Ticaretin Rekabet Gücünü Artırma – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Ticaretin Rekabet Gücünü Artırma – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

1 Temmuz 2022 Rekabet gücü Rekabet gücü Endeksi bileşenleri Rekabet gücünü ETKİLEYEN faktörler Rekabet gücünün artırılması için en önemli faktör 0

Ticaretin Rekabet Gücünü Artırma

Toplumun dönüşümünü tanımlamak için sıklıkla kullanılan bir çerçeve, belirli bir zaman noktasında belirli bir paradigmaya dahil olan veya bu paradigmadan etkilenen insanların yüzdesiyle ilgilidir. Bu paradigmalardan bazıları zaman içinde belirli bir noktada bir arada var olsa da, bunlardan biri diğerlerine hakim olma ve diğerlerini önemli ölçüde etkileme eğilimindedir. Birkaç yazar bu tür evrimi farklı bağlamlarda tanımlamıştır.

Örneğin, Fitzsimmons ve Fitzsimmons toplumların birbirini takip eden şu dönüşümden geçtiğini öne sürmektedir: tarım, imalat, hizmet ve bilgi. On yıldan biraz daha uzun bir süre önce ortaya çıkışından bu yana, bilgi çağına sıçramanın bir örneği olan İnternet, insan çabasının birçok alanında, gerçekten de, hayal edildiğinden veya tahmin edildiğinden çok daha fazla derin bir etkiye sahip oldu.

Toplum üzerindeki bu etki, hükümette, eğitimde, tıpta, mühendislikte olduğu kadar iş dünyasında da yaygın kullanımıyla kendini göstermektedir. İlgili kişi sayısı ve İnternet üzerinden gerçekleştirilen satışların dolar miktarı göz önüne alındığında, son bin yılda iş dünyasında en büyük etkiye sahip olduğu sonucuna varmak mantıklı görünüyor. İnternet, işletmelerin daha rekabetçi hale gelmesinde önemli bir rol oynamaya devam ediyor.

Bilgi çağının ilerleyişi, büyümesi ve birçok ülkenin ekonomileri üzerindeki etkisi hakkındaki tahminlerle vurgulanmaktadır. Örneğin, Forrester ve Gartner araştırma grupları, önümüzdeki yıllarda küresel olarak İnternet ile ilgili ticari işlemlerde benzeri görülmemiş bir büyüme öngörüyor. Özellikle Gartner, dünya çapında B2B e-ticaretin 2004 yılına kadar 7,3 trilyon doları aşacağını tahmin ediyor.

Elektronik işlemlerdeki büyüme sırasının, bilgisayar işlem hızında öngörülen büyümeye benzer olduğunu gözlemlemek ilginçtir. Ayrıca, bilgisayar ve iletişim endüstrilerindeki teknolojik gelişmeler, sırasıyla bilgisayar ve İnternet hizmeti fiyatlarının düşmesine yol açmıştır.

Bu gelişmeler, internetin ticaret amaçlı kullanımının kolaylaştırılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Örneğin, birkaç anket, Amerikalıların yarısından fazlasının kişisel bilgisayarlara sahip olduğunu gösteriyor. Bilgisayar sahibi olan herkesin evinde internet bağlantısı bulunmasa da, birçoğu halk kütüphaneleri ve iş bilgisayarları gibi ikincil araçlar aracılığıyla erişim elde eder.

California Los Angeles Üniversitesi (UCLA) internetle ilgili araştırmalar, Amerikalıların %70’inden fazlasının çevrimiçi olduğunu gösteriyor. Ayrıca Barnes (2003), 2002 sonbaharı itibariyle, dünya çapında internet kullanan insanlar için tahminlerin yaklaşık 600 milyon, yani dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 10’u olduğunu bildirmektedir.


Rekabet gücü
Rekabet gücünü ETKİLEYEN faktörler
Rekabet gücünün artırılması için en önemli faktör
Rekabet gücü Endeksi bileşenleri
Rekabet Nedir


Bu makale, firmaların rekabet avantajı elde etmek için İşletmeden İşletmeye (B2B) ve İşletmeden Tüketiciye (B2C) e-ticaret stratejilerini nasıl kullandıklarını tartışmaktadır. Firmaların daha etkin olabilmek için yararlanabilecekleri çeşitli ilgili girişimler de kısaca incelenecektir. Makale şu şekilde düzenlenmiştir. İlk olarak, konuyla ilgili literatürde tespit edilen bazı konuları açıklayarak biraz arka plan sağlıyoruz.

Ardından, B2B ve B2C e-ticaretin firmalar ve müşterileri için önemini tartışacağız. Ardından B2B ve B2C e-ticaret girişimlerinin güçlü silahlar olarak geleceğini ve başarıyı artırmak için nasıl kullanılmaları gerektiğini inceleyeceğiz. Son olarak, B2B ve B2C e-ticaret hakkındaki son düşüncelerimizle özetliyor ve sonuçlandırıyoruz.

Çeşitli varlıkların çeşitli uygulamalarını temsil etmek veya resmileştirmek için çeşitli elektronik ticaret modelleri geliştirilmiştir. Ayrıca Kaplan ve Sawhney (2000), işletmeler arasındaki faaliyetleri iki boyutta tanımlayan ikiye iki matris sunar: “İşletmeler ne satın alır” (işletme girdileri veya üretim girdileri) ve “İşletmeler nasıl satın alır” ( sistematik kaynak kullanımı veya spot kaynak kullanımı). Bu sınıflandırma şemasına göre, e-STEEL gibi internet alışverişleri, üretim girdileri/nokta kaynak kullanımı kadranına girer.

Tanımsal bir perspektiften, elektronik ticaret, iş bilgilerinin iletilmesi için İnternet tabanlı ve İnternet tabanlı olmayan araçları içerir. Ancak, her yerde bulunması ve önümüzdeki yıllarda büyüme potansiyeli nedeniyle tartışmamızı İnternet tabanlı e-ticaretle sınırlandırıyoruz.

İnternet tabanlı e-ticaretin başlıca kullanıcıları, bu sınıfların çiftleri arasında veya bir sınıf ile benzerleri arasında meydana gelen etkileşimlerle Tüketiciler, İşletmeler ve Hükümetler olarak sınıflandırılabilir. En fazla büyüme yaşayan ve ticaret için İnternet kullanımının önemli bir bölümünü yakalaması öngörülen iki ana alan, İşletmeden İşletmeye (B2B) ve İşletmeden Tüketiciye (B2C) e-ticarettir.

Şimdi bu işlemlerden iki örnek görelim. Bir Orijinal Ekipman Üreticisi, tedarikçilerinden tedarikçinin Web sitesi aracılığıyla parça siparişi verdiğinde, taraflar B2B e-ticareti ile meşgul olurlar. Öte yandan, bir tüketici Barnes and Nobles’ın Web sitesi gibi çevrimiçi bir kitapçı aracılığıyla bir kitap satın aldığında, bu müşteri ile şirket arasındaki etkileşim B2C e-ticarettir.

Amazon.com, genel olarak e-ticarette, özelde ise B2C e-ticarette Web sitesi üzerinden kitap satışı yaparak çığır açan firmalardan biri oldu. Kuruluşundan bu yana, tekliflerini kompakt diskler, elektronik aletler, giysiler ve aksesuarlar gibi çok çeşitli öğeleri içerecek şekilde genişletti. Amazon’un başarısının ardından, birçok “gerçek mekanda faaliyet gösteren” firma, operasyonlarını ya tamamen ya da kısmen çevrimiçi ortama aktardı.

Örneğin perakende devi Wal-Mart, geleneksel mağazaları aracılığıyla sattığı birçok ürünü artık kendi Web sitesi aracılığıyla da satışa sunuyor (Wal-Mart, 2004) Ayrıca İnternet, Dell Computer’ın doğrudan iş modelini büyük ölçüde kolaylaştırdı. Şirket, satışlarının önemli bir bölümünü Web sitesi aracılığıyla oluşturduğundan, bilgisayarların doğrudan tüketicilere satılmasını gerektirir. 1999’da Dell Computer, B2C e-ticaret girişimiyle 1 milyar doların üzerinde gelir elde etti.

Şimdiye kadar, doğrudan etkilenen insan sayısı açısından en büyük etkiye B2C e-ticaretinin sahip olduğu görülüyor. Bununla birlikte, örneğin Kenjale ve Phatak’ın (2003) gözlemlediği gibi, B2B e-ticaret, işlem sayısı ve dolar hacmi söz konusu olduğunda daha büyük bir potansiyele sahiptir. DaimlerChrysler’in 2001 yılında Covisint aracılığıyla gelecekteki iki otomobil modeli için yüksek mühendislik ürünü parçaları bir B2B ters açık artırma çerçevesi altında 3 milyar dolardan fazla satın alması buna bir örnektir.

Yukarıdaki tartışmalardan, e-ticaretle uğraşanların yalnızca tanınmış, büyük şirketler olduğu anlaşılıyor. Ancak, küçük olanlar da dahil olmak üzere birçok şirket operasyonlarının bir kısmını veya tamamını sanal ortama dönüştürdüğü için durum böyle değil. Chen, Haney, Pandzik, Spigarelli ve Jesseman (2003) küçük bir firma tarafından e-ticaretin uygulanmasında alınan inisiyatifleri rapor etmektedir.

Ayrıca, bu tür şirketler tarafından takip edilmesi gereken bazı kritik başarı faktörlerini de tanımlarlar. Bunlar, e-ticarete kademeli dönüşümü (özellikle küçük firmalarda maliyet etkileri ve teknik uzmanlığın olmamasını dikkate alarak), kaynakların uygun şekilde tahsis edilmesini, kritik başlangıç ​​hizmetlerinin dış kaynak kullanımını, iş uygulamalarının değiştirilmesini, müşteri ile ilgili verilerin toplanması ve analizini içerir. satın alma modellerini izlemeye yardımcı olacak veriler, böylece promosyonları ve daha iyi hizmet tekliflerini kolaylaştırır.

Tüketici davranışını anlamak, on yıllardır geleneksel pazarlama araştırmalarının odak noktası olduğu gibi, bunu e-ticaret bağlamında da anlamak son derece önemlidir. Saeed, Hwang ve Yi (2003), bu konuda yayınlanmış birkaç çalışmayı sentezleyerek, e-ticaret ortamlarında müşteri davranışını etkileyen temel faktörleri anlamak için bütünleştirici bir çerçeve önerdi.

Dört tahmin değişkeni belirlediler: sistem kalitesi (öncelikle müşterinin alışveriş deneyimini kolaylaştıran web tasarımı ve teknolojik özelliklerle ilgilidir), bilgi kalitesi (öncelikle içerik doğruluğu, alaka düzeyi ve güvenilirlikle ilgilidir), hizmet kalitesi (müşterinin deneyime ilişkin algılarıyla ilgilidir) ve satıcı ve kanal özellikleridir (örn. büyüklük ve itibar).

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir