileri yayınlamak.


Telefonla iletişim kurmak
Telefonla iletişim Nedir
Sekreter telefon konuşması örnekleri
Depremde arama kurtarma çalışmaları nasıl olur
Telefonla iletişim Modülü
Telefonla iletişim Kuralları
Telefonla iletişim MEGEP
Arama kurtarma ekipleri


Teleişbirliği ve Telesearch Tasarlama

Bu kadar çok seçenek göz önüne alındığında, öğretmenler müfredata dayalı etkinliklerin öğrencilerinin öğrenme ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre özelleştirilebilmesi için hangi tele-işbirliği yapıları ve telearaştırma amaçları kombinasyonunu kullanacaklarını nasıl seçerler? Cevap, öğrencilerin planlanan öğrenme etkinliklerine katılırken anlayış oluşturmak için ne yapmaları gerektiğine odaklanmaktır. Faaliyetin yalnızca yapılandırılması gerekmez; Öğretmenlerin, öğrencilerin öğrenmesini teşvik edecek ve destekleyecek şekilde aktiviteyi tamamlamak için gerekli eylemlerin sırasını bir dereceye kadar tahmin etmesi gerekir.

Bu tür etkinliklerde yaygın olarak görülen öğrenci eylem dizilerinden bazıları şunlardır:

 • Yazışma—bir iletişimi yerel olarak hazırlayın, ardından başkalarına gönderin. Cevap veriyorlar ve süreç devam ediyor.
 • Tamamla—katılmak için kaydolun, ardından yerel olarak bir etkinlik yapın. Tamamlanan çalışmayı bir son teslim tarihine kadar gönderin, ardından geri bildirim alın.
 • Anlayın—çevrimiçi kaynakları bulun, ardından bunları öncelikle yerel olarak kullanın.
 • Toplayın, paylaşın ve karşılaştırın; yerel olarak bir şeyler oluşturun, ardından benzer bir gruba ekleyin.
  oluşturulan eserler, merkezi bir konumda bulunan bir koleksiyon oluşturmak için birleştirildi.
 • Zincir—yerel olarak bir aktivite yapın, o aktivitenin kayıtlarını oluşturun, ardından bir sonraki grubun benzer bir şey yapabilmesi için bir şeyler gönderin.
 • Gelin—başkalarını fiziksel veya bilişsel olarak seyahat ederken gölgeleyin, belki de bu süreçte kısaca iletişim kurun.
 • İşbirliği yapın—ortak bir hedefi gerçekleştirmek için uzaktaki diğer kişilerle birlikte çalışın.

Belirli bir müfredata dayalı uzaktan bilgi işlem projesinde genellikle birden fazla eylem dizisi belirgindir. Faaliyet yapıları genellikle projenin genel yapısını oluşturmak için birlikte çalışır. Bu nedenle, herhangi bir tele-işbirliği ve/veya tele-arama projesinde, planı ve sınıfta uygulanmasını açıklayan, birlikte çalışan bir veya daha fazla aktivite yapısı, tele-arama amacı ve eylem dizisi vardır.

İlk olarak 1993’te yayınlanan bu yapılar, amaçlar ve diziler, çok çeşitli çevrimiçi, özellikle tele-işbirlikçi proje tasarımlarını tanımlamak için sayısız permütasyonda birleşir. Ayrıca öğretmenlerin, özelleştirilmiş, motive edici eğitim deneyimlerini göz önünde bulundurarak müfredat gereksinimleri bağlamında öğrencilerin öğrenme süreçlerini kolaylaştırmak hakkında somut bir şekilde düşünmelerine yardımcı olabilecek planlama araçları olarak hizmet ederler.

Bunların, eğitimcilerin çizebileceği, ancak öğrenenler ve öğretmenlerin birlikte hayata geçirdiği öğrenme alanı tasarımlarında, öğrencilerin müfredatla ilgili içerikle ve birbirleriyle etkileşim kurma yollarını geliştirmek ve çerçevelemek için kullanılmaya devam edecekleri umulmaktadır.

Telementorluk

Telementorluk, uzaktan mentorluk yapmaktır. Daha spesifik olarak, daha yaşlı, deneyimli bir kişi ile bir veya daha fazla genç, daha az deneyimli kişi arasındaki bir tür uzun vadeli, çevrimiçi öğrenme ilişkisidir. En yaygın kullanımıyla, “telektoring” terimi, öğretmenlerin kendi öğrencileri ve bir dizi bilgili gönüllü arasında uzun vadeli, çevrimiçi ilişkileri kasıtlı olarak düzenlediği bir uygulamayı ifade eder.

Telementorlar bir okulu çevreleyen topluluktan veya dünyanın dört bir yanından alınabilir; kariyer tavsiyesinden belirli bir okul projesi veya araştırmasına ilişkin rehberliğe kadar öğrencilere birçok farklı yardım şekli sağlayabilirler.

Telementorluk ilişkileri, temel ilhamlarını iş ortamlarında, okullarda ve mahallelerde geleneksel olarak bire bir ve yüz yüze gerçekleşen mentorluk ilişkilerinden alır. Mentorluk ilişkilerinin uzun bir geçmişi vardır ve özel ders verme veya uzmana sor hizmetleriyle karıştırılmamalıdır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir